Thêm mẫu mã

Bạn thêm mẫu mã cho sản phẩm có nhiều tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ hoặc màu sắc. Mỗi tổ hợp tùy chọn dành cho sản phẩm là một mẫu mã của sản phẩm đó.

Khi thêm một sản phẩm, bạn điều chỉnh cài đặt Giá, Hàng trong khoVận chuyển của sản phẩm trên trang thông tin chi tiết sản phẩm. Tuy nhiên, khi thêm mẫu mã cho sản phẩm, bạn cần điều chỉnh cài đặt đó cho từng mẫu mã trong trang thông tin chi tiết mẫu mã.

Cân nhắc để thêm mẫu mã

Bạn có thể tạo tối đa 100 mẫu mã cho mỗi sản phẩm.

Mỗi sản phẩm có thể gồm tối đa 3 tùy chọn. Tùy chọn giữa các sản phẩm có thể khác nhau. Ví dụ: Một sản phẩm có thể sử dụng kích cỡ, màu sắc và phong cách, một sản phẩm khác có thể sử dụng trọng lượng, bề mặt hoàn thiện và chất liệu.

Chỉ có thể tăng giới hạn mẫu mã và tùy chọn nhờ sử dụng ứng dụng bên thứ ba từ Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Nếu muốn bán sản phẩm có hơn 100 mẫu mã hoặc 3 tùy chọn, bạn có thể tùy chỉnh mã chủ đề để trích xuất các thuộc tính của mục hàng. Như vậy, bạn có thể nhận yêu cầu tùy chỉnh từ khách hàng.

Các cửa hàng có 50.000 mẫu mã trở lên phải chịu giới hạn tốc độ hàng ngày khi tải lên mẫu mã bằng ứng dụng hoặc thao tác nhập tệp CSV. Bạn có thể thêm đến 1.000 mẫu mã mới trong một ngày trước khi đạt đến giới hạn. Nếu bạn vượt quá giới hạn này, bạn sẽ thấy lỗi và cần đợi 24 giờ trước khi có thể thêm mẫu mã bằng ứng dụng hoặc thao tác nhập tệp CSV. Các cửa hàng của Plus không phải chịu giới hạn này.

Thêm mẫu mã khi tạo sản phẩm

Bạn có thể thêm mẫu mã cho sản phẩm trong quá trình tạo.

Thêm mẫu mã cho sản phẩm hiện có

Nếu đã tạo sản phẩm, bạn có thể thêm mẫu mã cho sản phẩm đó.

Thêm mẫu mã bằng cách sao chép mẫu mã hiện có

Bạn có thể sao chép mẫu mã để tiết kiệm thời gian khi thêm các mẫu mã tương tự, thay vì nhập lại thông tin chi tiết giống nhau. Mẫu mã trùng lặp có cùng thông tin chi tiết với mẫu mã ban đầu.

Để lưu mẫu mã trùng lặp, bạn cần chỉnh sửa ít nhất một giá trị tùy chọn của mẫu mã đó. Bạn không thể lưu một mẫu mã có thông tin chi tiết trùng lặp hoàn toàn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

 2. Nhấp vào tên sản phẩm cần sao chép mẫu mã.

 3. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào tên mẫu mã để sao chép, rồi nhấp vào Duplicate (Sao chép).

 4. Chỉnh sửa tối thiểu một giá trị tùy chọn để tạo mẫu mã duy nhất. Bạn có thể thêm giá trị tùy chọn mới hoặc thêm giá trị tùy chọn đã dùng cho mẫu mã sản phẩm.

 5. Nhấp vào Lưu.

Thêm nhiều mẫu mã cùng lúc bằng thao tác hàng loạt

Bạn có thể cần thêm nhiều mẫu mã cùng lúc. Thay vì mỗi lần thêm một mẫu mã, bạn có thể thao tác hàng loạt để sao chép mẫu mã hiện có với giá trị tùy chọn mới một cách nhanh hơn.

Ví dụ: Bạn có thể bán áo phông với hai tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ và màu sắc. Tùy chọn kích cỡ có ba giá trị: nhỏ, vừa hoặc lớn. Tùy chọn màu sắc có hai giá trị: xanh dương hoặc xanh lá. Bạn có thể tạo ra sáu mẫu mã từ những giá trị tùy chọn này. Nếu muốn thêm màu hồng, bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt để thêm ba mẫu mã mới cùng lúc:

Khi sử dụng thao tác hàng loạt để thêm mẫu mã mới, bạn đang chọn nhiều mẫu mã tương tự và sao chép thông tin chi tiết của các mẫu mã đó, đồng thời thay đổi ít nhất một giá trị tùy chọn.

Trước tiên, chọn mẫu mã cần sao chép:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

 2. Nhấp vào tên sản phẩm cần thêm mẫu mã.

 3. Trong mục Mẫu mã, chọn mẫu mã cần sao chép. Mẫu mã bạn chọn phải có cùng giá trị tùy chọn dành cho tùy chọn cần thêm và có giá trị tùy chọn khác với tất cả các tùy chọn khác, ví dụ như áo phông xanh lá cỡ nhỏ, vừa và lớn:

  Chọn mẫu mã

Sau khi chọn các mẫu mã muốn sao chép, bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt để thêm mẫu mã mới:

 1. Trong danh sách Actions (Thao tác), chọn tên tùy chọn cho mẫu mã mới muốn tạo:

  Chọn tên tùy chọn

 2. Trong hộp thoại Duplicate variants (Sao chép mẫu mã), nhập giá trị tùy chọn mới:

  Nhập giá trị tùy chọn mới

 3. Nhấp vào Done (Đã xong).

Sản phẩm hiện có mẫu mã mới chứa giá trị tùy chọn bạn đã nhập và các giá trị tùy chọn khác được sao chép từ mẫu mã bạn chọn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí