Přidávání variant

Můžete vytvořit až 100 variant produktu.

Každý produkt může mít až tři volby. Volby se mohou lišit produkt od produktu. Například jeden produkt může používat velikost, barvu a styl a jiný produkt může používat hmotnost, povrchovou úpravu a materiál.

Limity variant a voleb lze zvýšit pouze pomocí aplikace třetí strany z Shopify App Store.

Pokud potřebuješ prodat produkt, který má více než 100 variant nebo tři volby, pak můžete svůj kód motivu upravit tak, aby načítal vlastnosti samostatné položky, a umožnit tak svým zákazníkům vznášet požadavky.

Přidávání variant při vytváření produktu

Pokud jste v procesu vytváření produktu, můžete zároveň přidávat jeho varianty.

Přidávání variant k existujícímu produktu

Pokud již máte vytvořen produkt, můžete k němu přidat varianty.

Přidání varianty zkopírováním existující varianty

Pokud přidáváte variantu s podobnými vlastnostmi, můžete variantu zduplikovat a ušetřit tak čas tím, že nebudete muset zadávat vše od začátku. Tato duplicitní varianta bude mít stejné podrobnosti jako původní varianta.

Než budete moct uložit duplicitní variantu, musíte upravit alespoň jednu z hodnot jejích voleb. Přesný duplikát uložit nelze.

Kroky:

 1. Ze správce Shopify přejděte do sekce Produkty > Všechny produkty.

 2. Klikněte na název produktu, který vyžaduje další variantu.

 3. V sekci Varianty klikněte na Upravit vedle podobné varianty. Tím otevřete podrobnosti a můžete kliknout na Duplikovat.

 4. K vytvoření unikátní varianty upravte alespoň jednu hodnotu volby. Můžete přidat novou hodnotu volby nebo přidat takovou volbu, která se bude používat pro varianty produktu.

 5. Klikněte na Uložit.

Přidání několika variant najednou pomocí hromadné akce

Někdy možná budete chtít přidat více variant najednou. Sice je můžete přidávat postupně, ale použití hromadné akce k duplikaci existujících variant s novou hodnotou volby je rychlejší.

Řekněme, že prodáváte tričko se dvěma volbami, například s velikostí a barvou. Volba velikosti má tři hodnoty voleb: malé, střední, velké. Volba barvy může mít dvě hodnoty volby: modré nebo zelené. S těmito hodnotami voleb máte šest možných variant. Pokud chcete přidat růžovou barvu, můžete použít hromadnou akci k přidání tří nových variant najednou:

Při používání hromadné akce k přidávání nových variant vyberete více podobných variant a zduplikujete jejich podrobnosti při současné změně alespoň jedné hodnoty volby.

Nejdříve vyberte varianty, které chcete duplikovat:

 1. Ze správce Shopify přejděte do sekce Produkty > Všechny produkty.

 2. Klikni na název produktu, který potřebuje další varianty.

 3. V sekci Varianty vyberte varianty k duplikaci. Varianty, které vyberete, musí mít stejnou hodnotu volby pro volbu, kterou přidáváte, a odlišné hodnoty voleb pro všechny ostatní volby, například zelená trička v malé, střední a velké velikosti:

  Vybrat varianty

Až vyberete varianty, které chcete duplikovat, můžete použít hromadnou akci k přidání nových variant:

 1. V seznamu Akce vyberte název volby pro novou variantu, kterou chcete vytvořit.

  Vybrat název volby

 2. Do dialogu Duplikovat varianty zadejte novou hodnotu volby:

  Zadat novou hodnotu volby

 3. Klikněte na Hotovo.

Produkt má nyní nové varianty se zadanou hodnotou volby, přičemž ostatní hodnoty voleb budou duplikovány z vybraných variant.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma