Tilføjelse af varianter

Du kan oprette op til 100 varianter for et produkt.

Hvert produkt kan have op til tre valgmuligheder. Valgmulighederne kan være forskellige fra produkt til produkt. Ét produkt kan f.eks. bruge størrelse, farve og stil, og et andet produkt kan bruge vægt, overflade og materiale.

Grænserne for varianter og valgmuligheder kan kun øges ved at bruge en tredjepartsapp fra Shopify App Store.

Hvis du har brug for at sælge et produkt, som har mere end 100 varianter eller 3 valgmuligheder, kan du muligvis tilpasse din temakode for at udtrække varelinjeegenskaber, så du kan få tilpassede krav fra dine kunder.

Tilføj varianter, når du opretter et produkt

Hvis du er i gang med at oprette et produkt, kan du tilføje dets varianter samtidig.

Føj varianter til et eksisterende produkt

Hvis du allerede har oprettet et produkt, kan du føje varianter til det.

Tilføj en variant ved at kopiere en eksisterende variant

Du kan kopiere en variant for at spare tid, når du tilføjer varianter, der ligner hinanden, i stedet for at indtaste de samme oplysninger igen. Den kopierede variant indeholder de samme oplysninger som den oprindelige variant.

Før du kan gemme en kopieret variant, skal du redigere mindst én af dens værdier for valgmuligheder. Du kan ikke gemme en nøjagtig kopi.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Alle produkter i Shopify-administrator.

 2. Klik på navnet på det produkt, der skal have endnu en variant.

 3. I afsnittet Varianter skal du klikke på Rediger ud for en lignende variant for at åbne dens oplysninger og derefter klikke på Dupliker.

 4. Rediger mindst én værdi for valgmuligheder for at oprette en unik variant. Du kan tilføje en ny værdi for valgmuligheden eller tilføje en, som allerede er i brug for produktvarianterne.

 5. Klik på Gem.

Tilføj flere varianter på en gang ved at bruge en massehandling

Du kan have bruge for at tilføje flere varianter på en gang. Du kan godt tilføje dem enkeltvis, men det er hurtigere at bruge massehandlingen til at duplikere eksisterende varianter med den nye værdi for valgmuligheden.

F.eks. sælger du måske en T-shirt med to valgmuligheder som f.eks. størrelse og farve. Valgmuligheden størrelse kan have tre værdier for valgmuligheden: small, medium og large. Valgmuligheden for farve kan have to værdier for valgmuligheden: blå og grøn. Du har seks mulige varianter med disse værdier for valgmuligheden. Hvis du vil tilføje farven pink, kan du bruge en massehandling til at tilføje tre nye varianter på en gang:

Når du bruger en massehandling til at tilføje nye varianter, vælger du flere lignende varianter og duplikerer deres oplysninger, samtidig med at du ændrer mindst én værdi for valgmuligheden.

Vælg først de varianter, der skal duplikeres:

 1. Gå til Produkter > Alle produkter i Shopify-administrator.

 2. Klik på navnet på det produkt, som skal have flere varianter.

 3. I afsnittet Varianter skal du vælge de varianter, der skal duplikeres. De varianter, du vælger, skal have samme værdi for den valgmulighed, du tilføjer, og forskellige værdier for valgmuligheden for alle andre valgmuligheder, som f.eks. grønne T-shirts i small, medium og large:

  Vælg varianter

Når du har valgt de varianter, du vil duplikere, kan du bruge en massehandling til at tilføje nye varianter:

 1. På listen Handlinger skal du vælge navnet på den nye variant, som du vil oprette:

  Vælg et navn på en valgmulighed

 2. Indtast den nye værdi for valgmuligheden i dialogboksen Dupliker varianter:

  Indtast en ny værdi for en valgmulig

 3. Klik på Udført.

Produktet har nu nye varianter med den værdi for valgmuligheden, som du har indtastet, og de andre værdier for valgmuligheden, som er duplikeret fra de varianter, du har valgt.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis