Redigering af varianter for et eksisterende produkt

Du kan redigere og fjerne varianter for et produkt på siden med oplysninger om produktet. Det giver dig fleksibilitet, så du til enhver tid kan ændre de varianter, du sælger for et produkt. På siden med produktoplysninger kan du administrere variantmuligheder og -værdier, vælge varianter, der skal masseredigeres, eller klikke på individuelle varianter for at få adgang til siden med variantoplysninger for at foretage ændringer af denne specifikke variant.

Rediger variantoplysninger enkeltvist

Du kan redigere dine variantoplysninger enkeltvis på siden med variantoplysninger.

Rediger flere variantoplysninger på én gang

Du kan ændre nogle variantoplysninger på siden med produktoplysninger. Du kan redigere andre oplysninger for flere varianter ad gangen ved hjælp af programmet til masseredigering.

Rediger varianter på siden med produktoplysninger

Du kan justere følgende oplysninger fra siden med produktoplysninger: - variantbillede - variantpris - tilgængelig lagerbeholdning pr. lokation

Klik på et billede til variantfortegnelsen for at justere variantbilledet. Klik på prisen for variantfortegnelsen, og skriv derefter den nye pris.

Hvis du vil redigere variantlageret, skal du filtrere efter lokation. Når du har filtreret efter en bestemt lokation, skal du justere den tilgængelige lagerbeholdning.

Varianten af en gruppe på øverste niveau er ikke en unik variant. Hvis du justerer prisen eller billedet for fortegnelsen på øverste niveau, ændres alle variantpriser og -billeder i gruppen også. Hvis du vil justere individuelle variantpriser eller billeder, skal du klikke på varianten på øverste niveau for at åbne gruppen og derefter vælge den specifikke variant, du vil justere. For tilgængelig lagerbeholdning kan gruppen på øverste niveau ikke redigeres. Du skal åbne variantgruppen for at justere hver variants tilgængelige lagerbeholdning enkeltvis.

Brug programmet til masseredigering

Du kan foretage ændringer i alle detaljer for flere varianter på én gang via programmet til masseredigering. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger programmet til masseredigering, i Masseredigering af produkter og varianter.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på det produkt, du vil redigere.

 3. Gør ét af følgende i afsnittet Varianter:

  • Hvis du vil redigere specifikke varianter, skal du vælge de varianter, du vil redigere, ved hjælp af afkrydsningsfelterne. Klik derefter på Masserediger.
  • Hvis du vil redigere alle varianter på én gang, skal du markere det øverste afkrydsningsfelt og derefter klikke på Masserediger.
 4. Foretag ændringer af dine varianter.

 5. Klik på Gem.

Rediger variantmuligheder og værdier for valgmuligheder

Du kan tilføje, fjerne eller redigere variantmuligheder og værdier for valgmuligheder.

Rediger visningsrækkefølgen for variantmuligheder og værdier for valgmuligheder

Når dine kunder ser dine produkter, vises variantmuligheder og -værdier i en bestemt rækkefølge. Du kan ændre visningsrækkefølgen.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på det produkt, du vil redigere.

 3. Gør et af følgende i afsnittet Varianter:

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen for variantmuligheden, skal du bruge træk og slip-handlen ⋮⋮ ud for valgmuligheden.
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen på værdier for valgmuligheder, skal du klikke på Rediger ud for valgmuligheden og derefter bruge træk og slip-handlen ⋮⋮.
 4. Klik på Gem.

Redigering af metafelter for en variant

Du kan føje tilpassede felter til dine sider med variantoplysninger ved hjælp af metafelter. Metafelter vises i en redigerbar tabel på siderne med variantoplysninger. Alle metafelter viser det navn, som du vælger under oprettelsen af definitionen for metafeltet. Du kan klikke på alle rækker i tabellen for at vise metafelttypen og dens beskrivelse, og derefter kan du klikke i feltet for at angive en værdi.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, såsom Dawn, et gratis Shopify-tema, kan du føje referencer til dine metafelter med produktvarianter ved hjælp af temaeditoren.

Slet en variant

Hvis du ikke længere vil sælge et produkt med varianter, skal du slette alle variantmulighederne og -værdierne, inklusive standardvarianten. I modsat fald vil dine kunder stadig få vist rullemenuen til valg af variant.

Hvis du vil slette flere varianter på én gang, skal du bruge en massehandling.

Fremgangsmåde:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis