Mevcut bir ürün için varyasyonları düzenleme

Bir ürünün ayrıntılar sayfasında ürüne yönelik varyasyonları düzenleyebilir ve kaldırabilirsiniz. Bu size bir ürün için sattığınız varyasyonları dilediğiniz zaman değiştirme esnekliği tanır.

Not: Mağazanız birden fazla konum kullanıyorsa varyasyonları düzenleme biçiminiz, tek konuma sahip mağazalardan farklı olur. Daha fazla bilgi edinmek için Birden fazla konumu olan mağazalar için varyasyonları düzenleme bölümüne bakın.

Varyasyon ayrıntılarını değiştirme

Belirli bir varyasyonun ayrıntılarını değiştirebilirsiniz. Örneğin, varyasyonun fiyatını veya görselini değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

Birden fazla konumu olan mağazalar için varyasyonları düzenleme

Mağazanız birden fazla konum kullanıyorsa varyasyonları düzenleme biçiminiz, tek konuma sahip mağazalardan farklı olur.

Tüm varyasyonların fiyatlarını, adetlerini, SKU'larını, barkodlarını veya Armonize Sistem kodlarını düzenleme

Bir ürünün tüm varyasyonları için, önce varyasyonları seçmenize gerek kalmadan fiyatları, adetleri, SKU'ları, barkodları veya Armonize Sistem kodlarını hızla değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Varyasyonlar bölümünde Varyasyonları düzenle'ye tıklayın.

 2. Düzenle seçeneklerinden birini belirleyin.

 3. Düzenle iletişim kutusunda tüm varyasyonlar için yeni bir fiyat veya adet girin ya ada her bir varyasyon için değerleri tek tek belirtin.

 4. Kaydet'e tıklayın.

Tüm varyasyonları toplu düzenleyicide düzenleme

Mevcut bir ürün için, önce varyasyonları seçmenize gerek kalmadan tüm varyasyonlara ait alanların hepsini toplu düzenleyicide düzenleyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Varyasyonlar bölümünde, Varyasyonları düzenle > Toplu düzenleyiciyi aç'a tıklayın.
 2. Toplu düzenleyici sayfasında ilgili alanlara değişikliklerinizi girin.
 3. Kaydet'e tıklayın.

Toplu düzenleyiciyi kullanma hakkında bilgi için Ürünleri ve varyasyonları toplu olarak düzenleme bölümüne bakın.

Seçeneklerin gösterilme sırasını değiştirme

Müşterileriniz ürünlerinizi görüntülerken varyasyon seçeneklerini belirli bir sırada görür. Seçeneklerin, ürün ayrıntıları sayfasında gösterilme sırasını değiştirebilirsiniz.

Not: Varyasyonları yeniden sıraladığınızda hangi sırada göründükleri, ürünün sahip olduğu varyasyonlara göre değişir. Ürün, ayarladığınız sırayla eşleşen bir varyasyona sahip değilse varyasyonların sırası, ürünün sahip olduğu varyasyonlara bağlı olarak düzenlenir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Tüm ürünler'e gidin.

 2. Seçeneklerini yeniden sıralamak istediğiniz ürünün adına tıklayın.

 3. Ürün ayrıntıları sayfasının Varyasyonlar bölümünde Varyasyonları yeniden sırala'ya tıklayın:

  Varyasyonları yeniden sırala

 4. Varyasyonları ve seçenekleri yeniden sırala iletişim kutusunda bir seçenek adını farklı bir konuma taşımak için ada tıklayıp sürükleyin:

  Bir müşteri, ürün sayfasındayken bu ürünün seçeneklerini, ayarladığınız sırada görür.

 5. Seçenekler istediğiniz sırada düzenlendikten sonra seçenek değerlerinin gösterilme sırasını değiştirebilirsiniz. Bir seçenek değerini farklı bir konuma taşımak için değere tıklayıp sürükleyin:

  Bir müşteri, ürün sayfasındayken her bir seçeneğin değerlerini, ayarladığınız sırada görür.

 6. Kaydet'e tıklayın.

Bir ürünün seçeneklerini düzenleme

Ürün ayrıntıları sayfasından seçenek ve seçenek değeri ekleyebilir, mevcut olanları kaldırabilir veya düzenleyebilirsiniz.

Adımlar:

Bir varyasyonu silme

Bir varyasyonu sildiğinizde bu varyasyon kalıcı olarak kaldırılır.

Artık bir ürünü varyasyonlu olarak satmak istemiyorsanız varsayılan da dahil olmak üzere ürünün tüm varyasyonlarını silmeniz gerekir. Aksi takdirde, varyasyon seçmeye yönelik açılır menü, müşterilerinize gösterilmeye devam eder. Birden fazla varyasyonu aynı anda silmek için toplu işlem özelliğini kullanın.

Adımlar:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene