Rediger varianter for et eksisterende produkt

Du kan redigere og fjerne varianter for et produkt på detaljsiden. Dette gir deg fleksibilitet til å endre variantene som du selger for et produkt når som helst.

Endre variantdetaljer

Du kan endre detaljene for en spesfikk variant. Du kan for eksempel endre prisen på varianten eller endre bildet.

Hvis du redigerer en variant for nettbutikken og velger Fortsett salget ved utsolgt kan du fortsette å selge produkter når lagerbeholdningen når null eller lavere. Du kan for eksempel ha en lagerbeholdning på null, men bruke en oppføring som en forhåndsbestilling og ønsker at kunder skal kunne kjøpe produktet. Når produktet ditt bestilles vil lagernivået falle under null. Hvis du fravelger dette alternativet fordi du ikke ønsker å selge et produkt som er utsolgt, kan imidlertid ikke kundene kjøpe produktet.

Steg:

Redigere varianter for butikker med flere steder

Hvis butikken din holder til på flere steder, er måten du redigerer varianter annerledes enn for butikker med bare ett sted.

Rediger priser, antall, SKU-er, strekkoder eller HS-koder for alle varianter

Du kan raskt redigere priser, mengder, SKU-er, strekkoder og HS-koder for alle variantene av et produkt, uten å velge variantene først.

Steg:

 1. Klikk på Rediger i seksjonen Varianter.

 2. Rediger de aktuelle detaljene for en variant.

 3. Klikk på Lagre.

Rediger alle variantene med bulkredigering

For et eksisterende produkt kan du redigere alle feltene for alle variantene i bulkredigering, uten å velge variantene først.

Steg:

 1. Klikk på Rediger > Åpne masseredigeringsprogram i Varianter-seksjonen.
 2. Bulkredigering-siden angir du endringene i de relevante feltene.
 3. Klikk på Lagre.

Du kan finne mer informasjon om bruk av masseredigering under Masseredigering av produkter og varianter.

Endre visningsrekkefølge for alternativer

Når kundene ser på produktene dine, vil de se variantalternativer i en bestemt rekkefølge. Du kan endre visningsrekkefølgen på produktdetaljer-siden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på navnet til produktet som du vil endre alternativrekkefølge på.

 3. Dra alternativet for å flytte det til en annen plassering i Alternativer-seksjonen på produktets detaljside.

 4. Når du har alternativene i den rekkefølgen du ønsker, kan du endre visningsrekkefølgen for alternativverdiene. Klikk på Rediger ved siden av alternativet du vil sortere verdiene for. Deretter kan du dra en alternativverdi for å flytte det til en annen plassering, og klikke på Ferdig.

 5. Klikk på Lagre.

Rediger et produkts alternativer

Du kan legge til, fjerne eller endre alternativer og alternativverdier fra produktdetaljer-siden.

Steg:

Redigere et metafelt for en variant

Du kan legge til egendefinerte felter på variantdetaljsider ved å bruke metafelter. Metafelter vises i en redigerbar tabell på variantdetaljsidene. Hvert metafelt viser navnet du velger når du oppretter metafeltdefinisjonen. Du kan klikke i hver enkelt tabellrad for å vise metafelttypen og beskrivelsen, og deretter klikke i feltet for å angi en verdi.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, som Dawn, et gratis Shopify-tema, kan du legge til referanser i metafeltene for produktvarianter i temaredigeringsprogrammet.

Slette en variant

Når du sletter en variant, blir det permanent fjernet.

Hvis du ikke lenger ønsker å selge et produkt med varianter, må du slette alle varianter, inkludert standardvarianten. Hvis du ikke gjør dette vil rullegardinmenyen for å velge variant fortsatt bli vist for kundene. For å slette flere varianter samtidig kan du bruke en massehandling.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis