Rediger varianter for et eksisterende produkt

Du kan redigere og fjerne varianter for et produkt på detaljsiden. Dette gir deg fleksibilitet til å endre variantene som du selger for et produkt når som helst. Du kan endre detaljene for en spesfikk variant. Du kan for eksempel endre prisen på varianten eller endre bildet.

Rediger variantdetaljer enkeltvis

Du kan redigere variantdetaljer enkeltvis. Noen variantdetaljer, som pris, antall, SKU, strekkoder, vekt, HS-koder og opprinnelsesland eller -område kan redigeres direkte i variantlisten.

Masseredigering av variantdetaljer

Du kan redigere alle detaljer i flere varianter samtidig ved hjelp av masseredigeringsprogrammet. Du kan finne mer informasjon om bruk av masseredigeringsprogrammet under Masseredigering av produkter og varianter.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil redigere.

 3. Gjør en av følgende i seksjonen Varianter:

  • For å redigere bestemte varianter, velger du variantene du vil redigere ved hjelp av avmerkingsboksene, og klikker deretter på Masseredigering.
  • Klikk på Rediger > Masseredigering for å redigere alle varianter samtidig.
 4. Gjør endringer i variantene.

 5. Klikk på Lagre.

Rediger variantalternativer og -verdier

Du kan legge til, fjerne eller redigere variantalternativer og alternativverdier.

Endre visningsrekkefølge for variantalternativer og verdier

Når kundene ser på produkter, vises variantalternativer og -verdier i en bestemt rekkefølge. Du kan endre visningsrekkefølgen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil redigere.

 3. Gjør en av følgende i seksjonen Varianter:

  • For å sortere rekkefølgen på variantalternativer, kan du bruke håndtakene ⋮⋮ for å dra og slippe ved siden av alternativet.
  • For å sortere rekkefølgen på alternativverdiene, klikker du på Rediger ved siden av alternativet, og bruker håndtakene ⋮⋮ for å dra og slippe.
 4. Klikk på Lagre.

Redigere et metafelt for en variant

Du kan legge til egendefinerte felter på variantdetaljsider ved å bruke metafelter. Metafelter vises i en redigerbar tabell på variantdetaljsidene. Hvert metafelt viser navnet du velger når du oppretter metafeltdefinisjonen. Du kan klikke i hver enkelt tabellrad for å vise metafelttypen og beskrivelsen, og deretter klikke i feltet for å angi en verdi.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, som Dawn, et gratis Shopify-tema, kan du legge til referanser i metafeltene for produktvarianter i temaredigeringsprogrammet.

Slette en variant

Hvis du ikke vil selge et produkt med varianter lenger, må du slette alle variantalternativer og -verdier, inkludert standarden. Ellers vil rullegardinmenyen for å velge en variant fortsatt vises for kundene.

Bruk en massehandling for å slette flere varianter samtidig.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis