Oversikt over produktanalyse

Du kan få en rask oversikt over viktige beregninger for produkters lagerbeholdning, inkludert videresalgsrate, dagers gjenværende lagerbeholdning og lagerverdi (ABC-analyse), på Produkter-siden med analyselinjen for lagerbeholdning.

Analyselinjen vises øverst på produktsiden. Den inneholder lagerbeholdningsrelaterte beregninger som gjør det enklere å se hvor godt lagerbeholdningen selger, hvor raskt lagerbeholdningen risikerer å bli utsolgt, og den omtrentlige verdien for et delsett av den bestselgende lagerbeholdningen. Disse beregningene kan gjøre lagerbeholdningsstyring, tilbakeføring til lager og planlegging for salg eller spesialhendelser enklere.

For mer detaljert informasjon om hver enkelt lagerberegning finner du de tilknyttede lageranalyserapportene ved å klikke beregningens felt på analyselinjen.

Steg:

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

  2. Klikk på feltet for den beregningen du er interessert i for å se den tilknyttede rapporten.

Tabellen nedenfor viser beregningene som er tilgjengelige i analyselinjen for produktlagerbeholdning, og hvilke rapporter de er koblet til for mer informasjon:

Tilgjengelig rapportinformasjon i produktanalyselinjen
Periode Definisjon Relatert rapport
Produktets videresalgsrate Totalt antall varer solgt delt på (totalt antall solgte varer + totalt antall varer som fortsatt er på lager). Dataene beregnes med den siste 30-dagersperioden tilgjengelig (vanligvis en 2-dagers behandlingsforsinkelse, nøyaktige datoer indikeres i rapporten for salgsrate) Rapporten over videresalgsrate for produkter
Gjenværende dager med lagerbeholdning Totalt antall varer fortsatt på lager (antallet ved utgangen av perioden) delt på det gjennomsnittlige antallet varer solgt per dag i samme periode Rapport over gjenværende lagerbeholdning
Rapport over lagerverdi (ABC-analyse per produkt) Totalverdien for produkter med A-, B- og C-grad som gjenstår på lager

A-grad: Dette er de bestselgende produktene, som står for rundt 80 % av inntektene.
B-grad: Disse produktene står for rundt 15 % av inntektene
C-grad: Disse produktene står for rundt 5 % av inntektene
Rapport for ABC-analyse per produkt

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis