Produktanalysöversikt

Du kan få en snabb överblick över några viktiga produktlagerdata, inklusive försäljningshastighet, återstående dagar av lager och lagervärde (ABC-analys), i fältet för produktlageranalys på sidan Produkter.

Analysfältet visas högst upp på din produktsida. Det tillhandahåller lagerrelaterade mätvärden som hjälper dig att få en uppfattning om hur bra ditt lager säljer, hur snabbt ditt lager sannolikt kommer att ta slut och det ungefärliga värdet av en delmängd av ditt bäst säljande, tillgängliga lager. Dessa mätvärden kan hjälpa till vid lagerhantering, påfyllning av lager och även planering för försäljning eller specialerbjudanden.

Om du vill ha mer detaljerad information om vissa lagermätvärden kan du se de tillhörande lageranalysrapporterna genom att klicka på panelen för värdet i analysfältet.

Steg:

  1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

  2. Klicka på panelen för det värde du är intresserad av för att se den tillhörande rapporten.

Följande tabell visar de data som finns tillgängliga i analysfältet för produktlager och de rapporter som de länkar till för ytterligare information:

Rapportinformation som finns tillgänglig i produktanalysfältet
Villkor Definition Relaterad rapport
Produktförsäljningshastighet Totalt antal sålda artiklar delat med (totalt antal sålda artiklar + totalt antal artiklar som fortfarande finns i lager). Datan beräknas med hjälp av den senaste tillgängliga 30-dagarsperioden (vanligtvis finns en tvådagars behandlingsfördröjning, exakta datum anges i rapporten för försäljningshastighet) Rapporten Produktförsäljningshastighet
Återstående lagerdagar Totalt antal varor som fortfarande finns i lager (antal i slutet av perioden) dividerat med det genomsnittliga antalet sålda artiklar per dag under perioden Rapporten "Dagar kvar i lager"
Lagervärdesrapport (ABC-analys efter produkt) Totalt värde för de produkter i A-, B- och C-klass som finns kvar i ditt lager

A-klass: Det här är dina mest sålda produkter som står för cirka 80 % av dina intäkter
B-klass: De här produkterna står för 15 % av dina intäkter
C-klass: De här produkterna står för 5 % av dina intäkter
ABC-analys efter produktrapport

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis