Tổng quan phân tích sản phẩm

Bạn có thể nắm được một số thông tin quan trọng về hàng trong kho của sản phẩm, bao gồm tỷ lệ bán ra, số ngày còn hàng trong kho và giá trị hàng trong kho (phân tích ABC) trên trang Sản phẩm qua thanh phân tích hàng trong kho của sản phẩm.

Thanh phân tích hiển thị ở đầu trang Sản phẩm. Thanh này cung cấp các số liệu liên quan đến hàng trong kho để giúp bạn nắm được hoạt động bán hàng trong kho hiệu quả như thế nào, tốc độ bán hết hàng trong kho nhanh ra sao và giá trị ước tính của một nhóm nhỏ hàng trong kho bán chạy nhất. Những số liệu này có thể hỗ trợ hoạt động quản lý hàng trong kho, tái nhập kho và thậm chí lên kế hoạch bán hàng hoặc khuyến mãi đặc biệt.

Để biết thêm thông tin chi tiết về từng số liệu hàng trong kho, bạn có thể truy cập vào báo cáo phân tích hàng trong kho liên quan bằng cách nhấp vào ô của số liệu trên thanh phân tích.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

  2. Nhấp vào ô của số liệu bạn quan tâm để xem báo cáo liên quan.

Bảng sau hiển thị số liệu có trên thanh phân tích kho hàng sản phẩm và báo cáo được liên kết đến để biết thêm thông tin:

Thông tin báo cáo có trên thanh phân tích sản phẩm
Thuật ngữ Định nghĩa Báo cáo liên quan
Tỷ lệ sản phẩm bán ra Tổng số mặt hàng đã bán chia cho (tổng số mặt hàng đã bán + tổng số mặt hàng còn trong kho). Dữ liệu được tính trong khoảng thời gian 30 ngày gần nhất (thường tính thêm 2 ngày do chậm trễ trong khâu xử lý, số ngày chính xác được nêu trong báo cáo tỷ lệ sản phẩm bán ra) Báo cáo Tỷ lệ sản phẩm bán ra
Số ngày lưu kho còn lại Tổng số mặt hàng còn trong kho (số lượng vào cuối khoảng thời gian) chia cho số lượng mặt hàng đã bán trung bình mỗi ngày trong khoảng thời gian đó Báo cáo Số ngày còn hàng trong kho
Báo cáo Giá trị hàng trong kho (Phân tích ABC theo sản phẩm) Tổng giá trị sản phẩm loại A, B và C còn lại trong kho của bạn

Loại A: Đây là những sản phẩm bán chạy nhất, chiếm khoảng 80% doanh thu
Loại B: Các sản phẩm này chiếm 15% doanh thu
Loại C: Các sản phẩm này chiếm 5% doanh thu
Báo cáo Phân tích ABC theo sản phẩm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí