Gói sản phẩm

Gói sản phẩm là một tập hợp gồm hai hoặc nhiều sản phẩm liên quan và thường được giảm giá. Bạn có thể bán gói sản phẩm qua Cửa hàng trực tuyến và kênh Shop. Việc bán gói sản phẩm có thể mang lại những lợi ích sau:

 • tăng giá trị đơn hàng trung bình
 • cung cấp giá trị dưới hình thức tuyển chọn cho khách hàng
 • chuyển ưu đãi giảm giá cho khách hàng
 • bán hết hàng trong kho cũ
 • tăng khả năng hiển thị của sản phẩm

Để tạo các gói sản phẩm trong cửa hàng, bạn phải cài đặt ứng dụng gói sản phẩm cho cửa hàng. Để biết thêm thông tin về ứng dụng gói sản phẩm, tham khảo các tùy chọn ứng dụng gói sản phẩm.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

Để bán gói sản phẩm, cửa hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Cửa hàng của bạn phải sử dụng kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến hoặc Cửa hàng tùy chỉnh.
 • Bạn phải cài đặt ứng dụng gói sản phẩm cho cửa hàng Shopify.
 • Cửa hàng của bạn phải sử dụng Checkout Extensibility. Những cửa hàng sử dụng nội dung tùy chỉnh hoặc tính năng của checkout.liquid sẽ không tương thích với gói sản phẩm.

Một số tính năng không tương thích với gói sản phẩm. Xem xét những lưu ý sau đây trước khi sử dụng gói sản phẩm:

 • Không thể sử dụng gói sản phẩm với Shopify POS để bán sản phẩm trực tiếp.
 • Gói sản phẩm không tương thích với các tùy chọn mua, bao gồm gói đăng ký, đơn đặt hàng trước hoặc thử trước khi mua.

Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện hợp lệ trên và vẫn gặp phải tình trạng không tương thích với các gói sản phẩm, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tùy chọn của ứng dụng gói sản phẩm

Bạn có thể sử dụng Shopify Bundles, ứng dụng gói sản phẩm bên thứ nhất miễn phí để tạo các gói sản phẩm cố định hoặc multipack. Ứng dụng này có trong tất cả các gói Shopify.

Đối với các gói sản phẩm mix-and-match, bạn có thể chọn trong một trong các tùy chọn sau:

Loại gói sản phẩm

Có ba loại gói sản phẩm:

 • Cố định: Gói sản phẩm gồm bộ sản phẩm định sẵn. Khách hàng có thể chọn trong số các mẫu mã đi kèm.

Hình ảnh hiển thị gói sản phẩm cố định có tên là

 • Multipack: gói sản phẩm cố định bao gồm nhiều sản phẩm tương tự.

Hình ảnh hiển thị gói sản phẩm multipack có tên

 • Mix-and-match: gói sản phẩm bao gồm các sản phẩm có thể thay thế cho nhau. Khách hàng tạo gói sản phẩm bằng cách chọn sản phẩm và mẫu mã đi kèm.

Hình ảnh hiển thị gói sản phẩm mix-and-match có tên

Đoạn mã Shopify

Bạn có thể sử dụng Đoạn mã Shopify với Bundles. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Bundles với Đoạn mã Shopify.

Hàng trong kho

Hàng trong kho theo gói được xác định theo mức hàng trong kho của từng sản phẩm có trong gói sản phẩm. Sản phẩm có mức hàng trong kho thấp nhất sẽ xác định số lượng gói sản phẩm có thể bán. Mức hàng trong kho của sản phẩm được cập nhật theo thời gian thực.

Tạo gói sản phẩm bằng Shopify Bundles

Trước khi tạo gói sản phẩm, bạn cần tạo sản phẩm.

Bước:

Chỉnh sửa gói sản phẩm bằng Shopify Bundles

Chỉnh sửa gói sản phẩm trong ứng dụng Shopify Bundles

Bước:

Chỉnh sửa gói sản phẩm trên trang sản phẩm

Bước:

Lọc danh sách sản phẩm

Bạn có thể lọc danh sách sản phẩm để thêm hoặc loại bỏ các sản phẩm theo gói. Tìm hiểu thêm về lọc danh sách sản phẩm.

Nhãn trả hàng

Bạn không thể xác định các gói là giao dịch bán cuối cùng khi thiết lập quy tắc trả hàng. Tính đủ điều kiện trả lại gói sản phẩm dựa trên việc từng sản phẩm trong gói sản phẩm có được đặt là hàng giảm giá cuối cùng trong quy tắc trả hàng hay không.

Trong đơn hàng trả lại tự phục vụ, khách hàng có thể gửi yêu cầu trả lại sản phẩm đối với bất kỳ sản phẩm nào đủ điều kiện. Khách hàng không thể yêu cầu đơn hàng trả lại đối với sản phẩm được đặt là giảm giá cuối cùng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí