Thêm và cập nhật sản phẩm

Bạn có thể thêm hoặc cập nhật thông tin về sản phẩm như giá, mẫu mã và trạng thái sẵn sàng trong trang Sản phẩm trên trang quản trị Shopify.

Nếu muốn lưu thông tin hoặc tệp chuyên biệt cho sản phẩm, bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để thêm các trường tùy chỉnh vào trang sản phẩm. Nếu đã có chủ đề Online Store 2.0 thì bạn có thể thêm tham chiếu vào các Trường thông tin bổ sung sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.

Thêm sản phẩm mới

Các bước thực hiện:

Nhân bản sản phẩm

Để tiết kiệm thời gian khi thêm sản phẩm mới, bạn có thể sao chép một sản phẩm tương tự. Nếu bạn muốn thêm các tùy chọn cho sản phẩm hiện có, ví dụ như màu sắc hoặc kích cỡ, hãy thêm mẫu mã cho sản phẩm thay vì sao chép sản phẩm.

Khi chọn nhân bản sản phẩm hiện có, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh sau trước khi tạo bản sao: * Đặt tiêu đề mới. * Đặt trạng thái sản phẩm thành đang hoạt động hoặc bản nháp. * Chọn chi tiết sản phẩm khác cần nhân bản từ một bộ tùy chọn cụ thể.

Tất cả chi tiết sản phẩm khác trừ mô hình 3D và video sẽ được tự động sao chép từ bản gốc sang bản sao.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa sản phẩm

Bạn có thể sửa sản phẩm sau khi tạo để thay đổi nội dung mô tả, giá và bất kỳ chi tiết nào khác về sản phẩm.

Dù bạn có thể thay đổi chi tiết sản phẩm bất kỳ lúc nào nhưng các thay đổi có thể ảnh hưởng đến báo cáo. Để biết thông tin về mức độ ảnh hưởng của thay đổi đối với báo cáo, xem mục Thay đổi đối với chi tiết sản phẩm.

Những thay đổi được lưu sẽ có hiệu lực ngay lập tức trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Trước khi cập nhật sản phẩm, bạn có thể kiểm tra đầu trang để xem có nhân viên nào đang thực hiện thay đổi với sản phẩm đó hay không.

Các bước thực hiện:

Thêm và loại bỏ sản phẩm khỏi kênh bán hàng

Bạn có thể kiểm soát nơi bán sản phẩm bằng cách thêm sản phẩm vào các kênh bán hàng đang hoạt động. Nếu bạn quyết định loại bỏ sản phẩm khỏi một kênh bán hàng cụ thể thì sản phẩm đó sẽ bị ẩn khỏi kênh đó. Bạn có thể ẩn sản phẩm khỏi kênh bán hàng vì nhiều lý do:

 • Bạn có những sản phẩm theo mùa mà bạn chỉ muốn hiển thị vào một mùa nhất định trong năm.
 • Sản phẩm hết hàng nhưng bạn sẽ có thêm hàng trong kho vào lúc khác.
 • Bạn không muốn bán một sản phẩm nhưng bạn có thể chào bán lại vào lúc khác.
 • Bạn muốn chào bán các sản phẩm dành riêng cho kênh trực tuyến hoặc dành riêng cho cửa hàng.
 • Bạn không muốn bán sản phẩm bằng một kênh bán hàng cụ thể.

Thêm hoặc xóa thẻ

Thẻ là các từ khóa có thể tìm kiếm liên kết với sản phẩm của bạn. Thẻ có thể giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm thông qua thao tác tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến và bạn cũng có thể dùng thẻ để tạo bộ sưu tập tự động.

Bạn có thể áp dụng tối đa 250 thẻ cho mỗi sản phẩm.

Để biết thêm thông tin về thẻ, hãy tham khảo phần Định dạng thẻ.

Thêm thẻ

Cách thêm thẻ:

Gỡ thẻ

Cách gỡ thẻ khỏi sản phẩm:

Chỉnh sửa cách liệt kê kết quả của công cụ tìm kiếm cho sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa văn bản hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm cho sản phẩm. Tiêu đề có tính mô tả và nội dung mô tả có thể giúp khách hàng mới tìm được cửa hàng trực tuyến của bạn và thuyết phục họ nhấp vào liên kết. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Khi thực hiện thay đổi đối với cách liệt kê kết quả của công cụ tìm kiếm sản phẩm, bạn có thể xem trước giao diện danh sách kết quả đó.

Nếu bạn nhập hơn 70 ký tự cho tiêu đề hoặc 320 ký tự cho mô tả thì văn bản của bạn có thể bị cắt ngắn trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify trên máy tính để bàn, vào mục Sản phẩm.
 2. Nhấp vào tên sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa cách liệt kê kết quả của công cụ tìm kiếm.
 3. Trong mục Hồ sơ công cụ tìm kiếm, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong trường Tiêu đề trang, nhập tiêu đề mô tả cho sản phẩm. Tiêu đề này hiển thị dưới dạng liên kết trong kết quả của công cụ tìm kiếm.
 5. Trong trường Mô tả tóm tắt, nhập mô tả. Bạn có thể bao gồm các từ khóa liên quan và tên cửa hàng để giúp khách hàng mới tìm thấy sản phẩm của bạn.
 6. Không bắt buộc: Trong trường mã điều khiển URL, bạn có thể thay đổi một phần địa chỉ web cho sản phẩm. Địa chỉ web không được chứa dấu cách.
 7. Nhấp vào Lưu.

Quét mã vạch bằng camera của thiết bị

Bạn có thể dùng ứng dụng Shopify để nhập mã vạch cho sản phẩm bằng cách dùng camera của thiết bị di động để quét mã vạch.

Cách quét mã vạch bằng camera của thiết bị:

Lưu trữ sản phẩm

Nếu không còn muốn hiển thị sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến nhưng không muốn xóa vĩnh viễn sản phẩm, bạn có thể lưu trữ sản phẩm. Bạn có thể lưu trữ một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc bằng thao tác hàng loạt. Nếu bạn lưu trữ sản phẩm, sản phẩm sẽ được chuyển sang tab Đã lưu trữ của trang Sản phẩm.

Cách lưu trữ sản phẩm:

Nếu bạn muốn xác định vị trí của sản phẩm đã lưu trữ trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm và chọn tab Đã lưu trừ. Để bỏ lưu trữ sản phẩm, nhấp vào sản phẩm trong tab Đã lưu trữ rồi nhấp vào Unarchive product (Bỏ lưu trữ sản phẩm).

Xóa sản phẩm

Bạn có thể xóa một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc bằng thao tác hàng loạt. Khi bạn xóa một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Shopify. Bạn không thể khôi phục sản phẩm đã xóa. Nếu bạn hết hàng hoặc không muốn hiển thị một sản phẩm nữa vì bất kỳ lý do gì, nhưng chưa muốn xóa sản phẩm đó vĩnh viễn khỏi cửa hàng thì bạn có thể lưu trữ sản phẩm.

Cách xóa sản phẩm vĩnh viễn:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí