Thêm và cập nhật sản phẩm

Bạn có thể thêm hoặc cập nhật thông tin về sản phẩm như giá, mẫu mã và trạng thái sẵn sàng trong trang Sản phẩm trên trang quản trị Shopify.

Nếu muốn lưu thông tin hoặc tệp chuyên biệt cho sản phẩm, bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để thêm các trường tùy chỉnh vào trang sản phẩm. Nếu đã có chủ đề Online Store 2.0 thì bạn có thể thêm tham chiếu vào các Trường thông tin bổ sung sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.

Thêm sản phẩm mới

Các bước thực hiện:

Nhân bản sản phẩm

Để tiết kiệm thời gian khi thêm sản phẩm mới, bạn có thể sao chép một sản phẩm tương tự. Nếu bạn muốn thêm các tùy chọn cho sản phẩm hiện có, ví dụ như màu sắc hoặc kích cỡ, hãy thêm mẫu mã cho sản phẩm thay vì sao chép sản phẩm.

Khi sao chép sản phẩm, bạn có tùy chọn sao chép một hoặc nhiều chi tiết sản phẩm sau:

 • hình ảnh
 • SKU
 • mã vạch
 • số lượng hàng tồn kho

Nếu bạn không chọn các tùy chọn, những chi tiết sản phẩm này được sẽ được để trống trong bản sao chép. Các chi tiết sản phẩm khác trừ mô hình 3D và video được sao chép từ bản gốc sang bản sao chép.

Theo mặc định, trạng thái của sản phẩm nhân bản được đặt là nháp và ẩn trên tất cả các kênh và ứng dụng của bạn. Sản phẩm nhân bản sẽ không xuất hiện trên kênh bán hàng cho tới khi bạn thay đổi trạng thái là đang hoạt động. Bạn có thể chọn đưa sản phẩm nhân bản lên cùng các kênh và ứng dụng giống như sản phẩm gốc. Trong trường hợp này, tùy vào kênh bán hàng, sản phẩm nhân bản có thể được đăng ngay sau khi tạo.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa sản phẩm

Bạn có thể sửa sản phẩm sau khi tạo để thay đổi nội dung mô tả, giá và bất kỳ chi tiết nào khác về sản phẩm.

Dù bạn có thể thay đổi chi tiết sản phẩm bất kỳ lúc nào nhưng các thay đổi có thể ảnh hưởng đến báo cáo. Để biết thông tin về mức độ ảnh hưởng của thay đổi đến cách sản phẩm hiển thị và được phân nhóm trong báo cáo, xem mục Thay đổi thông tin chi tiết sản phẩm.

Những thay đổi được lưu sẽ có hiệu lực ngay lập tức trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Trước khi cập nhật sản phẩm, bạn có thể kiểm tra đầu trang để xem có nhân viên nào đang thực hiện thay đổi với sản phẩm đó hay không.

Các bước thực hiện:

Thêm vào và loại bỏ sản phẩm khỏi kênh bán hàng

Bạn có thể kiểm soát nơi bán sản phẩm bằng cách thêm sản phẩm vào các kênh bán hàng đang hoạt động. Nếu bạn quyết định loại bỏ sản phẩm khỏi một kênh bán hàng cụ thể thì sản phẩm đó sẽ bị ẩn khỏi kênh đó. Bạn có thể ẩn sản phẩm khỏi kênh bán hàng vì nhiều lý do:

 • Bạn có những sản phẩm theo mùa mà bạn chỉ muốn hiển thị vào một mùa nhất định trong năm.
 • Sản phẩm hết hàng nhưng bạn sẽ có thêm hàng trong kho vào lúc khác.
 • Bạn không muốn bán một sản phẩm nhưng bạn có thể chào bán lại vào lúc khác.
 • Bạn muốn chào bán các sản phẩm dành riêng cho kênh trực tuyến hoặc dành riêng cho cửa hàng.
 • Bạn không muốn bán sản phẩm bằng một kênh bán hàng cụ thể.

Thêm hoặc xóa thẻ

Thẻ là các từ khóa có thể tìm kiếm liên kết với sản phẩm của bạn. Thẻ có thể giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm thông qua thao tác tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến và bạn cũng có thể dùng thẻ để tạo bộ sưu tập tự động.

Bạn có thể áp dụng tối đa 250 thẻ cho mỗi sản phẩm.

Để biết thêm thông tin về thẻ, hãy xem Định dạng thẻ.

Thêm thẻ

Cách thêm thẻ:

Gỡ thẻ

Cách gỡ thẻ khỏi sản phẩm:

Sửa bản xem trước của hồ sơ trên công cụ tìm kiếm

Bạn có thể sửa cách sản phẩm hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên trang chi tiết sản phẩm:

 1. Trong mục Search engine listing preview (Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm), nhấp vào Edit website SEO (Chỉnh sửa SEO của trang web).
 2. Trong trường Page title (Tiêu đề trang), nhập tiêu đề mô tả. Tiêu đề này sẽ hiểu thị dưới dạng liên kết trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Bạn có thể nhập tới 55 ký tự trong tiêu đề.
 3. Nhập mô tả cho hồ sơ công cụ tìm kiếm. Hãy nhớ thêm từ khóa liên quan để giúp khách hàng tìm thấy liên kết của bạn và nhớ thêm tên doanh nghiệp. Bạn có thể nhập tới 320 ký tự trong nội dung mô tả.
 1. Bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ web trong mục URL and handle (URL và mã điều khiển). Trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần thay đổi địa chỉ web. Nếu bạn thực hiện thay đổi, hãy đảm bảo thiết lập chuyển hướng URL từ địa chỉ web cũ. URL không thể chứa dấu cách. Mã điều khiển được sử dụng trong thiết kế chủ đề.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Quét mã vạch bằng camera của thiết bị

Bạn có thể dùng ứng dụng Shopify để nhập mã vạch cho sản phẩm bằng cách dùng camera của thiết bị di động để quét mã vạch.

Cách quét mã vạch bằng camera của thiết bị:

Lưu trữ sản phẩm

Nếu không còn muốn hiển thị sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến nhưng không muốn xóa vĩnh viễn sản phẩm, bạn có thể lưu trữ sản phẩm. Bạn có thể lưu trữ một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc bằng thao tác hàng loạt. Nếu bạn lưu trữ sản phẩm, sản phẩm sẽ được chuyển sang tab Đã lưu trữ của trang Sản phẩm.

Cách lưu trữ sản phẩm:

Nếu bạn muốn xác định vị trí của sản phẩm đã lưu trữ trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm và chọn tab Đã lưu trừ. Để bỏ lưu trữ sản phẩm, nhấp vào sản phẩm trong tab Đã lưu trữ rồi nhấp vào Unarchive product (Bỏ lưu trữ sản phẩm).

Xóa sản phẩm

Bạn có thể xóa một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc bằng thao tác hàng loạt. Khi bạn xóa một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Shopify. Bạn không thể khôi phục sản phẩm đã xóa. Nếu bạn hết hàng hoặc không muốn hiển thị một sản phẩm nữa vì bất kỳ lý do gì, nhưng chưa muốn xóa sản phẩm đó vĩnh viễn khỏi cửa hàng thì bạn có thể lưu trữ sản phẩm.

Cách xóa sản phẩm vĩnh viễn:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí