Bán thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng là loại sản phẩm đặc biệt. Có thể sử dụng giá trị của thẻ quà tặng như phương thức thanh toán cho các đơn hàng trong tương lai từ cửa hàng trực tuyến.

Tất cả các gói đăng ký Shopify đều có tính năng thẻ quà tặng.

Bạn có thể sử dụng thẻ quà tặng bằng một trong những cách sau:

  • Bán thẻ trong cửa hàng trực tuyến như các sản phẩm khác.
  • Chia sẻ liên kết đến sản phẩm thẻ quà tặng trên truyền thông xã hội.
  • Phát hành thẻ quà tặng miễn phí cho khách hàng như phần thưởng hoặc ưu đãi.

Khi bạn thực hiện đơn hàng có thẻ quà tặng, khách hàng sẽ nhận được email chứa thẻ quà tặng kỹ thuật số có mã duy nhất có thể sử dụng khi thanh toán để quy đổi giá trị của thẻ quà tặng.

Nếu sử dụng kênh Point of Sale để bán trực tiếp, bạn có thể phát hành thẻ quà tặng số và thẻ quà tặng thực cho khách hàng trực tiếp. Tìm hiểu thêm trong tổng quan về Thẻ quà tặng trong Shopify POS.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí