Bán thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng là loại sản phẩm đặc biệt. Có thể sử dụng giá trị của thẻ quà tặng như phương thức thanh toán cho các đơn hàng trong tương lai từ cửa hàng trực tuyến.

Hiện tất cả các gói đăng ký Shopify đều có tính năng thẻ quà tặng.

Bạn có thể sử dụng thẻ quà tặng bằng một trong những cách sau:

  • Bán thẻ trong cửa hàng trực tuyến như các sản phẩm khác.
  • Chia sẻ liên kết đến sản phẩm thẻ quà tặng trên truyền thông xã hội.
  • Phát hành thẻ quà tặng miễn phí cho khách hàng như phần thưởng hoặc ưu đãi.

Khi bạn thực hiện đơn hàng có thẻ quà tặng, khách hàng sẽ nhận được email có mã thẻ quà tặng duy nhất có thể sử dụng khi thanh toán để quy đổi giá trị của thẻ quà tặng.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí