Bán thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng là loại sản phẩm đặc biệt. Có thể sử dụng giá trị của thẻ quà tặng như phương thức thanh toán cho các đơn hàng trong tương lai từ cửa hàng trực tuyến.

Hiện tất cả các gói đăng ký Shopify đều có tính năng thẻ quà tặng.

Bạn có thể bán thẻ quà tặng trong cửa hàng trực tuyến như bất kỳ sản phẩm nào khác và cũng có thể cân nhắc chia sẻ liên kết đến sản phẩm thẻ quà tặng trên phương tiện truyền thông xã hội. Bạn cũng có thể phát hành thẻ quà tặng miễn phí cho khách hàng làm phần thưởng hoặc ưu đãi.

Khi bạn thực hiện đơn hàng có thẻ quà tặng, khách hàng sẽ nhận được email có mã thẻ quà tặng duy nhất có thể sử dụng khi thanh toán để quy đổi giá trị của thẻ quà tặng.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí