Bán thẻ quà tặng

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Thẻ quà tặng là loại sản phẩm đặc biệt. Có thể sử dụng giá trị của thẻ quà tặng như phương thức thanh toán cho các đơn hàng trong tương lai từ cửa hàng trực tuyến.

Tất cả các gói đăng ký Shopify đều có tính năng thẻ quà tặng.

Lưu ý: Bằng cách sử dụng thẻ quà tặng, bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vụthẻ quà tặng của Shopify.

Bạn có thể bán thẻ quà tặng trong cửa hàng trực tuyến như bất kỳ sản phẩm nào khác và cũng có thể cân nhắc chia sẻ liên kết đến sản phẩm thẻ quà tặng trên phương tiện truyền thông xã hội. Bạn cũng có thể phát hành thẻ quà tặng miễn phí cho khách hàng làm phần thưởng hoặc ưu đãi.

Khi bạn thực hiện đơn hàng có thẻ quà tặng, khách hàng sẽ nhận được email có mã thẻ quà tặng duy nhất có thể sử dụng khi thanh toán để quy đổi giá trị của thẻ quà tặng.

Lưu ý: Thẻ quà tặng bán giống như sản phẩm, nhưng doanh số thẻ quà tặng được báo cáo theo cách khác. Bạn có thể sử dụng báo cáo bán thẻ quà tặng để theo dõi doanh số thẻ quà tặng và tính số lượt mua thẻ quà tặng.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí