Quy đổi thẻ quà tặng

Khách hàng có thể sử dụng thẻ quà tặng để mua hàng trực tuyến và trực tiếp từ cửa hàng.

Để biết thông tin về Thẻ Apple Wallet, xem Thay đổi cài đặt thẻ quà tặng.

Những kênh bán hàng chấp nhận thẻ quà tặng

Khách hàng có thể đổi thẻ quà tặng của họ trên bất kỳ kênh bán hàng nào của bạn có sử dụng tính năng thanh toán của Shopify:

  • Cửa hàng trực tuyến
  • Nút Buy (Mua)
  • Facebook Shop
  • Messenger
  • Shopify POS

Trải nghiệm khách hàng

Khi mua hàng tại cửa hàng của bạn, khách hàng có thể đổi giá trị của thẻ quà tặng bằng cách nhập mã duy nhất của thẻ khi thanh toán. Mã này không phân biệt chữ hoa chữ thường. Trong thẻ quà tặng có số dư có thể chi tiêu cho nhiều đơn hàng. Số dư trong thẻ quà tặng sẽ được áp dụng cho tổng giá trị của một đơn hàng, có thể bao gồm cả thuế và phí vận chuyển. Bạn có thể xem và quản lý trạng thái của từng thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify.

Khi thanh toán, khách hàng có thể chọn tùy chọn thẻ quà tặng để cho biết rằng họ muốn nhập mã thẻ quà tặng để thanh toán. Tùy chọn thêm thẻ quà tặng để thanh toán chỉ hiển thị trên trang thanh toán khi có thẻ quà tặng đang hoạt động trong cửa hàng Shopify.

Khi khách hàng quy đổi thẻ quà tặng, giao dịch thanh toán hiển thị một trong các tùy chọn sau:

  • Nếu số dư trong thẻ quà tặng lớn hơn hoặc bằng tổng giá trị đơn hàng, khách hàng có thể nhấp vào Complete order (Hoàn tất đơn hàng).

  • Nếu số dư trong thẻ quà tặng nhỏ hơn tổng giá trị đơn hàng, khách hàng được yêu cầu chọn phương thức thanh toán thứ hai cho số dư trước khi đặt đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí