การแลกบัตรของขวัญ

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการช่วยคุณลดผลกระทบที่เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆ นี้มีต่อร้านค้าของคุณ บัตรของขวัญจะมีพร้อมให้จำหน่ายชั่วคราวสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรของขวัญ หากต้องการเพิ่มบัตรของขวัญไปยังร้านค้าของคุณ ให้ดูที่การเพิ่มหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

ลูกค้าของคุณสามารถใช้บัตรของขวัญของตนเพื่อซื้อสินค้าได้ทั้งบนช่องทางออนไลน์และแบบตัวต่อตัว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Wallet Passes ดูที่การเปลี่ยนการตั้งค่าบัตรของขวัญ

ช่องทางการขายที่รองรับบัตรของขวัญ

ลูกค้าสามารถแลกใช้บัตรของขวัญได้ในทุกช่องทางการขายที่ใช้การชำระเงินของ Shopify:

  • ร้านค้าออนไลน์
  • ปุ่มซื้อ
  • Facebook Shop
  • Messenger
  • Shopify POS

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในร้านค้าของคุณ ลูกค้าจะสามารถแลกมูลค่าของบัตรของขวัญได้โดยป้อนรหัสเฉพาะบัตรในขั้นตอนการชำระเงิน ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ตามรหัส บัตรของขวัญจะมียอดเงินอยู่ ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้มากกว่าหนึ่งคำสั่งซื้อ ระบบจะใช้ยอดคงเหลือในบัตรของขวัญกับมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจมีการรวมภาษีและค่าจัดส่งด้วย คุณสามารถดูและจัดการสถานะของบัตรของขวัญแต่ละชิ้นได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ

ระหว่างการชำระเงิน ลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกบัตรของขวัญเพื่อระบุว่าต้องการป้อนรหัสบัตรของขวัญสำหรับการชำระเงิน ตัวเลือกในการเพิ่มบัตรของขวัญสำหรับการชำระเงินจะปรากฏขึ้นในขั้นตอนการชำระเงินก็ต่อเมื่อมีบัตรของขวัญที่ใช้งานได้ในร้านค้า Shopify ของคุณ

เมื่อลูกค้าแลกบัตรของขวัญ หน้าจอการชำระเงินจะแสดงหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • หากบัตรของขวัญมียอดคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าสามารถคลิกที่เสร็จสิ้นคำสั่งซื้อได้

  • หากบัตรของขวัญมียอดคงเหลือน้อยกว่ามูลค่ารวมของคำสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะได้รับแจ้งให้เลือกวิธีการชำระเงินสำรองสำหรับยอดที่ไม่เพียงพอก่อนจะสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี