การแลกบัตรของขวัญ

ลูกค้าของคุณสามารถใช้บัตรของขวัญของตนเพื่อซื้อสินค้าได้ทั้งบนช่องทางออนไลน์และแบบตัวต่อตัว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Wallet Passes ดูที่การเปลี่ยนการตั้งค่าบัตรของขวัญ

ช่องทางการขายที่รองรับบัตรของขวัญ

ลูกค้าสามารถแลกใช้บัตรของขวัญได้ในทุกช่องทางการขายที่ใช้การชำระเงินของ Shopify:

  • ร้านค้าออนไลน์
  • ปุ่มซื้อ
  • Pinterest
  • Facebook (เมื่อคุณใช้การชำระเงินของ Shopify)
  • Messenger (เมื่อคุณใช้การชำระเงินของ Shopify)
  • Shopify POS

ลูกค้าไม่สามารถใช้บัตรของขวัญกับช่องทางการขายของ Facebook และ Messenger เมื่อใช้การชำระเงินของ Facebook อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตัวเลือกการชำระเงินกับช่องทาง Facebook และ Messenger

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

ลูกค้าสามารถใช้งานบัตรของขวัญโดยการป้อนรหัสเฉพาะของบัตรที่หน้าการชำระเงิน เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ บัตรของขวัญที่มียอดคงเหลือ สามารถใช้จ่ายได้มากกว่า 1 คำสั่งซื้อ คุณสามารถดูและจัดการสถานะบัตรของขวัญแต่ละใบได้ในส่วนของผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ

เมื่อลูกค้าแลกบัตรของขวัญ หน้าจอการชำระเงินจะแสดงหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • หากบัตรของขวัญมียอดคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าสามารถคลิกที่เสร็จสิ้นคำสั่งซื้อได้

  • หากบัตรของขวัญมียอดคงเหลือน้อยกว่ามูลค่ารวมของคำสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะได้รับแจ้งให้เลือกวิธีการชำระเงินสำรองสำหรับยอดที่ไม่เพียงพอก่อนจะสั่งซื้อ

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อบัตรของขวัญให้ผู้อื่น ลูกค้าสามารถส่งต่ออีเมลบัตรของขวัญนั้นไปยังผู้รับได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี