การจัดการบัตรของขวัญ

คุณสามารถดู จัดการ และแก้ไขการสร้างบัตรหรือสั่งซื้อบัตรของขวัญจากหน้าบัตรของขวัญในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถส่งออกบัตรของขวัญของคุณเป็นไฟล์ CSV สำหรับไว้ใช้อ้างอิงเอง

ค้นหาบัตรของขวัญ

คุณสามารถค้นหาบัตรของขวัญได้โดยใช้รหัสหรือชื่อลูกค้าค้นหาผ่านแถบค้นหาบนหน้าบัตรของขวัญ หากทำการค้นหาโดยใช้รหัสเต็มของบัตรของขวัญ ให้ป้อนโดยไม่ต้องเว้นวรรค

หมายเหตุ: หลังจากสร้างบัตรของขวัญแล้ว รหัสบัตรของขวัญแบบเต็มจะแสดงให้เฉพาะลูกค้าเห็นเพียงผู้เดียว เนื่องจากบัตรของขวัญถือเป็นสกุลเงินหนึ่ง ในหน้ารายการบัตรของขวัญที่ขายแล้ว คุณจะสามารถเห็นได้เฉพาะอักษร 4 ตัวหลังเท่านั้น แต่คุณสามารถค้นหาได้โดยใช้อักษร 4 ตัวหลังหรือรหัสแบบเต็มก็ได้

การกรองบัตรของขวัญ

คุณสามารถกรองบัตรของขวัญได้บนหน้าบัตรของขวัญ การกรองเป็นประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการพยายามหาบัตรของขวัญที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองโดยใช้สถานะเพื่อดูรายการบัตรของขวัญทั้งหมดที่ปิดการใช้งานแล้ว

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่กรองบัตรของขวัญ

 2. คลิกที่เลือกฟิลเตอร์... และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- สถานะ - แสดงบัตรของขวัญที่ปิดใช้งานแล้วหรือเปิดใช้งานอยู่ - ยอดคงเหลือ - แสดงบัตรของขวัญตามยอดคงเหลือไม่ว่าเต็มจำนวน ใช้ไปแล้วบางส่วน หรือหมดแล้ว - การสร้างบัตร - แสดงบัตรของขวัญที่สร้างในช่วงระยะเวลาที่กำหนด - มูลค่าภายในบัตร - แสดงบัตรของขวัญที่มีมูลค่าภายในบัตรตามที่กำหนด

 1. เลือกเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงสำหรับฟิลเตอร์

 2. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

หากต้องการลบตัวกรอง ให้คลิกที่ปุ่ม x ถัดจากเงื่อนไขตัวกรอง

การดูข้อมูลรายละเอียดบัตรของขวัญ

คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรของขวัญโดยคลิกที่รหัสบัตรของขวัญ

ในหน้ารายละเอียดบัตรของขวัญ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญได้ รวมทั้งมูลค่าคงเหลือ หมายเลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญดังกล่าว ชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อบัตรของขวัญ และวันหมดอายุ

คุณสามารถดูประวัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญนั้นๆ ในส่วนของประวัติ

ปิดใช้งานบัตรของขวัญ

คุณสามารถปิดใช้งานบัตรของขวัญได้จากหน้ารายละเอียดของบัตรนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. หากต้องการปิดใช้งานบัตรของขวัญ ให้คลิกที่รหัสบัตรของขวัญนั้นๆ

 3. คลิกที่ปิดใช้งานบัตรของขวัญ

ส่งอีเมลบัตรของขวัญไปยังลูกค้า

เมื่อลูกค้าทำรหัสบัตรของขวัญหายหรือต้องการทราบมูลค่าล่าสุด คุณสามารถส่งอีเมลบัตรของขวัญล่าสุดไปให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเดิมได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. หากต้องการส่งบัตรของขวัญใหม่อีกครั้ง ให้คลิกที่รหัสบัตรของขวัญนั้นๆ

 3. คลิกที่ส่งบัตรของขวัญให้ลูกค้าอีกครั้ง

ส่งออกสินค้าบัตรของขวัญเป็น CSV

คุณสามารถส่งออกบัตรของขวัญของคุณเป็นไฟล์ CSV เพื่อดูรายละเอียดในสเปรดชีต ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงค้าง หรือบันทึกอื่นๆ คุณไม่สามารถนำเข้า CSV สินค้าบัตรของขวัญเพื่อสร้างสินค้าบัตรของขวัญได้ CSV บัตรของขวัญมีข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญของคุณดังต่อไปนี้:

ช่อง CSV บัตรของขวัญ
ชื่อ คำอธิบาย
ID รหัสเฉพาะของบัตรของขวัญแต่ละใบ (ไม่ใช่รหัสบัตรของขวัญ)
อักษรท้ายรหัส อักษร 4 ตัวหลังของรหัสบัตรของขวัญ
ชื่อลูกค้า ชื่อของลูกค้าที่ซื้อบัตรของขวัญ
อีเมล ที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่ซื้อบัตรของขวัญ
ชื่อคำสั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญ หากมี
สร้างเมื่อ วันที่ที่ซื้อหรือสร้างบัตรของขวัญ แสดงในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว ชั่วโมง:นาที:วินาที -เขตเวลา
หมดอายุวันที่ วันหมดอายุ หากมี
มูลค่าเริ่มต้น มูลค่าบัตรของขวัญขณะซื้อหรือสร้างบัตร
คงเหลือ ยอดคงเหลือของบัตรหลังจากใช้กับคำสั่งซื้อแล้ว
สกุลเงิน รหัสสกุลเงินสามหลัก
หมดอายุหรือไม่ ระบุว่าหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ
เปิดใช้งานหรือไม่ ระบุว่าบัตรของขวัญเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอยู่
ปิดใช้งานเมื่อ วันที่ที่บัตรของขวัญถูกปิดใช้งาน หากมี แสดงในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว ชั่วโมง:นาที:วินาที -เขตเวลา

หากคุณส่งออกบัตรของขวัญสูงสุดหนึ่งหน้า (ไม่เกิน 50 ใบ) เบราว์เซอร์จะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของคุณ หากคุณส่งออกบัตรของขวัญมากกว่าหนึ่งหน้า (ตั้งแต่ 51 ใบขึ้นไป) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวไปยังอีเมลของคุณ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้า ไฟล์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอีเมลของเจ้าของร้านค้าเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกที่ส่งออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกการส่งออกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- หน้าปัจจุบัน: เพื่อส่งออกบัตรของขวัญบนหน้าที่แสดงรายการ - บัตรของขวัญทั้งหมด: เพื่อส่งออกบัตรของขวัญทั้งหมด - บัตรของขวัญที่เลือกไว้: เพื่อส่งออกบัตรของขวัญที่คุณทำเครื่องหมายไว้ - การค้นหาปัจจุบัน: เพื่อส่งออกรายการบัตรของขวัญที่ค้นหาหรือกรองไว้แล้ว

 1. หากคุณต้องการเปิดไฟล์ CSV ใน Excel, Numbers หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ คลิกที่CSV สำหรับ Excel, Numbers, และโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ หากไม่ต้องการเปิดในโปรแกรมอื่น คลิกที่ไฟล์ CSV ธรรมดา

 2. คลิกที่ส่งสร้างบัตรของขวัญ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี