การจัดการบัตรของขวัญ

คุณสามารถดู จัดการ และแก้ไขการสร้างบัตรหรือสั่งซื้อบัตรของขวัญจากหน้าบัตรของขวัญในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถส่งออกบัตรของขวัญของคุณเป็นไฟล์ CSV สำหรับไว้ใช้อ้างอิงเอง

ค้นหาบัตรของขวัญ

คุณสามารถค้นหาบัตรของขวัญได้ด้วยรหัสหรือด้วยลูกค้า โดยคลิกปุ่มค้นหาและกรอง แล้วใช้แถบค้นหาในหน้าบัตรของขวัญ หากต้องการค้นหาด้วยรหัสบัตรของขวัญแบบเต็ม ให้ป้อนรหัสนั้นโดยไม่ต้องเว้นวรรค

หลังจากออกบัตรของขวัญแล้ว จะมีเพียงลูกค้าเท่านั้นที่เห็นรหัสบัตรของขวัญแบบเต็ม เนื่องจากบัตรของขวัญถือเป็นสกุลเงินรูปแบบหนึ่ง โดยจะมีเฉพาะอักขระ 4 ตัวหลังเท่านั้นที่จะแสดงในรายการบัตรของขวัญที่ขายแล้ว แต่คุณสามารถค้นหาได้โดยใช้อักขระ 4 ตัวหลังหรือรหัสแบบเต็มก็ได้

การกรองบัตรของขวัญ

คุณสามารถกรองบัตรของขวัญได้ในหน้าบัตรของขวัญ การกรองจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการหาบัตรของขวัญที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองตามสถานะเพื่อดูรายการบัตรของขวัญทั้งหมดที่ปิดใช้งานแล้วได้

ตัวเลือกการกรองมีดังต่อไปนี้

 • สถานะ - แสดงบัตรของขวัญที่เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือหมดอายุแล้ว
 • ยอดคงเหลือ - แสดงบัตรของขวัญตามยอดคงเหลือไม่ว่าเต็มจำนวน ใช้ไปแล้วบางส่วน หรือหมดแล้ว
 • มูลค่าบัตรของขวัญ - แสดงบัตรของขวัญตามเงื่อนไขที่ว่าบัตรนั้นๆ มีมูลค่าเท่ากับ ไม่เท่ากับ มากกว่า หรือน้อยกว่ามูลค่าใดมูลค่าหนึ่งหรือไม่
 • วันที่ออกบัตร - แสดงบัตรของขวัญโดยอิงจากช่วงเวลาที่ออกบัตรของขวัญนั้น
 • วิธีการออกบัตร - แสดงบัตรของขวัญโดยพิจารณาว่าบัตรดังกล่าวมาจากการที่ผู้ขายออกให้ ซื้อจากร้านค้า หรือแอปหนึ่งๆ สร้างขึ้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกไอคอนค้นหาและกรอง

 3. ตัวเลือกเสริม: คลิก เพิ่มตัวกรอง +

 4. เลือกหมวดหมู่ตัวกรองเพื่อกรองบัตรของขวัญของคุณ

 5. เลือกค่าของตัวกรองเฉพาะ ทั้งนี้ ค่าที่มีให้คุณเลือกใช้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตัวกรองที่เลือก

 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการบันทึกมุมมองนี้ ให้คลิก “บันทึกเป็น” เพื่อป้อนชื่อมุมมองที่จะบันทึก จากนั้นคลิก “บันทึกมุมมอง

หากต้องการลบตัวกรอง ให้คลิกที่ “x” ถัดจากเงื่อนไขตัวกรอง

จัดเรียงบัตรของขวัญ

คุณสามารถจัดเรียงบัตรของขวัญได้ในหน้า บัตรของขวัญ การจัดเรียงจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณพยายามที่จะค้นหาบัตรของขวัญที่ตรงกับเกณฑ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเรียงตามวันหมดอายุ และเลือก จากน้อยไปหามาก เพื่อดูบัตรของขวัญที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้หมดอายุก่อน

ตัวเลือกการจัดเรียงมีดังต่อไปนี้:

จัดเรียงตัวเลือกต่างๆ ในหน้าบัตรของขวัญ
ตัวเลือกการจัดเรียง คำอธิบาย
รหัสท้ายบัตรของขวัญ จัดเรียงบัตรของขวัญตามตัวเลขหลักสุดท้ายของรหัสบัตรของขวัญ คุณสามารถจัดเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยได้
นามสกุลของลูกค้า จัดเรียงบัตรของขวัญตามนามสกุลของลูกค้า คุณสามารถจัดเรียงลำดับตามตัวอักษร (A-Z) หรือลำดับย้อนกลับ (Z-A)
นามสกุลผู้รับ จัดเรียงบัตรของขวัญตามนามสกุลผู้รับ คุณสามารถจัดเรียงลำดับตามตัวอักษร (A-Z) หรือลำดับย้อนกลับ (Z-A)
วันที่สร้าง จัดเรียงบัตรของขวัญตามวันที่สร้างบัตร คุณสามารถจัดเรียงได้โดยเรียงจากบัตรเก่าสุดหรือใหม่ที่สุดก่อนก็ได้
วันที่แก้ไข จัดเรียงบัตรของขวัญตามวันที่แก้ไขบัตร คุณสามารถจัดเรียงได้โดยเรียงจากบัตรที่แก้ไขแรกสุดหรือล่าสุดก่อนก็ได้
วันหมดอายุ จัดเรียงบัตรของขวัญตามวันหมดอายุ คุณสามารถจัดเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยได้
ยอดคงเหลือทั้งหมด จัดเรียงบัตรของขวัญตามยอดคงเหลือทั้งหมดในปัจจุบันของบัตร คุณสามารถจัดเรียงได้โดยเริ่มจากบัตรยอดคงเหลือต่ำสุดหรือสูงสุดก่อนก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกที่ไอคอน ⇅ จัดเรียง

 3. เลือกตัวเลือกที่จะจัดเรียงตามนั้น

 4. เลือกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ

รายการจะอัปเดตตามการเลือกของคุณ

หากต้องการบันทึกตัวเลือกการจัดเรียงเป็นมุมมอง ให้คลิกที่ “+” แล้วป้อนชื่อมุมมอง จากนั้นคลิก “สร้างมุมมอง

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบัตรของขวัญ

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรของขวัญได้โดยคลิกที่รหัสบัตรของขวัญจากรายการในสินค้า > บัตรของขวัญในส่วนผู้ดูแล Shopify

จากหน้ารายละเอียดบัตรของขวัญ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญได้ ซึ่งได้แก่:

 • ยอดเงินเริ่มต้นและยอดคงเหลือปัจจุบัน
 • เลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบัตรของขวัญครั้งแรก
 • ชื่อของลูกค้าที่สั่งซื้อบัตรของขวัญ
 • วันหมดอายุ หากมี
 • ไทม์ไลน์ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญ รวมถึงคำสั่งซื้อที่ใช้บัตรของขวัญเป็นวิธีการชำระเงิน

เปลี่ยนวันหมดอายุของบัตรของขวัญ

คุณสามารถเปลี่ยนวันหมดอายุของบัตรของขวัญได้หลังจากที่ออกบัตรแล้ว

หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าวันหมดอายุเริ่มต้นให้กับบัตรของขวัญใหม่ทั้งหมด ให้ดูที่ จัดการการตั้งค่าวันหมดอายุของบัตรของขวัญ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. หากต้องการเปลี่ยนบัตรของขวัญ ให้คลิกที่รหัสบัตรของขวัญนั้นๆ

 3. ในส่วนที่มีรหัสบัตรของขวัญ ให้คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ

 4. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขบัตรของขวัญ ให้ปรับการตั้งค่าวันหมดอายุ:

  • หากต้องการตั้งค่าบัตรของขวัญให้ไม่มีวันหมดอายุ ให้เลือก ไม่มีวันหมดอายุ
  • หากต้องการกําหนดวันหมดอายุ ให้เลือก กําหนดวันหมดอายุ จากนั้นเลือกวันที่บัตรของขวัญหมดอายุ
 5. คลิก บันทึก

ปิดใช้งานบัตรของขวัญ

คุณสามารถปิดใช้งานบัตรของขวัญได้จากหน้ารายละเอียดของบัตรนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกรหัสบัตรของขวัญสำหรับบัตรของขวัญที่คุณต้องการปิดใช้งาน

 3. คลิกปิดใช้งาน

ส่งบัตรของขวัญไปยังลูกค้าอีกครั้ง

หากลูกค้าทำรหัสบัตรของขวัญหายหรือต้องการทราบมูลค่าล่าสุด คุณจะสามารถส่งบัตรของขวัญล่าสุดไปให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเดิมอีกครั้งได้ผ่านอีเมลหรือ SMS

หากใช้งานบัตรของขวัญไปแล้วบางส่วน ระบบจะส่งเฉพาะยอดคงเหลือให้กับลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. หากต้องการส่งบัตรของขวัญใหม่อีกครั้ง ให้คลิกที่รหัสบัตรของขวัญนั้นๆ

 3. คลิกที่ “ส่งบัตรของขวัญ

 4. วิธีการส่งบัตรของขวัญใหม่จะแตกต่างกันไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้รับได้รับบัตรของขวัญ:

  • หากผู้รับเดิมได้รับบัตรของขวัญทางอีเมล ตัวอย่างการแจ้งเตือนทางอีเมลจะปรากฏขึ้น คลิก ส่งอีเมล
  • หากผู้รับได้รับบัตรของขวัญผ่านทาง SMS ข้อความพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจะแสดงอยู่ คลิก ส่ง SMS

ส่งออกสินค้าบัตรของขวัญเป็น CSV

คุณสามารถส่งออกบัตรของขวัญของคุณเป็นไฟล์ CSV เพื่อดูรายละเอียดในสเปรดชีต ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงค้าง หรือบันทึกอื่นๆ คุณไม่สามารถนำเข้า CSV สินค้าบัตรของขวัญเพื่อสร้างสินค้าบัตรของขวัญได้ CSV บัตรของขวัญมีข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญของคุณดังต่อไปนี้:

ช่อง CSV บัตรของขวัญ
ชื่อ คำอธิบาย
ID รหัสเฉพาะของบัตรของขวัญแต่ละใบ (ไม่ใช่รหัสบัตรของขวัญ)
อักษรท้ายรหัส อักษร 4 ตัวหลังของรหัสบัตรของขวัญ
ชื่อลูกค้า ชื่อของลูกค้าที่ซื้อบัตรของขวัญ
อีเมล ที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่ซื้อบัตรของขวัญ
ชื่อผู้รับ ชื่อของผู้ที่ได้รับบัตรของขวัญ
อีเมลผู้รับ ที่อยู่อีเมลของผู้ที่ได้รับบัตรของขวัญ
ชื่อคำสั่งซื้อ เลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญ หากมี
วันที่ออก วันที่ที่ซื้อหรือออกบัตรของขวัญ แสดงในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป ชั่วโมง:นาที:วินาที -เขตเวลา
ส่งเมื่อ วันที่ซึ่งระบบส่งบัตรของขวัญให้แก่ผู้รับ หากเป็นวันที่ในอนาคต วันที่นี้คือวันที่ซึ่งระบบจะส่งบัตรของขวัญ โดยมีรูปแบบ ปปปป/ดด/วว ชั่วโมง:นาที:วินาที -เขตเวลา
หมดอายุวันที่ วันหมดอายุ หากมี
ยอดคงเหลือเริ่มต้น ยอดคงเหลือของบัตรของขวัญเมื่อซื้อหรือออกบัตรของขวัญ
ยอดคงเหลือล่าสุด ยอดคงค้างของบัตรหลังจากใช้กับคำสั่งซื้อแล้ว
สกุลเงิน รหัสสกุลเงินสามหลัก
หมดอายุหรือไม่ ระบุว่าหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ
เปิดใช้หรือไม่ บัตรของขวัญเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอยู่
ปิดใช้งานเมื่อ วันที่ที่บัตรของขวัญถูกปิดใช้งาน หากมี โดยจะแสดงในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป ชั่วโมง:นาที:วินาที -เขตเวลา
พนักงานที่รับผิดชอบในการออกบัตรของขวัญ พนักงานที่ออกบัตรของขวัญ
ข้อความ ข้อความที่ลูกค้าป้อนซึ่งส่งให้แก่ผู้รับ
หมายเหตุ หมายเหตุที่ใช้กับบัตรของขวัญ

หากคุณส่งออกบัตรของขวัญสูงสุดหนึ่งหน้า (ไม่เกิน 50 ใบ) เบราว์เซอร์จะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของคุณ หากคุณส่งออกบัตรของขวัญมากกว่าหนึ่งหน้า (ตั้งแต่ 51 ใบขึ้นไป) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวไปยังอีเมลของคุณ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้า ไฟล์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอีเมลของเจ้าของร้านค้าเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกที่ส่งออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกการส่งออกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

  • หน้าปัจจุบัน: เพื่อส่งออกบัตรของขวัญบนหน้าที่แสดงรายการ
  • บัตรของขวัญทั้งหมด: เพื่อส่งออกบัตรของขวัญทั้งหมด
  • บัตรของขวัญที่เลือกไว้: เพื่อส่งออกบัตรของขวัญที่คุณทำเครื่องหมายไว้
  • การค้นหาปัจจุบัน: เพื่อส่งออกรายการบัตรของขวัญที่ค้นหาหรือกรองไว้แล้ว
 4. หากคุณต้องการเปิดไฟล์ CSV ใน Excel, Numbers หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ คลิกที่CSV สำหรับ Excel, Numbers, และโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ หากไม่ต้องการเปิดในโปรแกรมอื่น คลิกที่ไฟล์ CSV ธรรมดา

 5. คลิกที่ ส่งออกบัตรของขวัญ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี