การจัดการบัตรของขวัญ

คุณสามารถดู จัดการ และแก้ไขการสร้างบัตรหรือสั่งซื้อบัตรของขวัญจากหน้าบัตรของขวัญในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถส่งออกบัตรของขวัญของคุณเป็นไฟล์ CSV สำหรับไว้ใช้อ้างอิงเอง

ค้นหาบัตรของขวัญ

คุณสามารถค้นหาบัตรของขวัญได้ด้วยรหัสหรือด้วยลูกค้า โดยคลิกปุ่มค้นหาและกรอง แล้วใช้แถบค้นหาในหน้าบัตรของขวัญ หากต้องการค้นหาด้วยรหัสบัตรของขวัญแบบเต็ม ให้ป้อนรหัสนั้นโดยไม่ต้องเว้นวรรค

การกรองบัตรของขวัญ

คุณสามารถกรองบัตรของขวัญได้บนหน้าบัตรของขวัญ การกรองเป็นประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการพยายามหาบัตรของขวัญที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองโดยใช้สถานะเพื่อดูรายการบัตรของขวัญทั้งหมดที่ปิดการใช้งานแล้ว

ตัวเลือกการกรองมีดังต่อไปนี้

 • สถานะ - แสดงบัตรของขวัญที่เปิดใช้ ปิดใช้งาน หรือหมดอายุแล้ว
 • ยอดคงเหลือ - แสดงบัตรของขวัญตามยอดคงเหลือไม่ว่าเต็มจำนวน ใช้ไปแล้วบางส่วน หรือหมดแล้ว
 • มูลค่าบัตรของขวัญ - แสดงบัตรของขวัญตามเงื่อนไขที่ว่าบัตรนั้นๆ มีมูลค่าเท่ากับ ไม่เท่ากับ มากกว่า หรือน้อยกว่ามูลค่าใดมูลค่าหนึ่งหรือไม่
 • วันที่ออกบัตร - แสดงบัตรของขวัญโดยอิงจากช่วงเวลาที่ออกบัตรของขวัญนั้น
 • วิธีการออกบัตร - แสดงบัตรของขวัญโดยพิจารณาว่าบัตรดังกล่าวมาจากการที่ผู้ขายออกให้ ซื้อจากร้านค้า หรือแอปหนึ่งๆ สร้างขึ้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ
  1. คลิกที่ไอคอนการค้นหาและตัวกรอง 3. คลิกที่ “+” 4. เลือกหมวดหมู่ตัวกรองเพื่อใช้กรองบัตรของขวัญของคุณ 5. เลือกค่าสำหรับตัวกรองเฉพาะ ทั้งนี้ค่าที่มีให้คุณเลือกใช้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตัวกรองที่คุณเลือก 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการบันทึกมุมมองนี้ ให้คลิกที่ “บันทึกเป็น” เพื่อป้อนชื่อของมุมมองที่บันทึก จากนั้นคลิก “บันทึกมุมมอง

หากต้องการลบตัวกรอง ให้คลิกที่ “x” ถัดจากเงื่อนไขตัวกรอง

จัดเรียงบัตรของขวัญ

คุณสามารถจัดเรียงบัตรของขวัญได้ที่หน้าบัตรของขวัญ การจัดเรียงจะมีประโยชน์เมื่อคุณพยายามค้นหาบัตรของขวัญที่ตรงกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเรียงตามวันหมดอายุ (น้อยไปหามาก) เพื่อดูบัตรของขวัญที่ใกล้หมดอายุก่อน

ตัวเลือกการจัดเรียงมีดังต่อไปนี้:

จัดเรียงตัวเลือกต่างๆ ในหน้าบัตรของขวัญ
ตัวเลือกการจัดเรียง คำอธิบาย
นามสกุลของลูกค้า (A-Z) แสดงบัตรของขวัญตามนามสกุลของลูกค้า โดยเรียงจากตัวอักษรจากตัวแรกไปยังตัวสุดท้าย
นามสกุลของลูกค้า (Z-A) แสดงบัตรของขวัญตามลำดับตัวอักษรของนามสกุลลูกค้าโดยเรียงจากตัวแรกไปหาตัวสุดท้าย
รหัสท้ายบัตรของขวัญ (น้อยไปหามาก) แสดงบัตรของขวัญตามตัวเลขหลักสุดท้ายของรหัสบัตรของขวัญ โดยเรียงจากน้อยไปหามาก
รหัสท้ายบัตรของขวัญ (มากไปหาน้อย) แสดงบัตรของขวัญตามตัวเลขหลักสุดท้ายของรหัสบัตรของขวัญโดยเรียงจากมากไปหาน้อย
ยอดคงเหลือรวม (จากต่ำไปสูง) แสดงบัตรของขวัญตามลำดับยอดคงเหลือรวมในบัตร โดยเรียงจากจำนวนต่ำที่สุดไปหาจำนวนสูงที่สุด
ยอดคงเหลือรวม (จากสูงไปต่ำ) แสดงบัตรของขวัญตามลำดับยอดคงเหลือรวมในบัตรโดยเรียงจากจำนวนสูงสุดไปหาจำนวนต่ำสุด
วันที่สร้าง (เรียงจากใหม่ที่สุดก่อน) แสดงบัตรของขวัญตามลำดับวันที่สร้างบัตรของขวัญ โดยเรียงจากวันที่สร้างล่าสุดก่อน
วันที่สร้าง (เรียงจากเก่าที่สุดก่อน) แสดงบัตรของขวัญตามลำดับวันที่สร้างบัตรของขวัญนั้นโดยเริ่มจากวันที่เก่าสุดก่อน
วันที่แก้ไข (เรียงจากใหม่ที่สุดก่อน) แสดงบัตรของขวัญตามลำดับวันที่แก้ไขบัตรของขวัญ โดยเรียงจากวันที่แก้ไขล่าสุดก่อน
วันที่แก้ไข (เรียงจากเก่าที่สุดก่อน) แสดงบัตรของขวัญตามลำดับวันที่แก้ไขบัตรของขวัญ โดยเรียงจากวันที่แก้ไขเก่าสุดก่อน
วันหมดอายุ (เรียงจากก่อน-หลัง) แสดงบัตรของขวัญตามวันหมดอายุโดยเรียงจากน้อยไปหามาก
วันหมดอายุ (เรียงจากหลัง-ก่อน) แสดงบัตรของขวัญตามวันหมดอายุ โดยเรียงจากวันหมดอายุหลังสุดไปหาวันหมดอายุก่อน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกไอคอนจัดเรียง

 3. เลือกตัวเลือกที่จะจัดเรียงตามนั้น แล้วรายการจะอัปเดตตามสิ่งที่คุณเลือก

หากต้องการบันทึกตัวเลือกการจัดเรียงเป็นมุมมอง ให้คลิกที่ “+” แล้วป้อนชื่อมุมมอง จากนั้นคลิก “สร้างมุมมอง

การดูข้อมูลรายละเอียดบัตรของขวัญ

คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรของขวัญโดยคลิกที่รหัสบัตรของขวัญ

ในหน้ารายละเอียดบัตรของขวัญ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญได้ รวมทั้งยอดคงค้าง เลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญดังกล่าว ชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อบัตรของขวัญ และวันหมดอายุ

คุณสามารถดูประวัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญนั้นๆ ในส่วนของประวัติ

ปิดใช้งานบัตรของขวัญ

คุณสามารถปิดใช้งานบัตรของขวัญได้จากหน้ารายละเอียดของบัตรนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. หากต้องการปิดใช้งานบัตรของขวัญ ให้คลิกที่รหัสบัตรของขวัญนั้นๆ

 3. คลิกที่ปิดใช้งานบัตรของขวัญ

ส่งอีเมลบัตรของขวัญไปยังลูกค้า

เมื่อลูกค้าทำรหัสบัตรของขวัญหายหรือต้องการทราบมูลค่าล่าสุด คุณสามารถส่งอีเมลบัตรของขวัญล่าสุดไปให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเดิมได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. หากต้องการส่งบัตรของขวัญใหม่อีกครั้ง ให้คลิกที่รหัสบัตรของขวัญนั้นๆ

 3. คลิกส่งบัตรของขวัญอีกครั้ง

ส่งออกสินค้าบัตรของขวัญเป็น CSV

คุณสามารถส่งออกบัตรของขวัญของคุณเป็นไฟล์ CSV เพื่อดูรายละเอียดในสเปรดชีต ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงค้าง หรือบันทึกอื่นๆ คุณไม่สามารถนำเข้า CSV สินค้าบัตรของขวัญเพื่อสร้างสินค้าบัตรของขวัญได้ CSV บัตรของขวัญมีข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญของคุณดังต่อไปนี้:

ช่อง CSV บัตรของขวัญ
ชื่อ คำอธิบาย
ID รหัสเฉพาะของบัตรของขวัญแต่ละใบ (ไม่ใช่รหัสบัตรของขวัญ)
อักษรท้ายรหัส อักษร 4 ตัวหลังของรหัสบัตรของขวัญ
ชื่อลูกค้า ชื่อของลูกค้าที่ซื้อบัตรของขวัญ
อีเมล ที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่ซื้อบัตรของขวัญ
ชื่อคำสั่งซื้อ เลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญ หากมี
สร้างเมื่อ วันที่ที่ซื้อหรือออกบัตรของขวัญ แสดงในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป ชั่วโมง:นาที:วินาที -เขตเวลา
หมดอายุวันที่ วันหมดอายุ หากมี
มูลค่าเริ่มต้น มูลค่าบัตรของขวัญขณะซื้อหรือสร้างบัตร
คงเหลือ ยอดคงค้างของบัตรหลังจากใช้กับคำสั่งซื้อแล้ว
สกุลเงิน รหัสสกุลเงินสามหลัก
หมดอายุหรือไม่ ระบุว่าหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ
เปิดใช้หรือไม่ ระบุว่าบัตรของขวัญเปิดใช้หรือปิดใช้งานอยู่
ปิดใช้งานเมื่อ วันที่ที่บัตรของขวัญถูกปิดใช้งาน หากมี แสดงในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป ชั่วโมง:นาที:วินาที -เขตเวลา

หากคุณส่งออกบัตรของขวัญสูงสุดหนึ่งหน้า (ไม่เกิน 50 ใบ) เบราว์เซอร์จะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของคุณ หากคุณส่งออกบัตรของขวัญมากกว่าหนึ่งหน้า (ตั้งแต่ 51 ใบขึ้นไป) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวไปยังอีเมลของคุณ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้า ไฟล์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอีเมลของเจ้าของร้านค้าเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกที่ส่งออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกการส่งออกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

 4. หากคุณต้องการเปิดไฟล์ CSV ใน Excel, Numbers หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ คลิกที่CSV สำหรับ Excel, Numbers, และโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ หากไม่ต้องการเปิดในโปรแกรมอื่น คลิกที่ไฟล์ CSV ธรรมดา

 5. คลิกที่ส่งสร้างบัตรของขวัญ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี