Administration af gavekort

Bemærk: Vi vil gerne hjælpe med at minimere konsekvenserne af de seneste hændelser for din butik. Derfor er gavekort midlertidigt tilgængelige for salg på alle abonnementer. Du kan finde flere oplysninger under Tilføjelse eller opdatering af gavekortprodukter.

Du kan se, organisere og redigere dine udstedte og købte gavekort via siden Gavekort i din Shopify-administrator. Du kan også eksportere dine gavekort til en CSV-fil, så du har dem til reference.

Søg efter et gavekort

Når du vil søge efter gavekort, kan du angive kode eller kunde på søgelinjen på siden Gavekort. Når du søger med hele gavekortkoden, skal du skrive den uden mellemrum.

Bemærk: Når et gavekort er udstedt, er det kun kunden, der kan se hele gavekortkoden, eftersom gavekort anses for at være valuta. Du kan kun se de sidste fire tegn på listen over solgte gavekort, men du kan søge enten med brug af de sidste fire tegn eller hele koden.

Filtrer gavekort

Du kan filtrere gavekort på siden Gavekort. Filtrering er nyttig, når du prøver at finde gavekort, der matcher bestemte kriterier. Du kan f.eks. filtrere efter Status for at få vist alle de gavekort, der er deaktiveret.

Trin:

 1. Klik på Filtrer gavekort

 2. Klik på Vælg et filter ..., og vælg derefter en af følgende:

- Status – viser gavekort, der enten er deaktiveret eller aktiveret - Saldo – viser gavekort, afhængigt af om saldoen er fuld, delvist brugt eller tom - Udstedt – viser gavekort, der er udstedt inden for en bestemt periode - Startværdi – viser gavekort med en bestemt startværdi

 1. Vælg den specifikke betingelse for filteret.

 2. Klik på Tilføj filter.

Vil du fjerne et filter, skal du klikke på knappen x ud for filterbetingelsen.

Se detaljerede oplysninger om et gavekort

Du kan se detaljerede oplysninger om et gavekort ved at klikke på gavekortkoden.

Fra siden med gavekortkoden kan du gennemgå oplysninger om gavekort, herunder restsaldo, det ordrenummer, der er tilknyttet gavekortet, navnet på den kunde, der har bestilt gavekortet, og kortets udløbsdato.

Du kan se historikken for de hændelser, der er tilknyttet gavekortet, i afsnittet Historik.

Deaktiver et gavekort

Du kan deaktivere et gavekort fra siden med oplysninger om kortet.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i din Shopify-administrator.

 2. Klik på koden for det gavekort, du vil deaktivere.

 3. Klik på Deaktiver gavekort.

Send et gavekort til en kunde via e-mail

Når en kunde mister koden til et gavekort eller har brug for at få opdateret saldoen, kan du sende en e-mail med et opdateret gavekort til den oprindelige kunde.

Bemærk: Hvis et gavekort er delvist brugt, er det kun restsaldoen, der sendes til kunden.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i din Shopify-administrator.

 2. Klik på gavekortkoden for det gavekort, du vil sende igen.

 3. Klik på Send gavekort til kunde igen.

Eksportér dine gavekortprodukter til en CSV-fil

Du kan eksportere dine gavekort til en CSV-fil, så du kan se detaljerne om dem i et regneark. Det kan være en god måde til gennemgang af oplysninger om udestående saldi eller til andre registreringer. Du kan ikke importere CSV-filen med gavekort for at oprette gavekortprodukter. CSV-filen med gavekort indeholder følgende oplysninger om dine gavekort:

CSV-felter for gavekort
Titel Beskrivelse
Id En entydig identifikator for hvert gavekort (ikke gavekortkoden)
Sidste tegn De sidste fire tegn i gavekortkoden
Kundens navn Navnet på den kunde, som har købt gavekortet
E-mail E-mailadressen til den kunde, som har købt gavekortet
Ordrenavn Det ordrenummer, der er tilknyttet gavekortet, hvis det er relevant
Oprettelsestidspunkt Den dato, hvor gavekortet blev købt eller udstedt, i formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss – tidszone
Udløber den Udløbsdatoen, hvis det er relevant
Startværdi Værdien af gavekortet, da det blev købt eller udstedt
Saldo Restsaldoen på kortet, efter det har været anvendt til ordrer
Valuta Den trecifrede valutakode
Udløbet? Om gavekortet er udløbet eller ej
Aktiveret? Om gavekortet er aktiveret eller deaktiveret
Deaktiveret den Den dato, gavekortet blev deaktiveret, hvis det er relevant, i formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss – tidszone

Hvis du eksporterer op til én side med gavekort (op til 50 gavekort), downloades CSV-filen via din browser. Hvis du eksporterer mere end én side med gavekort (51 eller gavekort eller derover), sendes CSV-filen til dig via e-mail. Hvis du ikke er butiksejeren, sendes filen også til butiksejerens e-mailadresse.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Eksportér.

 3. Vælg mellem følgende eksportmuligheder i dialogboksen:

- Aktuel side: Eksporterer gavekortene på den viste side af listen - Alle gavekort: Eksporterer alle dine gavekort - Udvalgte gavekort: Eksporterer de gavekort, du har markeret - Aktuel søgning: Eksporterer en liste over gavekort, der har været anvendt søgning eller filter til

 1. Hvis du planlægger at åbne din CSV-fil i Excel, Numbers eller et andet regnearksprogram, skal du klikke på CSV til Excel, Numbers og andre regnearksprogrammer. Ellers skal du klikke på Almindelig CSV-fil.

 2. Klik på Eksportér gavekort.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis