Administration af gavekort

Du kan se, organisere og redigere dine udstedte og købte gavekort via siden Gavekort i din Shopify-administrator. Du kan også eksportere dine gavekort til en CSV-fil, så du har dem til reference.

Søg efter et gavekort

Du kan søge efter gavekort efter kode eller kunde. Klik på knappen Søg og filtrer, og brug søgefeltet på siden Gavekort. Når du søger med hele gavekortkoden, skal du skrive den uden mellemrum.

Når et gavekort er udstedt, er det kun kunden, der kan se hele gavekortkoden, eftersom gavekort anses for at være valuta. Kun de sidste fire tegn vises på listen over solgte gavekort, men du kan søge enten med brug af de sidste fire tegn eller hele koden.

Filtrer gavekort

Du kan filtrere gavekort på siden Gavekort. Filtrering er nyttig, når du prøver at finde gavekort, der matcher bestemte kriterier. Du kan f.eks. filtrere efter Status for at få vist alle de gavekort, der er deaktiveret.

Følgende filtreringsmuligheder er tilgængelige:

 • Status – viser gavekort, som enten er aktive, deaktiverede eller udløbne
 • Saldo – viser gavekort, afhængigt af om saldoen er fuld, delvist brugt eller tom
 • Værdi af gavekort – viser gavekort baseret på, om de er lig med, ikke lig med, større end eller mindre end en bestemt værdi
 • Oprettelsesdato – viser gavekort baseret på den periode, hvor de blev udstedt
 • Udstedelsesmetode – viser gavekort, afhængigt af om kortene blev udstedt, købt eller genereret af en app

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i Shopify-administrator.

 2. Klik på ikonet Søg og filtrer.

 3. Klik på +.

 4. Vælg en filterkategori, som du vil filtrere dine gavekort efter.

 5. Vælg en værdi for det specifikke filter. De tilgængelige værdier varierer afhængigt af det valgte filter.

 6. Valgfrit: Hvis du vil gemme denne visning, skal du klikke på Gem som for at angive et navn for den gemte visning. Klik derefter på Gem visning.

Klik på x ud for en filterbetingelse for at fjerne et filter.

Sortér gavekort

Du kan sortere gavekortene på siden Gavekort. Sorteringsfunktionen er praktisk, når du prøver at finde gavekort, der matcher bestemte kriterier. Du kan f.eks. sortere efter Udløbsdato (stigende) for at få vist gavekort, der snart udløber, først.

Følgende sorteringsmuligheder er tilgængelige:

Sorteringsmuligheder for siden med gavekort.
Sorteringsmulighed Beskrivelse
Kundens efternavn (A-Å) Viser gavekort i alfabetisk stigende rækkefølge efter kundens efternavn
Kundens efternavn (Å-A) Viser gavekort i alfabetisk faldende rækkefølge efter kundens efternavn
Gavekode, der slutter med (stigende) Viser gavekort i stigende rækkefølge efter de sidste cifre i gavekortets kode
Gavekode, der slutter med (faldende) Viser gavekort i faldende rækkefølge efter de sidste cifre i gavekortets kode
Samlet saldo (lav til høj) Viser gavekort i rækkefølge fra laveste til højeste samlede kortsaldo
Samlet saldo (høj til lav) Viser gavekort i rækkefølge fra højeste til laveste samlede kortsaldo
Oprettelsesdato (nyeste først) Viser gavekort i rækkefølge efter gavekortets oprettelsesdato med de nyeste først
Oprettelsesdato (ældste først) Viser gavekort i rækkefølge efter gavekortets oprettelsesdato med de ældste først
Redigeringsdato (nyeste først) Viser gavekort i rækkefølge efter gavekortets redigeringsdato med de nyeste først
Redigeringsdato (ældste først) Viser gavekort i rækkefølge efter gavekortets redigeringsdato med de ældste først
Udløbsdato (stigende) Viser gavekort i stigende rækkefølge efter udløbsdatoen
Udløbsdato (faldende) Viser gavekort i faldende rækkefølge efter udløbsdatoen

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i Shopify-administrator.

 2. Klik på ikonet Sortér.

 3. Vælg en mulighed, du vil sortere efter. Listen opdateres ud fra dine valg.

Hvis du vil gemme sorteringsmuligheden som en visning, skal du klikke på + og indtaste et navn for visningen. Klik derefter på Opret visning.

Se detaljerede oplysninger om et gavekort

Du kan få vist detaljerede oplysninger om et gavekort ved at klikke på gavekortkoden på listen i Produkter > Gavekort i din Shopify-administrator.

På siden med gavekortoplysninger kan du gennemgå oplysninger om gavekortet, herunder:

 • startsaldoen og den aktuelle saldo
 • det ordrenummer, der er knyttet til det oprindelige køb af gavekortet
 • navnet på den kunde, der bestilte gavekortet
 • udløbsdatoen, hvis det er relevant
 • tidslinjen for hændelser, der er knyttet til gavekortet, herunder ordrer, hvor gavekortet blev brugt som betalingsmetode

Deaktiver et gavekort

Du kan deaktivere et gavekort fra siden med oplysninger om kortet.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i Shopify-administrator.

 2. Klik på koden for det gavekort, du vil deaktivere.

 3. Klik på Deaktiver.

Send et gavekort til en kunde via mail

Når en kunde mister koden til et gavekort eller har brug for at få opdateret saldoen, kan du sende en mail med et opdateret gavekort til den oprindelige kunde.

Hvis et gavekort er delvist brugt, er det kun restsaldoen, der sendes til kunden.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i Shopify-administrator.

 2. Klik på gavekortkoden for det gavekort, du vil sende igen.

 3. Klik på Send gavekort igen.

Eksportér dine gavekortprodukter til en CSV-fil

Du kan eksportere dine gavekort til en CSV-fil, så du kan se detaljerne om dem i et regneark. Det kan være en god måde til gennemgang af oplysninger om udestående saldi eller til andre registreringer. Du kan ikke importere CSV-filen med gavekort for at oprette gavekortprodukter. CSV-filen med gavekort indeholder følgende oplysninger om dine gavekort:

CSV-felter for gavekort
Titel Beskrivelse
Id En entydig identifikator for hvert gavekort (ikke gavekortkoden)
Sidste tegn De sidste fire tegn i gavekortkoden
Kundenavn Navnet på den kunde, som har købt gavekortet
Mail Mailadressen til den kunde, som har købt gavekortet
Modtagerens navn Navnet på den modtager, som gavekortet blev købt til
Modtagerens mailadresse Mailadressen på den modtager, som gavekortet blev købt til
Ordrenavn Det ordrenummer, der er tilknyttet gavekortet, hvis det er relevant
Udstedt den Den dato, hvor gavekortet blev købt eller udstedt, i formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss: – tidszone
Send i Den dato, hvor gavekortet blev sendt til modtageren. Hvis datoen er i fremtiden, er denne dato den, det sendes på. Med formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss – tidszone
Udløber den Udløbsdatoen, hvis det er relevant
Startsaldo Saldoen på gavekortet, da det blev købt eller udstedt
Nuværende saldo Restsaldoen på kortet, efter det har været anvendt til ordrer
Valuta Den trecifrede valutakode
Udløbet? Om gavekortet er udløbet eller ej
Aktiveret? Om gavekortet er aktivt eller deaktiveret
Deaktiveret den Den dato, gavekortet blev deaktiveret, hvis det er relevant, i formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss – tidszone
Besked Beskeden, som kunden har indtastet, og som er sendt til modtageren
Bemærk Bemærkningen, der skal anvendes på gavekortet

Hvis du eksporterer op til én side med gavekort (op til 50 gavekort), downloades CSV-filen via din browser. Hvis du eksporterer mere end én side med gavekort (51 eller gavekort eller derover), sendes CSV-filen til dig via mail. Hvis du ikke er butiksejeren, sendes filen også til butiksejerens mailadresse.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i Shopify-administrator.

 2. Klik på Eksportér.

 3. Vælg mellem følgende eksportmuligheder i dialogboksen:

  • Aktuel side: Eksporterer gavekortene på den viste side af listen
  • Alle gavekort: Eksporterer alle dine gavekort
  • Udvalgte gavekort: Eksporterer de gavekort, du har markeret
  • Aktuel søgning: Eksporterer en liste over gavekort, der har været anvendt søgning eller filter til
 4. Hvis du planlægger at åbne din CSV-fil i Excel, Numbers eller et andet regnearksprogram, skal du klikke på CSV til Excel, Numbers og andre regnearksprogrammer. Ellers skal du klikke på Almindelig CSV-fil.

 5. Klik på Eksportér gavekort.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis