Administration af gavekort

Du kan se, organisere og redigere dine udstedte og købte gavekort via siden Gavekort i din Shopify-administrator. Du kan også eksportere dine gavekort til en CSV-fil, så du har dem til reference.

Søg efter et gavekort

Når du vil søge efter gavekort, kan du angive kode eller kunde på søgelinjen på siden Gavekort. Når du søger med hele gavekortkoden, skal du skrive den uden mellemrum.

Filtrer gavekort

Du kan filtrere gavekort på siden Gavekort. Filtrering er nyttig, når du prøver at finde gavekort, der matcher bestemte kriterier. Du kan f.eks. filtrere efter Status for at få vist alle de gavekort, der er deaktiveret.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Filtrer.

 3. Klik på Vælg et filter ..., og vælg derefter en af følgende:

  • Status – viser gavekort, der enten er aktiveret, deaktiveret eller udløbet
  • Saldo – viser gavekort, afhængigt af om saldoen er fuld, delvist brugt eller tom
  • Værdi – viser gavekort, der er lig med eller ikke lig med, større end eller mindre end en bestemt værdi
  • Udstedt – viser gavekort, der er udstedt inden for en bestemt periode
  • Metode – viser gavekort, afhængigt af om kortene blev udstedt, købt eller genereret af en app
 4. Vælg den specifikke betingelse for filteret.

 5. Klik på Tilføj filter.

Klik på x ud for en filterbetingelse for at fjerne et filter.

Sortér gavekort

Du kan sortere gavekortene på siden Gavekort. Sorteringsfunktionen er praktisk, når du prøver at finde gavekort, der matcher bestemte kriterier. Du kan f.eks. sortere efter Udløbsdato (stigende) for at få vist gavekort, der snart udløber, først.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i din Shopify-administrator.

 2. Klik på feltet Sortér efter, og vælg derefter et af følgende:

  • Kundens efternavn (A-Å) – viser gavekort i alfabetisk stigende rækkefølge efter kundens efternavn.
  • Kundens efternavn (Å-A) – viser gavekort i alfabetisk faldende rækkefølge efter kundens efternavn.
  • Gavekode, der slutter med (stigende) – viser gavekort i stigende rækkefølge efter de sidste tal i gavekortets kode.
  • Gavekode, der slutter med (faldende) – viser gavekort i faldende rækkefølge efter de sidste tal i gavekortets kode.
  • Samlet saldo (lav til høj) – viser gavekort i rækkefølge fra laveste til højeste samlede kortsaldo.
  • Samlet saldo (høj til lav) – viser gavekort i rækkefølge fra højeste til laveste samlede kortsaldo.
  • Oprettelsesdato (nyeste først) – viser gavekort i rækkefølge efter gavekortets oprettelsesdato med de nyeste først.
  • Oprettelssdate (ældste først) – viser gavekort i rækkefølge efter gavekortets oprettelsesdato med de ældste først.
  • Oprettelsesdato (nyeste først) – viser gavekort i rækkefølge efter gavekortets oprettelsesdato med de nyeste først.
  • Redigeringsdato – viser gavekort i rækkefølge efter gavekortets redigeringsdato med de ældste først.
  • Udløbsdato (stigende) – viser gavekort i stigende rækkefølge efter udløbsdatoen.
  • Udløbsdato (faldende) – viser gavekort i faldende rækkefølge efter udløbsdatoen.

Listen opdateres ud fra dine valg.

Se detaljerede oplysninger om et gavekort

Du kan se detaljerede oplysninger om et gavekort ved at klikke på gavekortkoden.

Fra siden med gavekortkoden kan du gennemgå oplysninger om gavekort, herunder restsaldo, det ordrenummer, der er tilknyttet gavekortet, navnet på den kunde, der har bestilt gavekortet, og kortets udløbsdato.

Du kan se historikken for de hændelser, der er tilknyttet gavekortet, i afsnittet Historik.

Deaktiver et gavekort

Du kan deaktivere et gavekort fra siden med oplysninger om kortet.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i din Shopify-administrator.

 2. Klik på koden for det gavekort, du vil deaktivere.

 3. Klik på Deaktiver gavekort.

Send et gavekort til en kunde via mail

Når en kunde mister koden til et gavekort eller har brug for at få opdateret saldoen, kan du sende en mail med et opdateret gavekort til den oprindelige kunde.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i din Shopify-administrator.

 2. Klik på gavekortkoden for det gavekort, du vil sende igen.

 3. Klik på Send gavekort igen.

Eksportér dine gavekortprodukter til en CSV-fil

Du kan eksportere dine gavekort til en CSV-fil, så du kan se detaljerne om dem i et regneark. Det kan være en god måde til gennemgang af oplysninger om udestående saldi eller til andre registreringer. Du kan ikke importere CSV-filen med gavekort for at oprette gavekortprodukter. CSV-filen med gavekort indeholder følgende oplysninger om dine gavekort:

CSV-felter for gavekort
Titel Beskrivelse
Id En entydig identifikator for hvert gavekort (ikke gavekortkoden)
Sidste tegn De sidste fire tegn i gavekortkoden
Kundens navn Navnet på den kunde, som har købt gavekortet
Mail Mailadressen til den kunde, som har købt gavekortet
Ordrenavn Det ordrenummer, der er tilknyttet gavekortet, hvis det er relevant
Oprettelsestidspunkt Den dato, hvor gavekortet blev købt eller udstedt, i formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss: – tidszone
Udløber den Udløbsdatoen, hvis det er relevant
Startværdi Værdien af gavekortet, da det blev købt eller udstedt
Saldo Restsaldoen på kortet, efter det har været anvendt til ordrer
Valuta Den trecifrede valutakode
Udløbet? Om gavekortet er udløbet eller ej
Aktiveret? Om gavekortet er aktiveret eller deaktiveret
Deaktiveret den Den dato, gavekortet blev deaktiveret, hvis det er relevant, i formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss – tidszone

Hvis du eksporterer op til én side med gavekort (op til 50 gavekort), downloades CSV-filen via din browser. Hvis du eksporterer mere end én side med gavekort (51 eller gavekort eller derover), sendes CSV-filen til dig via mail. Hvis du ikke er butiksejeren, sendes filen også til butiksejerens mailadresse.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Gavekort i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Eksportér.

 3. Vælg mellem følgende eksportmuligheder i dialogboksen:

 4. Hvis du planlægger at åbne din CSV-fil i Excel, Numbers eller et andet regnearksprogram, skal du klikke på CSV til Excel, Numbers og andre regnearksprogrammer. Ellers skal du klikke på Almindelig CSV-fil.

 5. Klik på Eksportér gavekort.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis