Hediye kartlarını yönetme

Shopify yöneticinizdeki Hediye kartları sayfasından, düzenlediğiniz ve satın aldığınız hediye kartlarını görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca daha sonra başvurmak için hediye kartlarınızı CSV dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

Bir hediye kartını arama

Koda veya müşteriye göre hediye kartlarını arayabilirsiniz. Arama ve filtreleme düğmesine tıklayın ve Hediye kartları sayfasındaki arama çubuğunu kullanın. Hediye kartı kodunun tamamıyla arama yapmak için kodu boşluk olmadan girin.

Hediye kartları para birimi olarak kabul edildiğinden bir hediye kartı düzenlendikten sonra hediye kartı kodunun tamamını yalnızca müşteri görebilir. Satılan hediye kartları listesinde yalnızca son dört karakter görüntülenir ancak son dört karakterle veya kodun tamamıyla arama yapabilirsiniz.

Hediye kartlarını filtreleme

Hediye kartları sayfasında, hediye kartlarını filtreleyebilirsiniz. Belirli ölçütlerle eşleşen hediye kartlarını bulmak istediğinizde filtreleme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Örneğin, devre dışı bırakılan tüm hediye kartlarını listelemek için Durum'a göre filtreleme yapabilirsiniz.

Aşağıdaki filtre seçenekleri kullanılabilir:

 • Durum : Etkin, devre dışı bırakılmış veya süresi sona ermiş hediye kartlarını gösterir
 • Bakiye - Hediye kartlarını bakiyenin hiç kullanılmamış, kısmen kullanılmış veya tamamen kullanılmış olması kriterine göre gösterir
 • Hediye kartı değeri: Hediye kartlarını belirli bir değere eşit olmalarına, eşit olmamalarına, bu değerden büyük veya küçük olmalarına göre görüntüler
 • Oluşturulma tarihi: Hediye kartlarını düzenlendikleri zaman dilimine göre görüntüler
 • Düzenlenme yöntemi: Hediye kartlarını, kartların düzenlenmiş, satın alınmış veya bir uygulama tarafından oluşturulmuş olma kriterine göre gösterir

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Ürünler > Hediye kartları'na gidin.

 2. Arama ve filtreleme simgesine tıklayın.

 3. İsteğe bağlı: Filtre ekle + seçeneğine tıklayın.

 4. Hediye kartlarınızı filtrelemek için bir filtre kategorisi seçin.

 5. Belirli filtre için bir değer seçin. Kullanabileceğiniz değerler seçtiğiniz filtreye göre değişir.

 6. İsteğe bağlı: Bu görünümü kaydetmek için Farklı kaydet'i tıklayarak kayıtlı görünüm için bir ad girebilir ve ardından Görünümü kaydet'e tıklayabilirsiniz.

Bir filtreyi kaldırmak için filtre koşulunun yanındaki x düğmesine tıklayın.

Hediye kartlarını sıralama

Hediye kartları sayfasında, hediye kartlarını sıralayabilirsiniz . Belirli ölçütlerle eşleşen hediye kartlarını bulmaya çalışırken sıralama özelliğinden yararlanabilirsiniz. Örneğin, Son kullanma tarihine göre sıralayıp Artan düzeni seçerseniz son kullanma tarihi en yakın hediye kartlarını en başta görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki sıralama seçenekleri kullanılabilir:

Hediye kartları sayfası için seçenekleri sıralayın.
Sıralama seçenekleri Açıklama
Hediye kodunun son kısmı Hediye kartlarını, hediye kartı kodunun son hanelerine göre sıralar. Artan veya azalan düzende sıralama yapabilirsiniz.
Müşterinin soyadı Hediye kartlarını müşterinin soyadına göre sıralar. Sonuçları alfabetik (A-Z) veya ters alfabetik (Z-A) düzende sıralayabilirsiniz.
Alıcının soyadı Hediye kartlarını, alıcıların soyadına göre sıralar. Sonuçları alfabetik (A-Z) veya ters alfabetik (Z-A) düzende sıralayabilirsiniz.
Oluşturma tarihi Hediye kartlarını, kartın oluşturulduğu tarihe göre sıralar. En eski veya en yeni karttan başlayarak sıralama yapabilirsiniz.
Düzenlenme tarihi Hediye kartlarını, kartta düzenleme yapılan tarihe göre sıralar. En eski veya en yeni düzenlenme tarihine sahip karttan başlayacak şekilde sıralama yapabilirsiniz.
Son kullanma tarihi Hediye kartlarını son kullanma tarihine göre sıralar. Artan veya azalan düzende sıralama yapabilirsiniz.
Toplam bakiye Hediye kartlarını, mevcut toplam kart bakiyelerine göre sıralar. En düşük veya en yüksek bakiyeye sahip kartlardan başlayarak sıralama yapabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Ürünler > Hediye kartları'na gidin.

 2. Sırala simgesine tıklayın.

 3. Bir sıralama seçeneği belirleyin.

 4. Tercih ettiğiniz sıralama düzenini seçin.

Liste, seçiminize göre güncellenir.

Sıralama seçeneğini görünüm olarak kaydetmek için + seçeneğine tıklayın, görünüm adı girin ve ardından Görümü kaydet'e tıklayın.

Bir hediye kartının ayrıntılı bilgilerini görüntüleme

Shopify yöneticinizde Ürünler > Hediye kartları'ndaki listeden hediye kartı koduna tıklayarak bir hediye kartıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Hediye kartı ayrıntıları sayfasından, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, hediye kartıyla ilgili bilgileri gözden geçirebilirsiniz:

 • Başlangıçtaki bakiye ve mevcut bakiye
 • Hediye kartının ilk satın alımıyla ilişkili sipariş numarası
 • Hediye kartını sipariş eden müşterinin adı
 • Son kullanma tarihi (varsa)
 • Hediye kartının ödeme yöntemi olarak kullanıldığı siparişler de dahil olmak üzere, hediye kartıyla ilişkili etkinliklerin zaman akışı

Hediye kartının son kullanma tarihini değiştirme

Bir hediye kartının son kullanma tarihini, hediye kartı oluşturulduktan sonra değiştirebilirsiniz.

Tüm yeni hediye kartları için varsayılan son kullanma tarihi ayarlarını değiştirmek istiyorsanız Hediye kartı son kullanma tarihi ayarlarınızı yönetme bölümüne bakın.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Ürünler > Hediye kartları'na gidin.

 2. Değiştirmek istediğiniz hediye kartına ait hediye kartı koduna tıklayın.

 3. Hediye kartı kodunun bulunduğu bölümdeki kalem simgesine tıklayın.

 4. Hediye kartı düzenleme iletişim kutusunda, son kullanma tarihi ayarlarını düzenleyin:

  • Hediye kartını, kullanım süresi hiçbir zaman sona ermeyecek şekilde ayarlamak için Son kullanma tarihi yok seçeneğini belirleyin.
  • Son kullanma tarihi atamak için Son kullanma tarihi ayarla'yı, ardından hediye kartının kullanım süresinin dolacağı tarihi seçin.
 5. Kaydet'e tıklayın.

Bir hediye kartını devre dışı bırakma

Bir hediye kartını, kartın ayrıntılar sayfasından devre dışı bırakabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Ürünler > Hediye kartları'na gidin.

 2. Devre dışı bırakmak istediğiniz hediye kartına ait hediye kartı koduna tıklayın.

 3. Devre dışı bırak'a tıklayın.

Hediye kartını müşteriye yeniden gönderme

Bir müşteri hediye kartı kodunu kaybederse veya bakiye güncellemesine ihtiyaç duyarsa hediye kartının ilk sahibi olan müşteriye, güncellenmiş bir hediye kartını e-posta veya SMS yoluyla tekrar gönderebilirsiniz.

Hediye kartı kısmen kullanılmışsa müşteriye yalnızca kalan bakiye gönderilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Ürünler > Hediye kartları'na gidin.

 2. Yeniden göndermek istediğiniz hediye kartına ait hediye kartı koduna tıklayın.

 3. Hediye kartı gönder'e tıklayın.

 4. Alıcının hediye kartını nasıl aldığına bağlı olarak, hediye kartını yeniden gönderme yöntemi biraz farklıdır:

  • İlk alıcı, hediye kartını e-posta yoluyla almışsa e-posta bildiriminin bir önizlemesi gösterilir. E-posta gönder'e tıklayın.
  • Alıcı, hediye kartını SMS yoluyla almışsa alıcının telefon numarasının yer aldığı bir mesaj gösterilir. SMS gönder'e tıklayın.

Hediye kartı ürünlerinizi CSV'ye aktarma

Hediye kartlarınızın ayrıntılarını bir hesap tablosunda görüntülemek için kartlarınızı bir CSV dosyasına aktarabilirsiniz. Bu, kalan bakiyeler ile ilgili bilgilerin incelenmesi veya diğer kayıt tutma işlemleri açısından faydalı olabilir. Hediye kartı ürünleri oluşturmak için hediye kartı CSV'sini içe aktaramazsınız. Hediye kartı CSV'si hediye kartlarınız hakkında aşağıdaki bilgileri içerir:

Hediye kartı CSV alanları
Başlık Açıklama
Id Her hediye kartının benzersiz tanımlayıcısı (hediye kartı kodu değil)
Last Characters (Son Karakterler) Hediye kartı kodunun son dört karakteri
Customer Name (Müşteri Adı) Hediye kartını satın alan müşterinin adı
E-posta Hediye kartını satın alan müşterinin e-posta adresi
Alıcı Adı Hediye kartının gönderileceği alıcının adı
Alıcı E-postası Hediye kartının gönderileceği alıcının e-posta adresi
Order Name (Sipariş Adı) Varsa hediye kartıyla ilişkili sipariş numarası
Düzenlenme Tarihi Hediye kartının satın alındığı veya düzenlendiği tarih biçimi: yyyy/aa/gg ss:dd:ss -saat dilimi
Send At (Gönderilme Tarihi:) Hediye kartının alıcıya gönderildiği tarih. Bu, gelecekteki bir tarihse, kartın gönderileceği tarihtir. yyyy/aa/gg ss:aa:ss -saat dilimi biçimindedir
Expires On (Sona Erme Tarihi) Varsa son kullanma tarihi
Initial Balance (Başlangıçtaki Bakiye) Hediye kartının, satın alındığı veya düzenlendiği anda sahip olduğu bakiye
Mevcut Bakiye Kart, siparişlere uygulandıktan sonra kartta kalan bakiye
Currency Üç haneli para birimi kodu
Expired? (Sona erdi mi?) Hediye kartının süresinin sona erip ermediğini belirtir
Enabled? (Etkin mi?) Hediye kartının etkin mi yoksa devre dışı bırakılmış mı olduğu
Disabled At (Devre Dışı Bırakılma Zamanı) Varsa hediye kartının devre dışı bırakıldığı tarih (yyyy/aa/gg ss:dd:ss -saat dilimi biçiminde gösterilir)
Issuing Staff Member (Düzenleyen Personel) Hediye kartını düzenleyen personel
Mesaj Müşteri tarafından girilen ve alıcıya gönderilen mesaj
Not Hediye kartına uygulanacak not

Bir sayfaya kadar hediye kartını dışa aktarırsanız (50 hediye kartına kadar) CSV dosyası tarayıcınız tarafından indirilir. Birden fazla sayfadan oluşan hediye kartını (51 veya daha fazla hediye kartı) dışa aktarırsanız CSV dosyası size e-posta ile gönderilir. Mağaza sahibi değilseniz, dosya mağaza sahibinin e-postasına da gönderilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Ürünler > Hediye kartları'na gidin.

 2. Dışa aktar'a tıklayın.

 3. İletişim kutusunda aşağıdaki dışa aktarma seçeneklerinden birini belirleyin:

  • Geçerli sayfa: listenin görünür sayfasındaki hediye kartlarını dışa aktarmak için
  • Tüm hediye kartları: tüm hediye kartlarınızı dışa aktarmak için
  • Selected gift card (Seçilen hediye kartı): işaretlediğiniz hediye kartlarını dışa aktarmak için
  • Geçerli Arama: bir aramanın veya filtrenin uygulandığı hediye kartlarından oluşan bir listeyi dışa aktarmak için
 4. CSV dosyanızı Excel, Numbers veya başka bir hesap tablosu programında açmayı planlıyorsanız Excel, Numbers veya diğer hesap tablosu programları için CSV seçeneğine tıklayın. Bunu istemiyorsanız Düz CSV dosyası'na tıklayın.

 5. Hediye Kartlarını Dışa Aktarın seçeneğine tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene