Administrering av gavekort

Du kan se, organisere og redigere gavekort som er utstedt og kjøpt fra Gavekort-siden i Shopify administrator. Du kan også eksportere gavekort til en CSV-fil for egen referanse.

Søk etter et gavekort

Du kan søke etter gavekort med kode eller etter kunde. Klikk på søk- og filtreringsknappen og bruk søkefeltet på siden Gavekort. Skriv inn gavekortkoden uten mellomrom for å søke etter hele gavekortkoden.

Etter et gavekort er utstedt, vil hele gavekortkoden bare være synlig for kunden, ettersom gavekort regnes som valuta. Bare de siste fire tegnene vises i listen over solgte gavekort, men du kan søke etter enten de siste fire sifrene eller hele koden.

Filtrer gavekort

Du kan filtrere gavekort på Gavekort-siden. Filtrering er nyttig når du prøver å finne gavekort som matcher bestemte kriterier. Du kan for eksempel filtrere etter Status for å vise alle gavekortene som er blitt deaktivert.

Følgende filtreringsalternativer er tilgjengelig:

 • Status – viser gavekort som enten er aktive, deaktivert eller utløpt
 • Saldo – viser gavekort basert på om saldoen er full, delvis brukt eller tom
 • Gavekortverdi – viser gavekort basert på hvorvidt de er lik, ikke lik, større enn eller mindre enn en viss verdi
 • Opprettelsesdato – viser gavekort basert på tidsperioden de ble utstedt
 • Utstedelsesmåte – viser gavekort basert på hvorvidt kortene er utstedt, kjøpt eller generert av en app

Steg:

For å fjerne et filter på en datamaskin, klikk på x ved siden av filtreringsbetingelsen. For å fjerne et filter i Shopify-appen, trykk på ikonet for søk og filtrering, og trykk deretter på x ved siden av filtreringsbetingelsen.

Sorter gavekort

Du kan sortere gavekort på siden Gavekort. Sortering er nyttig når du prøver å finne gavekort som samsvarer med bestemte kriterier. Du kan for eksempel sortere etter Utløpsdato og velge Stigende rekkefølge for å se gavekortene som utløper først.

Følgende sorteringsalternativer er tilgjengelig:

Sorteringsalternativer for gavekortsiden.
Sorteringsalternativ Beskrivelse
Gavekode som slutter på Sorter gavekort etter de siste sifrene i gavekortkoden. Du kan sortere etter stigende eller synkende rekkefølge.
Kundens etternavn Sorter gavekort etter kundens etternavn. Du kan sortere i alfabetisk (A–Å) eller omvendt alfabetisk (Å–A) rekkefølge.
Mottakerens etternavn Sorterer gavekort etter mottakerens etternavn. Du kan sortere i alfabetisk (A–Å) eller omvendt alfabetisk (Å–A) rekkefølge.
Opprettelsesdato Sorter gavekort etter datoen de ble opprettet. Du kan sortere ved å starte med de eldste eller nyeste kortene først.
Dato redigert Sorterer gavekort etter datoen kortet ble redigert. Du kan sortere ved å starter med de eldste eller nyeste redigerte kortene først.
Utløpsdato Sorter gavekort etter utløpsdato. Du kan sortere etter stigende eller synkende rekkefølge.
Total saldo Sorterer gavekort etter gjeldende totalsaldo. Du kan sortere ved å starte med kort med lavest eller høyest saldo først.

Steg:

Listen oppdateres basert på valget ditt.

For å lagre sorteringsalternativet som en visning klikker du på +, skriver inn et visningsnavn og klikker deretter på Opprett visning.

Vis et gavekorts detaljerte informasjon

Du kan vise detaljert informasjon om et gavekort ved å klikke på gavekortkoden fra listen i Produkter > Gavekort i Shopify-administrator.

Fra detaljsiden for gavekort kan du se informasjon om gavekortet, inkludert:

 • innledende og nåværende saldo
 • bestillingsnummeret som er knyttet til det opprinnelige kjøpet av gavekortet
 • navnet på kunden som bestilte gavekortet
 • utløpsdatoen, hvis aktuelt
 • tidslinjen over hendelser knyttet til gavekortet, inkludert bestillinger der gavekortet ble brukt som betalingsmåte

Endre utløpsdatoen for et gavekort

Du kan endre utløpsdatoen for et gavekort etter at det er utstedt.

Hvis du ønsker å endre standardinnstillinger for utløp for alle gavekort, kan du se Administrer innstillinger for utløp av gavekort.

Steg:

Deaktiver et gavekort

Du kan deaktivere et gavekort fra detaljsiden.

Steg:

Send et gavekort på nytt til en kunde

Hvis en kunde mister en gavekortkode eller ønsker oppdatert saldo, kan du sende et oppdatert gavekort på nytt til den opprinnelige kunden på e-post eller SMS.

Hvis et gavekort er delvis brukt, vil bare den gjenstående saldoen sendes til kunden.

Steg:

Eksporter gavekortproduktene til en CSV

Du kan eksportere gavekort til en CSV-fil for å se detaljene i et regneark. Dette kan være nyttig for å gå gjennom informasjon om utestående saldo eller for andre oppføringer. Du kan ikke importere gavekortets CSV for å opprette gavekortprodukter. Gavekortets CSV inneholder følgende informasjon om gavekortene:

CSV-felt for gavekort
Tittel Beskrivelse
ID Hvert gavekorts unike identifikator (ikke gavekortkoden)
Siste tegn De siste fire tegnene i gavekortkoden
Kundenavn Navnet på kunden som kjøpte gavekortet
E-post E-postadressen til kunden som kjøpte gavekortet
Mottakers navn Navnet på mottakeren gavekortet er kjøpt til
Mottakerens e-post E-postadressen til mottakeren gavekortet er kjøpt til
Bestillingsnavn Ordrenummeret som er tilknyttet gavekortet, hvis aktuelt
Utstedelsesdato Datoen gavekortet ble kjøpt eller utstedt, med formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss -tidssone
Send Datoen gavekortet ble sendt til mottakeren. Hvis datoen er i fremtiden er dette datoen det vil bli sendt. I formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss -tidssone
Utløper den Utløpsdatoen, hvis aktuelt
Opprinnelig saldo Saldoen på gavekortet da det ble kjøpt eller utstedt
Gjeldende saldo Den gjenværende saldoen for kortet etter det er blitt brukt på bestillinger
Valuta Den tresifrede valutakoden
Utløpt? Om gavekortet er utløpt eller ikke
Aktivert? Hvorvidt gavekortet er aktivt eller deaktivert
Deaktivert den Datoen gavekortet ble deaktivert, hvis aktuelt, med formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss -tidssone
Utstedende personalmedlem Personalmedlemmet som utstedte gavekortet
Melding Meldingen som er lagt inn av kunden, som sendes til mottakeren
Merk Merknaden som skal legges til gavekortet

Hvis du eksporterer opptil én side med gavekort (opptil 50 gavekort), lastes CSV-filen ned til nettleseren din. Hvis du eksporterer mer enn én side med gavekort (51 eller flere gavekort), sendes CSV-filen til deg. Hvis du ikke er butikkeieren, sendes filen også til butikk eierens e-postadresse.

Steg:

 1. Gå til Produkter > Gavekort fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Eksporter.

 3. I dialogboksen velger du fra følgende eksportalternativer:

  • Gjeldende side: for å eksportere gavekort på den synlige siden i listen
  • Alle gavekort: for å eksportere alle gavekortene
  • Valgt gavekort: for å eksportere gavekortene du har merket
  • Gjeldende søk: for å eksportere en liste med gavekort med et søk eller filter
 4. Hvis du planlegger å åpne CSV-filen i Excel, Numbers eller et annet regnearkprogram, klikker du på CSV for Excel, Numbers og andre regnearkprogram. Hvis ikke, klikker du på Vanlig CSV-fil.

 5. Klikk på Eksporter gavekort.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis