Administrering av gavekort

Du kan se, organisere og redigere gavekort som er utstedt og kjøpt fra Gavekort-siden i Shopify administrator. Du kan også eksportere gavekort til en CSV-fil for egen referanse.

Søk etter et gavekort

Du kan søke etter gavekort med kode eller etter kunde. Klikk på søk- og filtreringsknappen og bruk søkefeltet på siden Gavekort. Skriv inn gavekortkoden uten mellomrom for å søke etter hele gavekortkoden.

Filtrer gavekort

Du kan filtrere gavekort på Gavekort-siden. Filtrering er nyttig når du prøver å finne gavekort som matcher bestemte kriterier. Du kan for eksempel filtrere etter Status for å føre opp alle gavekortene som er blitt deaktivert.

Følgende filtreringsalternativer er tilgjengelig:

 • Status – viser gavekort som enten er aktivert, deaktivert eller utløpt
 • Saldo – viser gavekort basert på om saldoen er full, delvis brukt eller tom
 • Gavekortverdi – viser gavekort basert på hvorvidt de er lik, ikke lik, større enn eller mindre enn en viss verdi
 • Utstedelsesdato – viser gavekort basert på tidsperioden de ble utstedt
 • Utstedelsesmåte – viser gavekort basert på hvorvidt kortene er utstedt, kjøpt eller generert av en app

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.
  1. Klikk på ikonet for søk og filtrering. 3. Klikk på +. 4. Velg en filtreringskategori som gavekortene skal filtreres etter. 5. Velg en verdi for det spesifikke filteret. De tilgjengelige verdiene varierer avhengig av filteret du velger. 6. Valgfritt: Klikk på Lagre som for å angi et navn og lagre visningen, og klikk deretter på Lagre visning.

For å fjerne et filter, klikk på x-knappen ved siden av filterbetingelsen.

Sorter gavekort

Du kan sortere gavekort på Gavekort-siden. Sortering er nyttig når du forsøker å finne gavekort som samsvarer med gitte betingelser. Du kan for eksempel sortere etter Utløpsdato (stigende) for å se gavekort som utløper først.

Følgende sorteringsalternativer er tilgjengelig:

Sorteringsalternativer for gavekortsiden.
Sorteringsalternativ Beskrivelse
Kundens etternavn (A–Å) Viser gavekort alfabetisk i stigende rekkefølge etter kundens etternavn
Kundens etternavn (Å–A) Viser gavekort alfabetisk i synkende rekkefølge etter kundens etternavn
Gavekode slutter på (stigende) Viser gavekort i stigende rekkefølge etter de siste sifrene i gavekortkoden
Gavekode slutter på (synkende) Viser gavekort i synkende rekkefølge etter de siste sifrene i gavekortets kode
Totalsaldo (lav til høy) Viser gavekort i rekkefølge fra den laveste totale kortsaldoen til den høyeste
Totalsaldo (høy til lav) Viser gavekort i rekkefølge fra den høyeste totale kortsaldoen til den laveste
Opprettet dato (nyeste først) Viser gavekort i rekkefølge etter datoen kortet ble opprettet, med det nyeste først
Opprettet dato (eldste først) Viser gavekort i rekkefølge etter datoen kortet ble opprettet, fra det eldste
Redigert dato (nyeste først) Viser gavekort i rekkefølge etter datoen kortet ble redigert, med det sist redigerte først
Redigert dato (eldste først) Viser gavekort i rekkefølge etter datoen kortet ble redigert, med det første redigerte først
Utløpsdato (stigende) Viser gavekort i stigende rekkefølge etter utløpsdato
Utløpsdato (synkende) Viser gavekort i synkende rekkefølge etter utløpsdato

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på sorteringsikonet.

 3. Velg et alternativ du vil sortere etter. Listen oppdateres basert på valget ditt.

For å lagre sorteringsalternativet som en visning klikker du på +, skriver inn et visningsnavn og klikker deretter på Opprett visning.

Vis et gavekorts detaljerte informasjon

Du kan se detaljert informasjon om et gavekort ved å klikke på gavekortkoden.

Fra gavekortets detaljside kan du gå gjennom informasjon om gavekortet, inkludert den gjenværende saldoen, ordrenummeret som er tilknyttet gavekortet, navnet på kunden som bestilte gavekortet og utløpsdatoen.

Du kan se historikken over hendelser som er tilknyttet gavekortet i Historikk-delen.

Deaktiver et gavekort

Du kan deaktivere et gavekort fra detaljsiden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på gavekortkoden for gavekortet du vil deaktivere.

 3. Klikk på Deaktiver gavekort.

Send et gavekort til en kunde på e-post

Når en kunde mister en gavekortkode eller ønsker en oppdatering på saldoen, kan du sende et oppdatert gavekort til den originale kunden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på gavekortkoden for gavekortet du vil sende på nytt.

 3. Klikk på Send gavekort på nytt.

Eksporter gavekortproduktene til en CSV

Du kan eksportere gavekort til en CSV-fil for å se detaljene i et regneark. Dette kan være nyttig for å gå gjennom informasjon om utestående saldo eller for andre oppføringer. Du kan ikke importere gavekortets CSV for å opprette gavekortprodukter. Gavekortets CSV inneholder følgende informasjon om gavekortene:

CSV-felt for gavekort
Tittel Beskrivelse
ID Hvert gavekorts unike identifikator (ikke gavekortkoden)
Siste tegn De siste fire tegnene i gavekortkoden
Kundenavn Navnet på kunden som kjøpte gavekortet
E-post E-postadressen til kunden som kjøpte gavekortet
Bestillingsnavn Ordrenummeret som er tilknyttet gavekortet, hvis aktuelt
Opprettet Datoen gavekortet ble kjøpt eller utstedt, med formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss -tidssone
Utløper den Utløpsdatoen, hvis aktuelt
Startverdi Verdien på gavekort når det ble kjøpt eller utstedt
Saldo Den gjenværende saldoen for kortet etter det er blitt brukt på bestillinger
Valuta Den tresifrede valutakoden
Utløpt? Om gavekortet er utløpt eller ikke
Aktivert? Om gavekortet er aktivert eller deaktivert
Deaktivert den Datoen gavekortet ble deaktivert, hvis aktuelt, med formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss -tidssone

Hvis du eksporterer opptil én side med gavekort (opptil 50 gavekort), lastes CSV-filen ned til nettleseren din. Hvis du eksporterer mer enn én side med gavekort (51 eller flere gavekort), sendes CSV-filen til deg. Hvis du ikke er butikkeieren, sendes filen også til butikk eierens e-postadresse.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Eksporter.

 3. I dialogboksen velger du fra følgende eksportalternativer:

 4. Hvis du planlegger å åpne CSV-filen i Excel, Numbers eller et annet regnearkprogram, klikker du på CSV for Excel, Numbers og andre regnearkprogram. Hvis ikke, klikker du på Vanlig CSV-fil.

 5. Klikk på Eksporter gavekort.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis