Administrering av gavekort

Du kan se, organisere og redigere gavekort som er utstedt og kjøpt fra Gavekort-siden i Shopify administrator. Du kan også eksportere gavekort til en CSV-fil for egen referanse.

Søk etter et gavekort

Du kan søke blant gavekort etter kode eller kunde ved å bruke søkefeltet på Gavekort-siden. Du kan søke med hele gavekortkoden ved å skrive den inn uten mellomrom.

Filtrer gavekort

Du kan filtrere gavekort på Gavekort-siden. Filtrering er nyttig når du prøver å finne gavekort som matcher bestemte kriterier. Du kan for eksempel filtrere etter Status for å føre opp alle gavekortene som er blitt deaktivert.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Filter.

 3. Klikk på Velg et filter … og velg et av følgende:

  • Status – viser gavekort som enten er aktivert, deaktivert eller utløpt
  • Saldo – viser gavekort basert på om saldoen er full, delvis brukt eller tom
  • Verdi – viser gavekort som tilsvarer eller ikke tilsvarer, er større eller mindre enn en gitt verdi
  • Utstedt – viser gavekort utstedt under en bestemt tidsperiode
  • Metode – viser gavekort basert på hvorvidt kortene er utstedt, kjøpt eller generert av en app
 4. Velg den spesifikke betingelsen for filteret.

 5. Klikk på Legg til filter.

For å fjerne et filter, klikk på x-knappen ved siden av filterbetingelsen.

Sorter gavekort

Du kan sortere gavekort på Gavekort-siden. Sortering er nyttig når du forsøker å finne gavekort som samsvarer med gitte betingelser. Du kan for eksempel sortere etter Utløpsdato (stigende) for å se gavekort som utløper først.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Sorter etter-feltet og velg en av følgende:

  • Kundens etternavn (A-Å) - viser gavekort alfabetisk i stigende rekkefølge etter kundens etternavn.
  • Kundens etternavn (Å-A) - viser gavekort alfabetisk i synkende rekkefølge etter kundens etternavn.
  • Gavekortkode slutter med (stigende) - viser gavekort i stigende rekkefølge etter de siste sifrene i gavekortkoden.
  • Gavekortkode slutter med (synkende) - viser gavekort i synkende rekkefølge etter de siste sifrene i gavekortkoden.
  • Total saldo (lav til høy) - viser gavekort i rekkefølge fra den laveste totale kortsaldoen til den høyeste.
  • Total saldo (høy til lav) - viser gavekort i rekkefølge fra den høyeste totale kortsaldoen til den laveste.
  • Dato opprettet (nyeste først) - viser gavekort i rekkefølge etter datoen der gavekortet ble opprettet, nyeste først.
  • Dato opprettet (eldste først) - viser gavekort i rekkefølge etter datoen der gavekortet ble opprettet, eldste først.
  • Dato redigert (nyeste først) - viser gavekort i rekkefølge etter datoen der gavekortet ble redigert, nyeste først.
  • Dato redigert (eldste først) - viser gavekort i rekkefølge etter datoen der gavekortet ble redigert, eldste først.
  • Utløpsdato (stigende) - viser gavekort i stigende rekkefølge etter utløpsdato.
  • Utløpsdato (synkende) - viser gavekort i synkende rekkefølge etter utløpsdato.

Listen oppdateres basert på valget ditt.

Vis et gavekorts detaljerte informasjon

Du kan se detaljert informasjon om et gavekort ved å klikke på gavekortkoden.

Fra gavekortets detaljside kan du gå gjennom informasjon om gavekortet, inkludert den gjenværende saldoen, bestillingsnummeret som er tilknyttet gavekortet, navnet på kunden som bestilte gavekortet og utløpsdatoen.

Du kan se historikken over hendelser som er tilknyttet gavekortet i Historikk-delen.

Deaktiver et gavekort

Du kan deaktivere et gavekort fra detaljsiden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på gavekortkoden for gavekortet du vil deaktivere.

 3. Klikk på Deaktiver gavekort.

Send et gavekort til en kunde på e-post

Når en kunde mister en gavekortkode eller ønsker en oppdatering på saldoen, kan du sende et oppdatert gavekort til den originale kunden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på gavekortkoden for gavekortet du vil sende på nytt.

 3. Klikk på Send gavekort på nytt.

Eksporter gavekortproduktene til en CSV

Du kan eksportere gavekort til en CSV-fil for å se detaljene i et regneark. Dette kan være nyttig for å gå gjennom informasjon om utestående saldo eller for andre oppføringer. Du kan ikke importere gavekortets CSV for å opprette gavekortprodukter. Gavekortets CSV inneholder følgende informasjon om gavekortene:

CSV-felt for gavekort
Tittel Beskrivelse
ID Hvert gavekorts unike identifikator (ikke gavekortkoden)
Siste tegn De siste fire tegnene i gavekortkoden
Kundenavn Navnet på kunden som kjøpte gavekortet
E-post E-postadressen til kunden som kjøpte gavekortet
Bestillingsnavn Bestillingsnummeret som er tilknyttet gavekortet, hvis aktuelt
Opprettet Datoen gavekortet ble kjøpt eller utstedt, med formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss -tidssone
Utløper den Utløpsdatoen, hvis aktuelt
Startverdi Verdien på gavekort når det ble kjøpt eller utstedt
Saldo Den gjenværende saldoen for kortet etter det er blitt brukt på bestillinger
Valuta Den tresifrede valutakoden
Utløpt? Om gavekortet er utløpt eller ikke
Aktivert? Om gavekortet er aktivert eller deaktivert
Deaktivert den Datoen gavekortet ble deaktivert, hvis aktuelt, med formatet åååå/mm/dd tt:mm:ss -tidssone

Hvis du eksporterer opptil én side med gavekort (opptil 50 gavekort), lastes CSV-filen ned til nettleseren din. Hvis du eksporterer mer enn én side med gavekort (51 eller flere gavekort), sendes CSV-filen til deg. Hvis du ikke er butikkeieren, sendes filen også til butikk eierens e-postadresse.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Gavekort.

 2. Klikk på Eksporter.

 3. I dialogboksen velger du fra følgende eksportalternativer:

 4. Hvis du planlegger å åpne CSV-filen i Excel, Numbers eller et annet regnearkprogram, klikker du på CSV for Excel, Numbers og andre regnearkprogram. Hvis ikke, klikker du på Vanlig CSV-fil.

 5. Klikk på Eksporter gavekort.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis