Administrere innstillinger for gavekort

Du kan aktivere Apple Wallet Passes, velge om gavekort skal sendes ut som standard, endre innstillinger for gavekortutløp og konfigurere automatisk oppfyllelse for gavekort i Shopify.

Administrere innstillinger for utløp av gavekort

Gavekort kan bli angitt til å utløpe etter en bestemt tidsperiode. Som standard utløper ikke gavekort, fordi det er ulovlig med utløp av gavekort i noen land. Hvis du angir en utløpsdato, utløper kortet som standard etter fem år. Du kan imidlertid endre lengden på utløpsdatoen.

Trinn:

Administrer innstillinger for standardutsendelse av e-postmeldinger for gavekort

Du kan bruke innstillingen Send som standard for å administrere om du ønsker at kundene skal motta en e-postmelding som standard når du oppretter et gavekort.

Trinn:

Aktiver Apple Wallet Passes

Du kan aktivere Apple Wallet Passes for å la kundene bruke gavekortene på deres iOS-enheter i Apple Wallet. Med Passes kan kundene sjekke saldoen på gavekortet og innløse et gavekort i butikken.

Trinn:

Når du har aktivert Apple Wallet Passes, vil gavekort som sendes på e-post inneholde knappen Legg til i Apple Wallet.

Deaktiver Apple Wallet Passes

Når du deaktiverer Apple Wallet Passes for et produktgavekort, vil ikke nye gavekort inneholde knappen Legg til i Apple Wallet, men eksisterende Apple Wallet Passes kan fortsatt innløses.

Trinn:

Kundeopplevelse

Kundene kan laste ned Apple Wallet Passes til iOS-enheten sin fra e-postvarselet de mottar når de kjøper et gavekort. Gavekort som sendes på e-post inneholder knappen Legg til i Apple Wallet. Kundene kan klikke på knappen for å åpne gavekortet automatisk i Apple Wallet.

Passet viser butikkinformasjonen din, gavekortets aktive saldo og en unik QR-kode.

Når en kunde legger frem et gavekort med Apple Wallet, kan du skanne QR-koden med en 2D-skanner eller kameraet på en iPad når du bruker Shopify POS-appen.

Kundene som har lastet ned Passes kan motta varsler på iOS-enheten sin når de er nære butikken din. Kundene kan deaktivere disse varslene inne i Apple Wallet på Passets detaljskjerm. Detaljskjermen viser også butikkens vilkår for bruk.

Oppdater innstillingene for automatisk utførelse av gavekort

Som standard er gavekort satt til å bli utført automatisk når en bestilling er betalt og kunden mottar et e-postvarsel. Du kan endre utførelsesinnstillingen til å manuelt utføre alle elementene i bestillingen, inkludert gavekort.

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis