Zmiana ustawień karty prezentowej

Można włączyć Apple Wallet Passes, zmienić ustawienia daty ważności kart prezentowych i skonfigurować automatyczną realizację kart prezentowych w Shopify.

Zmień ustawienia wygaśnięcia ważności karty prezentowej

Ważność kart prezentowych może wygasnąć po upływie określonego czasu. Domyślnie karty prezentowe są bezterminowe, ponieważ ograniczenie okresu ważności kart prezentowych jest w niektórych krajach nielegalne. Jeśli ustawisz datę ważności, domyślnie karty wygasną po pięciu latach. Możesz jednak zmienić długość terminu ważności. Upewnij się, że przestrzegasz zasad i przepisów dotyczących kart prezentowych obowiązujących w Twoim kraju.

Kroki:

 1. Kliknij Karty prezentowe tracą ważność.

 2. Ustaw szczegóły wygaśnięcia ważności Twoich kart prezentowych

 3. Kliknij Zapisz.

Włącz Apple Wallet Passes

Możesz włączyć Apple Wallet Passes, aby umożliwić klientom korzystanie z kart prezentowych na ich urządzeniach iOS w Apple Wallet. Dzięki tej aplikacji klienci mogą sprawdzić saldo na karcie prezentowej i wykorzystać je w sklepie.

Aplikację Apple Wallet Passes można włączyć na stronie ustawień Karty prezentowe na panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W sekcji Apple Wallet zaznacz opcję Włącz Apple Wallet Passes.
 2. Jeśli chcesz dostosować wygląd swoich kart prezentowych w Apple Wallet, wprowadź zmiany w ustawieniach tekstu, koloru i zdjęć. Te ustawienia można w dowolnym momencie zmienić.
 3. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Po włączeniu Apple Wallet Passes wysłane w e-mailu karty prezentowe będą zawierać przycisk Dodaj do Apple Wallet.

Wyłącz Apple Wallet Passes

 1. W sekcji Apple Wallet usuń zaznaczenie opcji Włącz Apple Wallet Pass.

Jeśli wyłączysz Apple Wallet Passes dla danego produktu typu karta prezentowa nowe karty prezentowe nie będą zawierać przycisku Dodaj do Apple Wallet, ale wciąż będzie możliwe wykorzystanie istniejących kuponów Apple Wallet Passes.

Doświadczenie handlowe

Twoi klienci mogą pobrać kupony Apple Wallet Passes na swoje urządzenie iOS z e-maila z powiadomieniem, który otrzymają po zakupie karty prezentowej. Wysłane e-mailem karty prezentowe będą zawierać przycisk Dodaj do Apple Wallet. Klienci mogą kliknąć przycisk, aby automatycznie otworzyć kartę prezentową w Apple Wallet.

Na kuponie Apple Wallet Pass wyświetlone są informacje o sklepie, aktywne saldo karty prezentowej i unikalny kod QR.

Jeśli klient przedkłada kartę prezentową, korzystając z aplikacji Apple Wallet, możesz zeskanować kod QR za pomocą skanera 2D lub aparatu w iPadzie w przypadku korzystania z aplikacji Shopify POS.

Klienci, którzy pobrali kupony Apple Wallet Passes, mogą otrzymywać powiadomienia na swoim urządzeniu iOS, gdy znajdują się w pobliżu sklepu. Klienci mogą dezaktywować te powiadomienia z poziomu Apple Wallet na ekranie szczegółów kuponu Apple Wallet Pass. Na ekranie szczegółów wyświetlone są również warunki korzystania z sklepu.

Dostosuj kupony Apple Wallet Passes

Możesz zmienić wygląd kuponów Apple Wallet Passes, aby je dopasować do Twojego sklepu:

Wszelkie wprowadzone zmiany pojawią się również na kuponach Apple Wallet Passes pobranych przez klientów.

Zmień tekst i kolory tła

Możesz zmienić tekst i kolor tła kuponów Apple Wallet Passes, aby je dopasować do Twojego sklepu.

Kroki:

 1. W sekcji Apple Wallet możesz zmienić tekst nagłówka, kolor karty i kolory tekstu.
 2. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Użyj niestandardowego logo

Domyślnie w nagłówku Twoich kuponów Apple Wallet Passes wyświetla się ikona karty prezentowej.

Kroki:

 1. W sekcji Apple Wallet zaznacz opcję Użyj niestandardowego logo.
 2. Kliknij Wybierz plik, aby pobrać plik obrazu. Wymiary obrazu zostaną automatycznie zmienione na 90x90 px.
 3. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Użyj spersonalizowanego banera

Domyślnie na kuponach Apple Wallet Passes, pod nagłówkiem, wyświetla się baner Shopify.

Kroki:

 1. W sekcji Apple Wallet zaznacz opcję Użyj spersonalizowanego banera.
 2. Kliknij Wybierz plik, aby wybrać plik obrazu. Twój obraz zostanie przycięty do wymiarów 1125x432 px. Jeśli nie chcesz, aby Twój obraz został przycięty, użyj oprogramowania do edycji obrazów, aby przed załadowaniem zmienić wymiary obrazu na 1125x432 px. Upewnij się, że plik nie jest większy niż 1125x432 px.
 3. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Zaktualizuj ustawienia automatycznej realizacji kart prezentowych.

Domyślnie karty prezentowe są ustawione w taki sposób, aby ich realizacja nastąpiła automatycznie po opłaceniu zamówienia, a klient otrzymał e-mail z powiadomieniem. Ustawienie realizacji można zmienić na ręczną realizację wszystkich pozycji w zamówieniu, łącznie z kartami prezentowymi.

Kroki:

 1. W sekcji Przetwarzanie zamówienia wybierz opcję Nie realizuj automatycznie pozycji pojedynczych zamówienia. Dowiedz się więcej o ustawieniach realizacji.

 2. Kliknij Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo