Zmiana ustawień karty prezentowej

Można włączyć karty Apple Wallet, zmienić ustawienia daty ważności kart prezentowych i skonfigurować automatyczną realizację kart prezentowych w Shopify.

Zmień ustawienia wygaśnięcia ważności karty prezentowej

Ważność kart prezentowych może wygasnąć po upływie określonego czasu. Domyślnie karty prezentowe są bezterminowe, ponieważ ograniczenie okresu ważności kart prezentowych jest w niektórych krajach nielegalne. Jeśli ustawisz datę ważności, domyślnie karty wygasną po pięciu latach. Możesz jednak zmienić długość terminu ważności. Upewnij się, że przestrzegasz zasad i przepisów dotyczących kart prezentowych obowiązujących w Twoim kraju.

Kroki:

Włącz karty Apple Wallet

Możesz włączyć Karty Apple Wallet, aby umożliwić klientom korzystanie z kart prezentowych na ich urządzeniach iOS w Apple Wallet. Dzięki tej aplikacji klienci mogą sprawdzić saldo na karcie prezentowej i wykorzystać je w sklepie.

Karty Apple Wallet można włączyć na stronie ustawień Karty prezentowe na panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Po włączeniu kart Apple Wallet wysłane w e-mailu karty prezentowe będą zawierać przycisk Dodaj do Apple Wallet.

Wyłącz karty Apple Wallet

Jeśli wyłączysz karty Apple Wallet dla danego produktu typu karta prezentowa nowe karty prezentowe nie będą zawierać przycisku Dodaj do Apple Wallet, ale wciąż będzie możliwe wykorzystanie istniejących kart Apple Wallet.

Doświadczenie handlowe

Twoi klienci mogą pobrać karty Apple Wallet na swoje urządzenie iOS z e-maila z powiadomieniem, który otrzymają po zakupie karty prezentowej. Wysłane e-mailem karty prezentowe będą zawierać przycisk Dodaj do Apple Wallet. Klienci mogą kliknąć przycisk, aby automatycznie otworzyć kartę prezentową w Apple Wallet.

Na kuponie Apple Wallet Pass wyświetlone są informacje o sklepie, aktywne saldo karty prezentowej i unikalny kod QR.

Jeśli klient przedkłada kartę prezentową, korzystając z aplikacji Apple Wallet, możesz zeskanować kod QR za pomocą skanera 2D lub aparatu w iPadzie w przypadku korzystania z aplikacji Shopify POS.

Klienci, którzy pobrali kupony Apple Wallet Passes, mogą otrzymywać powiadomienia na swoim urządzeniu iOS, gdy znajdują się w pobliżu sklepu. Klienci mogą dezaktywować te powiadomienia z poziomu Apple Wallet na ekranie szczegółów kuponu Apple Wallet Pass. Na ekranie szczegółów wyświetlone są również warunki korzystania z sklepu.

Dostosuj karty Apple Wallet

Możesz zmienić wygląd kart Apple Wallet, aby je dopasować do Twojego sklepu:

Wszelkie wprowadzone zmiany pojawią się również na kuponach Apple Wallet Passes pobranych przez klientów.

Zmień tekst i kolory tła

Możesz zmienić tekst i kolor tła kart Apple Wallet, aby je dopasować do Twojego sklepu.

Kroki:

Użyj niestandardowego logo

Domyślnie w nagłówku Twoich kart Apple Wallet wyświetla się ikona karty prezentowej.

Kroki:

Użyj spersonalizowanego banera

Domyślnie na kuponach Apple Wallet Passes, pod nagłówkiem, wyświetla się baner Shopify.

Kroki:

Zaktualizuj ustawienia automatycznej realizacji kart prezentowych.

Domyślnie karty prezentowe są ustawione w taki sposób, aby ich realizacja nastąpiła automatycznie po opłaceniu zamówienia, a klient otrzymał e-mail z powiadomieniem. Ustawienie realizacji można zmienić na ręczną realizację wszystkich pozycji w zamówieniu, łącznie z kartami prezentowymi.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo