Dostosowywanie stron kart prezentowych i powiadomień

Cyfrowe karty prezentowe i produkty typu karta prezentowa są wyświetlane w powiadomieniach e-mail oraz w witrynie sklepu. Możesz dostosować swój szablon, aby zmienić stronę karty prezentowej i strony produktów typu karta prezentowa w taki sposób, aby dopasować je do specyfiki swojej marki oraz uwzględnić dodatkowe informacje, takie jak niestandardowa wiadomość, niestandardowy obraz karty prezentowej lub odbiorca karty prezentowej.

Jeśli sprzedajesz fizyczne karty prezentowe za pomocą aplikacji Shopify POS, możesz zamówić niestandardowe fizyczne karty prezentowe w sklepie Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach. Cyfrowe karty prezentowe są wyświetlane w poniższych obszarach w szablonie witryny sklepu:

 • produkty typu karta prezentowa są wyświetlane w sklepie online i używają strony produktu w szablonie
 • strona karty prezentowej, która zawiera szczegóły utworzonej karty prezentowej, jest wzorcem strony w szablonie

Informacje dotyczące dostosowywania kart prezentowych

Przed dostosowaniem kart prezentowych zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Możesz dostosować swój szablon, aby zmienić styl i informacje zawarte na stronie karty prezentowej oraz na stronach produktów typu karta prezentowa. Struktura i dostępne dostosowania szablonu zależą od używanego szablonu. Zapoznaj się z dokumentacją szablonu lub skontaktuj się z jego twórcą, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach szablonu.
 • Możesz dostosować powiadomienie e-mail o karcie prezentowej w ustawieniach powiadomień w panelu administracyjnym Shopify. Pliki tworzące powiadomienia zawierają kod HTML, CSS oraz język szablonów Shopify Liquid. Aby edytować szablony powiadomień, musisz znać kod HTML, CSS oraz Liquid.
 • 16-znakowe kody realizacji kart prezentowych są losowe i nie można ich dostosować.

Dostosowywanie produktu typu karta prezentowa

Możesz dostosować szczegóły produktu typu karta prezentowa, edytując szczegóły produktu lub produktu wariantu na stronie Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

Strona oferty produktu dla produktu typu karta prezentowa jest częścią strony produktu w szablonie. Aby zmienić stronę produktu dla produktu typu karta prezentowa, możesz dostosować stronę produktu w szablonie.

Dostosowywanie strony karty prezentowej

Gdy tworzysz kartę prezentową lub gdy klient zamawia produkt typu karta prezentowa, na stronie karty prezentowej uwzględniane są dane tej karty prezentowej, takie jak wartość karty prezentowej lub saldo i kod realizacji.

Strona karty prezentowej jest częścią szablonu witryny sklepu. Możesz dostosować swój szablon, aby dodać lub zmienić styl i informacje zawarte na stronie karty prezentowej. Na przykład możesz dodać niestandardowy obraz karty prezentowej.

Wartości karty prezentowej i kodu realizacji karty prezentowej nie można dostosować.

Dostosowywanie powiadomień o kartach prezentowych

Po zrealizowaniu zamówienia za pomocą karty prezentowej klient lub odbiorca karty prezentowej otrzymuje wiadomość e-mail z powiadomieniem. Możesz wyświetlać i aktualizować szablony powiadomień o kartach prezentowych w swoim sklepie na stronie Powiadomienia klienta w panelu administracyjnym Shopify.

Dostępne są poniższe powiadomienia dotyczące karty prezentowej:

 • Nowa karta prezentowa: Wysyłane do klienta lub odbiorcy, gdy produkt typu karta prezentowa w zamówieniu jest realizowany lub gdy wysyłana jest utworzona karta prezentowa.
 • Odbiór karty prezentowej: Wysyłane do odbiorcy, gdy szablon obsługuje dodawanie odbiorcy karty prezentowej, a klient doda odbiorcę do zakupu produktu typu karta prezentowa.

Dowiedz się więcej o edycji szablonów powiadomień.

Zastąp domyślny obraz karty prezentowej w wiadomościach e-mail z powiadomieniami

Możesz zastąpić domyślny obraz karty prezentowej w powiadomieniach o karcie prezentowej, edytując szablon powiadomienia e-mail. Przed zastąpieniem domyślnego obrazu karty prezentowej musisz przesłać niestandardowy obraz karty prezentowej do sekcji plików w panelu administracyjnym Shopify.

Zalecany rozmiar obrazu karty prezentowej to 950 px na 550 px. Możesz również użyć współczynnika proporcji 5:3 lub minimalnego rozmiaru 450 px na 270 px.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia klienta.
 3. W sekcji Karty prezentowe kliknij przycisk **Nowa karta prezentowa* lub Odbiór karty prezentowej.
 4. Kliknij opcję Edytuj kod.
 5. W obszarze Treść e-maila (HTML) znajdź ten blok kodu: <img src="gift-card/card.jpg" alt="Gift card image" width="240" height="160">.
 6. Zastąp gift-card/card.jpg nazwą pliku obrazu. Pamiętaj, aby zachować otaczające cudzysłowy i uwzględnić rozszerzenie pliku obrazu, na przykład .png lub .jpg.
 7. Opcjonalnie: Kliknij Podgląd, aby wyświetlić podgląd zmian.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Dodawanie odbiorcy karty prezentowej do szablonu

Niektóre szablony umożliwiają dodawanie informacji o odbiorcy do karty prezentowej. Zapoznaj się z dokumentacją szablonu lub skontaktuj się z jego twórcą, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach szablonu.

Możesz także dodać pola odbiorców do produktu typu karta prezentowa, dostosowując kod szablonu i powiadomienia e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo