Skróty klawiaturowe

Możesz używać skrótów klawiaturowych do szybszego poruszania się w panelu administracyjnym Shopify.

Podstawowe skróty klawiaturowe

Niektóre skróty klawiaturowe działają w każdym miejscu na komputerze.

Kopiuj

Podczas kopiowania komputer zapamiętuje informacje (tekst lub pliki), dzięki czemu można je umieścić w innym miejscu, przenieść lub powielić.

Aby skopiować, zaznacz tekst lub plik i naciśnij ctrl + C na komputerze PC lub command + C na komputerze Mac.

Wklej

Podczas wklejania komputer odtwarza wcześniej skopiowane informacje (tekst lub pliki). Tekst lub pliki zostaną umieszczone w oknie lub polu tekstowym, w którym pracujesz.

Aby wkleić dane, naciśnij ctrl + V na komputerze PC lub command + V na komputerze Mac.

Znajdź

W wielu aplikacjach można użyć polecenia Znajdź, aby wyszukać określony tekst. To polecenie jest dostępne w większości przeglądarek internetowych i edytorów tekstu.

Aby wyszukać, naciśnij ctrl + F na komputerze PC lub command + F na komputerze Mac.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych administratora

Możesz użyć skrótów klawiaturowych w panelu administracyjnym Shopify, aby szybko przechodzić między stronami lub dodawać pozycje, takie jak produkty, strony i rabaty. Możesz wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych, które działają w Shopify z poziomu panelu administracyjnego. Aby otworzyć listę skrótów klawiaturowych, naciśnij klawisz ? podczas przeglądania panelu administracyjnego Shopify.

Aby zamknąć listę skrótów, naciśnij klawisz esc. Skróty klawiaturowe będą działać niezależnie od tego, czy lista jest otwarta, czy nie. Możesz także zamknąć listę skrótów, klikając w dowolnym miejscu w panelu administracyjnym Shopify poza wyskakującym okienkiem.

Większość skrótów klawiaturowych wymaga naciśnięcia wielu klawiszy. Aby się upewnić, że skróty klawiaturowe działają poprawnie, naciśnij je w poniższy sposób:

  • Klawisze skrótu należy naciskać w kolejności, w jakiej pojawiają się na liście od lewej do prawej. Na przykład, jeśli chcesz dodać produkt (skrót A P), wpisanie P A nie przyniesie efektu.
  • Pełna sekwencja klawiszy musi być wpisana w ciągu około 1 sekundy.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych edytora szablonów

Skróty klawiaturowe w edytorze szablonów są obecnie podzielone na poniższe kategorie:

  • ogólne
  • narzędzia
  • nawigacja
  • sekcje i bloki

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką nawigację po lewym pasku bocznym i przełączanie narzędzi, takich jak inspektor podglądu, oraz aktualizowanie szerokości okna podglądu.

Możesz wyświetlić pełną listę dostępnych skrótów klawiaturowych, korzystając z klawiszy ctrl + / na komputerze PC lub command + / na komputerze Mac. Aby zamknąć listę skrótów, naciśnij klawisz esc lub kliknij w dowolnym miejscu w edytorze szablonów poza wyskakującym okienkiem. Skróty klawiaturowe będą działać niezależnie od tego, czy lista jest otwarta, czy nie.

Wszystkie skróty klawiaturowe wymagają naciśnięcia wielu klawiszy. Aby upewnić się, że skróty klawiaturowe działają zgodnie z przeznaczeniem, użyj kombinacji poniższych klawiszy modyfikujących w zależności od typu urządzenia:

  • Na komputerach PC przykładami klawiszy modyfikujących są: Control, Shift, Alt, Windows
  • Na komputerach Mac przykładami klawiszy modyfikujących są: Command, Control, Shift, Option

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo