Wyszukiwanie w panelu administracyjnym Shopify

Oprócz aplikacji i kanałów sprzedaży możesz wyszukiwać zamówienia, produkty lub klientów, korzystając z pola Wyszukiwanie w górnej części panelu administracyjnego Shopify. Wyniki wyszukiwania mogą również zawierać karty prezentowe, kody rabatowe, funkcje lub zasoby, takie jak blogi lub filmy informacyjne. Podczas wpisywania w polu wyszukiwania możesz ograniczyć wyniki wyszukiwania tak, aby obejmowały tylko zamówienia, produkty lub klientów, klikając opcję Uwzględnij. Następnie kliknij opcję tylko produkty, tylko zamówienia lub tylko klienci. Wyszukiwań nie można zapisywać.

Zapytania wyszukiwania

Możesz wyszukiwać bardziej efektywnie, korzystając z zapytania wyszukiwania, które jest sposobem ograniczenia wyników wyszukiwania.

Zapoznaj się ze składnią wyszukiwania w Shopify.dev, aby dowiedzieć się więcej o zapytaniach i sposobach ich wykorzystania.

Przykłady zapytań wyszukiwania

Przykład 1: Wyszukaj niezrealizowane zamówienia

Aby wyświetlić zamówienia, które nie zostały zrealizowane, ale ich koszt nie został w pełni ani częściowo zwrócony, możesz ograniczyć wyniki do zamówień, a następnie wyszukać:

fulfillment_status:unfulfilled AND NOT financial_status:refunded AND NOT financial_status:partially_refunded

Przykład 2: Wyszukaj tag produktu

Aby wyświetlić produkty oznaczone tagami new, możesz ograniczyć wyniki do produktów, a następnie wyszukać:

tag:new

Jeśli jednak słowo w tagu produktu jest używane w innych tagach, np. New Zealand, musisz wykluczyć wyniki dla innych tagów. Ogranicz wyniki do produktów, a następnie wyszukaj:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

Przykład 3: Wyszukaj zamówienia, w których użyto kodu rabatowego

Aby wyszukać zamówienia, w których używany był określony kod rabatowy, ogranicz wyniki do zamówień, a następnie wyszukaj:

discount_codes:code:YOURCODE

Pamiętaj, aby zamienić YOURCODE na kod rabatowy, który chcesz wyszukać.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo