Hledání v administrátorském rozhraní Shopify

Hledání v administrátorovi se používá k vyhledávání objednávek, produktů nebo zákazníků. Hledaný výraz zadejte do pole Hledání v administrátorském rozhraní Shopify.

Výsledky hledání můžete zúžit pomocí filtrů, které slouží k omezení na určité typy výsledků. Z výsledků hledání lze tímto způsobem vyfiltrovat pouze objednávky, produkty nebo zákazníky. Dále můžete vyhledávat výsledky, které nejsou součástí filtrů, například dárkové karty, slevové kódy nebo personál obchodu.

Hledání nelze uložit, ale když budete potřebovat s určitými výsledky pracovat častěji, můžete si pro ně na stránce hledání v prohlížeči vytvořit záložku. Pokud budete přihlášeni v Shopify, přes záložku se dostanete přímo na aktualizované výsledky hledání.

Hledaný výraz

V administrátorském rozhraní Shopify můžete pomocí hledaného výrazu vyhledávat specifické výsledky. Výraz je textový řetězec sestavený z pojmů, příslušných spojek, modifikátorů a srovnávacích pravidel. Viz například Syntaxe pro vyhledávání ve vývojářské dokumentaci, kde naleznete úplné znění pravidel pro vyhledávání v administrátorském rozhraní Shopify.

Příklady hledaných výrazů

Příklad č. 1: hledání nevyřízených objednávek

Když si budete chtít zobrazit objednávky, které jsou nevyřízené a zároveň nerefundované (ani plně, ani částečně), můžete si je vyfiltrovat podle objednávek a následně vyhledat:

fulfillment_status:unfulfilled AND NOT financial_status:refunded AND NOT financial_status:partially_refunded

Příklad č. 2: vyhledání produktového štítku

Když si budete chtít zobrazit produkty se štítkem new, můžete si je vyfiltrovat podle produktů a následně vyhledat:

tag:new

Pokud se však slovo v produktovém štítku používá i v jiných štítcích, například New Zealand, můžete výsledky pro tyto ostatní štítky vyloučit. Vyfiltrujte podle produktů a následně vyhledejte:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

Příklad č. 3: vyhledání objednávky, na které byl uplatněn slevový kód

Chcete-li vyhledat objednávky, na které byl uplatněn specifický slevový kód, můžete si vyfiltrovat podle objednávek a následně vyhledat:

discount_codes:code:YOURCODE

Nahraďte YOURCODE slevovým kódem, který chcete vyhledat.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma