Hromadná úprava produktů a variant

Hromadný editor, který je podobný tabulkovému procesoru, umožňuje úpravu několika produktů a příslušných variant najednou prostřednictvím administrátorského rozhraní Shopify. Hromadný editor můžete použít i k úpravě kolekcí, zákazníků, skladových zásob a blogových příspěvků a stránek online obchodu.

Pro práci s hromadným editorem se doporučují prohlížeče Chrome, Firefox a Safari. Hromadný editor funguje na základě přidávání do URL. URL pak může v některých případech překračovat omezení prohlížeče Internet Explorer týkající se délky URL, takže používání IE pro přístup k hromadnému editoru může vést k chybám. Ostatní prohlížeče nemají stejná omezení URL jako IE.

Výběr produktu k hromadným úpravám

Produkty lze upravovat na stránce Produkty v administrátorském rozhraní Shopify.

Kroky:

 1. V administrátorském rozhraní Shopify klikněte na možnost Produkty.

 2. Při používání zaškrtávacích polí vyberte jednotlivé produkty, které chcete modifikovat. Jestli chcete upravit varianty pouze pro jeden produkt, vyberte pouze tento produkt.

 1. Klikněte na možnost Upravit produkty:

Hromadná úprava tlačítek produktů

Výběr vlastností produktů pro hromadnou úpravu

Na stránce Hromadný editor se v tabulce zobrazují vybrané produkty některé editovatelné vlastnosti:

Hromadná úprava tabulky produktů

Každý sloupec tabulky představuje určitou vlastnost produktu. Každý řádek v tabulce představuje vybraný produkt nebo variantu.

Oblast Aktuálně se upravují tato pole obsahuje seznam vlastností produktů, které se aktuálně upravují. V tomto příkladu se upravují Skl. j., Cena a Původní cena:

Aktuálně upravovaná pole

Přidat vlastnost

Kroky:

 1. Klikněte na Přidat pole. Zobrazí se seznam upravitelných vlastností:

  Nabídka přidání dalších polí v hromadném editoru

 2. Kliknutím na vlastnost přidáte danou vlastnost do tabulky pro úpravy.

 3. V případě přidání více vlastností tento postup opakujte.

Odstranění vlastnosti

Kliknutím na × vedle příslušné vlastnosti produktu ukončíte úpravu dané vlastnosti:

Pole ukončení úprav

Hromadná úprava vlastností produktu

Když vyberete všechny vlastnosti, u kterých chcete provést úpravy, kliknutím na příslušné pole v tabulce můžete zadat nová nebo upravit stávající data.

Kroky:

 1. Kliknutím a zadáním odpovídající hodnoty proveďte úpravu vlastnosti (sloupec) daného produktu nebo varianty (řádek). Můžete upravit tolik produktů a vlastností, kolik jen chcete.

 2. Kliknutím na možnost Uložit uložíte všechny produktové změny, které jste provedli pomocí hromadného editoru.

Zkratky v hromadném editoru

Následující zkratky slouží k rychlému pohybu a úpravám vlastností v hromadném editoru:

 • Přesun mezi buňkami – Kliknutím vyberte buňku v tabulce a následným stiskem šipky se přesuňte na další editovatelnou buňku v odpovídajícím směru.
 • Výběr několika buněk myší – Když přidržíte klávesu Alt (počítače) nebo command (Mac) a kliknete na různé buňky, můžete provést výběr více buněk. Vybrané buňky spolu nemusí sousedit.
 • Výběr více sousedních buněk myší – Kliknutím vyberte buňku, následně přidržte klávesu shift a klikněte na jinou buňku ve stejném sloupci. Tím vyberete celý rozsah buněk mezi první a vybranou buňkou.
 • Výběr více buněk klávesnicí – Kliknutím vyberte buňku, následně přidržte klávesu shift a několikrát stiskněte šipku nahoru nebo dolů. Tím vyberete celý rozsah buněk v řadě nad nebo pod aktuální buňkou.
 • Úprava více buněk – Když v tabulce vyberete více buněk, můžete je upravovat všechny najednou. To se uplatňuje například při psaní textu čísel, zaklikávání zaškrtávacích polí a používání rozevíracích nabídek ve vybraných buňkách.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma