Použití editoru obrázků

Editor obrázků lze použít k úpravě a změně velikosti obrázků pro administrátorské rozhraní Shopify.

Než se do úpravy obrázků pustíte, měli byste vědět, jak se poměr stran obrázků projevuje na vzhledu na webové stránce.

Pochopení poměru stran obrázku

Poměr stran obrázku je poměr šířky k výšce. Například obrázek o velikosti 200 pixelů krát 400 pixelů má poměr stran 1:2. Obrázek o velikosti 150 pixelů krát 450 pixelů má poměr stran 1:3.

Obrázky můžou být různě velké, a přesto mít stejný poměr stran. Zda mají obrázky stejný poměr stran vypočítáte vydělením šířky obrázku jeho výškou a následným porovnáním výsledků pro jednotlivé obrázky.

Když u všech obrázků daného typu použijete stejný poměr stran, budou při zobrazení vedle sebe vypadat lépe, protože budou mít stejnou velikost. Pokud například chcete, aby se obrázky produktů v rámci kolekce zobrazovaly stejně velké, musí u nich být zachovaný stejný poměr stran:

V editoru obrázků můžete obrázky oříznout, aby měly stejný poměr stran.

Otevření editoru obrázků

Obrázky produktů můžete upravit v editoru obrázků.

Kroky:

 1. Ze správce Shopify přejděte do sekce Produkty > Všechny produkty.
  1. Klikněte na název produktu s obrázkem, který chcete upravit. 3. Najeďte na obrázek, který chcete upravit, a následně klikněte na možnost Upravit obrázek.

Oříznutí obrázku

Oříznutím můžete odstranit určitou část obrázku. Používá se to zejména v situacích, kdy chcete zobrazit jenom části obrázku nebo když potřebujete změnit poměr stran obrázku.

Kroky:

 1. Klikněte na Oříznout.
 2. Orámujte oblast obrázku, kterou chcete ponechat: - Pokud chcete obrázek oříznout na vlastní velikost, klikněte na možnost Volný tvar. Teď můžete buď volitelně přetáhnout rohy zvýrazněné oblasti nebo kliknout do zvýrazněné oblasti a přetáhnout ji na jiné místo celou.

  • Chcete-li obrázek oříznout při zachování stejného poměru stran, klikněte na možnost Původní. Přetáhnutím rohů zvýrazněné oblasti můžete změnit jeho velikost, případně kliknout do zvýrazněné oblasti a celou ji přetáhnout na jiné místo. Poměr stran zůstává při změně velikosti stejný jako u původního obrázku.
  • Chcete-li obrázek oříznout do tvaru čtverce, klikněte na možnost Čtverec. Přetáhnutím rohů čtverce můžete změnit jeho velikost, případně do něj kliknout a přetáhnout ho na jiné místo. Poměr stran čtverce zůstává při změně velikosti stejný.
 3. Kliknutím na Použít proveďte oříznutí obrázku.

 4. Až v editoru obrázků dokončíte všechny úpravy, klikněte na Uložit.

Kreslení do obrázku

Do obrázku můžete kreslit, například přidat čáru, zvýraznit nějakou jeho část nebo přidat určitý tvar.

Kroky:

 1. Klikněte na možnost Kreslit.
 2. Vyberte barvu a velikost štětce.
 3. Kliknutím a táhnutím po obrázku můžete kreslit.
 4. Kliknutím na možnost Použít svůj výtvor přidáte.
 5. Až v editoru obrázků dokončíte všechny úpravy, klikněte na Uložit.

K částečnému či úplnému odstranění svého výtvoru můžete použít gumu. Guma nemá žádný vliv na původní obrázek.

Změna velikosti obrázku

Změnou velikosti obrázku změníte jeho aktuální velikost.

Kroky:

 1. Klikněte na možnost Změnit velikost.
 2. Zadejte novou šířku obrázku. Výška se aktualizuje automaticky s ohledem na zachování stejného poměru stran. Chcete-li změnit velikost obrázku bez ohledu na zachování stejného poměru stran, klikněte na možnost Uzamknout poměr stran. Při změně velikosti obrázku bez vypnuté možnosti Uzamknout poměr stran se může obrázek zdeformovat.
 3. Kliknutím na možnost Použít změňte velikost obrázku.
 4. Až v editoru obrázků dokončíte všechny úpravy, klikněte na Uložit.

Změna orientace obrázku

Orientaci zobrazení obrázku můžete změnit převrácením nebo otočením. V rámečku ho můžete i naklonit.

Kroky:

 1. Klikněte na možnost Otočit.
 2. Postup pro změnu orientace obrázku: - Obrázek otočíte kliknutím na Otočit ve směru hodinových ručiček.

  • Obrázek převrátíte kliknutím na tlačítka Převrátit vertikálně nebo Převrátit horizontálně.
 3. Změňte orientaci obrázku kliknutím na Použít.

 4. Až v editoru obrázků dokončíte všechny úpravy, klikněte na Uložit.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma