Vytvoření a používání štítků v Shopify

Štítky můžete používat k označení produktů, převodů, zákazníků, objednávek, konceptů a blogových příspěvků. Přidané štítky můžou sloužit k vyhledávání a filtrování, které zajišťuje větší organizovanost při práci v Shopify. Zákazníci štítky sice nevidí, ale vyhledávání ve vašem online obchodu používá štítky k řazení produktů a výsledků hledání pro větší pohodlí zákazníků.

Jednou z funkcí štítků je seskupování souvisejících produktů v zájmu rychlejšího provádění změn. K souvisejícím produktům můžete například doplnit štítek „Léto“. Po skončení sezóny si pak můžete na stránce Produkty vyhledat štítek „Léto“ k zobrazení seznamu letních produktů a prostřednictvím hromadné akce je následně na svých prodejních kanálech skrýt.

Typy štítků

Pro jednotlivé sekce Shopify využívající štítky můžete vytvářet vlastní soubory štítků. Když v nějaké sekci vytvoříte štítek, do ostatních sekcí využívajících štítky se nezkopíruje. Například můžete uspořádat objednávky podle štítků packed nebo test nebo použít štítky, jako jsou tax exempt nebo wholesale, k popisu svých zákazníků. Každý typ štítků odpovídá příslušné sekci, která podle něj může být řazena:

Typ Popis
Produkt Štítky produktů se přidávají a odebírají na příslušné stránce podrobností. Všechny štítky pro produkty si můžete zobrazit na stránce s podrobnostmi o produktu. Produkty můžete filtrovat podle štítku na stránce Produkty a na stránce Skladové zásoby. Štítky produktů můžete používat jako výběrová kritéria při sestavování automatických kolekcí nebo jako filtry při vytváření nabídek. Když bude zákazník vyhledávat určitý výraz odpovídající příslušnému produktovému štítku, produkty s příslušným štítkem se zobrazí ve výsledcích hledání, i když zákazníci štítky nevidí. Ke každému produktu můžete přidat až 250 štítků.
Převod Štítky pro určitý převod se přidávají a odebírají na příslušné stránce podrobností. Všechny štítky pro převody si můžete zobrazit na stránce s podrobnostmi o převodu. Převody můžete filtrovat podle štítku na stránce Převody.
Objednávka Štítky objednávek se přidávají a odebírají na příslušné stránce podrobností. Objednávky můžete filtrovat podle štítku na stránce Objednávky.
Návrh objednávky Štítky návrhů objednávek se přidávají a odebírají na příslušné stránce podrobností. Všechny štítky pro návrhy objednávek si můžete zobrazit na stránce s podrobnostmi o návrhu objednávky. Návrhy objednávek můžete filtrovat podle štítku na stránce Návrhy objednávek. Při vytvoření objednávky z návrhu objednávky se štítky přenesou a přidají jako štítky objednávky.
Zákazník Štítky zákazníků se přidávají a odebírají na příslušné stránce podrobností. Všechny štítky zákazníků si můžete zobrazit na stránce s podrobnostmi o zákaznících. Zákazníky můžete filtrovat podle štítku na stránce Zákazníci.
Příspěvek na blogu Štítky blogových příspěvků se přidávají a odebírají na příslušné stránce podrobností. Blogové příspěvky můžete filtrovat podle štítku na stránce příspěvků na blogu.

Přidání štítku

Štítek můžete přidat při vytváření nebo upravování produktů, převodů, zákazníků, objednávek, konceptů a blogových příspěvků.

Kroky:

 1. Otevřete si v Shopify stránku s podrobnostmi o specifickém produktu, převodu, objednávce, návrhu objednávky, zákazníkovi nebo blogovém příspěvku.
 2. Do sekce Štítku zadejte název štítku, který chcete přidat nebo je vyberte ze seznamu stávajících štítků. Pokud zadáte název nového štítku, automaticky se v příslušné sekci vytvoří pro budoucí použití.
 3. Klikněte na Uložit.

Dále můžete přidat štítek z úplného seznamu, který se zobrazí po kliknutí na možnost Zobrazit všechny štítky na stránce s podrobnostmi o produktu, převodu, návrhu objednávky nebo zákazníkovi.

Kroky:

 1. V sekci Štítky klikněte na možnost Zobrazit všechny štítky.
 2. Vyberte štítek ze seznamu.
 3. Klikněte na Použít změny.

Odebrání štítku

Štítky přidružené k produktům, převodům, objednávkám, návrhům objednávek, zákazníkům nebo blogovým příspěvkům lze odebrat.

Kroky:

 1. Otevřete si v Shopify stránku s podrobnostmi o specifickém produktu, převodu, objednávce, návrhu objednávky, zákazníkovi nebo blogovém příspěvku.
 2. Klikněte na „x“ vedle názvu štítku, který chcete odebrat. Štítek lze odebrat ze specifického produktu, převodu, objednávky, návrhu objednávky, zákazníka nebo blogového příspěvku.
 3. Klikněte na Uložit.

Dále můžete odebrat štítek z úplného seznamu, který se zobrazí při kliknutí na možnost Zobrazit všechny štítky na stránce s podrobnostmi o produktu, převodu, návrhu objednávky nebo zákazníkovi.

 1. V sekci Štítky klikněte na možnost Zobrazit všechny štítky.
 2. Klikněte na „x“ vedle názvu štítku, který chcete odebrat.
 3. Klikněte na Použít změny.

Hledání v Shopify podle štítku

V zájmu rychlejšího vyhledávání můžete vyhledávat podle štítku přidaného k produktu, převodu, objednávce, návrhu objednávky, zákazníkovi nebo blogovému příspěvku. Vyhledávání pak vrátí všechny výsledky odpovídající danému štítku. Pokud jste vytvořili štítek, který jste k ničemu nepřidali, nezobrazí se vám žádné výsledky.

Kroky:

 1. Zadejte název štítku do panelu vyhledávání Shopify.
 2. Prohlédněte si odpovídající výsledky a vybráním jednoho výsledku si zobrazte podrobnosti.

Filtrování podle štítku

K filtrování seznamů na stránkách Produkty, Převody, Objednávky, Návrhy objednávek, Zákazníci a Blogové příspěvky můžete použít relevantní štítky. Štítky produktů dále slouží k filtrování seznamů variant na stránce Skladové zásoby.

Kroky:

 1. Na příslušné stránce vyberte kliknutím příslušný filtr z rozevírací nabídky.
 2. V části Vybrat filtr... vyberte možnost Označeno štítkem. Tím se vyfiltrují výsledky s tímto štítkem.
 3. Zadejte název štítku, který chcete použít jako filtr.
 4. Kliknutím na možnost Přidat filtr si můžete zobrazit seznam položek s daným štítkem.

Když na seznam použijete více filtrů, ve filtrovaném seznamu se zobrazí pouze položky odpovídající všem filtrům. Položky, které neodpovídají jednomu či více filtrům, se v seznamu filtrovaných nezobrazí.

Další způsoby používání štítků

Štítky se v zájmu lepší organizovanosti dají používat i řadou dalších způsobů:

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma