การสร้างและใช้แท็กใน Shopify

คุณสามารถเพิ่มแท็กไปยังกลุ่ม การค้นหา ตัวกรอง และเปลี่ยนแปลงหลายรายการในส่วนต่อไปนี้ได้

แท็กจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น แต่คุณสามารถใช้แท็กในการแบ่งประเภทสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณและจัดเรียงผลลัพธ์การค้นหาให้แก่ลูกค้าได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อสิ้นสุดฤดูร้อน คุณสามารถค้นหาสินค้าของคุณที่มีแท็ก 'Summer' ในหน้าสินค้าของคุณ และใช้การแท็กหลายรายการในคลังเพื่อซ่อนสินค้าดังกล่าวจากช่องทางการขายของคุณ

ประเภทแท็ก

คุณสามารถสร้างชุดแท็กแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละส่วนใน Shopify ที่มีการใช้แท็กได้ เมื่อคุณสร้างแท็กในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว จะไม่มีการคัดลอกแท็กดังกล่าวไปยังส่วนอื่นๆ ที่มีการใช้แท็ก ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้แท็กอย่าง packed หรือ test เพื่อจัดเรียงคำสั่งซื้อ แต่ใช้แท็กอย่าง tax exempt หรือ wholesale เพื่อบ่งบอกลักษณะลูกค้าบางกลุ่มของคุณ โดยแท็กแต่ละประเภทจะสอดคล้องกับส่วนที่สามารถใช้แท็กนั้นๆ ในการจัดเรียงได้:

ประเภทแท็ก
ประเภท คำอธิบาย
สินค้า เพิ่มและลบแท็กสินค้าใดๆ ในหน้ารายละเอียด และกรองสินค้าด้วยแท็กในหน้าสินค้าและหน้าสินค้าคงคลัง รวมถึงใช้แท็กสินค้าเป็นเกณฑ์การเลือกเมื่อคุณสร้างคอลเลกชันอัตโนมัติ หรือใช้เป็นตัวกรองเมื่อคุณสร้างเมนู โดยเมื่อลูกค้าค้นหาคำที่ตรงกับแท็กสินค้า สินค้าที่ติดแท็กนั้นๆ จะปรากฏในผลการค้นหา แต่ลูกค้าจะไม่เห็นแท็กดังกล่าว
ถ่ายโอน เพิ่มและลบแท็กข้อมูลการเติมสินค้าใดๆ ในหน้ารายละเอียด และกรองข้อมูลการเติมสินค้าด้วยแท็กในหน้าข้อมูลการเติมสินค้า
ลูกค้า เพิ่มและลบแท็กลูกค้าใดๆ ในหน้ารายละเอียด และกรองลูกค้าด้วยแท็กในหน้าลูกค้า
โพสต์บล็อก เพิ่มและลบแท็กบล็อกโพสต์ใดๆ ในหน้ารายละเอียด และกรองบล็อกโพสต์ด้วยแท็กในหน้าบล็อกโพสต์
คำสั่งซื้อ เพิ่มและลบแท็กคำสั่งซื้อใดๆ ในหน้ารายละเอียด และกรองคำสั่งซื้อด้วยแท็กในหน้าคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน เพิ่มและลบแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินใดๆ ในหน้ารายละเอียด เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน แท็กของคำสั่งซื้อดังกล่าวจะติดไปด้วย และจะถูกเพิ่มเป็นแท็กคำสั่งซื้อ

การเพิ่มแท็ก

คุณสามารถเพิ่มแท็กได้เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อใน Shopify
 2. ในส่วนแท็ก ให้ป้อนชื่อแท็กที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเลือกแท็กจากรายการแท็กที่มีอยู่ หากคุณป้อนชื่อแท็กใหม่ จะเป็นการสร้างแท็กโดยอัตโนมัติเพื่อใช้งานในอนาคตในส่วนนั้นๆ
 3. คลิกที่บันทึก

แท็กที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อและคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินมีความยาวได้สูงสุด 40 ตัวอักษร ส่วนแท็กที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ข้อมูลการเติมสินค้า ลูกค้า และบล็อกโพสต์มีความยาวได้สูงสุด 255 ตัวอักษร

ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่มีผลต่อแท็ก ตัวอย่างเช่น Approved และ approved เป็นแท็กเดียวกัน ใช้ตัวอักษร ตัวเลข และยัติภังค์ในแท็กของคุณเท่านั้น ตัวอักษรที่เน้นและสัญลักษณ์อื่นๆ อาจคัดแท็กออกจากผลลัพธ์การค้นหาได้

คุณสามารถใช้แท็กได้สูงสุดถึง 250 รายการกับสินค้า ลูกค้า ข้อมูลการถ่ายโอน บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ และแบบร่างคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และดูรายการแท็กทั้งหมดได้โดยคลิกที่ "ดูแท็กทั้งหมด" ในหน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลลูกค้า บล็อกโพสต์ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนแท็ก คลิกดูแท็กทั้งหมด
 2. เลือกแท็กจากรายการ
 3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การลบแท็ก

คุณสามารถลบแท็กจากสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อได้

ขั้นตอน:

 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อใน Shopify
 2. คลิกที่ x ถัดจากแท็กที่คุณต้องการลบออก แท็กจะถูกลบออกจากสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อนั้นเท่านั้น
 3. คลิกที่บันทึก

คุณสามารถลบแท็กออกจากหน้าดู รายการแท็กทั้งหมดใน หน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อได้

 1. ในส่วนแท็ก คลิกดูแท็กทั้งหมด
 2. คลิก x ข้างชื่อแท็กที่คุณต้องการลบออก
 3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มและลบแท็กหลายรายการในหลายรายการ

คุณสามารถเพิ่มและลบแท็กบนสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อหลายรายการได้โดยใช้การดำเนินการหลายรายการบนเดสก์ท็อป นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบแท็กสั่งซื้อหลายรายการในหลายรายการบนมือถือได้

แก้ไขสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ และแบบร่างคำสั่งซื้อหลายรายการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณให้คลิก "สินค้า" "ข้อมูลการถ่ายโอน" "ลูกค้า" "บล็อกโพสต์"หรือ"แบบร่างคำสั่งซื้อ"

 2. ตรวจสอบสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อที่คุณต้องการแท็ก

 3. คลิก "เพิ่มแท็ก" หรือ "ลบแท็กออก"

 4. คลิกแท็กที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบ

 5. คลิกที่บันทึก

แก้ไขแท็กคำสั่งซื้อหลายรายการ

ขั้นตอน:

การค้นหาด้วยแท็กใน Shopify

คุณสามารถค้นหาแท็กที่คุณเพิ่มไปยังสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ การค้นหาจะแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับแท็ก หากคุณค้นหาแท็กที่ไม่ได้เพิ่มลงในสิ่งที่กล่าวไว้ จะไม่มีผลลัพธ์การค้นหาปรากฏขึ้น

ขั้นตอน:

 1. ป้อนชื่อแท็กในแถบค้นหาของ Shopify
 2. ดูผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นหา แล้วเลือกผลลัพธ์เพื่อดูรายละเอียด

การกรองด้วยแท็ก

คุณสามารถใช้แท็กเพื่อกรองรายการในหน้าสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ และแบบร่างคำสั่งซื้อ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แท็กสินค้าในการกรองรายการตัวเลือกสินค้าในหน้าสินค้าคงคลังได้

หากต้องการกรองคำสั่งซื้อด้วยแท็ก โปรดดูที่กรองคำสั่งซื้อของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก "สินค้า" "ข้อมูลการถ่ายโอน" "ลูกค้า" "บล็อกโพสต์" "คำสั่งซื้อ" "แบบร่างคำสั่งซื้อ" หรือ "สินค้าคงคลัง"
 2. คลิก "ติดแท็กด้วย" หรือ "ตัวกรองเพิ่มเติม"
 3. ป้อนชื่อแท็กที่คุณต้องการใช้เป็นตัวกรอง ผลลัพธ์ตัวกรองจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถกรองรายการทีละแท็กหรือป้อนไวยากรณ์ในช่องค้นหาของรายการเพื่อกรองด้วยแท็กหลายรายการ

วิธีใช้แท็กรูปแบบอื่นๆ

มีวิธีมากมายในการใช้แท็กและคอยจัดเรียงข้อมูล:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี