การสร้างและใช้แท็กใน Shopify

คุณสามารถเพิ่มแท็กไปยังกลุ่ม การค้นหา ตัวกรอง และเปลี่ยนแปลงหลายรายการในส่วนต่อไปนี้ได้

แท็กจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น แต่คุณสามารถใช้แท็กในการแบ่งหมวดหมู่สินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณและจัดเรียงผลลัพธ์การค้นหาให้แก่ลูกค้าได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อสิ้นสุดฤดูร้อน คุณสามารถค้นหาสินค้าของคุณที่มีแท็ก “Summer” ในหน้าสินค้าของคุณ และใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อซ่อนสินค้าดังกล่าวจากช่องทางการขายของคุณ

ประเภทแท็ก

คุณสามารถสร้างชุดแท็กแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละส่วนใน Shopify ที่มีการใช้แท็กได้ เมื่อคุณสร้างแท็กในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว จะไม่มีการคัดลอกแท็กดังกล่าวไปยังส่วนอื่นๆ ที่มีการใช้แท็ก ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้แท็กอย่าง packed หรือ test เพื่อจัดเรียงคำสั่งซื้อ แต่ใช้แท็กอย่าง tax exempt หรือ wholesale เพื่อบ่งบอกลักษณะลูกค้าบางกลุ่มของคุณ โดยแท็กแต่ละประเภทจะสอดคล้องกับส่วนที่สามารถใช้แท็กนั้นๆ ในการจัดเรียงได้:

ประเภทแท็ก
ประเภท คำอธิบาย
สินค้า เพิ่มและลบแท็กสินค้าใดๆ ในหน้ารายละเอียด และกรองสินค้าด้วยแท็กในหน้าสินค้าและหน้าสินค้าคงคลัง รวมถึงใช้แท็กสินค้าเป็นเกณฑ์การเลือกเมื่อคุณสร้างคอลเลกชันอัตโนมัติ หรือใช้เป็นตัวกรองเมื่อคุณสร้างเมนู โดยเมื่อลูกค้าค้นหาคำที่ตรงกับแท็กสินค้า สินค้าที่ติดแท็กนั้นๆ จะปรากฏในผลการค้นหา แต่ลูกค้าจะไม่เห็นแท็กดังกล่าว
ถ่ายโอน เพิ่มและลบแท็กข้อมูลการเติมสินค้าใดๆ ในหน้ารายละเอียด และกรองข้อมูลการเติมสินค้าด้วยแท็กในหน้าข้อมูลการเติมสินค้า
ลูกค้า เพิ่มและลบแท็กในหน้ารายละเอียดของลูกค้าที่ต้องการ สร้างกลุ่มลูกค้าในหน้าลูกค้าเพื่อกรองลูกค้าที่มีแท็กเดียวกัน
โพสต์บล็อก เพิ่มและลบแท็กบล็อกโพสต์ใดๆ ในหน้ารายละเอียด และกรองบล็อกโพสต์ด้วยแท็กในหน้าบล็อกโพสต์
คำสั่งซื้อ เพิ่มและลบแท็กคำสั่งซื้อใดๆ ในหน้ารายละเอียด และกรองคำสั่งซื้อด้วยแท็กในหน้าคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน เพิ่มและลบแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินใดๆ ในหน้ารายละเอียด เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน แท็กของคำสั่งซื้อดังกล่าวจะติดไปด้วย และจะถูกเพิ่มเป็นแท็กคำสั่งซื้อ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับแท็ก

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับแท็กต่อไปนี้:

 • แท็กที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อและคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินมีความยาวได้สูงสุด 40 อักขระ
 • ส่วนแท็กที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ข้อมูลการเติมสินค้า ลูกค้า และบล็อกโพสต์มีความยาวได้สูงสุด 255 ตัวอักษร
 • ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก เช่น Approved และ approved คือแท็กเดียวกัน
 • คุณสามารถใช้ตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายยัติภังค์ได้ในแท็กเท่านั้น
 • ตัวอักษรที่ใช้เน้นและสัญลักษณ์อื่นๆ อาจปิดกั้นผลการค้นหาได้
 • คุณสามารถใช้แท็กได้สูงสุดถึง 250 รายการกับสินค้า ลูกค้า ข้อมูลการถ่ายโอน บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ และแบบร่างคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

การเพิ่มแท็ก

คุณสามารถเพิ่มแท็กได้เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อใน Shopify
 2. ในส่วนแท็ก ให้ป้อนชื่อแท็กที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเลือกแท็กจากรายการแท็กที่มีอยู่ หากคุณป้อนชื่อแท็กใหม่ จะเป็นการสร้างแท็กโดยอัตโนมัติเพื่อใช้งานในอนาคตในส่วนนั้นๆ
 3. คลิกที่บันทึก

เลือกแท็กจากรายการ

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และดูรายการแท็กทั้งหมดในหน้ารายละเอียดสินค้า การถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกจัดการในส่วนแท็ก
 2. ในส่วนพร้อมใช้งาน ให้ทำเครื่องหมายให้แท็กในรายการที่คุณต้องการใช้
 3. คลิกที่เสร็จสิ้น

การลบแท็ก

คุณสามารถลบแท็กจากสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อได้

ขั้นตอน:

 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อใน Shopify
 2. คลิกที่ x ถัดจากแท็กที่คุณต้องการลบออก แท็กจะถูกลบออกจากสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อนั้นเท่านั้น
 3. คลิกที่บันทึก

คุณสามารถลบแท็กออกจากรายการจัดการในหน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้:

 1. คลิกจัดการในส่วนแท็ก
 2. ในส่วนรายการที่เลือก ให้เลิกทำเครื่องหมายให้แท็กในรายการที่คุณต้องการลบออก
 3. คลิกที่เสร็จสิ้น

เพิ่มและลบแท็กหลายรายการในหลายรายการ

คุณสามารถเพิ่มและลบแท็กบนสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อหลายรายการได้โดยใช้การดำเนินการหลายรายการบนเดสก์ท็อป นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบแท็กสั่งซื้อหลายรายการในหลายรายการบนมือถือได้

แก้ไขสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ และแบบร่างคำสั่งซื้อหลายรายการ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “สินค้า” “การถ่ายโอน” “ลูกค้า” “บล็อกโพสต์” หรือ “คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

 2. ตรวจสอบสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อที่คุณต้องการแท็ก

 3. คลิก “เพิ่มแท็ก” หรือ “ลบแท็กออก

 4. คลิกแท็กที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบ

 5. คลิกที่บันทึก

แก้ไขแท็กคำสั่งซื้อหลายรายการ

การค้นหาด้วยแท็กใน Shopify

คุณสามารถค้นหาแท็กที่คุณเพิ่มไปยังสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอน ลูกค้า บล็อกโพสต์ คำสั่งซื้อ หรือแบบร่างคำสั่งซื้อเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ การค้นหาจะแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับแท็ก หากคุณค้นหาแท็กที่ไม่ได้เพิ่มลงในสิ่งที่กล่าวไว้ จะไม่มีผลลัพธ์การค้นหาปรากฏขึ้น

ขั้นตอน:

 1. ป้อนชื่อแท็กในแถบค้นหาของ Shopify
 2. ดูผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นหา แล้วเลือกผลลัพธ์เพื่อดูรายละเอียด

การกรองด้วยแท็ก

คุณสามารถใช้แท็กเพื่อกรองรายการในหน้าสินค้า การถ่ายโอน โพสต์บล็อก คำสั่งซื้อ และแบบร่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แท็กสินค้าเพื่อกรองรายการตัวเลือกสินค้าในหน้าสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

หากต้องการกรองคำสั่งซื้อด้วยแท็ก โปรดดูที่ กรองคำสั่งซื้อของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก “สินค้า” “ข้อมูลการถ่ายโอน” “บล็อกโพสต์” “คำสั่งซื้อ” “คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน” หรือ “สินค้าคงคลัง
 2. คลิก “ติดแท็กด้วย” หรือ “ตัวกรองเพิ่มเติม
 3. ป้อนชื่อแท็กที่คุณต้องการใช้เป็นตัวกรอง ผลลัพธ์ตัวกรองจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถกรองรายการทีละแท็กหรือป้อนไวยากรณ์ในช่องค้นหาของรายการเพื่อกรองด้วยแท็กหลายรายการ

วิธีใช้แท็กรูปแบบอื่นๆ

มีวิธีมากมายในการใช้แท็กและคอยจัดเรียงข้อมูล:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี