การค้นหา การดู และการพิมพ์คำสั่งซื้อ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะแสดงคำสั่งซื้อทุกรายการของคุณบนหน้าคำสั่งซื้อ แต่คุณสามารถปรับแต่งมุมมองคำสั่งซื้อของตัวเอง หรือจะสร้างมุมมองใหม่ที่มีตัวกรอง การจัดเรียง และการจัดคอลัมน์ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อแต่ละกลุ่มอย่างรวดเร็วในอนาคตก็ได้

การดูรายละเอียดจากรายการคำสั่งซื้อ

เมื่อคลิกที่ส่วนต่างๆ ของรายการคำสั่งซื้อ คุณจะสามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อในป๊อปอัปได้อย่างรวดเร็ว

ป๊อปอัปพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์ดังต่อไปนี้

 • ลูกค้า
 • รายการ

ตัวอย่าง เช่น คุณสามารถคลิกที่ชื่อของลูกค้าสำหรับข้อมูล เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า หมายเลขคำสั่งซื้อ และข้อมูลติดต่อ

ไอคอนด้านข้างเลขคำสั่งซื้อของคุณยังแสดงข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบอกได้ว่ามีหมายเหตุหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งซื้อนั้นมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงได้ เลื่อนเคอร์เซอร์ของไปคุณไปที่ไอคอนเพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัป

การกรองหน้า

จากส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถใช้ตัวกรองประเภทต่างๆ เพื่อเปลี่ยนการแสดงคำสั่งซื้อ รวมทั้งเพื่อดำเนินการกับคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณโดยใช้การค้นหาแบบกำหนดเองได้ หากต้องการใช้ตัวกรองหรือชุดตัวกรองใหม่อีกครั้ง ก็ให้บันทึกตัวกรองหรือชุดตัวกรองดังกล่าวเป็นมุมมองคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้กับตัวกรองคำสั่งซื้อได้

กรองคำสั่งซื้อของคุณ

ระบบจะใช้ตัวกรองเพื่อกำหนดว่าจะแสดงคำสั่งซื้อรายการใดบ้างในมุมมองคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น มุมมอง “ทั้งหมด” จะไม่มีตัวกรอง มุมมอง “ยังไม่จัดการ” จะใช้ตัวกรอง “สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ” พร้อมค่า “ยังไม่จัดการ” เพื่อแสดงคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการทั้งหมดของร้านค้าคุณ

ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถผสมตัวกรองในขณะที่เลือกเพื่อดูคำสั่งซื้อที่ตรงกับหลายๆ เงื่อนไขได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสมตัวกรอง “ความเสี่ยงต่ำ” และ “ยังไม่ได้ชำระเงิน” เพื่อดูรายการคำสั่งซื้อต่างๆ ของร้านค้าที่ทั้งมีความเสี่ยงต่ำและยังไม่ได้ชำระเงิน

คุณสามารถใช้ตัวกรองต่อไปนี้กับรายการคำสั่งซื้อของคุณ

 • วิธีการจัดส่ง: การจัดส่งภายในประเทศ การรับสินค้าในพื้นที่ จัดส่งไปยังลูกค้า
 • ปลายทาง: ทวีป ประเทศ และรัฐ/จังหวัดที่เป็นปลายทางการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ
 • สถานะ: เปิด เก็บถาวรแล้ว ยกเลิกแล้ว
 • สถานะการชำระเงิน: ได้รับอนุมัติแล้ว, ชำระแล้ว, ชำระแล้วบางส่วน, คืนเงินแล้วบางส่วน, รอดำเนินการ, คืนเงินแล้ว, ยังไม่ได้ชำระเงิน, ยกเลิกแล้ว
 • สินค้า: กรองตามชื่อสินค้าหรือ SKU
 • สถานะการจัดการ: จัดการแล้ว ยังไม่จัดการ จัดการแล้วบางส่วน กำหนดเวลาแล้ว ถูกระงับชั่วคราว
 • สถานะการจัดส่ง: อยู่ระหว่างการขนส่ง อยู่ระหว่างการจัดส่ง จัดส่งไม่ถึงมือลูกค้า จัดส่งล่าช้า จัดส่งไม่สำเร็จ เพิ่มการติดตามแล้ว ไม่มีสถานะ
 • สถานะการคืนสินค้า: ส่งคำขอคืนสินค้าแล้ว กำลังดำเนินการคืนสินค้า คืนสินค้าแล้ว
 • แท็กด้วย: กรองด้วยแท็กคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง
 • ไม่ได้ติดแท็ก: กรองคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ติดแท็กคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง
 • แอป: กรองคำสั่งซื้อตามแอป
 • ช่องทาง: กรองตามช่องทางการขาย
 • สถานะการเรียกคืนยอดเงินและการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูล: ยังไม่เสร็จสิ้น ส่งแล้ว คัดค้านสำเร็จ คัดค้านไม่สำเร็จ ทุกรายการ
 • ระดับความเสี่ยง: สูง ปานกลาง ต่ำ
 • วันที่: สัปดาห์ที่ผ่านมา ในเดือนที่ผ่านมา ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ในปีที่ผ่านมา หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง
 • บัตรเครดิต: หมายเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต
 • สถานะใบจ่าหน้า: สถานะใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Shopify ในขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อ: แบบร่าง รอซื้อ ซื้อแล้ว รอยกเลิก หรือยกเลิกแล้ว
 • ธุรกิจแบบ B2B: กรองคำสั่งซื้อจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อที่ทำรายการในนามของบริษัท

กรองคำสั่งซื้อโดยใช้ข้อกำหนดแบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อกรองคำสั่งซื้อด้วยข้อกำหนดแบบกำหนดเอง โดยจะใช้ข้อกำหนดแบบกำหนดเองเป็นตัวกรองไปเลย หรือว่าจะใช้ร่วมกับตัวกรองในหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อโดยการค้นหาชื่อลูกค้า, ชื่อสินค้า, SKU, เลขคำสั่งซื้อ หรือว่าประเทศก็ได้เช่นกัน

หากคุณคาดว่าจะใช้คำค้นหาที่กำหนดเองอีกครั้ง ไม่ว่าจะใช้เพียงหนึ่งตัวกรอง หรือร่วมกับตัวกรองอื่นๆ ให้บันทึกคำค้นหาดังกล่าวไปยังมุมมอง

กรองคำสั่งซื้อตามตำแหน่งที่ตั้ง

หากร้านค้าของคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง คุณก็สามารถกรองคำสั่งซื้อตามตำแหน่งที่ตั้งได้ โดยการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งจะแยกต่างหากจากตัวกรองอื่นๆ ที่คุณสามารถบันทึกในมุมมองคำสั่งซื้อได้ เมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ระบบก็จะปรับใช้ตำแหน่งที่ตั้งใหม่กับมุมมองของคุณทั้งหมด

จับคู่ข้อมูลการจ่ายเงินจากภายนอกกับการสั่งซื้อของ Shopify

เมื่อมีค่าบริการ การคืนเงิน หรือการบันทึกเกิดขึ้นในร้านค้า Shopify ของคุณ ID การชำระเงินจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ หากผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณบันทึกและใช้ ID การชำระเงินนี้ คุณสามารถใช้ ID การชำระเงินนี้เพื่อค้นหาคำสั่งซื้อในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หากผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณไม่ได้บันทึกหรือใช้ ID การชำระเงินนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณเพื่อจับคู่กับการสั่งซื้อบน Shopify กับบันทึกการสั่งซื้อของพวกเขา

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ค้นหาโดยใช้รหัสเงื่อนไขที่ payment_id: และมูลค่า ID การชำระเงินตัวอย่างเช่น payment_id:xxxหรือ คุณจะค้นหาโดยใช้ payment_id ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีรหัสเงื่อนไขใด

 3. คลิกคำสั่งซื้อ

แสดง ซ่อน และจัดลำดับคอลัมน์ใหม่

คุณสามารถแสดง ซ่อน และจัดเรียงคอลัมน์ใหม่ เพื่อปรับมุมมองคำสั่งซื้อแต่ละรายการให้เหมาะสมได้ คุณสามารถจัดเรียงคอลัมน์ใดๆ ใหม่ได้ ยกเว้นคอลัมน์ “คำสั่งซื้อ” เนื่องจากคอลัมน์ “คำสั่งซื้อ” จะแสดงอยู่เป็นอันดับแรกของตารางเสมอ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกแท็บมุมมองที่คุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง

 3. คลิกที่ไอคอน แก้ไขคอลัมน์

 4. คลิกที่ไอคอน ซ่อน หรือ ดู ในแต่ละคอลัมน์เพื่อซ่อนหรือแสดงคอลัมน์ หรือคลิกและลากคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับใหม่

 5. คลิกที่ “บันทึก

มุมมองคำสั่งซื้อ

มุมมองคำสั่งซื้อเป็นมุมมองแบบกำหนดเองของคำสั่งซื้อของคุณโดยอิงตามเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ เพื่อให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุมมองคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นนั้นจะมาพร้อมตัวกรอง ตัวเลือกคอลัมน์ ลำดับคอลัมน์ และลำดับการจัดเรียงที่บันทึกไว้ มุมมองคำสั่งซื้อจะแสดงเป็นแท็บที่ด้านบนของหน้าคำสั่งซื้อ คุณสามารถปรับแต่งมุมมองคำสั่งซื้อ ตลอดจนสร้าง เปลี่ยนชื่อ หรือลบมุมมองได้ หากคุณสร้างมุมมองคำสั่งซื้อใหม่ ระบบจะเพิ่มมุมมองนั้นไว้เป็นแท็บใหม่ในหน้าคำสั่งซื้อ

มุมมองคำสั่งซื้อต่อไปนี้เป็นมุมมองตามค่าเริ่มต้น:

 • ทั้งหมด
 • ยังไม่จัดการ
 • ยังไม่ชำระ
 • เปิด
 • ปิดแล้ว
 • ระบบยังแสดงการจัดส่งในพื้นที่หากร้านคุณได้เปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง

ในมุมมองคำสั่งซื้อใดๆ ยกเว้น “ทั้งหมด” คุณสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้และบันทึกไปยังมุมมองปัจจุบันหรือบันทึกเป็นมุมมองใหม่ก็ได้:

 • เลือกตัวกรอง
 • แสดงหรือซ่อนคอลัมน์
 • จัดลำดับคอลัมน์ใหม่
 • เลือกเกณฑ์การจัดเรียงและลำดับการจัดเรียง
 • กรองด้วยคำค้นหาที่กำหนดเอง
 • เปลี่ยนชื่อมุมมอง
 • ลบมุมมอง

แม้ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบมุมมอง “ทั้งหมด” ได้ แต่คุณก็สามารถสร้างมุมมองใหม่โดยอิงตามมุมมอง “ทั้งหมด” ได้

ระบบจะอัปเดตคำสั่งซื้อที่รวมอยู่ในมุมมองที่บันทึกโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณบันทึกตัวกรอง “คำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว” ไว้ ระบบจะเพิ่มคำสั่งซื้อใดๆ ที่ชำระแล้วไปยังมุมมองดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

สร้างมุมมองคำสั่งซื้อใหม่

คุณสร้างมุมมองคำสั่งซื้อใหม่โดยอิงจากมุมมองคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้ว

คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรองและจัดเรียงคำสั่งซื้อก่อนหรือหลังจากที่บันทึกไปยังมุมมองใหม่ได้ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถแก้ไขคอลัมน์โดยการแก้ไขมุมมองที่บันทึกไว้ด้วย

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. กรองคำสั่งซื้อ หรือเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงโดยคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองตามนั้น

 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณได้กรองสินค้าแล้ว ให้คลิก “บันทึกเป็น” แล้วป้อนชื่อมุมมอง จากนั้นคลิก “บันทึกมุมมอง
  • หากคุณได้เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงแล้ว ให้คลิกที่ “+” แล้วป้อนชื่อมุมมอง จากนั้นคลิก “สร้างมุมมอง

เปลี่ยนแปลงมุมมองคำสั่งซื้อ

คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองใดก็ได้ ยกเว้นมุมมอง ทั้งหมด คุณสามารถปรับแต่งได้เฉพาะลำดับคอลัมน์ในมุมมอง ทั้งหมด เท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกแท็บมุมมองที่บันทึกไว้ที่คุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง

 3. คลิกที่ไอคอน ค้นหาและกรอง เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตัวกรองหรือจัดเรียงลำดับ

 4. หากต้องการจัดเรียงคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่ไอคอน จัดเรียง หรือคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์

 5. คลิกที่ไอคอน แก้ไขคอลัมน์ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงลำดับคอลัมน์

 6. คลิกที่ “บันทึก

ลบมุมมองคำสั่งซื้อ

คุณสามารถลบมุมมองคำสั่งซื้อที่ไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วได้ ยกเว้นมุมมองคำสั่งซื้อทั้งหมด

หากคุณตัดสินใจแล้วว่าต้องการจะใช้มุมมองคำสั่งซื้อเริ่มต้นที่ลบไป คุณจะต้องสร้างมุมมองนั้นขึ้นอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลการตั้งค่า โปรดไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับมุมมองคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่แท็บสำหรับมุมมองที่บันทึกไว้ที่คุณต้องการลบ

 3. จากเมนูดรอปดาวน์ คลิก “ลบมุมมอง

 4. คลิก “ลบมุมมอง” เพื่อยืนยันการลบ

ใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวกับมุมมองคำสั่งซื้อหรือตัวกรอง

ในมุมมองคำสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกสินค้าบางรายการหรือทั้งหมดแล้วทำการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวกับสินค้านั้นๆ ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่มุมมองคำสั่งซื้อ

 3. เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไข

 4. คลิกที่การดำเนินการ หรือคลิกที่การดำเนินการเพิ่มเติม แล้วจึงเลือกการดำเนินการจากรายการ

 5. หากระบบขึ้นข้อความบนหน้าจอ ให้คุณยืนยันตัวเลือกนั้น

คุณอาจต้องการพิมพ์สำเนาคำสั่งซื้อออกมาเพื่อเก็บบันทึกไว้เอง หรือเพื่อบรรจุลงในกล่องที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ คลิกที่เลขคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ออกมา

 3. คลิกที่ “พิมพ์” > “พิมพ์หน้าคำสั่งซื้อ

 4. ไปที่หน้าต่างตัวเลือกการพิมพ์ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าของคุณแล้วคลิก พิมพ์

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับมุมมองคำสั่งซื้อ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงคำอธิบายมุมมองคำสั่งซื้อตามค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการลบมุมมองคำสั่งซื้อตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้คำอธิบายนี้เพื่อช่วยให้คุณสร้างมุมมองใหม่ได้

สำหรับมุมมองคำสั่งซื้อตามค่าเริ่มต้นแต่ละมุมมอง ตารางนี้จะระบุชื่อ ตัวกรองที่เลือกใช้ ตลอดจนไปถึงคอลัมน์ที่แสดง
ชื่อมุมมอง ชื่อตัวกรองและค่า คอลัมน์
ยังไม่จัดการ
 • สถานะ: เปิด
 • สถานะการจัดการ: ยังไม่จัดการและจัดการแล้วบางส่วน
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ชื่อลูกค้า
 • ราคารวม
 • สถานะทางการเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • จำนวนรายการ
 • วิธีการจัดส่ง
 • แท็กคำสั่งซื้อ
ยังไม่ชำระ
 • สถานะ: เปิด
 • สถานะทางการเงิน: ยังไม่ชำระ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ชื่อลูกค้า
 • ราคารวม
 • สถานะทางการเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • จำนวนรายการ
 • แท็กคำสั่งซื้อ
เปิด
 • สถานะ: เปิด
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ชื่อลูกค้า
 • ราคารวม
 • สถานะทางการเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • สถานะการคืนสินค้า
 • จำนวนรายการ
 • วิธีการจัดส่ง
 • แท็กคำสั่งซื้อ
ปิดแล้ว
 • สถานะ: เก็บถาวรแล้ว
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ชื่อลูกค้า
 • ราคารวม
 • สถานะทางการเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • จำนวนรายการ
 • วิธีการจัดส่ง
 • แท็กคำสั่งซื้อ
การจัดส่งในพื้นที่
 • วิธีการจัดส่ง: ในพื้นที่
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ชื่อลูกค้า
 • ราคารวม
 • สถานะทางการเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • จำนวนรายการ
 • วิธีการจัดส่ง
 • แท็กคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี