Tilausten haku ja katselu

Oletusarvoisesti kaikki tilaukset näkyvät Tilaukset-sivulla. Voit mukauttaa tilausnäkymiä tai luoda uusia näkymiä, jotka sisältävät suodattimia, lajittelua ja sarakkeiden mukautuksia, jotka auttavat sinua jatkossa käyttämään ja priorisoimaan tilausryhmiä nopeasti.

Tilausluettelon tietojen näyttäminen

Kun klikkaat tilausluettelon osia, voit nopeasti tarkastella tilaustietoja ponnahdusikkunoissa.

Ponnahdusikkunat ovat käytettävissä seuraavissa sarakkeissa:

 • Asiakas
 • Tuotteet

Voit esimerkiksi klikata asiakkaan nimeä saadaksesi tietoja, kuten asiakkaan sijainnin, tilausten määrän ja yhteystiedot.

Tilausnumeroiden vieressä olevista kuvakkeista saa myös lisätietoja. Voit esimerkiksi katsoa, onko tilauksessa kommentteja tai liittykö tilaukseen suuri petosriski. Vie hiiren kohdistin kuvakkeen päälle ja avaa ponnahdusikkuna.

Tilausten suodattaminen

Shopify Adminissa voit muuttaa erityyppisillä suodattimilla sitä, mitkä tilaukset näytetään, ja suorittaa joukkotoimintoja useissa tilauksissa. Voit suodattaa tilauksia myös käyttämällä mukautettua hakua. Jos haluat käyttää suodattimia tai suodatinyhdistelmiä uudelleen, tallenna ne tilausnäkyminä.

Voit tehdä seuraavaa tilaussuodattimien avulla:

Suodata tilauksesi

Suodattimet määrittävät, mitkä tilaukset näkyvät tilausnäkymässä. Esimerkiksi Kaikki-näkymässä ei ole suodattimia. Oletusarvoisessa Ei jaeltu -näkymässä on käytössä Jakelun tila -suodatin, jonka ei jaeltu -arvo osoittaa kaikki kaupan ei-jaellut tilaukset.

Kun valitset suodattimia, voit myös yhdistää niitä, jotta näet useita ehtoja vastaavat tilaukset. Voit esimerkiksi yhdistää Matala riski - ja Maksamatta -suodattimet, jotta näet luettelon kauppasi tilauksista, jotka ovat sekä matalariskisiä että maksamattomia.

Voit käyttää seuraavia suodattimia tilausluettelon kanssa:

 • Toimitustapa: paikallinen toimitus, paikallinen nouto, toimitus asiakkaalle
 • Määränpää: maanosa, maa ja osavaltio/provinssi, jonne tilaus lähetetään
 • Tila: avoin, arkistoitu, peruutettu
 • Maksun tila: hyväksytty, maksettu, osittain maksettu, osittain palautettu, odottaa, palautettu, maksamaton, mitätöity
 • Tuote: suodata tuotenimikkeen tai SKU-koodin mukaan
 • Jakelun tila: jaeltu, ei jaeltu, osittain jaeltu, ajastettu, pidossa
 • Toimituksen tila: matkalla, toimituksessa, yritetty toimittaa, viivästynyt, toimitus epäonnistunut, toimitettu, seuranta lisätty, ei tilaa
 • Palautuksen tila: palautusta pyydetty, palautus käynnissä, palautettu
 • Merkitty: suodatus mukautetun tilaustunnisteen mukaan
 • Ei merkitty tunnisteella: suodata tilauksia, joita ei ole merkitty mukautetulla tilaustunnisteella
 • Sovellus: suodata tilauksia sovelluksen mukaan
 • Kanava: suodata myyntikanavan mukaan
 • Takaisinperintä ja tiedustelun tila: avoin, lähetetty, voitettu, hävitty, mikä tahansa
 • Riskitaso: korkea, kohtalainen, matala
 • Päivämäärä: viime viikolla, viime kuussa, viimeisten 3 kuukauden aikana, viime vuonna, mukautettu
 • Luottokortti: luottokortin neljä viimeistä numeroa
 • Tarran tila: Shopify Shipping -tarrojen tila jakelussa: luonnos, odottaa ostoa, ostettu, odottaa peruutusta, peruutettu
 • B2B: suodattaa yrityksen puolesta tehdyt yritystilaukset (B2B)

Tilausten suodattaminen mukautettuja termejä käyttämällä

Hakupalkin avulla voit suodattaa tilauksesi mukautettua termiä käyttämällä. Mukautettua termiä voidaan käyttää suodattimena sellaisenaan tai yhdistettynä suodattimiin, joita on nykyisissä luokissa. Voit esimerkiksi suodattaa tilauksesi hakemalla asiakkaan nimeä, tuotteen nimeä, varastoyksikköä, tilausnumeroa tai maata.

Jos aiot käyttää mukautettua hakuehtoa uudelleen sellaisenaan tai yhdistettynä muihin suodattimiin, tallenna se näkymään.

Tilausten suodattaminen sijainnin mukaan

Jos kaupallasi on useita toimipaikkoja, voit suodattaa tilaukset sijainnin mukaan. Sijainti määritetään erikseen muista suodattimista, joita voit tallentaa tilausnäkymissä. Kun muutat toimipaikkaa, uutta sijaintia sovelletaan kaikkiin näkymiisi.

Kolmannen osapuolen maksutietojen täsmäyttäminen Shopify-tilausten kanssa

Kun veloitus, hyvitys tai veloitus ilmenee Shopify-kaupassasi, maksupalveluntarjoajalle lähetetään maksutunnus. Jos maksupalveluntarjoajasi tallentaa ja käyttää tätä maksutunnusta, voit käyttää tätä maksutunnusta tilauksen etsimiseksi Shopify-tililtäsi. Jos maksupalveluntarjoajasi ei tallenna tai käytä tätä maksutunnusta, ota yhteyttä maksupalveluiden tarjoajaan, jotta voit parhaiten yhdistää Shopifyn tilaukset tilaustietueisiinsa.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Adminissa Tilaukset.

 2. Hae käyttämällä mukautettua termiä payment_id: ja maksutunnuksen arvoa, esimerkiksi payment_id:xxx. Voit myös tehdä haun käyttämällä payment_id ilman mukautettuja ehtoja.

 3. Klikkaa tilausta.

Sarakkeiden näyttäminen, piilottaminen ja uudelleenjärjestäminen

Jos haluat optimoida kaikki tilausnäkymät, voit näyttää, piilottaa ja järjestää sarakkeita uudelleen. Voit järjestää kaikki muut sarakkeet uudelleen paitsi Tilaus-sarakkeen. Tilaus-sarake näkyy aina ensimmäisenä taulukossa.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Adminissa Tilaukset.

 2. Klikkaa välilehteä, jonka näkymään haluat tehdä muutoksia.

 3. Klikkaa Muokkaa sarakkeita -kuvaketta.

 4. Klikkaa kunkin sarakkeen Piilota- tai Näytä-kuvaketta piilottaaksesi tai näyttääksesi sarakkeen tai järjestä sarakkeet uudelleen klikkaamalla ja vetämällä niitä.

 5. Klikkaa Tallenna.

Tilausnäkymät

Tilausnäkymä on tilausten mukautettu näkymä, joka perustuu kriteereihin, jotka olet määrittänyt auttamaan sinua tehtävän suorittamisessa tehokkaammin. Tilausnäkymät sisältävät tallennetut suodattimet, sarakkeiden valinnat, sarakejärjestyksen ja lajittelujärjestyksen. Tilausnäkymät näkyvät välilehtinä Tilaukset-sivun yläosassa. Voit mukauttaa ja poistaa tilausnäkymiä ja nimetä niitä uudelleen. Kun luot uuden tilausnäkymän, se lisätään uutena välilehtenä Tilaukset-sivulle.

Seuraavat tilausnäkymät ovat oletusnäkymiä:

 • Kaikki
 • Jakelematta
 • Maksamatta
 • Avoin
 • Suljettu
 • Paikallinen toimitus näytetään myös, jos kaupassasi on aktivoitu toimituspaikat.

Voit tehdä seuraavat muutokset missä tahansa tilausnäkymässä Kaikki-näkymää lukuun ottamatta ja tallentaa ne nykyiseen näkymään tai uutena näkymänä:

 • valitse suodatin
 • näytä tai piilota sarakkeet
 • järjestä sarakkeet uudelleen
 • valitse lajitteluperuste ja lajittelujärjestys
 • suodata mukautetulla hakuehdolla
 • nimeä näkymä uudelleen
 • poista näkymä

Vaikka et voi muuttaa tai poistaa Kaikki-näkymää, voit luoda uuden näkymän, joka perustuu Kaikki-näkymään.

Tallennetuissa näkymissä näkyvät tilaukset päivitetään automaattisesti. Jos olet esimerkiksi tallentanut suodattimen maksettuja tilauksia varten, kaikki maksetut tilaukset lisätään automaattisesti kyseiseen tilausnäkymään.

Uuden tilausnäkymän luominen

Voit luoda uusia tilausnäkymiä olemassa olevien tilausnäkymien perusteella.

Voit muuttaa suodattimia ja lajittelujärjestystä ennen uuteen näkymään tallentamista tai sen jälkeen. Voit muokata sarakkeita myös muokkaamalla tallennettua näkymää.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Adminissa Tilaukset.

 2. Suodata tilauksia tai muuta lajittelujärjestystä klikkaamalla suodatukseen käytettävän sarakkeen otsikkoa.

 3. Tee joku seuraavista:

  • Jos suodatit tilauksiasi, klikkaa Tallenna nimellä ja anna näkymälle nimi ja klikkaa sitten Tallenna näkymä.
  • Jos muutit lajittelujärjestystä, klikkaa + ja kirjoita näkymän nimi. Klikkaa sitten Luo näkymä.

Muutosten tekeminen tilausnäkymään

Voit tallentaa muutokset mihin tahansa näkymään Kaikki-näkymää lukuun ottamatta. Voit mukauttaa sarakejärjestystä vain Kaikki-näkymässä.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Adminissa Tilaukset.

 2. Klikkaa sen tallennetun näkymän välilehteä, johon haluat tehdä muutoksia.

 3. Klikkaa Etsi ja suodata -kuvaketta muuttaaksesi suodattimia tai lajittelujärjestystä.

 4. Voit muuttaa tilaustesi lajittelujärjestystä klikkaamalla Lajittele-kuvaketta tai sarakkeen otsikkoa.

 5. Klikkaa Muokkaa sarakkeita -kuvaketta muuttaaksesi sarakejärjestystä.

 6. Klikkaa Tallenna.

Tilausnäkymän poistaminen

Voit poistaa tilausnäkymiä, joita et enää tarvitse, lukuun ottamatta Kaikki-tilausnäkymää.

Jos huomaat, että tarvitset aiemmin poistamasi oletustilausnäkymän, sinun on luotava se uudelleen. Lisätietoja asetuksista löydät kohdasta Tilausnäkymien oletusasetukset.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Adminissa Tilaukset.

 2. Klikkaa sen tallennetun näkymän välilehteä, jonka haluat poistaa.

 3. Klikkaa pudotusvalikosta Poista näkymä.

 4. Vahvista poistaminen klikkaamalla Poista näkymä.

Joukkotoimintojen käyttäminen tilausnäkymässä tai suodattimen yhteydessä

Kaikissa tilausnäkymissä voit valita osan tilauksista tai kaikki tilaukset ja tehdä niihin joukkotoimintoja.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Adminissa Tilaukset.

 2. Klikkaa tilausnäkymää.

 3. Valitse tuotteet, joita haluat muokata.

 4. Klikkaa toimintoa tai Lisää toimintoja ja valitse sitten toiminto luettelosta.

 5. Vahvista valintasi pyydettäessä.

Tilausnäkymien oletusasetukset

Seuraavassa taulukossa on oletustilausnäkymien kuvaus. Jos poistat oletustilausnäkymän, voit luoda sen uudelleen tämän kuvauksen avulla.

Tässä taulukossa mainitaan näkymän nimi, näkymään valitut suodattimet ja näkymässä näkyvät sarakkeet.
Näkymän nimi Suodattimen nimi ja arvo Sarakkeet
Jakelematta
 • Tila: Avoin
 • Jakelun tila: Ei jaeltu ja osittain jaeltu
 • Tilausnumero
 • Tilauksen päivämäärä
 • Asiakkaan nimi
 • Kokonaishinta
 • Taloudellinen tila
 • Jakelun tila
 • Tuotemäärä
 • Toimitustapa
 • Tilaustunnisteet
Maksamatta
 • Tila: Avoin
 • Taloudellinen tila: Maksamatta
 • Tilausnumero
 • Tilauksen päivämäärä
 • Asiakkaan nimi
 • Kokonaishinta
 • Taloudellinen tila
 • Jakelun tila
 • Tuotemäärä
 • Tilaustunnisteet
Avoin
 • Tila: Avoin
 • Tilausnumero
 • Tilauksen päivämäärä
 • Asiakkaan nimi
 • Kokonaishinta
 • Taloudellinen tila
 • Jakelun tila
 • Palautuksen tila
 • Tuotemäärä
 • Toimitustapa
 • Tilaustunnisteet
Suljettu
 • Tila: Arkistoitu
 • Tilausnumero
 • Tilauksen päivämäärä
 • Asiakkaan nimi
 • Kokonaishinta
 • Taloudellinen tila
 • Jakelun tila
 • Tuotemäärä
 • Toimitustapa
 • Tilaustunnisteet
Paikallinen toimitus
 • Toimitustapa: paikallinen
 • Tilausnumero
 • Tilauksen päivämäärä
 • Asiakkaan nimi
 • Kokonaishinta
 • Taloudellinen tila
 • Jakelun tila
 • Tuotemäärä
 • Toimitustapa
 • Tilaustunnisteet

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi