Tìm kiếm và xem đơn hàng

Theo mặc định, tất cả đơn hàng sẽ hiển thị trên trang Đơn hàng. Bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem đơn hàng hoặc tạo chế độ xem mới có tính năng bộ lọc, sắp xếp và sắp xếp cột giúp bạn truy cập nhanh chóng và ưu tiên các nhóm đơn hàng trong tương lai.

Xem thông tin chi tiết trong danh sách đơn hàng

Khi nhấp vào các phần của danh sách đơn hàng, bạn có thể xem nhanh chi tiết đơn hàng trong cửa sổ bật lên.

Các cột sau đây có hỗ trợ cửa sổ bật lên:

 • Khách hàng
 • Mặt hàng

Ví dụ: Bạn có thể nhấp vào tên khách hàng để xem thông tin như địa điểm của khách hàng, mã đơn hàng và thông tin liên hệ.

Các biểu tượng bên cạnh mã đơn hàng cũng cung cấp thêm thông tin. Ví dụ: Bạn có thể nắm được thông tin khi có ghi chú hoặc nhận xét về đơn hàng, hoặc khi đơn hàng có rủi ro gian lận cao. Di con trỏ đến biểu tượng để mở cửa sổ bật lên.

Lọc đơn hàng

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể sử dụng các loại bộ lọc để thay đổi đơn hàng hiển thị và thực hiện thao tác hàng loạt cho nhiều đơn hàng. Bạn cũng có thể lọc đơn hàng bằng tìm kiếm tùy chỉnh. Nếu muốn sử dụng lại bộ lọc hoặc kết hợp bộ lọc, hãy lưu thành chế độ xem đơn hàng.

Bạn có thể thực hiện những thao tác sau bằng bộ lọc đơn hàng:

Lọc đơn hàng

Bộ lọc sẽ xác định đơn hàng nào hiển thị trong chế độ xem đơn hàng. Ví dụ: Chế độ xem Tất cả không có bộ lọc. Chế độ xem Chưa thực hiện mặc định sử dụng bộ lọc Trạng thái thực hiện với giá trị chưa thực hiện để hiển thị tất cả đơn hàng chưa thực hiện trong cửa hàng.

Bạn cũng có thể chọn và kết hợp nhiều bộ lọc để hiển thị đơn hàng đáp ứng nhiều tiêu chí. Ví dụ: Bạn có thể kết hợp bộ lọc Rủi ro thấpChưa thanh toán để xem danh sách đơn hàng vừa có rủi ro thấp vừa chưa thanh toán của cửa hàng.

Bạn có thể sử dụng những bộ lọc sau cho danh sách đơn hàng:

 • Phương thức giao hàng: giao hàng tận nơi, đến tận nơi lấy hàng, vận chuyển đến khách hàng
 • Nơi nhận: lục địa, quốc gia và tiểu bang/tỉnh mà đơn hàng được vận chuyển đến
 • Trạng thái: mở, đã lưu trữ, đã hủy
 • Trạng thái thanh toán: đã ủy quyền, đã thanh toán, đã thanh toán một phần, đã hoàn tiền một phần, đang chờ, đã hoàn tiền, chưa thanh toán, đã hủy
 • Sản phẩm: lọc theo SKU hoặc tiêu đề sản phẩm
 • Trạng thái thực hiện: đã thực hiện, chưa thực hiện, đã thực hiện một phần, đã lên lịch, tạm dừng
 • Trạng thái giao hàng: đang trung chuyển, đã gửi đi để giao hàng, đã đến giao hàng, bị trì hoãn, giao hàng không thành công, đã giao hàng, đã thêm thông tin theo dõi, không có trạng thái
 • Trạng thái đơn hàng trả lại: đã yêu cầu trả lại, đơn hàng trả lại đang được xử lý, đã trả lại
 • Được gắn thẻ: lọc theo thẻ đơn hàng tùy chỉnh
 • Chưa gắn thẻ: lọc đơn hàng chưa được gắn thẻ đơn hàng tùy chỉnh
 • Ứng dụng: lọc đơn hàng theo ứng dụng
 • Kênh: lọc theo kênh bán hàng
 • Trạng thái bồi hoàn và yêu cầu truy vấn: đang mở, đã gửi, đã thắng, đã thua, bất kỳ
 • Mức rủi ro: cao, trung bình, thấp
 • Ngày: tuần trước, tháng trước, 3 tháng gần nhất, năm trước hoặc tùy chỉnh
 • Thẻ tín dụng: 4 số cuối thẻ tín dụng
 • Trạng thái nhãn: trạng thái của nhãn Shopify Shipping trong quá trình thực hiện đơn hàng: bản nháp, đang chờ mua, đã mua, đang chờ hủy, đã hủy
 • B2B: lọc đơn hàng B2B (đơn hàng được đặt thay mặt cho một công ty)

Lọc đơn hàng bằng cụm từ tự chọn

Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để lọc đơn hàng bằng thuật ngữ tùy chỉnh. Có thể sử dụng thuật ngữ tùy chỉnh làm bộ lọc riêng hoặc kết hợp với bộ lọc trong các danh mục hiện có. Ví dụ: Bạn có thể lọc đơn hàng bằng cách tìm kiếm tên khách hàng, tên sản phẩm, SKU, mã đơn hàng hoặc quốc gia.

Nếu bạn muốn sử dụng lại mỗi cụm từ tìm kiếm tùy chỉnh hoặc kết hợp với các bộ lọc khác, hãy lưu cụm từ tìm kiếm đó vào chế độ xem.

Lọc đơn hàng theo địa điểm

Nếu cửa hàng có nhiều địa điểm, bạn có thể lọc đơn hàng theo địa điểm. Địa điểm được đặt riêng biệt với các bộ lọc khác mà bạn có thể lưu trong chế độ xem đơn hàng. Khi bạn thay đổi địa điểm, địa điểm mới sẽ được áp dụng cho tất cả chế độ xem.

So khớp thông tin thanh toán bên thứ ba với đơn hàng Shopify

Khi phát sinh cước phí, khoản hoàn tiền hoặc khoản thanh toán thu hồi trên cửa hàng Shopify, ID thanh toán sẽ được gửi đến nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ghi lại và sử dụng ID thanh toán này thì bạn có thể sử dụng ID thanh toán này để tìm kiếm đơn hàng trong tài khoản Shopify. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không ghi lại hoặc sử dụng ID thanh toán này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để biết cách tốt nhất để so khớp đơn hàng trên Shopify với bản ghi đơn hàng của nhà cung cấp.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Tìm kiếm bằng thuật ngữ tùy chỉnh payment_id: và giá trị ID thanh toán. Ví dụ: payment_id:xxx. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng payment_id trực tiếp mà không cần thuật ngữ tùy chỉnh.

 3. Nhấp vào đơn hàng.

Hiển thị, ẩn và sắp xếp lại cột

Để tối ưu hóa từng lượt xem đơn hàng, bạn có thể hiển thị, ẩn và sắp xếp lại các cột. Bạn có thể sắp xếp lại mọi cột trừ cột Đơn hàng. Cột Đơn hàng luôn hiển thị đầu tiên trong bảng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào tab có chế độ xem mà bạn muốn thay đổi.

 3. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cột.

 4. Nhấp vào biểu tượng Ẩn hoặc Xem trên mỗi cột để ẩn hoặc hiển thị cột, hoặc nhấp và kéo các cột để sắp xếp lại chúng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chế độ xem đơn hàng

Chế độ xem đơn hàng là chế độ xem tùy chỉnh cho đơn hàng dựa trên các tiêu chí bạn thiết lập để giúp bạn hoàn thành tác vụ hiệu quả hơn. Bạn có thể tạo chế độ xem đơn hàng bằng bộ lọc, tùy chọn cột, thứ tự cột và thứ tự sắp xếp đã lưu. Chế độ xem đơn hàng hiển thị dưới dạng các tab ở trên cùng trang Đơn hàng. Bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem đơn hàng và tạo, đổi tên hoặc xóa chế độ xem. Khi bạn tạo chế độ xem đơn hàng mới thì chế độ xem đó sẽ được thêm dưới dạng một tab mới trên trang Đơn hàng.

Dưới đây là các chế độ xem đơn hàng mặc định:

 • Tất cả
 • Chưa thực hiện
 • Chưa thanh toán
 • Chờ xử lý
 • Đã đóng
 • Giao hàng tận nơi cũng sẽ hiển thị nếu cửa hàng của bạn kích hoạt Vị trí.

Trong chế độ xem đơn hàng bất kỳ, ngoại trừ chế độ Tất cả, bạn có thể thực hiện các thay đổi sau và lưu vào chế độ xem hiện tại hoặc lưu dưới dạng chế độ xem mới:

 • chọn bộ lọc
 • hiển thị hoặc ẩn cột
 • sắp xếp lại cột
 • chọn tiêu chí sắp xếp và thứ tự sắp xếp
 • lọc bằng cụm từ tìm kiếm tùy chỉnh
 • đổi tên chế độ xem
 • xóa chế độ xem

Bạn không thể thay đổi hoặc xóa chế độ xem Tất cả, nhưng vẫn có thể tạo chế độ xem mới dựa trên chế độ xem Tất cả.

Đơn hàng có trong chế độ xem đã lưu được tự động cập nhật. Ví dụ: Nếu bạn lưu một bộ lọc cho Đơn hàng đã thanh toán thì bất kỳ đơn hàng nào đã được thanh toán sẽ được tự động thêm vào chế độ xem đơn hàng đó.

Tạo chế độ xem đơn hàng mới

Bạn tạo chế độ xem đơn hàng mới dựa trên các chế độ xem đơn hàng hiện có.

Bạn có thể thay đổi bộ lọc và thứ tự sắp xếp trước hoặc sau khi lưu vào chế độ xem mới. Bạn cũng có thể chỉnh sửa các cột bằng cách chỉnh sửa chế độ xem đã lưu.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Lọc đơn hàng hoặc thay đổi thứ tự sắp xếp bằng cách nhấp vào tiêu đề cột mà bạn muốn lọc theo.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đã lọc đơn hàng, hãy nhấp vào Lưu thành và nhập tên chế độ xem, sau đó nhấp vào Lưu chế độ xem.
  • Nếu bạn đã thay đổi thứ tự sắp xếp, nhấp vào + và nhập tên chế độ xem, sau đó nhấp vào Tạo chế độ xem.

Thay đổi chế độ xem đơn hàng

Bạn có thể lưu thay đổi đối với mọi chế độ xem, ngoại trừ chế độ xem Tất cả. Bạn chỉ có thể tùy chỉnh thứ tự cột trên chế độ xem Tất cả.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào tab chế độ xem đã lưu mà bạn muốn thay đổi.

 3. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm và lọc để thực hiện thay đổi đối với bộ lọc hoặc thứ tự sắp xếp.

 4. Để thay đổi thứ tự sắp xếp, nhấp vào biểu tượng Sort hoặc nhấp vào tiêu đề cột.

 5. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cột để thay đổi thứ tự cột.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa chế độ xem đơn hàng

Bạn có thể xóa chế độ xem đơn hàng không cần thiết nữa, ngoại trừ chế độ xem Tất cả đơn hàng.

Nếu bạn cần sử dụng lại một chế độ xem đơn hàng mặc định đã xóa, bạn cần tạo lại chế độ xem đó. Để biết thông tin cài đặt, tham khảo Cài đặt mặc định cho chế độ xem đơn hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào tab của chế độ xem đã lưu mà bạn muốn xóa.

 3. Trong menu thả xuống, nhấp vào Xóa chế độ xem.

 4. Để xác nhận xóa, hãy nhấp vào Xóa chế độ xem.

Sử dụng thao tác hàng loạt với chế độ xem hoặc bộ lọc đơn hàng

Trong mọi chế độ xem đơn hàng, bạn đều có thể chọn một số hoặc tất cả đơn hàng và thực hiện thao tác hàng loạt lên chúng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào chế độ xem đơn hàng.

 3. Chọn mặt hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Nhấp vào thao tác hoặc nhấp vào Thao tác khác, rồi chọn một thao tác trong danh sách.

 5. Nếu bạn được nhắc, hãy xác nhận lựa chọn của mình.

Cài đặt mặc định cho chế độ xem đơn hàng

Bảng dưới đây cung cấp mô tả về các chế độ xem đơn hàng mặc định. Nếu xóa chế độ xem đơn hàng mặc định, bạn có thể sử dụng mô tả này để tạo lại.

Đối với mỗi chế độ xem đơn hàng mặc định, bảng này sẽ nêu rõ tên chế độ xem, bộ lọc được chọn và các cột hiển thị trong chế độ xem đó.
Tên chế độ xem Tên và giá trị bộ lọc Cột
Chưa thực hiện
 • Trạng thái: Bỏ dở
 • Trạng thái thực hiện: Chưa thực hiện và đã thực hiện một phần
 • Mã đơn hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Tên khách hàng
 • Tổng giá trị
 • Trạng thái tài chính
 • Trạng thái thực hiện
 • Số lượng mặt hàng
 • Phương thức giao hàng
 • Thẻ đơn hàng
Chưa thanh toán
 • Trạng thái: Bỏ dở
 • Trạng thái tài chính: Chưa thanh toán
 • Mã đơn hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Tên khách hàng
 • Tổng giá trị
 • Trạng thái tài chính
 • Trạng thái thực hiện
 • Số lượng mặt hàng
 • Thẻ đơn hàng
Chờ xử lý
 • Trạng thái: Bỏ dở
 • Mã đơn hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Tên khách hàng
 • Tổng giá trị
 • Trạng thái tài chính
 • Trạng thái thực hiện
 • Trạng thái đơn hàng trả lại
 • Số lượng mặt hàng
 • Phương thức giao hàng
 • Thẻ đơn hàng
Đã đóng
 • Trạng thái: Đã lưu trữ
 • Mã đơn hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Tên khách hàng
 • Tổng giá trị
 • Trạng thái tài chính
 • Trạng thái thực hiện
 • Số lượng mặt hàng
 • Phương thức giao hàng
 • Thẻ đơn hàng
Giao hàng tận nơi
 • Phương thức giao hàng: tận nơi
 • Mã đơn hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Tên khách hàng
 • Tổng giá trị
 • Trạng thái tài chính
 • Trạng thái thực hiện
 • Số lượng mặt hàng
 • Phương thức giao hàng
 • Thẻ đơn hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí