Quản lý đơn hàng

Bạn có thể xem lịch trình đơn hàng, gắn thẻ đơn hàng bỏ ngỏ, kiểm tra đơn vị tiền tệ của đơn hàng, xem lịch sử thanh toán, thêm ghi chú đơn hàng và liên hệ với khách hàng.

Xem đơn hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào mã đơn hàng.

Chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị.

Xem lịch trình đơn hàng

Bạn có thể xem lịch sử chi tiết của từng đơn hàng trong Lịch trình đơn hàng. Bạn cũng có thể nhập ghi chú và bình luận trên Lịch trình.

Bạn còn có thể thực hiện những thao tác sau trên Lịch trình:

 • liên lạc với nhân viên
 • đính kèm tệp
 • liên kết với các sản phẩm, đơn hàng và khách hàng khác

Bước:

Để biết thêm thông tin, tham khảo Lịch trình.

Xem sự kiện thanh toán trong Lịch trình

Khi khách hàng thanh toán đơn hàng, thông tin chi tiết về khoản thanh toán được lưu vào Lịch trình dưới dạng sự kiện thanh toán. Bạn có thể mở rộng sự kiện thanh toán để xem thêm chi tiết. Sự kiện thanh toán có thể hữu ích nếu bạn cần xử lý lỗi không thể thu hồi hoặc hoàn tiền thanh toán.

Nếu khách hàng chưa hoàn tất thanh toán thì chuyển đến mục lịch trình giao dịch thanh toán bỏ dở để xem sự kiện thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng.

 3. Trên trang chi tiết đơn hàng, chuyển đến mục Lịch trình.

 4. Nhấp vào một sự kiện thanh toán.

 5. Để biết thêm chi tiết từ cổng thanh toán, nhấp vào Information from the gateway (Thông tin từ cổng thanh toán).

Kiểm tra đơn vị tiền tệ của đơn hàng

Nếu bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ, đơn hàng sẽ hiển thị theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng trong trang quản trị. Bạn có thể xem trước cách đơn hàng hiển thị theo đơn vị tiền tệ của khách hàng.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Mở đơn hàng.

 3. Trong mục Đã thanh toán, bạn có thể xem số tiền đã thanh toán bằng đơn vị tiền tệ của khách hàng.

 4. Trong mục thanh toán, bạn có thể xem tổng số tiền bằng đơn vị tiền tệ của khách hàng.

Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Bạn có thể cập nhật thông tin khách hàng liên quan đến đơn hàng trên trang Đơn hàng của Shopify.

Bạn có thể sẽ được nhắc sửa đổi địa chỉ giao hàng của đơn hàng khi không thể xác thực địa chỉ do khách hàng cung cấp. Không thể sửa đổi địa chỉ thanh toán của đơn hàng.

Bước:

Đính kèm ghi chú hoặc bình luận cho đơn hàng

Ghi chú là tin nhắn hoặc hướng dẫn đặc biệt có trong đơn hàng. Bình luận là cách để nhân viên trao đổi nội bộ với nhau.

Thêm ghi chú

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú đơn hàng trong mục Ghi chú của đơn hàng. Khách hàng cũng có thể tự thêm ghi chú vào đơn hàng nếu bạn đã kích hoạt ghi chú đơn hàng trong cửa hàng.

Thêm bình luận

Bạn có thể thêm bình luận nội bộ hoặc hướng dẫn đặc biệt cho đơn hàng bằng Lịch trình. Chỉ bạn và các nhân viên khác mới có thể đọc bình luận được thêm vào Lịch trình.

Đính kèm thẻ đơn hàng

Thẻ có thể giúp bạn phân loại và sắp xếp đơn hàng hiệu quả dựa vào cụm từ tự chọn mà bạn tạo. Để tạo chế độ xem đơn hàng dựa trên thẻ, hãy lọc đơn hàng của cửa hàng theo thẻ, sau đó lưu kết quả trong chế độ xem đơn hàng. Bạn có thể sử dụng quy trình này để lưu thay đổi đối với chế độ xem đơn hàng hiện tại hoặc tạo chế độ xem đơn hàng mới.

Liên hệ với khách hàng về đơn hàng

Shopify lưu trữ tất cả thông tin liên hệ của khách hàng. Bạn có thể thêm thông tin liên hệ bổ sung bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Liên hệ của trang đơn hàng và nhập thông tin chi tiết. Nếu bạn để khách hàng chọn nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại tại bước thanh toán, bạn có thể chỉ nhìn thấy thông tin liên hệ họ chọn nhập trong mục Liên hệ. Để liên hệ với khách hàng chọn nhập số điện thoại, gọi vào số họ đã nhập.

Bước:

Gửi lại email về đơn hàng cho khách hàng hoặc cho chính bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã đơn hàng.

 3. Trong mục Timeline (Dòng thời gian), nhấp vào Resend email (Gửi lại email) bên dưới email bạn muốn gửi lại.

 4. Trong hộp thoại Gửi lại xác nhận đơn hàng?, chọn tùy chọn phù hợp:

  • Gửi lại email cho khách hàng
  • Gửi email cho chính mình. Việc này cho phép bạn nhận được bản sao của email mà khách hàng đã nhận được.
 5. Nhấp vào Send (Gửi).

Đăng ký nguồn cấp dữ liệu đơn hàng

Bạn có thể theo dõi đơn hàng của cửa hàng bằng nguồn cấp RSS.

URL của nguồn cấp dữ liệu đơn hàng là:

 https://admin.shopify.com/store/shopname/orders.rss 

Bạn có thể tìm nguồn cấp dữ liệu về đơn hàng của cửa hàng trên trang /admin/feed trong trang quản trị Shopify.

Kích hoạt thông báo đẩy

Xem trang trạng thái đơn hàng của đơn hàng

Khi khách hàng hoàn tất thanh toán, họ nhận được URL đến trang trạng thái đơn hàng, đây là trang cuối cùng trong quá trình thanh toán.

Họ có thể theo dõi trạng thái đơn hàng trên trang này và liên hệ bạn nếu có thắc mắc về đơn hàng.

Tìm hiểu thêm về trang trạng thái đơn hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm đơn hàng của khách hàng. Bạn có thể tìm đơn hàng nếu bạn có một trong những thông tin sau:

  • mã đơn hàng
  • mã số biên nhận nếu tạo đơn hàng trong Shopify POS
  • tên khách hàng
  • địa chỉ email của khách hàng
 3. Nhấp vào mã đơn hàng để xem thông tin chi tiết.

 4. Nhấp vào menu More actions (Thao tác khác), sau đó nhấp vào View order status page (Xem trang trạng thái đơn hàng).

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến cùng trang trạng thái đơn hàng mà khách hàng có thể xem.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí