Khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở

Giao dịch thanh toán bỏ dở là quy trình thanh toán vẫn chưa hoàn tất dù khách hàng đã cung cấp thông tin email. Trường hợp này xảy ra khi khách hàng không tiếp tục thanh toán để hoàn tất đơn hàng. Thanh toán được coi là bỏ dở nếu vẫn chưa hoàn tất trong hơn mười phút sau khi khách hàng cung cấp thông tin email.

Shopify không lưu mặt hàng trong giỏ hàng của khách hàng tại thời điểm họ bỏ dở thanh toán.

Chỉ khôi phục được giao dịch thanh toán bỏ dở trên kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến, kênh bán hàng Nút Mua và Kênh bán buôn Plus. Những giao dịch thanh toán bỏ dở trong Shopify POS hoặc kênh bán hàng bên thứ ba sẽ không nhận được email khôi phục giao dịch thanh toán.

Rà soát giao dịch thanh toán bỏ dở

Bạn có thể rà soát giao dịch thanh toán bỏ dở để tìm ra mẫu hình gợi ý lý do khách hàng không hoàn tất đơn hàng.

Các giao dịch thanh toán bỏ dở trong những trường hợp sau sẽ bị gỡ bỏ khỏi trang quản trị Shopify vào thứ Hai tuần sau:

 • đã tạo cách đây hơn 3 tháng
 • chưa cập nhật trong 1 tháng
 • không có giao dịch hoặc đơn hàng đã hoàn tất nào đính kèm

Nếu muốn giữ lại một giao dịch thanh toán bỏ dở cụ thể, bạn có thể tạo đơn hàng nháp có cùng thông tin chi tiết và để nguyên trên trang quản trị Shopify.

Bạn không thể xóa một giao dịch thanh toán bỏ dở cụ thể.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào Giao dịch thanh toán bỏ dở.

Xem sự kiện thanh toán trong giao dịch thanh toán bỏ dở

Sự kiện thanh toán được ghi lại trong Lịch trình của giao dịch thanh toán bỏ dở mỗi khi khách hàng cố gắng thanh toán cho đơn hàng. Bạn có thể mở rộng sự kiện thanh toán để xem thêm chi tiết.

Sự kiện thanh toán có thể hữu ích nếu khách hàng cố đặt hàng và không thể thanh toán. Nếu khách hàng liên hệ với bạn vì giao dịch thanh toán không thành công, bạn có thể xem thông tin chi tiết về sự kiện thanh toán và sử dụng thông tin này để hỗ trợ khách hàng.

Nếu khách hàng thanh toán thành công tại trang thanh toán, hãy vào lịch trình đơn hàng để xem sự kiện thanh toán.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng > Giao dịch thanh toán bỏ dở.

 2. Nhấp vào giao dịch thanh toán bỏ dở.

 3. Trên trang chi tiết giao dịch thanh toán bỏ dở, vào mục Dòng thời gian.

 4. Nhấp vào một sự kiện thanh toán.

Bạn có thể tự động gửi email cho khách hàng sau khi họ bỏ dở thanh toán. Mỗi email chứa một liên kết đến giỏ hàng bị bỏ quên của khách hàng, cho phép họ hoàn tất thanh toán nếu muốn. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu email bằng cách thêm logo hoặc thay đổi bảng phối màu.

Khách hàng không nhận được email khôi phục đối với giao dịch thanh toán bỏ dở trong những trường hợp sau:

 • Nếu khách hàng tiềm năng tạo một hoặc nhiều giao dịch thanh toán bỏ dở và hoàn tất một giao dịch trước khi email khôi phục được gửi đi, email sẽ không được gửi nữa.
 • Nếu xảy ra lỗi xử lý thanh toán khi khách hàng cố gắng hoàn tất thanh toán, email sẽ không được gửi đi.
 • Nếu cửa hàng không hỗ trợ vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng, email sẽ không được gửi đi.
 • Nếu bạn cho phép khách hàng nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email trên trang thanh toán và khách hàng chọn nhập số điện thoại, bạn sẽ không thể gửi email.
 • Nếu tất cả sản phẩm trên trang thanh toán không còn hàng để mua (ví dụ: kho hàng trống), email sẽ không được gửi đi.
 • Nếu tất cả sản phẩm trên trang thanh toán đều miễn phí và khách hàng không truy cập trang vận chuyển để thêm phí vận chuyển hoặc phí vận chuyển cũng miễn phí, email sẽ không được gửi đi.

Nếu bạn đã định cấu hình cửa hàng để tự động gửi email khôi phục, trang Giao dịch thanh toán bỏ dở sẽ chứa chú giải công cụ để giải thích lý do email khôi phục không được gửi đi.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị > Tự động hóa.
 2. Nhấp vào Xem mẫu, sau đó nhấp vào mẫu quy trình tự động hóa Giao dịch thanh toán bỏ dở.
 3. Không bắt buộc: Nhấp vào Chỉnh sửa để chỉnh sửa nội dung email hoặc thay đổi quy trình làm việc của quy trình tự động hóa.
 4. Nhấp vào Bật quy trình tự động hóa.
 5. Xem lại thông tin rồi nhấp vào Tiếp tục.

Sau khi bật quy trình tự động hóa mới, bạn có thể chỉnh sửa và quản lý quy trình tự động hóa, bao gồm tắt và bật quy trình tự động hóa.

Bạn có thể xem lại trạng thái của mỗi email về đơn hàng bị bỏ dở bằng cách truy cập Đơn hàng > Giao dịch thanh toán bỏ dở. Trạng thái của từng email khôi phục xuất hiện trong cột Trạng thái email. Trạng thái của giao dịch thanh toán bỏ dở xuất hiện trong Trạng thái khôi phục.

Sau khi gửi email, giao dịch thanh toán được coi là đã khôi phục sau khi khách hàng hoàn thành đơn hàng. Khách hàng có thể nhấp vào liên kết khôi phục trong email hoặc tự hoàn tất thanh toán.

Bạn có thể chọn gửi thủ công email về giao dịch thanh toán bỏ dở cho khách hàng. Email này chứa một liên kết đến giỏ hàng bị bỏ quên của khách hàng, cho phép họ hoàn tất giao dịch thanh toán. Bạn có thể cần gửi email về giao dịch thanh toán bỏ dở theo cách thủ công nếu bạn chưa thiết lập quy trình tự động hóa hoặc nếu khách hàng yêu cầu liên kết đến giao dịch thanh toán bỏ dở.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng > Giao dịch thanh toán bỏ dở.
 2. Nhấp vào mã giao dịch thanh toán bỏ dở bạn muốn khôi phục.
 3. Nhấp vào email của khách hàng bên dưới phần thông tin khách hàng.

Ứng dụng email của bạn sẽ khởi chạy với liên kết giao dịch thanh toán bỏ dở trong phần nội dung email.

Nếu khách hàng hoàn tất đơn hàng bằng liên kết đó thì Trạng thái khôi phục trên trang Giao dịch thanh toán bỏ dở sẽ cập nhật để hiển thị là đã khôi phục.

Báo cáo email về giao dịch thanh toán bỏ dở

Báo cáo email về giao dịch thanh toán bỏ dở của Shopify giúp bạn hiểu rõ hơn mức độ hiệu quả của các email này trong việc đưa khách hàng trở lại để hoàn thành giao dịch. Báo cáo này có trong mục Tiếp thị của Shopify.

Báo cáo này cho bạn biết có bao nhiêu phiên và đơn hàng đã hoàn tất bắt nguồn từ email nhắc nhở. Bạn cũng có thể xem những thông tin như tỷ lệ chuyển đổi, tổng doanh số, giá trị đơn hàng trung bình, số lượng sản phẩm đã bán trung bình và số lượng khách hàng là khách hàng lần đầu.

Báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu từ ngày 18/11/2019 trở đi.

Giao dịch thanh toán bỏ dở từ cổng thanh toán bên thứ ba

Nếu cửa hàng của bạn chấp nhận thanh toán qua nhà cung cấp bên thứ ba, vấn đề có thể gặp phải là khoản thanh toán của khách hàng được thu hồi bên ngoài nhưng đơn hàng không hiển thị trên trang quản trị Shopify.

Nếu khách hàng đóng hộp thoại thanh toán bên ngoài quá sớm, rời trang web quá sớm hoặc không thể đến trang cảm ơn của Shopify sau khi thực hiện thanh toán trên cổng thanh toán bên ngoài, đơn hàng sẽ không được thu hồi mà hệ thống sẽ tạo giao dịch thanh toán bỏ dở.

Bạn cũng có thể gặp phải tình trạng giao dịch thanh toán bỏ dở trong các trường hợp sau:

 • Khoản thanh toán được thu hồi trên cổng thanh toán của bên thứ ba nhưng thông tin không được gửi lại cho Shopify trong khoảng thời gian yêu cầu.
 • Cổng thanh toán bên thứ ba yêu cầu bạn thiết lập thủ công URL trả về để chuyển hướng khách hàng đến sau khi thu hồi thanh toán ngoài trang web nhưng URL đó không chính xác.

Nếu bạn gặp phải tình trạng giao dịch thanh toán bỏ dở đối với đơn hàng mà nhà cung cấp bên thứ ba đã thu hồi thanh toán thành công, bạn có thể tạo lại giao dịch thanh toán bỏ dở dưới dạng đơn hàng nháp rồi đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán trước khi thực hiện các mặt hàng đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí