Tạo chiến dịch tiếp thị và tự động hóa

Trên trang Tiếp thị trong Shopify, bạn có thể tạo và quản lý các chiến dịch tiếp thị để quảng cáo. Trang Tiếp thị còn có các đề xuất để cải thiện chiến lược tiếp thị.

Để tạo tự động hóa tiếp thị, vào Tiếp thị > Tự động hóa.

Tìm hiểu về chiến dịch tiếp thị và tự động hóa

Các chiến dịch tiếp thị và tự động hóa tiếp thị có thể giúp bạn phát triển nhóm khách hàng trung thành theo cách khác nhau, nhưng bạn có thể cân nhắc sử dụng cả hai trong chiến lược tiếp thị chung.

Các chiến dịch tiếp thị bao gồm một hoặc nhiều hoạt động tiếp thị như tiếp thị nội dung hoặc quảng cáo. Các chiến dịch tiếp thị thường hướng đến một chương trình khuyến mãi cụ thể vì bạn có thể đăng các hoạt động trong khung thời gian đã định. Ví dụ: Bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook để quảng cáo đợt giảm giá sản phẩm hoặc tạo bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội để thông báo cho người theo dõi về sản phẩm mới. Khi tạo hoạt động tiếp thị trong Shopify, bạn có thể lưu làm bản nháp và đăng khi sẵn sàng để có thể chuẩn bị trước cho hoạt động tiếp thị. Đối với các sự kiện quan trọng như Black Friday, bạn có thể nhóm các hoạt động tiếp thị với nhau để cố gắng đạt được mục tiêu cụ thể của chiến dịch.

Tự động hóa tiếp thị là cách tốt nhất để liên tục phát triển nhóm khách hàng trung thành và cải thiện doanh số cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể sử dụng tự động hóa tiếp thị để thu hút khách truy cập mới vào cửa hàng, cải thiện chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến và tiếp thị với khách truy cập hiện tại. Ví dụ: Bạn có thể chạy chiến dịch Mua sắm thông minh Google để hiển thị sản phẩm trong phần tìm kiếm của Google hoặc bạn có thể thiết lập email khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở để tự động nhắc khách truy cập trở lại cửa hàng và hoàn tất đơn hàng. Bạn có thể tạm dừng, chỉnh sửa hoặc xóa tự động hóa tiếp thị bạn tạo trong Shopify.

Bạn cần cài đặt ứng dụng tiếp thị và cửa hàng của bạn cần sử dụng gói Basic Shopify trở lên để tạo hoạt động và tự động hóa tiếp thị. Nhiều ứng dụng tiếp thị yêu cầu bạn bán hàng qua cửa hàng trực tuyến Shopify.

Tạo hoạt động hoặc tự động hóa tiếp thị

Bạn có thể tạo chiến dịch tiếp thị và tự động hóa tiếp thị trong Shopify. Thông tin chi tiết cần thêm tùy thuộc vào hoạt động hoặc quá trình tự động hóa mà bạn tạo.

Bạn cần quyền Tiếp thị. Nếu đang tiếp thị bằng ứng dụng hoặc kênh, bạn cũng cần quyền truy cập Ứng dụng và kênh để tạo chiến dịch tiếp thị.

Khi tạo hoạt động tiếp thị hoặc quá trình tự động hóa trong Shopify, bạn có thể chọn lưu dưới dạng bản nháp hoặc đăng khi đã sẵn sàng để bạn chuẩn bị trước cho việc tiếp thị của mình.

Các bước thực hiện:

Thêm hoạt động tiếp thị vào chiến dịch hiện tại

Chỉnh sửa, xem, tạm dừng hoặc xóa hoạt động hoặc tự động hóa tiếp thị

Bạn có thể chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa các hoạt động hoặc tự động hóa tiếp thị nháp và đã đăng từ Shopify. Trước khi cập nhật hoạt động tiếp thị, bạn có thể kiểm tra đầu trang để xem có nhân viên nào đang thực hiện thay đổi với hoạt động tiếp thị đó hay không.

Để xem các chiến dịch tiếp thị bạn đã tạo, trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị, sau đó nhấp vào Chiến dịch.

Khi chỉnh sửa bản nháp của hoạt động tiếp thị hoặc tự động hóa, bạn có thể lưu thay đổi hoặc đăng. Bản nháp của hoạt động tiếp thị được liệt kê trên trang Tiếp thị và bản nháp của tự động hóa được liệt kê trên trang Tiếp thị > Tự động hóa.

Để xóa hoạt động tiếp thị bạn đã tạo trong Shopify, vào mục Tiếp thị trong phần trang quản trị Shopify, rồi nhấp vào Chiến dịch. Chọn hoạt động tiếp thị bạn muốn xóa, nhấp vào Delete activity(Xóa hoạt động), rồi nhấp vào Xóa hoạt động lần nữa để xác nhận lựa chọn.

Khi xóa hoạt động hoặc quá trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify, bạn sẽ không bị tính phí cho nội dung đó nữa. Shopify đồng bộ với dịch vụ liên quan để cập nhật mọi thay đổi bạn thực hiện cho tài khoản. Khi hoạt động hoặc quá trình tự động hóa đang bị xóa bên ngoài Shopify, trạng thái của nội dung này trong Shopify là Being deleted (Đang bị xóa). Sau khi bị xóa hoàn toàn bên ngoài Shopify, hoạt động sẽ bị xóa khỏi danh sách trong Shopify. Sau khi xóa, hoạt động hoặc quá trình tự động hóa tiếp thị sẽ biến mất vĩnh viễn.

Cần xóa hoạt động tiếp thị được tạo bên ngoài Shopify khỏi dịch vụ đã tạo hoạt động đó.

Lưu trữ chiến dịch tiếp thị

Bạn có thể lưu trữ chiến dịch tiếp thị trong Shopify phù hợp với bất kỳ điều kiện nào sau đây:

 • Không có hoạt động tiếp thị trong chiến dịch
 • Tất cả các hoạt động tiếp thị trong chiến dịch đều tạm dừng
 • Tất cả các hoạt động tiếp thị trong chiến dịch không thể đồng bộ

Bạn không thể thêm hoạt động tiếp thị nào vào chiến dịch đã lưu trữ nhưng có thể hủy lưu trữ bất kỳ lúc nào, sau đó thêm hoạt động. Để xem chiến dịch đã lưu trữ, nhấp vào liên kết trên trang Tiếp thị.

Bạn có thể lưu trữ chiến dịch tiếp thị từ trang chi tiết.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào một chiến dịch tiếp thị hiện có.

 3. Nhấp vào Lưu trữ chiến dịch.

Xóa chiến dịch tiếp thị

Nếu chiến dịch tiếp thị có các hoạt động với một trong những trạng thái sau, bạn có thể xóa chiến dịch tiếp thị:

 • Đã xóa
 • Đã xóa bên ngoài
 • Bản nháp

Điều này có nghĩa là chiến dịch phải không có hoạt động nào trong đó, tất cả các hoạt động đã bị xóa hoặc chỉ có các hoạt động nháp trong đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị, sau đó nhấp vào Chiến dịch.
 2. Nhấp vào bên cạnh chiến dịch bạn muốn xóa và chọn Xóa chiến dịch.
 3. Không bắt buộc: Nhấp vào chiến dịch bạn muốn xóa, nhấp vào menu thả xuống Thao tác khác rồi chọn Xóa chiến dịch.

Xóa chiến dịch tiếp thị đã lưu trữ

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị, sau đó nhấp vào Chiến dịch.
 2. Nhấp vào Xem các chiến dịch đã lưu trữ.
 3. Nhấp vào bên cạnh chiến dịch bạn muốn xóa và chọn Xóa chiến dịch.

Đề xuất tiếp thị

Mục đề xuất gồm các thay đổi mà bạn có thể thực hiện với cửa hàng để cải thiện lưu lượng truy cập và tăng lượt chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng. Shopify tiếp tục thêm đề xuất dành riêng cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp phát triển. Sử dụng <> để chuyển sang đề xuất trước hoặc sau. Nếu bạn không muốn xem một đề xuất cụ thể nữa, nhấp vào No, thanks (Không, cảm ơn).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí