Tạo chiến dịch tiếp thị

Trên trang Tiếp thị trong Shopify, bạn có thể tạo và quản lý các chiến dịch tiếp thị để quảng cáo. Trang Tiếp thị còn có các đề xuất để cải thiện chiến lược tiếp thị.

Tìm hiểu về chiến dịch tiếp thị

Các chiến dịch tiếp thị và tự động hóa tiếp thị có thể giúp bạn phát triển nhóm khách hàng trung thành theo cách khác nhau, nhưng bạn có thể cân nhắc sử dụng cả hai trong chiến lược tiếp thị chung.

Các chiến dịch tiếp thị bao gồm một hoặc nhiều hoạt động tiếp thị như tiếp thị nội dung hoặc quảng cáo. Các chiến dịch tiếp thị thường hướng đến một chương trình khuyến mãi cụ thể, vì bạn có thể đăng các hoạt động trong khung thời gian đã định. Ví dụ: Bạn có thể chạy quảng cáo Facebook để quảng cáo sản phẩm đang bán hoặc bạn có thể tạo bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội để người theo dõi biết tin về sản phẩm mới. Khi tạo hoạt động tiếp thị trong Shopify, bạn có tùy chọn lưu thành bản nháp và đăng khi sẵn sàng, do vậy, bạn có thể chuẩn bị trước các hoạt động tiếp thị. Đối với những sự kiện quan trọng như Black Friday, bạn có thể kết hợp các hoạt động tiếp thị với nhau để đạt được mục tiêu cụ thể của chiến dịch.

Bạn cần cài đặt ứng dụng tiếp thị và cửa hàng của bạn cần sử dụng gói Basic Shopify trở lên để tạo hoạt động tiếp thị. Nhiều ứng dụng tiếp thị yêu cầu bạn bán hàng qua cửa hàng trực tuyến Shopify.

Tạo hoạt động tiếp thị

Mẫu tạo sẵn đã được tạo cho một số hoạt động tiếp thị phổ biến. Các thông tin chi tiết cần bổ sung sẽ phụ thuộc vào hoạt động bạn đang tạo.

Bạn cần quyền Tiếp thị. Nếu đang tiếp thị bằng ứng dụng hoặc kênh, bạn cũng cần quyền truy cập Ứng dụng và kênh để tạo chiến dịch tiếp thị.

Khi tạo hoạt động tiếp thị hoặc quá trình tự động hóa trong Shopify, bạn có thể chọn lưu dưới dạng bản nháp hoặc đăng khi đã sẵn sàng để bạn chuẩn bị trước cho việc tiếp thị của mình.

Các bước thực hiện:

Thêm hoạt động tiếp thị vào chiến dịch hiện tại

Chỉnh sửa, xem, tạm dừng hoặc xóa hoạt động tiếp thị

Bạn có thể chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa các hoạt động hoặc tự động hóa tiếp thị nháp và đã đăng từ Shopify. Để xem các chiến dịch tiếp thị bạn đã tạo, trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị, sau đó nhấp vào Chiến dịch.

Khi chỉnh sửa bản nháp của hoạt động tiếp thị hoặc tự động hóa, bạn có thể lưu thay đổi hoặc đăng. Bản nháp của hoạt động tiếp thị được liệt kê trên trang Tiếp thị và bản nháp của tự động hóa được liệt kê trên trang Tiếp thị > Tự động hóa.

Để xóa hoạt động tiếp thị bạn đã tạo trong Shopify, vào mục Tiếp thị trong phần trang quản trị Shopify, rồi nhấp vào Chiến dịch. Chọn hoạt động tiếp thị bạn muốn xóa, nhấp vào Delete activity(Xóa hoạt động), rồi nhấp vào Xóa hoạt động lần nữa để xác nhận lựa chọn.

Khi xóa hoạt động hoặc quá trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify, bạn sẽ không bị tính phí cho nội dung đó nữa. Shopify đồng bộ với dịch vụ liên quan để cập nhật mọi thay đổi bạn thực hiện cho tài khoản. Khi hoạt động hoặc quá trình tự động hóa đang bị xóa bên ngoài Shopify, trạng thái của nội dung này trong Shopify là Being deleted (Đang bị xóa). Sau khi bị xóa hoàn toàn bên ngoài Shopify, hoạt động sẽ bị xóa khỏi danh sách trong Shopify. Sau khi xóa, hoạt động hoặc quá trình tự động hóa tiếp thị sẽ biến mất vĩnh viễn.

Cần xóa hoạt động tiếp thị được tạo bên ngoài Shopify khỏi dịch vụ đã tạo hoạt động đó.

Lưu trữ chiến dịch tiếp thị

Bạn có thể lưu trữ chiến dịch tiếp thị trong Shopify phù hợp với bất kỳ điều kiện nào sau đây:

 • Không có hoạt động tiếp thị trong chiến dịch
 • Tất cả các hoạt động tiếp thị trong chiến dịch đều tạm dừng
 • Tất cả các hoạt động tiếp thị trong chiến dịch không thể đồng bộ

Bạn không thể thêm hoạt động tiếp thị nào vào chiến dịch đã lưu trữ nhưng có thể hủy lưu trữ bất kỳ lúc nào, sau đó thêm hoạt động. Để xem chiến dịch đã lưu trữ, nhấp vào liên kết trên trang Tiếp thị.

Bạn có thể lưu trữ chiến dịch tiếp thị từ trang chi tiết.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào một chiến dịch tiếp thị hiện có

 3. Nhấp vào Lưu trữ chiến dịch

Xóa chiến dịch tiếp thị

Nếu chiến dịch tiếp thị có các hoạt động với một trong những trạng thái sau, bạn có thể xóa chiến dịch tiếp thị:

 • Đã xóa
 • Đã xóa bên ngoài
 • Bản nháp

Điều này có nghĩa là chiến dịch phải không có hoạt động nào trong đó, tất cả các hoạt động đã bị xóa hoặc chỉ có các hoạt động nháp trong đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị.
 2. Nhấp vào chiến dịch bạn muốn xóa, nhấp vào menu thả xuống Thao tác khác rồi chọn Xóa chiến dịch.
 3. Nhấp vào Xóa chiến dịch lần nữa để xác nhận lựa chọn.

Xóa chiến dịch tiếp thị đã lưu trữ

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị.
 2. Nhấp vào chiến dịch đã lưu trữ mà bạn muốn xóa, nhấp vào menu thả xuống Thao tác khác rồi chọn Xóa chiến dịch.
 3. Nhấp vào Xóa chiến dịch lần nữa để xác nhận lựa chọn.

Tìm hiểu thêm về tiếp thị

Mục Tìm hiểu thêm về tiếp thị bao gồm các video ngắn và tài nguyên từ chuyên gia Shopify Academy nhằm giúp bạn tạo được nhiều chiến dịch và chiến lược tiếp thị thành công hơn. Các tài nguyên sẽ được bổ sung liên tục tại đây dành riêng cho doanh nghiệp của bạn khi doanh nghiệp phát triển. Sử dụng <> để thay đổi sang đề xuất Shopify Learn trước hoặc tiếp theo. Nếu đề xuất cụ thể không hữu ích hoặc không liên quan đến bạn, nhấp vào ... > Bỏ qua.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí