Thu thập email khách hàng

Bạn có thể sử dụng tiếp thị qua email để phát triển doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Gửi bản tin đến khách hàng đăng ký nhận thư là một cách hay để thông báo cho họ về sản phẩm mới và đợt giảm giá sắp tới.

Bạn có thể tìm hiểu về cách phát triển doanh nghiệp bằng tiếp thị qua email trên Shopify blog.

Thu thập địa chỉ email từ khách hàng

Vì lý do pháp lý và quyền riêng tư, đảm bảo rằng bạn chỉ gửi email quảng cáo đến khách hàng đã đồng ý nhận tin tiếp thị từ cửa hàng trực tuyến. Khách hàng có thể đăng ký nhận email tiếp thị bằng cách thêm địa chỉ email vào biểu mẫu đăng ký nhận bản tin trong cửa hàng trực tuyến hoặc đánh dấu hộp kiểm trên trang thanh toán. Sau đó bạn có thể gửi email xác nhận đăng ký đến khách hàng bằng cách chỉnh sửa cài đặt thanh toán.

Sau khi khách hàng chấp nhận tiếp thị từ cửa hàng trực tuyến, địa chỉ email của họ hiển thị trên trang Khách hàng của trang quản trị Shopify. Nhấp vào Email subscribers (Người đăng ký nhận emal) để chỉ hiển thị khách hàng đã đồng ý nhận email quảng cáo.

Trang khách hàng trong trang quản trị. Bộ lọc khách hàng khác nhau hiển thị trên các tab khác nhau và tab Người đăng ký nhận email được tô sáng.

Thu thập email của khách hàng từ trang thanh toán

Bạn có thể thu thập email của khách hàng từ trang thanh toán. Khi sử dụng tùy chọn này, khách hàng cần hoàn tất thanh toán cho tùy chọn gói đăng ký cần ghi lại.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Tiếp thị qua email, đánh dấu vào Show a sign-up option at checkout (Hiển thị tùy chọn đăng ký khi thanh toán). Thao tác này sẽ thêm hộp kiểm đăng ký vào trang thanh toán.

 2. Không bắt buộc: Đánh dấu vào Preselect the sign-up option (Chọn trước tùy chọn đăng ký). Thao tác này chọn trước hộp đăng ký nhận tiếp thị qua email tại trang thanh toán cho khách hàng không có tài khoản. Thao tác này cũng chọn trước hộp đối với khách hàng có tài khoản trong danh sách khách hàng Email subscribers (Người đăng ký nhận email). Hộp này không được chọn trước tại trang thanh toán đối với khách hàng có tài khoản nhưng từ chối nhận tiếp thị qua email và không có trong danh sách khách hàng Người đăng ký nhận email.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thu thập email của khách hàng tại Đức

Nếu cửa hàng của bạn ở Đức, sẽ có thêm hộp kiểm Require customers to confirm their subscription (Yêu cầu khách hàng xác nhận đăng ký) trên mục Tiếp thị qua email của trang cài đặt Thông báo. Cho phép khách hàng đồng ý nhận email tiếp thị giúp bạn tạo danh sách người đăng ký gắn kết hơn bằng cách không thêm những địa chỉ email không hứng thú hoặc không đúng vào danh sách người đăng ký.

Thu thập email của khách hàng từ trang chủ

Để thu thập email của khách hàng từ trang chủ, thêm mục đăng ký nhận bản tin vào cửa hàng trực tuyến. Với mục đăng ký nhận bản tin, bạn thu nhập địa chỉ email từ khách hàng và lưu trữ trên tab Email subscribers (Người đăng ký nhận email) trên trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Để nhận hỗ trợ thêm mục bản tin vào cửa hàng trực tuyến, xem tài liệu về chủ đề.

Bật xác nhận kép cho người đồng ý nhận nội dung tiếp thị

Xác nhận kép yêu cầu khách hàng nhấp vào liên kết trong email để xác nhận họ muốn nhận tiếp thị qua email do bạn gửi. Email xác nhận sẽ được gửi tự động khi có người nhập địa chỉ email và đăng ký trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Tại một số quốc gia, luật pháp yêu cầu xác nhận kép và đây cũng là biện pháp tốt nhất để gửi nội dung tiếp thị cho những người có khả năng tương tác cao hơn. Khách hàng đăng ký nhận thư của bạn trước khi bạn bật xác nhận kép không cần xác nhận trạng thái của họ.

Bạn cần cài đặt kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến để bật xác nhận kép.

Bạn có thể tùy chỉnh email xác nhận kép bằng cách nhấp vào Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo) trong trang quản trị Shopify. Vì lý do pháp lý, email này không được chứa nội dung tiếp thị.

Nếu bạn bật xác nhận kép, bạn cần cập nhật tin nhắn xác nhận của biểu mẫu bản tin trong cửa hàng trực tuyến để nhắc khách hàng kiểm tra email xác nhận sau khi đăng ký. Việc cập nhật tin nhắn xác nhận có thể giúp đảm bảo nhiều người xác nhận hơn. Ví dụ: Tin nhắn xác nhận có thể thông báo như sau "Kiểm tra email để xác nhận đăng ký!".

Bạn chỉnh sửa tin nhắn xác nhận trong trang quản trị Shopify bằng cách mở Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề > Edit Languages (Chỉnh sửa ngôn ngữ). Tùy thuộc vào chủ đề của bạn, trường này được gắn nhãn Confirmation (Xác nhận) trong mục Newsletter form (Biểu mẫu bản tin) hoặc Post success (Đăng thành công) trong mục Sign up (Đăng ký).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
 2. Trong mục Email double opt-in (Gửi email xác nhận kép), đánh dấu vào Require customers to confirm their subscription (Yêu cầu khách hàng xác nhận gói đăng ký).

Thuật ngữ về tiếp thị qua email

Khi nghiên cứu hoặc chuẩn bị tiếp thị qua email, bạn có thể gặp một số thuật ngữ sau:

 • Thử nghiệm A/B - thử nghiệm có hai phiên bản email trở lên được gửi để xác định phiên bản hiệu quả hơn
 • Email về giao dịch thanh toán bỏ dở - lời nhắc qua email tự động được gửi tới khách hàng bắt đầu thanh toán nhưng không hoàn tất việc mua hàng
 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) - phần mềm dùng để quản lý tương tác với khách hàng và khách hàng tiềm năng
 • Lời kêu gọi hành động (CTA) - nút hoặc đoạn văn bản nhắc khách truy cập thực hiện hành động cụ thể, ví dụ như nút Subscribe trong biểu mẫu đăng ký nhận bản tin
 • Tỷ lệ nhấp chuột - số lượng người nhấp vào liên kết so với tổng số người xem liên kết
 • Chiến dịch email - email hoặc chuỗi email có chủ đề cụ thể
 • Nhà cung cấp dịch vụ email (ESP) - công ty cung cấp phần mềm tiếp thị qua email
 • Google Analytics (GA) - công cụ do Google tạo ra, dùng để đo lưu lượng truy cập và lượt chuyển đổi trên trang web
 • Tiếp thị vòng đời - email được gửi tới khách hàng dựa vào vị trí của họ trên hành trình khách hàng, ví dụ như email có chứa giảm giá VIP cho khách hàng thực hiện nhiều giao dịch mua hàng
 • Tỷ lệ mở - tỷ lệ phần trăm email được người nhận mở ra so với tổng số người nhận
 • Chọn tham gia - lời kêu gọi hành động cụ thể để gia nhập danh sách gửi thư hoặc đồng ý với một dịch vụ
 • Người đăng ký - những người đã đồng ý để bạn liên hệ hoặc nhận tiếp thị từ bạn
 • Phân tích tính chất mới xảy ra, tần suất và tiền (RFM) - dữ liệu bạn thu thập để hiểu về tính chất mới xảy ra (mức độ mua hàng gần đây của khách hàng), tần suất (tần suất mua hàng của khách hàng) và giá trị tiền (khoản tiền khách hàng chi tiêu cho các đơn hàng) liên kết với mỗi người đăng ký nhận email
 • Lợi nhuận trên đầu tư (ROI) - tỷ lệ lợi nhuận từ khoản đầu tư so với chi phí
 • Phân khúc - sử dụng tiêu chí để tách khách hàng thành các nhóm nhỏ hơn, từ đó bạn có thể sử dụng để tạo nội dung email nhắm mục tiêu tốt hơn
 • Nhắm mục tiêu - chia thị trường thành các phân khúc, sau đó tập trung các hoạt động tiếp thị bằng cách gửi nội dung phù hợp với từng phân khúc
 • Email chào mừng - email tự động được sử dụng để bắt đầu xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng đăng ký vào danh sách gửi thư

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí