Thay đổi từ ngữ trong chủ đề

Bạn có thể tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến bằng cách thay đổi văn bản mặc định trong chủ đề. Ví dụ: bạn có thể thay đổi "Giỏ" thành "Túi hàng" hoặc "Hết hàng" thành "Không còn hàng". Mỗi chủ đề có một trình biên tập ngôn ngữ để hỗ trợ bạn chỉnh sửa văn bản cho chủ đề.

Tổng quan về trình biền tập ngôn ngữ

Bằng cách sử dụng trình biên tập ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi từ ngữ và câu hiển thị trong cửa hàng trực tuyến. Nếu chủ đề có ngôn ngữ khác, bạn có thể thay đổi văn bản thành những ngôn ngữ đó.

Trình biên tập ngôn ngữ có một loạt tab ở trên cùng màn hình. Bạn có thể phải nhấp vào ... ở bên phải để xem tất cả các tab:

Các tab trong trình biên tập ngôn ngữ

Trình biên tập ngôn ngữ có tab cho các danh mục sau:

Mô tả nội dung tab cho trình biên tập ngôn ngữ
Tên tab Chi tiết
Tổng quát Văn bản thông thường và thông báo bao gồm gửi biểu mẫu, đăng ký gói và tìm kiếm
Blog Tất cả các phần tử liên kết với hoạt động đọc, đăng và bình luận về bài viết blog
Giỏ hàng Nội dung và thông báo hiển thị trên trang giỏ hàng
Bộ sưu tập Văn bản liên kết với hoạt động tạo, xem, tìm kiếm và sắp xếp bộ sưu tập
Liên hệ Tên trường và thông báo cho biểu mẫu liên hệ
Khách hàng Tên trường và thông báo cho khách hàng, tài khoản và chi tiết đơn hàng
Trang chủ Thông báo và nhãn cho nội dung trang chủ
Bố cục Nội dung hiển thị ở đầu trang hoặc chân trang, như menu điều hướng, nút giỏ hàng và thông tin đăng nhập của khách hàng
Sản phẩm Thông báo liên quan đến hoạt động xem sản phẩm và tình trạng còn hàng của sản phẩm
Thẻ quà tặng Thông báo liên quan đến hoạt động cấp, sử dụng và quản lý thẻ quà tặng
Định dạng ngày Định dạng được sử dụng cho ngày
Thanh toán và hệ thống Tất cả nội dung trong giao dịch thanh toán cũng như tiêu đề, lỗi và thông báo của hệ thống

Thay đổi từ ngữ mặc định trong chủ đề

Bạn có thể thay đổi từ ngữ mặc định trong chủ đề.

Các bước thực hiện:

  1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Thao tác > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.

  2. Nhấp vào tab chứa văn bản bạn muốn thay đổi.

  3. Chỉnh sửa văn bản.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí