Thay đổi từ ngữ trong chủ đề

Bạn có thể tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến bằng cách thay đổi văn bản mặc định trong chủ đề trên trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi Giỏ hàng thành Túi mua sắm, hoặc Hết hàng thành Không sẵn hàng.

Tổng quan về trình biên tập nội dung chủ đề

Sử dụng trình biên tập nội dung chủ đề để thay đổi từ ngữ hiển thị trên cửa hàng trực tuyến theo ngôn ngữ mặc định.

Nếu bạn muốn quản lý nội dung chủ đề bằng các ngôn ngữ khác, hãy cập nhật bản dịch bằng ứng dụng Translate & Adapt, sử dụng tệp CSV hoặc ứng dụng bên thứ ba tương thích.

Thay đổi từ ngữ mặc định trong chủ đề

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.

 2. Nhấp vào ... bên cạnh chủ đề bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Chọn Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định trong menu thả xuống.

 4. Nhấp vào tab hoặc danh mục chứa văn bản bạn muốn thay đổi, hoặc sử dụng thanh tìm kiếm Lọc mục để định vị các cụm từ hoặc từ bạn muốn thay đổi.

 5. Nhấp vào ... ở bên phải để hiển thị các tab hoặc danh mục bị ẩn:

 6. Chỉnh sửa văn bản.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Danh mục nội dung chủ đề

Trình biên tập nội dung chủ đề có các danh mục sau:

Mô tả nội dung tab cho trình biên tập ngôn ngữ
Danh mục Mô tả
Tổng quát Văn bản thông thường và thông báo, bao gồm lượt gửi biểu mẫu, liên kết mạng xã hội, văn bản thay thế và dòng Do Shopify cung cấp.
Bản tin Nội dung và thông báo hiển thị cho khách hàng đã đăng ký theo dõi bản tin.
Khả năng truy cập Thông báo liên quan đến quyền truy cập nội dung, bao gồm lỗi, làm mới và đánh giá.
Blog Tất cả các phần tử liên kết với hoạt động đọc, đăng và bình luận về bài viết blog.
Đào tạo ban đầu Tất cả tiêu đề sản phẩm và bộ sưu tập mặc định và theo mẫu.
Sản phẩm Thông báo liên quan đến hoạt động xem sản phẩm, tình trạng còn hàng của sản phẩm, nhận hàng và phương tiện liên kết với sản phẩm.
Mẫu Trường biểu mẫu liên hệ, thông báo về kết quả tìm kiếm và thuật ngữ cơ bản để tìm kiếm.
Bản địa hóa Nội dung về quốc gia/khu vực và ngôn ngữ.
Thẻ quà tặng Cách diễn đạt liên quan đến hoạt động cấp, sử dụng và quản lý thẻ quà tặng.
Người nhận Thông báo và nhãn liên quan đến việc gửi quà tặng.
Mục Nội dung hiển thị ở đầu trang hoặc chân trang như menu điều hướng và từ ngữ liên quan đến giỏ hàng.
Thanh toán & hệ thống Tất cả nội dung trong trang thanh toán cũng như tiêu đề, lỗi và thông báo của hệ thống.
Tài khoản (mới) Thông báo và nhãn liên quan đến tài khoản khách hàng (mới), bao gồm menu điều hướng và cấu trúc, hồ sơ, chi tiết & trạng thái đơn hàng và vận chuyển & giao hàng.
Tài khoản (cổ điển) Thông báo và nhãn liên quan đến tài khoản khách hàng (cổ điển), bao gồm thông tin đăng nhập, đơn hàng và lần đặt lại mật khẩu.

Cập nhật cách diễn đạt mặc định của trang thanh toán Shop Pay

Một số thay đổi bạn thực hiện trong danh mục Thanh toán & hệ thống của trình biên tập nội dung chủ đề cũng được áp dụng cho trang thanh toán Shop Pay.

Để tuân thủ Hướng dẫn sử dụng thương hiệu Shop Pay, bạn không thể tùy chỉnh và cập nhật một số phần của ngôn ngữ trên trang thanh toán Shop Pay khi sử dụng trình biên tập nội dung chủ đề. Không thể tùy chỉnh cách diễn đạt của Shop Pay Trả gópShop Cash.

Các tùy chỉnh ngôn ngữ được hỗ trợ của trang thanh toán Shop Pay

Tất cả các trường trong các mục sau của danh mục Thanh toán & hệ thống sẽ áp dụng cho trang thanh toán Shop Pay khi được tùy chỉnh:

 • Thay đổi quốc gia trên trang thanh toán
 • Trạng thái sẵn sàng theo ngữ cảnh trên trang thanh toán
 • Đến tận nơi lấy hàng trên trang thanh toán
 • Tiếp thị trên trang thanh toán
 • Tổng quan đơn hàng thanh toán
 • Điểm nhận hàng trên trang thanh toán
 • Hậu mãi trên trang thanh toán
 • Lỗi vận chuyển trên trang thanh toán
 • Chính sách của cửa hàng trên trang thanh toán
 • Hàng lưu kho trên trang thanh toán
 • Gói đăng ký trên trang thanh toán
 • Điều chỉnh trên trang thanh toán
 • Mẹo thanh toán

Các mục sau có một số trường sẽ áp dụng cho trang thanh toán Shop Pay trong khi các trường khác không được hỗ trợ:

 • Tùy chọn giao hàng trên trang thanh toán
 • Lỗi trường thanh toán
 • Tổng quan trên trang thanh toán
 • Phí vận chuyển trên trang thanh toán

Các tùy chỉnh không được hỗ trợ của trang thanh toán Shop Pay

Trường trong các mục sau của danh mục Thanh toán & hệ thống sẽ không được áp dụng cho trang thanh toán Shop Pay khi được tùy chỉnh:

 • Phương thức thanh toán khác trên trang thanh toán
 • Lập hóa đơn trên trang thanh toán
 • Thông tin liên hệ trên trang thanh toán
 • Tài khoản khách hàng trên trang thanh toán
 • Trang báo lỗi máy quẹt thẻ trên trang thanh toán
 • Địa điểm không có địa chỉ trên trang thanh toán
 • Biểu ngữ thông báo trên trang thanh toán
 • Lỗi đơn hàng trên thanh toán
 • Chi tiết thanh toán
 • Lỗi thanh toán trên trang thanh toán
 • Cổng thanh toán trên trang thanh toán
 • Quy trình xử lý trên trang thanh toán
 • Đánh giá trên trang thanh toán
 • Lỗi phiên trên trang thanh toán
 • Ví trên trang thanh toán

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí