Xóa "Do Shopify cung cấp" khỏi cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể xóa thông báo "Do Shopify cung cấp" nếu không muốn hiển thị thông báo đó trên cửa hàng.

Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định

Chỉnh sửa mã chủ đề

Nếu thông báo "Do Shopify cung cấp" vẫn hiển thị ở chân trang sau khi cập nhật nội dung chủ đề mặc định, bạn cần sửa đổi mã chủ đề.

Nếu sử dụng một chủ đề miễn phí từ Shopify, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp với hướng dẫn này. Để tìm hiểu thêm, xem phần Hỗ trợ cho chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí