Thay đổi trang danh mục

Tất cả các cửa hàng Shopify đều có trang chứa URL your-store.com/collections/all liệt kê tất cả sản phẩm hiển thị trong cửa hàng. Đây là trang danh mục của cửa hàng. Theo mặc định, sản phẩm trên trang danh mục được hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn có thể tạo bộ sưu tập để kiểm soát đơn hàng chứa sản phẩm hiển thị trên trang này.

Tạo bộ sưu tập để kiểm soát trang danh mục

Bạn có thể tạo bộ sưu tập với tiêu đề All để kiểm soát thứ tự hiển thị sản phẩm trên trang danh mục.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập:

  1. Nhập All làm tiêu đề cho bộ sưu tập.
  2. Trong mục Loại bộ sưu tập, nhấp vào Tự động.
  3. Chọn Giá sản phẩm trong danh sách thả xuống đầu tiên.
  4. Chọn lớn hơn trong danh sách thả xuống thứ hai.
  5. Nhập 0 USD.
  6. Không bắt buộc: Để ẩn sản phẩm đã hết hàng, hãy thêm điều kiện Hàng lưu kho lớn hơn 0.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi đã tạo xong bộ sưu tập All, bạn có thể sắp xếp các sản phẩm trong bộ sưu tập đó. Cuộn đến mục Sản phẩm và chọn một tùy chọn trong menu thả xuống Sắp xếp. Nếu chọn Thủ công, bạn có thể sắp xếp lại các sản phẩm bằng mã điều khiển kéo và thả ⋮⋮.

Nếu muốn thay đổi tiêu đề của bộ sưu tập All, bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề sau khi tạo bộ sưu tập. Tuy nhiên, mã điều khiển của bộ sưu tập phải luôn được đặt là all. Bạn có thể xác nhận bằng cách cuộn đến mục Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm và nhấp vào Chỉnh sửa SEO trang web. Trong hộp văn bản URL và mã điều khiển, bạn sẽ thấy URL kết thúc bằng /all. Nếu URL kết thúc khác, hãy thay đổi thành /all và nhấp vào Lưu.

Thay đổi bạn thực hiện với thứ tự sản phẩm trong bộ sưu tập này sẽ được thể hiện trong trang danh mục của cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí