Ẩn nút Thêm vào giỏ hàng

Bạn có thể ẩn tùy chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng bằng cách tùy chỉnh mẫu sản phẩm có chức năng ẩn các khối cụ thể liên quan đến việc thêm mặt hàng vào giỏ hàng. Bạn có thể chỉ định mẫu sản phẩm đó cho một hoặc nhiều sản phẩm mà bạn không muốn khách hàng thêm vào giỏ hàng.

Tìm hiểu thêm về tạo mẫu mớiáp dụng mẫu cho sản phẩm.

Ẩn nút Thêm vào giỏ hàng đối với sản phẩm cụ thể

Theo mặc định, sản phẩm được chỉ định mẫu Sản phẩm mặc định. Bằng cách tạo mẫu sản phẩm không-mở-bán riêng biệt, bạn có thể ẩn nút Thêm vào giỏ hàng cho một hoặc nhiều sản phẩm trong khi vẫn mở bán các sản phẩm khác trên cửa hàng trực tuyến.

Bước 1: Tạo mẫu sản phẩm không mở bán

Để tùy chỉnh sản phẩm cụ thể mà không làm thay đổi mẫu Sản phẩm mặc định, bạn cần tạo mẫu sản phẩm mới.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
 3. Trong hộp chọn mẫu, nhấp vào Sản phẩm > ⊕ Tạo mẫu.
 4. Trong hộp thoại Tạo mẫu, nhập tên cho mẫu mới vào trường văn bản Tên, ví dụ như không-mở-bán, sau đó nhấp vào Tạo mẫu.
 5. Trong menu điều hướng thanh bên Mục, vào Mẫu > khối Thông tin sản phẩm, sau đó thực hiện những thay đổi sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh khối Hộp chọn số lượng để ẩn khối này.
  2. Nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh khối Nút Mua để ẩn khối này.
  3. Không bắt buộc: Nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh khối Giá để ẩn khối này.
 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn bổ sung văn bản để cung cấp thêm thông tin cho khách hàng, ví dụ như ngày dự kiến mở bán lại, hãy thêm và tùy chỉnh khối mới:

  1. Nhấp vào ⊕ Thêm khối > Văn bản để thêm khối văn bản.
  2. Nhấp và kéo Khối văn bản mới lên hoặc xuống để đặt vào vị trí mong muốn trên trang sản phẩm.
  3. Trên thanh bên Cài đặt khối, thêm tin nhắn vào trường Văn bản.
  4. Chọn Kiểu văn bản mong muốn.
 7. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thêm biểu mẫu liên hệ, hãy thêm và tùy chỉnh mục mới:

  1. Nhấp vào ⊕ Thêm mục > Biểu mẫu liên hệ để thêm biểu mẫu liên hệ.
  2. Nhấp và kéo mục Biểu mẫu liên hệ mới lên hoặc xuống để đặt vào vị trí mong muốn trên trang sản phẩm.
  3. Trên thanh bên Cài đặt, tùy chỉnh biểu mẫu liên hệ theo ý bạn. Ví dụ: Chỉnh sửa trường văn bản Tiêu đề để hiển thị lời kêu gọi hành động, ví dụ như Hãy gửi yêu cầu để được ghi tên vào danh sách chờ.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Bước 2: Chỉ định mẫu không mở bán cho sản phẩm

Sau khi tạo mẫu không-mở-bán, bạn có thể chỉ định mẫu đó cho riêng một sản phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm.

Chỉ định mẫu không mở bán cho một sản phẩm duy nhất:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.
 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn dừng mở bán.
 3. Trong mục Mẫu chủ đề, chọn mẫu không-mở-bán trong menu thả xuống.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉ định mẫu không mở bán cho hàng loạt sản phẩm:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.
 2. Nhấp vào các hộp kiểm bên cạnh những sản phẩm bạn muốn dừng mở bán, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
 3. Trên Trang chỉnh sửa hàng loạt, nhấp vào Cột, sau đó nhấp vào Mẫu để thêm cột Mẫu vào danh sách của trang chỉnh sửa.
 4. Trên từng hàng sản phẩm, đặt Mẫu thành sản phẩm.không-mở-bán.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Ẩn nút Thêm vào giỏ hàng đối với tất cả sản phẩm

Nếu muốn ẩn nút Thêm vào giỏ hàng cho tất cả sản phẩm nhưng vẫn cho phép khách hàng duyệt xem cửa hàng, bạn có thể tùy chỉnh mẫu Sản phẩm mặc định để áp dụng thay đổi cho tất cả sản phẩm hiện có và sẽ nhập về.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
 3. Trong hộp chọn mẫu, nhấp vào Sản phẩm > Sản phẩm mặc định.
 4. Trong menu điều hướng thanh bên Mục, vào Mẫu > khối Thông tin sản phẩm, sau đó thực hiện những thay đổi sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh khối Hộp chọn số lượng để ẩn khối này.
  2. Nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh khối Nút Mua để ẩn khối này.
  3. Không bắt buộc: Nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh khối Giá để ẩn khối này.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn bổ sung văn bản để cung cấp thêm thông tin cho khách hàng, ví dụ như ngày dự kiến mở bán lại, hãy thêm và tùy chỉnh khối mới:

  1. Nhấp vào ⊕ Thêm khối > Văn bản để thêm khối văn bản.
  2. Nhấp và kéo Khối văn bản mới lên hoặc xuống để đặt vào vị trí mong muốn trên trang sản phẩm.
  3. Trên thanh bên Cài đặt khối, thêm tin nhắn vào trường Văn bản.
  4. Chọn Kiểu văn bản mong muốn.
 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thêm biểu mẫu liên hệ, hãy thêm và tùy chỉnh mục mới:

  1. Nhấp vào ⊕ Thêm mục > Biểu mẫu liên hệ để thêm biểu mẫu liên hệ.
  2. Nhấp và kéo mục Biểu mẫu liên hệ mới lên hoặc xuống để đặt vào vị trí mong muốn trên trang sản phẩm.
  3. Trên thanh bên Cài đặt, tùy chỉnh biểu mẫu liên hệ theo ý bạn. Ví dụ: Chỉnh sửa trường văn bản Tiêu đề để hiển thị lời kêu gọi hành động, ví dụ như Hãy gửi yêu cầu để được ghi tên vào danh sách chờ.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí