Thêm trường người nhận vào sản phẩm thẻ quà tặng

Bạn có thể kích hoạt các trường người nhận sau cho sản phẩm thẻ quà tặng:

 • Email người nhận
 • Tên người nhận (không bắt buộc)
 • Tin nhắn (không bắt buộc)
 • Gửi vào ngày (không bắt buộc)

Khách hàng mua sản phẩm thẻ quà tặng sẽ có tùy chọn gửi thẻ quà tặng kèm theo tin nhắn tùy chỉnh đến người nhận được chọn. Khách hàng có thể gửi thẻ quà tặng ngay sau khi mua hoặc gửi thẻ quà tặng vào một ngày họ lên lịch. Thẻ quà tặng đã lên lịch sẽ được gửi trong khoảng thời gian 4:00 SA – 10:00 SA theo múi giờ của khách hàng mua thẻ.

Người nhận sẽ nhận được email được cá nhân hóa có chứa tin nhắn tùy chỉnh và mã thẻ quà tặng. Khách hàng sẽ nhận được thông báo có chứa mã thẻ quà tặng và thông báo này xác nhận rằng thẻ quà tặng đã được gửi đến người nhận.

Kích hoạt biểu mẫu thông tin người nhận thẻ quà tặng

Biểu mẫu thông tin người nhận thẻ quà tặng có thể không hiển thị trong một số chủ đề. Bạn có thể xác nhận xem chủ đề của mình có tùy chọn kích hoạt biểu mẫu thông tin người nhận thẻ quà tặng hay không.

Nếu tùy chọn kích hoạt biểu mẫu thông tin người nhận thẻ quà tặng không hiển thị thì nghĩa là chủ đề của bạn không hỗ trợ tính năng người nhận thẻ quà tặng. Bạn có thể tìm hiểu cách cập nhật chủ đề.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
 3. Trong trình biên tập chủ đề, nhấp vào menu thả xuống Trang chủ, sau đó nhấp vào Sản phẩm > Sản phẩm mặc định.
 4. Trong mục Xem trước của thanh bên, nhấp vào Thay đổi.
 5. Trong mục Chọn sản phẩm, tìm sản phẩm thẻ quà tặng, sau đó chọn sản phẩm thẻ quà tặng.
 6. Trong mục Thông tin sản phẩm, nhấp vào khối Nút Mua.
 7. Chọn Hiển thị biểu mẫu thông tin người nhận cho sản phẩm thẻ quà tặng.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng nên đảm bảo rằng thông báo thẻ quà tặng có chứa các trường thông tin người nhận thẻ quà tặng.

Mẫu thông báo thẻ quà tặng

Hệ thống có thể gửi đi hai Thông báo khác nhau khi có thẻ quà tặng được mua từ cửa hàng.

Thẻ quà tặng mới

Đây là thông báo mà một người nào đó sẽ nhận được nếu họ là người nhận thẻ quà tặng. Thông báo Thẻ quà tặng mới được gửi đi trong các trường hợp sau:

 • Bạn tạo thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify và phát hành trực tiếp cho khách hàng.
 • Khách hàng tự mua thẻ quà tặng mà không hoàn thiện biểu mẫu thông tin người nhận thẻ quà tặng.
 • Một người nào đó nhận được quà là thẻ quà tặng.

Biên lai thẻ quà tặng

Đây là thông báo khách hàng nhận được khi mua thẻ quà tặng và hoàn tất biểu mẫu thông tin người nhận thẻ quà tặng. Thông báo Nhận thẻ quà tặng xác nhận với khách hàng rằng thẻ quà tặng đã được gửi đến người nhận đã chọn.

Kiểm tra xem mẫu thông báo có chứa trường thông tin người nhận thẻ quà tặng hay không

Nếu bạn đã sửa đổi mẫu thông báo thẻ quà tặng hoặc thêm ngôn ngữ mới thì có thể các trường thông tin người nhận thẻ quà tặng sẽ không có trong mẫu.

Bạn có thể hoàn nguyên thay đổi và truy cập mẫu mặc định có chứa các trường thông tin người nhận thẻ quà tặng, hoặc bạn có thể thêm các trường này vào mẫu theo cách thủ công.

Bạn cần thực hiện việc này với thông báo cho từng ngôn ngữ mà bạn hỗ trợ.

Hoàn nguyên thay đổi cho thông báo

Thêm trường mới vào thông báo

Nếu muốn giữ lại bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện với mẫu thông báo thẻ quà tặng, bạn có thể thêm trường thông tin người nhận thẻ quà tặng vào mẫu theo cách thủ công.

Các trường thông tin người nhận sẽ được ghi lại trong tài liệu tham khảo về Liquid dành cho người nhận thẻ quà tặng.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí