Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo vào cửa hàng trực tuyến để hiển thị thông tin quan trọng về doanh nghiệp.

Bạn có thể thêm thanh thông báo để làm nổi bật những thông tin sau:

 • bất kỳ sự cố chậm trễ nào trong vận chuyển hoặc vùng không chấp nhận lô hàng quốc tế
 • bất kỳ trang chính sách nào mới hoặc được cập nhật
 • bất kỳ khuyến mãi nào tại thời điểm này, như giảm giá hoặc thẻ quà tặng mới

Một số chủ đề có tích hợp sẵn tính năng thanh thông báo, trong khi những chủ đề khác yêu cầu bạn tải xuống ứng dụng để hiển thị thanh thông báo.

Cách kiểm tra xem chủ đề của bạn có tính năng thanh thông báo không

Để kiểm tra xem chủ đề của bạn có tính năng thanh thông báo không, hãy làm theo một trong những cách sau:

 • Vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề, rồi nhấp vào Tùy chỉnh. Nếu chủ đề có thanh thông báo, Thanh thông báo sẽ hiển thị trong danh sách mục hoặc trong cài đặt "Đầu trang".
 • Xem tài liệu về chủ đề. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề được Shopify hỗ trợ, hãy tham khảo mục Chủ đề miễn phí từ Shopify.
 • Liên hệ với nhà phát triển chủ đề. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề được Shopify hỗ trợ, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Nếu chủ đề tích hợp sẵn tính năng thanh thông báo, hãy thực hiện theo tài liệu về chủ đề để thêm thanh thông báo vào cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề được Shopify hỗ trợ, hãy tham khảo mục Chủ đề miễn phí từ Shopify.

Nếu chủ đề không có tính năng thanh thông báo hoặc tính năng tích hợp sẵn không có cài đặt bạn mong muốn, bạn có thể tải xuống ứng dụng biểu ngữ.

Thêm thanh thông báo

Bạn chỉ được có một mục thanh thông báo trong chủ đề, nhưng bạn có thể thêm tối đa năm khối vào mục thanh thông báo để thêm nhiều thanh thông báo. Chỉ có thể thêm các khối thanh thông báo vào mục thanh thông báo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Thanh thông báo, nhấp vào Thông báo.
 2. Nhập văn bản thông báo.
 3. Chọn một màu từ các tùy chọn thả xuống trong cài đặt chủ đề.
 4. Không bắt buộc: Nhấp vào trường Liên kết rồi thực hiện một trong những tùy chọn sau:

  • Nhập URL để chuyển hướng khách hàng đến địa điểm cụ thể.
  • Sử dụng menu thả xuống để chọn một trang trên cửa hàng trực tuyến.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể xếp chồng biểu ngữ thông báo. Nhấp vào Thêm thông báo để thêm thanh thông báo khác.

Chỉnh sửa thanh thông báo

Bạn có thể chỉnh sửa thanh thông báo để thay đổi văn bản, màu sắc hoặc liên kết bất kỳ lúc nào. Nếu có nhiều thanh thông báo, bạn có thể sắp xếp lại bằng cách nhấp và kéo biểu tượng ⋮⋮.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào thanh thông báo bạn muốn chỉnh sửa, rồi thực hiện thay đổi.
 2. Không bắt buộc: Nhấp và kéo biểu tượng ⋮⋮ để di chuyển thanh thông báo sang đơn hàng khác.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Ẩn hoặc xóa thanh thông báo

Bạn có thể ẩn hoặc xóa thanh thông báo mà bạn không muốn hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Ẩn thanh thông báo sẽ khiến thanh thông báo biến mất khỏi cửa hàng trực tuyến nhưng không bị xóa và bạn có thể bỏ ẩn để hiển thị lại trên cửa hàng trực tuyến. Xóa thanh thông báo là thao tác vĩnh viễn không thể hoàn tác.

 1. Nhấp vào nút bật/tắt Thanh thông báo để hiển thị danh sách thanh thông báo.
 2. Xóa thanh thông báo bằng một trong những phương thức sau:

  • Để ẩn thanh thông báo, di con trỏ chuột đến khối thông báo, rồi nhấp vào biểu tượng con mắt.
  • Để xóa thanh thông báo, nhấp vào thanh thông báo bạn muốn xóa, rồi nhấp vào Xóa khối.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tải xuống ứng dụng biểu ngữ thông báo

 1. Truy cập Cửa hàng ứng dụng Shopify.
 2. Tìm kiếm ứng dụng bằng các cụm từ như banner message hoặc announcement bar.
 3. Nhấp vào ứng dụng để hiển thị trang hồ sơ ứng dụng.
 4. Khi bạn đã hài lòng với chi tiết ứng dụng, nhấp vào Thêm ứng dụng.

Để thêm biểu ngữ vào cửa hàng, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt ứng dụng và mọi tài liệu từ nhà phát triển ứng dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí