Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo vào cửa hàng trực tuyến để nêu bật thông tin quan trọng về doanh nghiệp của mình, ví dụ như thông tin sau:

 • bất kỳ sự cố chậm trễ nào trong vận chuyển hoặc vùng không chấp nhận lô hàng quốc tế
 • bất kỳ trang chính sách nào mới hoặc được cập nhật
 • bất kỳ khuyến mãi nào tại thời điểm này, như giảm giá hoặc thẻ quà tặng mới

Một số chủ đề có tích hợp sẵn tính năng thanh thông báo, trong khi những chủ đề khác yêu cầu bạn tải xuống ứng dụng để hiển thị thanh thông báo.

Cách kiểm tra xem chủ đề của bạn có tính năng thanh thông báo không

Để kiểm tra xem chủ đề của bạn có tính năng thanh thông báo không, hãy làm theo một trong những cách sau:

 • Vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề, rồi nhấp vào Tùy chỉnh. Nếu chủ đề có thanh thông báo, Thanh thông báo sẽ hiển thị trong danh sách mục hoặc trong cài đặt "Đầu trang".
 • Xem tài liệu về chủ đề. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề được Shopify hỗ trợ, hãy tham khảo mục Chủ đề miễn phí từ Shopify.
 • Liên hệ với nhà phát triển chủ đề. Nếu bạn sử dụng chủ đề được Shopify hỗ trợ, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Nếu chủ đề tích hợp sẵn tính năng thanh thông báo, hãy thực hiện theo tài liệu về chủ đề để thêm thanh thông báo vào cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề được Shopify hỗ trợ, hãy tham khảo mục Chủ đề miễn phí từ Shopify.

Nếu chủ đề không có tính năng thanh thông báo hoặc tính năng tích hợp sẵn không có cài đặt bạn mong muốn, bạn có thể tải xuống ứng dụng biểu ngữ.

Thêm thanh thông báo

Bạn chỉ có thể có một mục thanh thông báo trong chủ đề, nhưng có thể thêm tối đa 12 khối thông báo vào thanh thông báo.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh chủ đề bạn muốn tùy chỉnh.
 3. Trong mục Thanh thông báo, nhấp vào Thêm thông báo.
 4. Trong trường Văn bản, nhập văn bản thông báo.
 5. Không bắt buộc: Nhấp vào trường Liên kết rồi thực hiện một trong những tùy chọn sau:

  • Nhập URL để chuyển hướng khách hàng đến địa điểm cụ thể.
  • Sử dụng menu thả xuống để chọn một trang trên cửa hàng trực tuyến.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa thanh thông báo

Bạn có thể tùy chỉnh thanh thông báo bằng 3 cách khác nhau:

 • Kiểu: Chọn bảng màu để thay đổi màu nền và màu chữ của thanh thông báo.
 • Chức năng: Thêm hộp chọn ngôn ngữ, hộp chọn quốc gia hoặc khu vực và biểu tượng truyền thông xã hội vào thanh thông báo.
 • Hiệu ứng động: Thêm nhiều thông báo. Chọn tự động xoay thông báo hoặc cho phép khách hàng xem thông báo theo cách thủ công bằng nút dấu chữ V.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh chủ đề bạn muốn tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào mục Thanh thông báo.
 4. Không bắt buộc: Để thêm hộp chọn ngôn ngữ vào thanh thông báo, chọn Bật hộp chọn ngôn ngữ.
 5. Không bắt buộc: Để thêm hộp chọn quốc gia hoặc khu vực vào thanh thông báo, chọn Bật hộp chọn quốc gia/khu vực.
 6. Không bắt buộc: Để thêm biểu tượng truyền thông xã hội vào thanh thông báo, chọn Hiển thị biểu tượng trên màn hình nền.
 7. Không bắt buộc: Nếu bạn có nhiều thông báo và muốn tự động xoay các thông báo đó, thực hiện như sau:

  1. Chọn Tự động xoay thông báo.
  2. Trên thanh trượt Thay đổi trang chiếu mỗi, chọn tần suất xoay thông báo.
  3. Nhấp và kéo biểu tượng ⋮⋮ để di chuyển thông báo sang đơn hàng khác.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Ẩn hoặc xóa thanh thông báo

Bạn có thể ẩn hoặc xóa thanh thông báo mà bạn không muốn hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Ẩn thanh thông báo sẽ khiến thanh thông báo biến mất khỏi cửa hàng trực tuyến nhưng không bị xóa và bạn có thể bỏ ẩn để hiển thị lại trên cửa hàng trực tuyến. Xóa thanh thông báo là thao tác vĩnh viễn không thể hoàn tác.

Các bước thực hiện:

Tải xuống ứng dụng biểu ngữ thông báo

 1. Truy cập Shopify App Store.
 2. Tìm kiếm ứng dụng bằng các cụm từ như banner message hoặc announcement bar.
 3. Nhấp vào ứng dụng để hiển thị trang hồ sơ ứng dụng.
 4. Khi bạn đã hài lòng với chi tiết ứng dụng, nhấp vào Thêm ứng dụng.

Để thêm biểu ngữ vào cửa hàng, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt ứng dụng và mọi tài liệu từ nhà phát triển ứng dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí