Chỉnh sửa chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa chủ đề để tùy chỉnh nội dung, bố cục, kiểu chữ và màu sắc của cửa hàng trực tuyến. Mỗi chủ đề cung cấp các mục và cài đặt cho phép bạn thay đổi giao diện của cửa hàng mà không cần chỉnh sửa mã.

Trước khi tùy chỉnh chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên thực hiện những công việc sau:

Trình biên tập chủ đề

Trình biên tập chủ đề sẽ hiển thị tất cả nội dung của mẫu bạn đang xem trong thanh bên ở dạng cây. Mở rộng nút mục bằng cách nhấp vào biểu tượng mở rộng để xem các khối, hoặc thu nhỏ nút bằng cách nhấp vào biểu tượng thu nhỏ để ẩn các khối. Bạn có thể nhấp vào mục hoặc khối bất kỳ để xem cài đặt.

Mở rộng và thu nhỏ mục để xem các khối

Chế độ thanh bên

Trình biên tập chủ đề cung cấp hai chế độ giúp tận dụng toàn bộ không gian trên màn hình.

Chế độ thanh bên kép dành cho cửa sổ trình duyệt rộng và màn hình lớn, còn chế độ thanh bên đơn dành cho cửa sổ trình duyệt hẹp và màn hình nhỏ. Chế độ thanh bên xác định vị trí hiển thị bảng cài đặt trong trình biên tập.

Chế độ thanh bên kép

Nếu bạn có màn hình rộng hơn 1.600 pixel và cửa sổ trình duyệt được mở rộng hoàn toàn, hoặc cửa sổ trình duyệt mở rộng lên tối thiểu 1.600 pixel, bạn sẽ có hai thanh bên. Thanh bên trái chứa bảng menu điều hướng và thanh bên phải chứa bảng cài đặt.

Bảng cài đặt hiển thị ở bên phải màn hình ở chế độ thanh bên kép

Chế độ thanh bên đơn lẻ

Trình duyệt hẹp hơn chỉ có một thanh bên để đảm bảo không gian cho bản xem trước chủ đề. Khi bạn nhấp vào một mục hoặc khối để chỉnh sửa, bảng cài đặt sẽ mở ra trên đầu bảng điều hướng ở thanh bên.

Bảng cài đặt hiển thị dưới dạng lớp phủ của bảng điều hướng ở chế độ thanh bên đơn lẻ

Mục và khối

Trong danh sách mục và khối, tất cả khối của các mục trên trang sẽ được hiển thị theo mặc định.

Các mục tạo nên đầu trang hoặc chân trang được thu nhỏ theo mặc định, nhưng bạn có thể thấy những mục này nếu nhấp vào biểu tượng mở rộng bên cạnh tên mục.

Xóa mục

Bạn có thể xóa mục hoặc khối khỏi mẫu trên màn hình cài đặt của từng danh mục. Nút Xoá mục hiển thị ở cuối phần cài đặt mục.

Xóa mục bằng nút Xóa mục

Các bước thực hiện:

  1. Trong thanh bên của trình biên tập chủ đề, nhấp vào mục hoặc khối bạn muốn xoá.
  2. Nhấp vào Xóa mục hoặc Xóa khối.
  3. Nhấp vào Lưu. Nếu bạn đang chỉnh sửa chủ đề đã đăng, nhấp vào Đăng để lưu thay đổi và áp dụng thay đổi trong cửa hàng.

Ẩn khối

Bạn có thể ẩn mục hoặc khối bất kỳ bằng biểu tượng con mắt.

Xóa mục bằng nút Xóa mục

Mẫu

Bạn có thể truy cập tất cả mẫu của chủ đề từ hộp chọn trang trên thanh đầu trang của trình biên tập chủ đề.

Nếu đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0, bạn cũng có thể tạo mẫu mới trực tiếp từ hộp chọn trang bằng cách nhấp vào tùy chọn Mẫu mới.

Xem trước mẫu với tài nguyên cụ thể

Khi xem mẫu, bạn có thể xem trước cách mẫu hiển thị với mọi tài nguyên tương thích trong cửa hàng. Ví dụ: Nếu đang xem mẫu sản phẩm, bạn có thể kiểm tra mẫu đó với bất kỳ sản phẩm nào trong cửa hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong hộp chọn trang của trình biên tập chủ đề, hãy chọn mẫu bạn muốn xem trước.
  2. Trong bảng điều hướng, trong mục Preview(Xem trước), nhấp vào Change (Xem trước).
  3. Trong menu Select (Chọn), chọn tài nguyên bạn muốn xem trước.

Hoàn tác và làm lại các thao tác

Nút Hoàn tácLàm lại nằm ở góc trên bên phải của trình biên tập chủ đề.

Nút Hoàn tác và Làm lại trong thanh đầu trang của trình biên tập chủ đề.

Xem tài liệu, nhận hỗ trợ và kiểm tra phiên bản chủ đề

Bạn có thể tìm thấy liên kết đến tài liệu và thông tin hỗ trợ về chủ đề trong menu Xem thêm trên thanh menu. Trong menu này, bạn cũng có thể xem phiên bản chủ đề và thông tin người tạo.

Sử dụng nút hơn để truy cập thông tin chủ đề.

Nhận trợ giúp với các nội dung tùy chỉnh

Nếu cần trợ giúp thay đổi chủ đề, bạn có thể liên hệ nhà phát triển chủ đề để được hỗ trợ.

Để xem thêm các tài nguyên có sẵn trợ giúp bạn các nội dung tùy chỉnh chủ đề, vui lòng xem mục Các tài nguyên bổ sung dành cho hỗ trợ chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí