Chỉnh sửa chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa chủ đề để tùy chỉnh nội dung, bố cục, kiểu chữ và màu sắc của cửa hàng trực tuyến. Mỗi chủ đề cung cấp các mục và cài đặt cho phép bạn thay đổi giao diện của cửa hàng mà không cần chỉnh sửa mã.

Trước khi tùy chỉnh chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên thực hiện những công việc sau:

Trình biên tập chủ đề

Trình biên tập chủ đề sẽ hiển thị tất cả nội dung của mẫu bạn đang xem trong thanh bên ở dạng cây. Mở rộng nút mục bằng cách nhấp vào biểu tượng mở rộng để xem các khối, hoặc thu nhỏ nút bằng cách nhấp vào biểu tượng thu nhỏ để ẩn các khối. Bạn có thể nhấp vào mục hoặc khối bất kỳ để xem cài đặt.

Mở rộng và thu nhỏ mục để xem các khối

Trình kiểm tra bản xem trước

Trình kiểm tra bản xem trước là tính năng mới của trình biên tập chủ đề, cho phép bạn điều hướng đến các mục và khối trực tiếp từ cửa sổ xem trước và tìm cài đặt tương ứng nhanh hơn và trực quan hơn. Với trình kiểm tra bản xem trước, bạn có thể sắp xếp lại, ẩn hoặc xóa các mục và khối ngay từ cửa sổ xem trước.

Trình kiểm tra bản xem trước hỗ trợ tất cả chủ đề miễn phí của Shopify và được bật theo mặc định. Bạn có thể bật/tắt trình kiểm tra bản xem trước trong phiên chỉnh sửa.

Bật hoặc tắt trình kiểm tra bản xem trước bằng tính năng bật/tắt trong thanh đầu trang

Khi bật trình kiểm tra bản xem trước, bạn có thể nhấp vào bất kỳ phần tử nào được nêu để mở cài đặt tương ứng.

Đã chọn Trình kiểm tra xem trước với mục Hình ảnh có chữ và cài đặt tương ứng đã được tải trong thanh bên

Trình kiểm tra bản xem trước hiển thị hai đường viền khác nhau xung quanh các mục và khối được nhấp vào trong cửa sổ xem trước:

  • Đường liền mạch màu xanh dương: Mục đang hoạt động. Cài đặt tương ứng trong thanh bên được tô sáng màu xám.
  • Đường chấm chấm màu xanh dương: Khối liên kết cho mục. Nhấp vào mục trong cửa sổ xem trước sẽ mở cài đặt cho khối hoặc mục.

Nhấp vào bất kỳ phần nào của trang web trong cửa sổ xem trước sẽ tải cài đặt tương ứng trong thanh bên.

Thêm mục và khối trong trình kiểm tra bản xem trước

Khi sử dụng trình kiểm tra bản xem trước, bạn có thể thêm các mục và khối vào chủ đề trực tiếp từ cửa sổ xem trước.

Trình kiểm tra bản xem trước Tùy chọn thêm mục

Trình kiểm tra bản xem trước Tùy chọn thêm khối

Thêm mục hoặc khối
Công cụ Mô tả
Thêm mục Nút Thêm mục hiển thị ở trên cùng và dưới cùng mục đã chọn. Nhấp vào Thêm để chèn mục mới vào bên trên hoặc bên dưới mục đã chọn.
Thêm khối Nút Thêm khối hiển thị khi bạn di chuột qua một khối hiện có. Để thêm khối, nhấp vào biểu tượng +. Menu bật lên xuất hiện với các khối chủ đề và ứng dụng có thể được thêm vào mục đã chọn. Nhấp vào khối bạn muốn thêm. Cửa sổ cài đặt cho khối mới sẽ tải trong thanh bên phải.

Công cụ của trình kiểm tra bản xem trước

Bạn có thể di chuyển, ẩn hoặc xóa các mục và khối khỏi trình biên tập chủ đề bằng trình kiểm tra bản xem trước.

Bộ công cụ của trình kiểm tra bản xem trước

Công cụ của trình kiểm tra bản xem trước
Công cụ Mô tả
Chuyển sang vị trí tiếp theo/trước Bạn có thể di chuyển mục hoặc khối sang vị trí tiếp theo hoặc vị trí trước bằng biểu tượng mũi tên trong trình kiểm tra bản xem trước. Nếu mục đã chọn nằm ở đầu trang, nút chuyển đến vị trí trước sẽ chuyển màu xám. Tương tự, nếu mục của bạn ở cuối trang, bạn không thể sử dụng nút chuyển đến vị trí tiếp theo.
Ẩn mục hoặc khối Nhấp vào biểu tượng con mắt để ẩn mục hoặc khối. Khi ẩn mục hoặc khối, bạn sẽ không thể bỏ ẩn mục hoặc khối đó trong trình kiểm tra bản xem trước. Bạn có thể nhấp vào nút Hoàn tác trên thanh đầu trang hoặc đóng bảng cài đặt để quay lại trang chủ của trình biên tập chủ đề, tại đây, bạn sẽ thấy tất cả mục hoặc khối bị ẩn được liệt kê trong thanh bên với biểu tượng con mắt xuất hiện. Nhấp vào biểu tượng này để bỏ ẩn mục hoặc khối.
Xóa mục hoặc khối Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa mục hoặc khối đã chọn trong trình kiểm tra bản xem trước.

Chế độ thanh bên

Trình biên tập chủ đề cung cấp hai chế độ giúp tận dụng toàn bộ không gian trên màn hình.

Chế độ thanh bên kép dành cho cửa sổ trình duyệt rộng và màn hình lớn, còn chế độ thanh bên đơn dành cho cửa sổ trình duyệt hẹp và màn hình nhỏ. Chế độ thanh bên xác định vị trí hiển thị bảng cài đặt trong trình biên tập.

Chế độ thanh bên kép

Nếu bạn có màn hình rộng hơn 1.600 pixel và cửa sổ trình duyệt được mở rộng hoàn toàn, hoặc cửa sổ trình duyệt mở rộng lên tối thiểu 1.600 pixel, bạn sẽ có hai thanh bên. Thanh bên trái chứa bảng menu điều hướng và thanh bên phải chứa bảng cài đặt.

Bảng cài đặt hiển thị ở bên phải màn hình ở chế độ thanh bên kép

Chế độ thanh bên đơn lẻ

Trình duyệt hẹp hơn chỉ có một thanh bên để đảm bảo không gian cho bản xem trước chủ đề. Khi bạn nhấp vào một mục hoặc khối để chỉnh sửa, bảng cài đặt sẽ mở ra trên đầu bảng điều hướng ở thanh bên.

Bảng cài đặt hiển thị dưới dạng lớp phủ của bảng điều hướng ở chế độ thanh bên đơn lẻ

Mục và khối

Trong danh sách mục và khối, tất cả khối của các mục trên trang sẽ được hiển thị theo mặc định.

Các mục tạo nên đầu trang hoặc chân trang được thu nhỏ theo mặc định, nhưng bạn có thể thấy những mục này nếu nhấp vào biểu tượng mở rộng bên cạnh tên mục.

Xóa mục

Bạn có thể xóa mục hoặc khối khỏi mẫu trên màn hình cài đặt của từng danh mục. Nút Xoá mục hiển thị ở cuối phần cài đặt mục.

Xóa mục bằng nút Xóa mục

Các bước thực hiện:

  1. Trong thanh bên của trình biên tập chủ đề, nhấp vào mục hoặc khối bạn muốn xoá.
  2. Nhấp vào Xóa mục hoặc Xóa khối.
  3. Nhấp vào Lưu. Nếu bạn đang chỉnh sửa chủ đề đã đăng, nhấp vào Đăng để lưu thay đổi và áp dụng thay đổi trong cửa hàng.

Ẩn khối

Bạn có thể ẩn mục hoặc khối bất kỳ bằng biểu tượng con mắt.

Xóa mục bằng nút Xóa mục

Mẫu

Bạn có thể truy cập tất cả mẫu của chủ đề từ hộp chọn trang trên thanh đầu trang của trình biên tập chủ đề.

Nếu đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0, bạn cũng có thể tạo mẫu mới trực tiếp từ hộp chọn trang bằng cách nhấp vào tùy chọn Mẫu mới.

Xem trước mẫu với tài nguyên cụ thể

Khi xem mẫu, bạn có thể xem trước cách mẫu hiển thị với mọi tài nguyên tương thích trong cửa hàng. Ví dụ: Nếu đang xem mẫu sản phẩm, bạn có thể kiểm tra mẫu đó với bất kỳ sản phẩm nào trong cửa hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong hộp chọn trang của trình biên tập chủ đề, hãy chọn mẫu bạn muốn xem trước.
  2. Trong bảng điều hướng, trong mục Preview(Xem trước), nhấp vào Change (Xem trước).
  3. Trong menu Select (Chọn), chọn tài nguyên bạn muốn xem trước.

Hoàn tác và làm lại các thao tác

Nút Hoàn tácLàm lại nằm ở góc trên bên phải của trình biên tập chủ đề.

Nút Hoàn tác và Làm lại trong thanh đầu trang của trình biên tập chủ đề.

Xem tài liệu, nhận hỗ trợ và kiểm tra phiên bản chủ đề

Bạn có thể tìm thấy liên kết đến tài liệu và thông tin hỗ trợ về chủ đề trong menu Xem thêm trên thanh menu. Trong menu này, bạn cũng có thể xem phiên bản chủ đề và thông tin người tạo.

Sử dụng nút hơn để truy cập thông tin chủ đề.

Nhận trợ giúp với các nội dung tùy chỉnh

Nếu cần trợ giúp thay đổi chủ đề, bạn có thể liên hệ nhà phát triển chủ đề để được hỗ trợ.

Để xem thêm các tài nguyên có sẵn trợ giúp bạn các nội dung tùy chỉnh chủ đề, vui lòng xem mục Các tài nguyên bổ sung dành cho hỗ trợ chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí