Edycja szablonu

Możesz edytować szablon, aby dostosować zawartość, układ, typografię i kolory swojego sklepu online do własnych wymagań. Każdy szablon zawiera ustawienia, które umożliwiają zmianę wyglądu i stylu sklepu bez edycji kodu.

Zanim dostosujesz swój szablon

Zanim dostosujesz swój szablon, dobrym pomysłem będzie wykonanie następujących zadań:

Edytor szablonów

Edytor szablonów wyświetla widok drzewa całej zawartości szablonu, który jest w danym momencie wyświetlany na pasku bocznym. Rozwiń węzeł sekcji za pomocą ikony rozwijania , aby wyświetlić jej bloki, lub zwiń ją za pomocą ikony zwijania , aby ukryć bloki. Możesz kliknąć dowolną sekcję lub blok, aby wyświetlić jej/jego ustawienia.

Rozwijaj i zwijaj sekcje, aby wyświetlić bloki

Tryby paska bocznego

Edytor szablonów oferuje dwa tryby, dzięki którym można wykorzystywać całą przestrzeń na ekranie.

Tryb podwójnego paska bocznego jest dla szerszego okna przeglądarki i większych ekranów, a Tryb jednego paska bocznego jest dla węższych okien przeglądarki i mniejszych ekranów. Tryb paska bocznego określa, w którym miejscu edytora pojawia się panel ustawień.

Tryb podwójnego paska bocznego

W przypadku ekranu o rozdzielczości powyżej 1600 pikseli w poziomie i okna przeglądarki rozwiniętego do maksimum lub co najmniej na szerokość 1600 pikseli, zobaczysz dwa paski boczne. Pasek boczny po lewej stronie zawierać będzie panel nawigacji, a pasek po prawej stronie – panel ustawień.

Panel ustawień pojawia się po prawej stronie ekranu w trybie podwójnego paska bocznego

Tryb jednego paska bocznego

Węższe przeglądarki mają tylko jeden pasek boczny, aby zapewnić miejsce na podgląd szablonu. Po kliknięciu sekcji lub bloku w celu edycji sekcji panel ustawień otworzy się na pasku bocznym nad panelem nawigacji.

Panel ustawień pojawia się jako nakładka na panel nawigacji w trybie jednego paska bocznego

Sekcje i bloki

Na liście sekcji i bloków domyślnie wyświetlane są wszystkie bloki dla sekcji na stronie.

Sekcje, które zawierają nagłówek lub stopkę, są domyślnie zwinięte, ale można je zobaczyć po kliknięciu ikony rozwijania umieszczonej obok nazwy sekcji.

Usuwanie sekcji

Sekcję lub blok z szablonu można usunąć z ekranu ustawień dla każdej pozycji. Przycisk Usuń sekcję pojawia się na dole ustawień sekcji.

Usuń sekcję, klikając przycisk Usuń sekcję

Kroki:

  1. Na pasku bocznym edytora szablonów kliknij sekcję lub blok, który chcesz usunąć.
  2. Kliknij opcję Usuń sekcję lub Usuń blok.
  3. Kliknij Zapisz. Jeśli edytujesz opublikowany szablon, kliknij Publikuj, aby zapisać zmiany i ustawić je jako aktywne w Twoim sklepie.

Ukrywanie bloków

Dowolną sekcję lub blok można usunąć, klikając ikonę oka.

Usuń sekcję, klikając przycisk Usuń sekcję

Szablony

Do wszystkich wzorców szablonu można przejść, używając selektora strony znajdującego się w górnym pasku edytora szablonów.

Jeśli korzystasz z szablonu Online Store 2.0, masz również możliwość utworzenia nowego szablonu bezpośrednio poprzez selektor strony, klikając opcję Nowy szablon.

Wyświetlanie podglądu szablonów z określonymi zasobami

Przeglądając szablon możesz sprawdzić, jak będzie wyglądał w Twoim sklepie w zestawieniu z każdym dowolnym kompatybilnym zasobem. Jeśli na przykład przeglądasz szablon produktu, możesz go przetestować z dowolnym produktem oferowanym w swoim sklepie.

Kroki:

  1. W selektorze strony edytora szablonów wybierz szablon, którego podgląd chcesz wyświetlić.
  2. W panelu nawigacji, w sekcji Podgląd kliknij Zmień.
  3. W menu Wybierz wskaż zasób, którego podgląd chcesz wyświetlić.

Cofanie i ponawianie czynności

Przyciski Cofnij i Ponów znajdują się w prawej górnej części edytora szablonów.

Przyciski Cofnij i Ponów w górnym pasku edytora szablonów.

Wyświetlanie dokumentacji, uzyskiwanie pomocy technicznej i sprawdzanie wersji szablonu

Linki do dokumentacji szablonu i pomocniczych informacji znajdują się w menu Więcej dostępnego w pasku menu. W tym menu można również sprawdzić wersję szablonu i informacje o jego autorze.

Użyj przycisku Więcej, aby uzyskać dostęp do informacji o motywie.

Skorzystaj z pomocy w zakresie dostosowania

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wprowadzania zmian w szablonie, możesz skontaktować się z twórcą Twojego szablonu.

Aby sprawdzić dostępność innych zasobów gotowych udzielić Ci pomocy w zakresie dostosowania szablonów, wyświetl Dodatkowe zasoby pomocy technicznej w zakresie szablonów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo