Edycja szablonu

Możesz edytować szablon, aby dostosować zawartość, układ, typografię i kolory swojego sklepu online do własnych wymagań. Każdy szablon zawiera ustawienia, które umożliwiają zmianę wyglądu i stylu sklepu bez edycji kodu.

Zanim dostosujesz swój szablon

Aby przygotować się do dostosowywania swojego szablonu, wykonaj następujące zalecane zadania:

Edytor szablonów

Edytor szablonów wyświetla widok drzewa całej zawartości szablonu, który jest w danym momencie wyświetlany na pasku bocznym. Rozwiń węzeł sekcji za pomocą ikony rozwijania , aby wyświetlić jej bloki, lub zwiń ją za pomocą ikony zwijania , aby ukryć bloki. Z kolei ustawienia sekcji lub bloku wyświetlać można, klikając daną sekcję lub blok.

Rozwijaj i zwijaj sekcje, aby wyświetlić bloki

Dostęp do edytora szablonów

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Obok szablonu, który chcesz edytować, kliknij opcję Dostosuj.
 3. Kliknij opcję Sekcje.

Inspektor podglądu

Inspektor podglądu to nowa funkcja edytora szablonów. Pozwala ona na szybszą i bardziej intuicyjna nawigację do sekcji i bloków bezpośrednio z okna podglądu i znalezienie odpowiednich ustawień. Za pomocą inspektora podglądu możesz zmieniać kolejność, ukrywać lub usuwać sekcje i bloki bezpośrednio z okna podglądu.

Inspektor podglądu jest dostępny dla wszystkich darmowych szablonów Shopify i jest domyślnie aktywowany. Możesz włączać i wyłączać inspektora podglądu podczas sesji edycji.

Włącz lub wyłącz inspektora podglądu za pomocą przełącznika na pasku strony głównej

Gdy inspektor podglądu jest włączony, możesz kliknąć dowolny opisany element, aby otworzyć odpowiednie ustawienie. Na urządzeniu mobilnym, gdy inspektor podglądu jest aktywowany, możesz kliknąć dowolny element, aby wybrać odpowiednie ustawienie. Możesz otworzyć dolny arkusz, aby dokonać zmian za pomocą tego wybranego ustawienia.

Wyświetl podgląd inspektora z wybraną sekcją Obraz z tekstem i odpowiednimi ustawieniami załadowanym na pasku bocznym

Podgląd inspektora na telefonie komórkowym

Inspektor podglądu wyświetla dwa różne obramowania wokół sekcji i bloków klikniętych w oknie podglądu:

 • Niebieska linia ciągła: Aktywna sekcja. Odpowiednie ustawienie na pasku bocznym jest podświetlone na szaro.
 • Niebieska linia wykropkowana: Powiązany blok dla sekcji. Kliknięcie pozycji w oknie podglądu spowoduje otwarcie ustawień bloku lub sekcji.

Kliknięcie dowolnej części strony internetowej w oknie podglądu uruchamia ładowanie odpowiednich ustawień na pasku bocznym. Na urządzeniu mobilnym możesz kliknąć dwukrotnie, aby nawigować po witrynie, tak jak kupujący.

Dodaj sekcje i bloki w inspektorze podglądu

Korzystając z inspektora podglądu, możesz dodawać sekcje i bloki do swojego tematu bezpośrednio z okna podglądu. Na urządzeniu mobilnym możesz dodawać, duplikować, ukrywać, przenosić i usuwać sekcje, korzystając z trybu edycji w dolnej części arkusza.

Opcja Dodaj sekcję w inspektorze podglądu

Opcja Dodaj blok w inspektorze podglądu

Dodaj sekcje lub bloki
Narzędzie Opis
Dodaj sekcję Przycisk Dodaj sekcję pojawia się na górze i na dole wybranej sekcji. Kliknij Dodaj sekcję, aby wstawić nową sekcję powyżej lub poniżej wybranej sekcji.
Dodaj blok Przycisk Dodaj blok pojawia się po najechaniu kursorem na istniejący blok. Aby dodać blok, kliknij ikonę +. W wyskakującym okienku pojawi się menu z blokiem szablonu i aplikacji, które można dodać do wybranej sekcji. Kliknij blok, który chcesz dodać. Okno ustawień nowego bloku ładuje się w prawym pasku bocznym.

Narzędzia inspektora podglądu

Za pomocą inspektora podglądu możesz przenosić, ukrywać, duplikować lub usuwać sekcje i bloki w edytorze szablonów.

Zestaw narzędzi inspektora podglądu

Narzędzia inspektora podglądu
Narzędzie Opis
Przejdź do następnej/poprzedniej pozycji Możesz przenieść sekcję lub blok do następnej pozycji lub do poprzedniej pozycji za pomocą ikon strzałek w inspektorze podglądu. Jeśli wybrana sekcja znajduje się na górze strony, przycisk przeniesienia do poprzedniej pozycji zostanie wyszarzony. Jeśli Twoja sekcja znajduje się na dole strony, nie możesz użyć przycisku przeniesienia do następnej pozycji.
Duplikuj sekcję lub blok Kliknij ikonę kopiowania, aby zduplikować sekcję lub blok i ich zawartość.
Ukryj sekcję lub blok Kliknij ikonę oka, aby ukryć sekcję lub blok. Gdy sekcja lub blok są ukryte, nie będzie można jej/go odkryć w inspektorze podglądu. Możesz kliknąć przycisk Cofnij na pasku głównym lub zamknąć panel ustawień, aby wrócić do strony głównej edytora szablonów, gdzie na pasku bocznym zobaczysz wszystkie ukryte sekcje lub bloki z ikoną przekreślonego oka. Kliknij tę ikonę, aby odkryć sekcję lub blok.
Usuń sekcję lub blok Kliknij ikonę kosza na śmieci, aby usunąć wybraną sekcję lub blok w inspektorze podglądu.

Tryby paska bocznego

Edytor szablonów oferuje dwa tryby, dzięki którym można wykorzystywać całą przestrzeń na ekranie.

Tryb podwójnego paska bocznego jest dla szerszego okna przeglądarki i większych ekranów, a Tryb jednego paska bocznego jest dla węższych okien przeglądarki i mniejszych ekranów. Tryb paska bocznego określa, w którym miejscu edytora pojawia się panel ustawień.

Tryb podwójnego paska bocznego

W przypadku ekranu o rozdzielczości powyżej 1600 pikseli w poziomie i okna przeglądarki rozwiniętego do maksimum lub co najmniej na szerokość 1600 pikseli, zobaczysz dwa paski boczne. Pasek boczny po lewej stronie zawierać będzie panel nawigacji, a pasek po prawej stronie – panel ustawień.

Panel ustawień pojawia się po prawej stronie ekranu w trybie podwójnego paska bocznego

Tryb jednego paska bocznego

Węższe przeglądarki mają tylko jeden pasek boczny, aby zapewnić miejsce na podgląd szablonu. Po kliknięciu sekcji lub bloku w celu edycji sekcji panel ustawień otworzy się na pasku bocznym nad panelem nawigacji.

Panel ustawień pojawia się jako nakładka na panel nawigacji w trybie jednego paska bocznego

Grupy sekcji

Sekcje są pogrupowane w ramach następujących obszarach w każdym szablonie strony:

 • Nagłówek: obejmuje nagłówek, pasek ogłoszeń i wszelkie aplikacje lub niestandardowy Liquid.
 • Szablon: zawiera sekcje, które składają się na główną część Twojej strony. Na przykład sekcje szablonu mogą zawierać posty na blogu, kolaż, listy kolekcji lub niestandardowy Liquid.
 • Stopka: obejmuje to stopkę, rejestrację w celu otrzymywania e-maili oraz wszelkie aplikacje lub niestandardowy Liquid.

Twój nagłówek i stopka są udostępniane na wszystkich stronach Twojego sklepu online. Na przykład, jeśli dodasz niestandardowy blok Liquid do nagłówka, będzie on wyświetlany na wszystkich stronach produktów, stronie głównej i na wszystkich innych stronach. W razie potrzeby możesz zmienić kolejność sekcji.

Sekcje i bloki

Na liście sekcji i bloków domyślnie wyświetlane są wszystkie bloki dla sekcji na stronie.

Sekcje, które zawierają nagłówek lub stopkę, są domyślnie zwinięte, ale można je zobaczyć po kliknięciu ikony rozwijania umieszczonej obok nazwy sekcji.

Przenoszenie sekcji i bloków

Możesz przenieść sekcję lub blok z jednego obszaru strony do innego za pomocą ikony ⋮⋮ umożliwiającej kliknięcie i przeciągnięcie sekcji lub bloku i upuszczenie w innej dostępnej lokalizacji.

Jeśli spróbujesz przenieść sekcję lub blok w miejscu, w którym nie jest to dozwolone, sekcja lub blok wróci do pierwotnej lokalizacji.

Usuwanie sekcji

Sekcję lub blok z szablonu można usunąć z ekranu ustawień dla każdej pozycji. Przycisk Usuń sekcję pojawia się na dole ustawień sekcji.

Usuń sekcję, klikając przycisk Usuń sekcję

Kroki:

 1. Na pasku bocznym edytora szablonów kliknij sekcję lub blok, który chcesz usunąć.
 2. Kliknij opcję Usuń sekcję lub Usuń blok.
 3. Kliknij Zapisz. Jeśli edytujesz opublikowany szablon, kliknij Publikuj, aby zapisać zmiany i ustawić je jako aktywne w Twoim sklepie.

Ukrywanie bloków

Dowolną sekcję lub blok można usunąć, klikając ikonę oka.

Usuń sekcję, klikając przycisk Usuń sekcję

Szablony

Do wszystkich wzorców szablonu można przejść, używając selektora strony znajdującego się w górnym pasku edytora szablonów.

Jeśli korzystasz z szablonu Online Store 2.0, masz również możliwość utworzenia nowego szablonu bezpośrednio poprzez selektor strony, klikając opcję Nowy szablon.

Wyświetlanie podglądu szablonów z określonymi zasobami

Przeglądając szablon możesz sprawdzić, jak będzie wyglądał w Twoim sklepie w zestawieniu z każdym dowolnym kompatybilnym zasobem. Jeśli na przykład przeglądasz szablon produktu, możesz go przetestować z dowolnym produktem oferowanym w swoim sklepie.

Kroki:

 1. W selektorze strony edytora szablonów wybierz szablon, którego podgląd chcesz wyświetlić.
 2. W panelu nawigacji, w sekcji Podgląd kliknij Zmień.
 3. W menu Wybierz wskaż zasób, którego podgląd chcesz wyświetlić.

Cofanie i ponawianie czynności

Przyciski Cofnij i Ponów znajdują się w prawej górnej części edytora szablonów.

Przyciski Cofnij i Ponów w górnym pasku edytora szablonów.

Bezpośrednia edycja danych niestandardowych

Podczas pracy z niestandardowymi danymi w celu utworzenia stron metaobiektów możesz edytować metapola i metaobiekty bezpośrednio na stronie bez konieczności przechodzenia do panelu administracyjnego w celu dokonania zmian. Jest to możliwe w przypadku metapól obrazu, filmu, koloru, produktu, strony, kolekcji i tekstu.

Kroki:

 1. Wybierz w swoim szablonie kompatybilne ustawienie, które odwołuje się do metaobiektu.
 2. Wybierz i edytuj wartość metapola we wpisie metaobiektu w panelu ustawień.
 3. Zapisz swoją pracę, a Twoja strona docelowa zostanie automatycznie odświeżona na podstawie zaktualizowanych informacji.

Wyświetlanie dokumentacji, uzyskiwanie pomocy technicznej i sprawdzanie wersji szablonu

Linki do dokumentacji szablonu i pomocniczych informacji znajdują się w menu Więcej dostępnego w pasku menu. W tym menu można również sprawdzić wersję szablonu i informacje o jego autorze.

Użyj przycisku Więcej, aby uzyskać dostęp do informacji o szablonie.

Skorzystaj z pomocy w zakresie dostosowania

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wprowadzania zmian w szablonie, możesz skontaktować się z twórcą Twojego szablonu.

Aby sprawdzić dostępność innych zasobów gotowych udzielić Ci pomocy w zakresie dostosowania szablonów, wyświetl Dodatkowe zasoby pomocy technicznej w zakresie szablonów.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo