Dodaj filtrowanie witryny sklepu

Za pomocą filtrów witryny sklepu można skonfigurować filtrowanie produktów na stronach wyszukiwania i stronach kolekcji. Po włączeniu filtrowania klienci mogą filtrować produkty według dostępności, typu produktu, koloru lub innych opcji, aby znaleźć produkty, które najbardziej ich interesują.

Sprawdź, czy Twój szablon obsługuje filtrowanie

Opcja filtrowania witryny sklepu jest zawarta we wszystkich szablonach Online Store 2.0.

Warunkiem korzystania z filtrów jest zainstalowanie szablonu Online Store 2.0. Jeśli Twój szablon Online Store 2.0 został zainstalowany, ale nie jest w użyciu, możesz przeglądać i konfigurować opcje filtrowania dla swojego sklepu, ale opcje te nie będą widoczne dla klientów.

Możesz określić, czy Twój szablon obsługuje filtrowanie, przechodząc do sekcji Sklep online > Nawigacja w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli Twój szablon nie obsługuje filtrowania, wyświetlany jest komunikat w sekcji Filtry kolekcji i wyszukiwania. Nadal możesz tworzyć filtry dla swojego sklepu, ale nie są one wyświetlane w Twoim sklepie online, chyba że Twój szablon obsługuje tę funkcję.

Filtry domyślne

Filtry dostępności, ceny podstawowej, dostawcy i typu produktu są uwzględniane domyślnie. Niestandardowe filtry używają wariantów produktu i metapól do ustalenia, które dodatkowe opcje filtra będą dostępne. Na przykład, jeśli sprzedajesz odzież z różnymi wariantami rozmiaru, możesz włączyć filtr rozmiaru.

Filtry niestandardowe

Oprócz 4 filtrów domyślnych możesz korzystać z maksymalnie 20 filtrów niestandardowych. Niestandardowe filtry można tworzyć za pomocą opcji wariantu produktu lub z wykorzystaniem metapól. Korzystając z metapól, możesz tworzyć filtry dla:

  • single_line_text_field
  • number_integer
  • number_decimal
  • wartość logiczna (prawda lub fałsz)

Aby używać metapól dla filtrów niestandardowych, należy je najpierw utworzyć. Dowiedz się więcej o metapolach, aby odpowiednio skonfigurować opcje filtrów niestandardowych.

Po skonfigurowaniu metapól single_line_text_field, number_integer lub number_decimal lub wartości logicznych pojawią się one na liście możliwych do wybrania opcji na ekranie Dodaj filtry. Oprócz 4 domyślnych opcji filtrowania możesz wybrać maksymalnie 20 filtrów niestandardowych.

Dodaj filtry

Wybierz filtry, które pojawią się na stronach kolekcji.

Kroki:

  1. Przewiń w dół do opcji Filtry kolekcji i wyszukiwania.
  2. Kliknij opcję Dodaj filtry.
  3. Wybierz jedną lub więcej opcji filtrowania z listy dostępnych filtrów.
  4. Kliknij Gotowe, aby zapisać opcje produktu.
  5. Kliknij opcję Zapisz, aby zaktualizować filtry kolekcji i wyszukiwania.

Filtruj produkty

Gdy jest włączone filtrowanie kolekcji i wyszukiwania, opcje filtra pojawią się nad ofertami produktów w Twoim sklepie online. Nie ma limitu liczby kryteriów filtrowania, które klient może wybrać. Po wybraniu opcji filtra przez klienta wyświetlona zostanie automatycznie lista odfiltrowanych produktów zawierająca produkty, które spełniają kryteria klienta.

Zdjęcie sklepu online przedstawiające opcje filtrowania pod nagłówkiem „Odzież”. Wyświetlane opcje filtra to rozmiar, marka, dostępność, cena i typ produktu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo