Wyszukiwanie i odkrywanie Shopify

Aplikacja Shopify Search & Discovery zapewnia większą kontrolę nad odkrywaniem produktów online przez klientów. Możesz użyć aplikacji w celu dostosowania wyszukiwania i rekomendacji produktów w swoim sklepie online w następujący sposób:

  • Utwórz niestandardowe filtry, aby umożliwić klientom zawężenie wyszukiwania i stron kolekcji według wielu kategorii, a tym samym zapewnić trafniejsze wyniki.
  • Aktywuj wyszukiwanie semantyczne i utwórz grupy synonimów, aby uzyskać więcej intuicyjnych wyników wyszukiwania.
  • Wyróżnij konkretne produkty w wynikach wyszukiwania.
  • Dostosuj typy wyników w wyszukiwaniu i wyszukiwaniu predykcyjnym.
  • Polecaj powiązane produkty na stronach szczegółów produktu, które mają zostać dodane do wygenerowanych automatycznie rekomendacji.

Na tej stronie

Uprawnienia pracowników

Aby korzystać z niektórych funkcji aplikacji Shopify Search & Discovery, Twoi pracownicy potrzebują następujących uprawnień:

  • Produkty: wymagane do edycji rekomendacji, podbić rankingu i filtrów produktów
  • Wyszukiwanie i nawigacja w sklepie online: wymagane do edycji filtrów i synonimów
  • Raporty: wymagane do przeglądania analiz

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo