Wyszukiwanie i odkrywanie Shopify

Aplikacja Shopify Search & Discovery zapewnia większą kontrolę nad odkrywaniem produktów online przez klientów. Możesz użyć aplikacji w celu dostosowania wyszukiwania produktów w swoim sklepie online w następujący sposób:

  • Utwórz niestandardowe filtry, aby umożliwić klientom zawężenie wyszukiwania według wielu kategorii, a tym samym zapewnić trafniejsze wyniki.
  • Utwórz i edytuj grupy synonimów, aby opisy produktów odpowiadały terminom, których klienci używają do wyszukiwania.
  • Wyróżnij konkretne produkty w wynikach wyszukiwania.
  • Polecaj powiązane produkty na stronach szczegółów produktu, które mają zostać dodane do wygenerowanych automatycznie rekomendacji.

Uprawnienia pracowników

Aby korzystać z aplikacji Shopify Search & Discovery, Twoi pracownicy potrzebują następujących uprawnień:

  • Produkty: wymagane do edycji rekomendacji produktów
  • Nawigacja sklepu online: wymagana do edycji filtrów

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo