Dodawanie filtrów

Możesz tworzyć filtry dla swojego sklepu online, które umożliwiają klientom zawężenie wyświetlania produktów na stronach kolekcji i w wynikach wyszukiwania. Przykładowo, jeśli sprzedajesz zegarki, możesz utworzyć filtry dotyczące nazwy marki, ceny, rozmiaru tarczy i wodoodporności.

Wymagania

Filtry są dostępne dla każdego szablonu Online Store 2.0 i niestandardowych witryn sklepu, które używają filter API Liquid lub API witryny sklepu dla sklepu online. Dowiedz się, jak wyświetlać filtry w szablonie Online Store 2.0.

Możesz tworzyć filtry w aplikacji Shopify Search and Discovery dla swojego sklepu, nawet jeśli Twój szablon ich nie obsługuje. Nie są one jednak wyświetlane w Twoim sklepie online, chyba że Twój szablon obsługuje taką funkcję.

Możesz ustalić, czy szablon Twojego sklepu obsługuje filtrowanie, przechodząc do sekcji Sklep online > Nawigacja w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli Twój szablon nie obsługuje filtrowania, wyświetlany jest komunikat w sekcji Filtry kolekcji i wyszukiwania.

Typy filtrów

Możesz wybrać maksymalnie 4 domyślne filtry i 20 niestandardowych filtrów dla swojego sklepu.

Filtry domyślne

Filtry dotyczące dostępności produktu, ceny, dostawcy i typu produktu są uwzględniane domyślnie.

Filtry niestandardowe

Niestandardowe filtry można tworzyć za pomocą opcji wariantu produktu lub z wykorzystaniem metapól. Na przykład, jeśli sprzedajesz odzież z różnymi wariantami rozmiaru, możesz dodać filtr rozmiaru.

Dowiedz się więcej o dodawaniu niestandardowych filtrów za pomocą metapól.

Edytuj filtry

Możesz edytować filtry używane w sklepie online z poziomu aplikacji.

Kroki:

  1. W aplikacji Shopify Search & Discovery przejdź do opcji Filtry, a następnie kliknij opcję Edytuj filtry.
  2. Wybierz filtry, które chcesz udostępnić swoim klientom.
  3. Opcjonalnie: Kliknij i przeciągnij filtry, aby zmienić ich kolejność.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Można również zmienić kolejność filtrów na ekranie Filtry. Kliknij i przeciągnij poszczególne filtry do zamówienia, w którym klienci mają je zobaczyć.

Filtry, które nie mają zastosowania do żadnych produktów na stronie kolekcji ani w wynikach wyszukiwania, nie są wyświetlane klientom.

Dodaj niestandardowy filtr z metapolami

Korzystając z metapól, możesz tworzyć niestandardowe filtry dla poniższych typów wartości:

  • single_line_text_field
  • number_integer
  • number_decimal
  • boolean (prawda lub fałsz)

Aby używać metapól dla filtrów niestandardowych, należy je najpierw utworzyć. Dowiedz się więcej o metapolach, aby skonfigurować opcje filtrów niestandardowych.

Po skonfigurowaniu metapól możesz je wybrać jako opcje podczas edycji filtrów

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo