การเพิ่มตัวกรอง

คุณสามารถสร้างตัวกรองให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถจำกัดการแสดงผลได้ว่าจะให้สินค้าใดปรากฏในหน้าคอลเลกชันและในผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณขายนาฬิกา คุณสามารถสร้างตัวกรองสำหรับชื่อแบรนด์ ราคา ขนาดหน้าปัด และการกันน้ำได้

ข้อกำหนด

ตัวกรองมีให้บริการในธีม Online Store 2.0 และหน้าร้านแบบกำหนดเองที่ใช้ filter Liquid API หรือ API หน้าร้านในร้านค้าออนไลน์ดู วิธีแสดงตัวกรอง ในธีมร้านค้าออนไลน์ 2.0 ของคุณ

ทั้งนี้ คุณจะยังสามารถสร้างตัวกรองจากแอป Shopify Search & Discovery ให้กับร้านค้าของคุณได้หากธีมของคุณไม่รองรับ แต่ตัวกรองเหล่านั้นจะไม่แสดงในร้านค้าออนไลน์ เว้นเสียแต่ว่าธีมของคุณจะรองรับฟีเจอร์นี้

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าธีมของร้านค้าคุณรองรับฟีเจอร์การกรองหรือไม่ โดยไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > การนำทาง ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากธีมของคุณไม่รองรับฟีเจอร์การกรอง ระบบจะแสดงข้อความในส่วนตัวกรองคอลเลกชันและการค้นหา

ประเภทตัวกรอง

คุณสามารถเลือกตัวกรองของร้านค้าคุณได้สูงสุดถึง 25 รายการ ร้านค้าทุกร้านสามารถแสดงตัวกรองมาตรฐานเดียวกันได้ และผู้ขายสามารถสร้างตัวกรองแบบปรับแต่งเองสำหรับแค็ตตาล็อกสินค้าของตนโดยเฉพาะได้

ตัวกรองมาตรฐาน

ตัวกรองสำหรับสินค้าที่พร้อมขาย ราคา เวนเดอร์ ประเภทสินค้า และแท็ก มีพร้อมใช้งานในร้านค้าทุกแห่ง

ตัวกรองแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างตัวกรองแบบกำหนดเองโดยใช้ตัวเลือกสินค้าของคุณ หรือใช้เมตาฟิลด์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายเสื้อผ้าที่มีตัวเลือกสินค้าหลากหลายขนาด คุณก็จะสามารถเพิ่มตัวกรองสำหรับขนาดได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มตัวกรองแบบกำหนดเองด้วยเมตาฟิลด์

แก้ไขตัวกรอง

คุณสามารถแก้ไขตัวกรองที่ใช้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้จากในแอป

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify Search & Discovery ให้ไปที่ “ตัวกรอง” แล้วคลิก “เพิ่มตัวกรอง
 2. เลือกแหล่งที่มาของตัวกรองที่คุณต้องการให้ลูกค้าของคุณใช้งานได้
 3. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนชื่อป้ายกำกับตัวกรองที่จะแสดงต่อลูกค้า
 4. คลิกที่ “บันทึก

ตัวกรองยังสามารถจัดเรียงใหม่ได้จากหน้าจอตัวกรอง คลิกและลากตัวกรองแต่ละรายการไปยังลำดับที่คุณต้องการให้แสดงให้ลูกค้าเห็น

เปลี่ยนชื่อตัวกรอง

คุณสามารถเปลี่ยนป้ายกำกับที่จะแสดงต่อลูกค้าสำหรับตัวกรองที่มีอยู่แล้วในร้านค้าของคุณได้ คลิกที่ตัวกรองจากหน้าจอ “ตัวกรอง และเปลี่ยนช่อง “ป้ายกำกับ” ตัวกรอง

การเปลี่ยนป้ายกำกับตัวกรองจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของตัวกรอง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนชื่อป้ายกำกับของตัวกรองโดยอิงจากตัวเลือกสินค้าจะไม่เปลี่ยนชื่อของตัวเลือกนั้นในหน้าสินค้าแต่ละหน้า

เพิ่มตัวกรองแบบกำหนดเองด้วยเมตาฟิลด์

เมื่อใช้เมตาฟิลด์ คุณสามารถสร้างตัวกรองแบบกำหนดเองสำหรับค่าในประเภทต่อไปนี้ได้:

 • ข้อความบรรทัดเดียว
 • ข้อความบรรทัดเดียว (รายการ)
 • ทศนิยม
 • จำนวนเต็ม
 • เป็นจริงหรือเท็จ

คุณจะต้องสร้างเมตาฟิลด์ขึ้นมาก่อนจึงจะสามารถใช้เมตาฟิลด์เพื่อเพิ่มตัวกรองแบบกำหนดเองได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตาฟิลด์เพื่อตั้งค่าตัวเลือกตัวกรองแบบกำหนดเองของคุณ

หลังจากตั้งค่าเมตาฟิลด์ของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกเมตาฟิลด์ดังกล่าวเป็นตัวเลือกเมื่อแก้ไขตัวกรองของคุณได้

ตัวกรองพฤติกรรม

ระบบจะไม่แสดงตัวกรองที่ไม่มีผลกับสินค้าใดๆ ในหน้าคอลเลกชันหรือผลลัพธ์การค้นหาให้ลูกค้าเห็น

สินค้าจะถูกกรองจากคอลเลกชันหรือหน้าผลการค้นหาด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • การเลือกค่าตัวกรองจากตัวกรองเดียวกันเป็น or แสดงผลลัพธ์ที่สามารถเพิ่มจํานวนผลลัพธ์ได้ ตัวอย่างเช่น การเลือก "สินค้าสีแดงหรือสีเขียว" จากตัวกรองสีจะแสดงผลทั้งสินค้าสีแดงและสินค้าสีเขียว
 • การเลือกค่าตัวกรองจากตัวกรองที่แตกต่างกันเป็น and แสดงผลลัพธ์ที่สามารถลดจํานวนผลลัพธ์ได้ ตัวอย่างเช่น การเลือก "สีแดงและขนาด 8" จาก ตัวกรองสีและขนาดจะแสดงผลสินค้าที่เป็นสีแดงและขนาด 8

จำนวนของสินค้าที่กรองที่แสดงบนหน้าจอยังขึ้นอยู่กับว่าตัวกรองนั้นเป็นตัวกรองระดับสินค้าหรือระดับตัวเลือกสินค้า ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจเลือกค่าสีหลายรายการจากตัวกรองตัวเลือกสินค้า แต่ดูสินค้าเพียงรายการเดียวบนหน้าจอเนื่องจากสีทั้งหมดเป็นของตัวเลือกสินค้านั้น

ตัวกรองค่า

ระบบจะแสดงเฉพาะค่าตัวกรองที่ใช้กับสินค้าในคอลเลกชันหรือผลลัพธ์การค้นหาให้ลูกค้าเห็น โดยจะใช้ลำดับการจัดเรียงที่แตกต่างกันไปกับค่าตัวกรอง และคุณสามารถใช้ตัวกรองเมตาฟิลด์เพื่อให้ควบคุมการจัดเรียงและค่าที่แสดงได้มากขึ้น

การจัดเรียงค่าตัวกรอง

ค่าตัวกรองจะแสดงจากน้อยไปหามากตามค่าเริ่มต้น ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ตัวอย่างเช่น ตัวกรองตัวเลือกสินค้า "ขนาดรองเท้า" จะแสดงค่าน้อยที่สุดไปมากที่สุด

ค่าตัวกรองที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขและลงท้ายด้วยข้อความ เช่น "60 วัตต์" จะแสดงถัดจากค่าตัวกรองที่ลงท้ายด้วยข้อความเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ตัวกรองตัวเลือกสินค้าของ "อายุ" ด้วยค่าตัวกรอง "2 ปี" "6 เดือน" "3 ปี" และ "2 เดือน" จะจัดเรียงเป็น:

 • 2 เดือน
 • 6 เดือน
 • 2 ปี
 • 3 ปี

ลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองจะใช้กับค่าตัวกรองในตัวเลือกสินค้าที่เรียกว่า "ขนาด" ซึ่งจะสร้างลำดับการจัดเรียงที่ถูกต้องสำหรับเงื่อนไขของการวัดขนาดทั่วไป ตัวอย่างเช่น "XS" (เล็กพิเศษ) มาก่อน "S" (เล็ก)

การปรับแต่งการจัดเรียง

หากต้องการตั้งค่าลำดับการจัดเรียงที่กำหนดเองสำหรับค่าตัวกรอง ให้สร้างเมตาฟิลด์ข้อความบรรทัดเดียวด้วยตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า การจัดเรียงตัวเลือกในผู้ดูแลระบบจะเป็นการจัดเรียงค่าตัวกรองที่หน้าร้าน

ในตัวอย่างด้านล่าง ค่าของเมตาฟิลด์ "ระดับทักษะ" สามารถจัดเรียงด้วยตนเองเป็น "มือใหม่" "ระดับปานกลาง" และ "มืออาชีพ"

เมตาฟิลด์ที่แสดงตัวเลือกระดับทักษะที่จัดเรียงของมือใหม่ ระดับปานกลาง และระดับมืออาชีพ

การจัดกลุ่มค่าตัวกรอง

หากต้องการให้ค่าตัวกรองหลายค่าแสดงเป็นตัวกรองเดียว คุณสามารถสร้างตัวกรองเมตาฟิลด์ใหม่ที่มีค่าที่คุณต้องการให้ปรากฏต่อลูกค้าได้

ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกสินค้าของ "สี" อาจมีค่า "onyx" "ebony" และ "midnight" ซึ่งสามารถแสดงให้ลูกค้าเป็น "สีดํา" ได้ แทนที่จะใช้ตัวกรองตัวเลือกสินค้า ให้สร้างเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าชื่อ "สี" และตั้งค่าเป็น "สีดำ" สำหรับตัวเลือกสินค้า วิธีนี้ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวเลือกสีของสินค้ายังคงสามารถกรองตามสีได้

ไม่รวมค่าตัวกรอง

หากคุณต้องการควบคุมค่าที่แสดงต่อลูกค้ามากขึ้น ให้ใช้ตัวกรองเมตาฟิลด์ที่มีเฉพาะค่าที่คุณต้องการให้แสดงต่อผู้ซื้อที่หน้าร้าน

ตัวอย่างเช่น ร้านค้าอาจใช้แท็กสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากตัวกรองหน้าร้าน เช่น เงื่อนไขคอลเลกชันอัตโนมัติหรือการกรองรายการสินค้าของผู้ดูแลระบบ สามารถใช้ประเภทเมตาฟิลด์ของข้อความบรรทัดเดียวหรือประเภทรายการแทนประเภทตัวกรองแท็กผลิตภัณฑ์ได้ ใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่ออัปเดตข้อมูลในทุกผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัด

คอลเลกชันที่มีสินค้ามากกว่า 5,000 รายการจะไม่แสดงตัวกรองหากคุณมีคอลเลกชั่นที่มีสินค้ามากกว่า 5,000 รายการ คุณสามารถนำเสนอคอลเลกชันขนาดใหญ่เป็นกลุ่มของคอลเลกชันอัตโนมัติขนาดเล็กและเชื่อมโยงไปยังคอลเลกชันเหล่านั้นในเมนูดรอปดาวน์ตัวอย่างเช่น แทนที่จะมีลิงก์เดียวไปยังคอลเล็กชันแฟชั่น "ผู้หญิง" ขนาดใหญ่ ให้ร้านค้าของคุณมีลิงก์นำทางไปยังคอลเล็กชันย่อย "เสื้อ" "ยีนส์" และ "รองเท้าบูท"

การค้นหาที่ให้ผลลัพธ์มากกว่า 1,000 รายการจะไม่แสดงตัวกรอง

ตัวกรองสามารถแสดงค่าตัวกรองได้สูงสุด 100 ตัว หากมีค่ามากกว่า 100 ค่า ค่าบางส่วนจะหายไป คุณสามารถลดจำนวนค่าตัวกรองที่เป็นไปได้โดยจัดกลุ่มค่าที่คล้ายกันด้วยเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี