Suodattimien lisääminen

Voit luoda verkkokauppaasi suodattimia, joiden avulla asiakkaat voivat tarkentaa, mitkä tuotteet näkyvät kokoelmasivuilla ja hakutuloksissa. Esimerkiksi kelloja myyvä kauppa voi luoda suodattimia brändin nimeä, hintaa, kellotaulun halkaisijaa ja vedenkestävyyttä varten.

Vaatimukset

Suodattimet ovat käytettävissä kaikissa Online Store 2.0 -teemoissa ja mukautetuissa verkkokauppojen myyntipaikoissa, joissa on käytössä joko filter Liquid API tai Storefront API. Lue, miten suodattimet näytetään Online Store 2.0 -teemassasi.

Jos teemasi ei tue suodattimia, voit kuitenkin luoda suodattimia Shopify Search & Discovery -sovelluksesta, mutta ne eivät näy asiakkaille.

Voit selvittää, tukeeko kauppasi teema suodatusta siirtymällä Shopify adminissa kohtaan Verkkokauppa > Navigointi. Jos teema ei tue suodatusta, näet viestin Kokoelma ja hakusuodattimet -osiossa.

Suodatintyypit

Voit valita kauppaasi enintään 25 suodatinta. Vakiosuodattimia voidaan käyttää kaikissa kaupoissa ja lisäksi kauppiaat voivat luoda mukautettuja suodattimia omaa tuoteluetteloaan varten.

Vakiosuodattimet

Tuotteen saatavuuden, hinnan, myyjän, tuotetyypin ja tunnisteiden suodattimet ovat kaikkien kauppojen käytettävissä.

Mukautetut suodattimet

Mukautettuja suodattimia voidaan luoda käyttämällä tuotevaihtoehtoja, metakenttiä tai metaobjekteja.

Tuotevaihtoehtojen suodattimet perustuvat tuoteversioihin. Jos esimerkiksi myyt erikokoisia vaatteita, voit lisätä tuotevaihtoehtojen ”Koko”-suodattimen.

Metakenttäsuodattimet ovat hyödyllisiä tuoteluettelon yksilöllisten suodattimien luomisessa. Jos esimerkiksi myyt lasten leluja, voit luoda mukautetun ”Ikä”-tuotemetakenttäsuodattimen. Lue lisää mukautettujen suodattimien lisäämisestä metakenttien avulla. Metaobjektit voivat näyttää visuaalisia suodattimia, joiden avulla asiakkaat ymmärtävät suodattimet nopeasti.

Suodattimien muokkaaminen

Voit muokata verkkokaupassasi käytettyjä suodattimia sovelluksessa.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Search & Discovery -sovelluksessa kohtaan Suodattimet ja klikkaa sitten Lisää suodatin.
 2. Valitse suodattimen lähde, jonka haluat asettaa asiakkaidesi käytettäviksi.
 3. Valinnainen: nimeä asiakkaille näytettävän suodattimen Otsikko uudelleen. Lue lisää suodattimien nimeämisestä uudelleen.
 4. Valinnaista: muuta käyttäytymistä, jota sovelletaan suodatinarvojen välillä. Lue lisää suodatuskäyttäytymisestä.
 5. Valinnaista: valitse suodatinarvot, jotka ryhmitellään yksittäiseksi asiakkaille näytettäväksi arvoksi. Lue lisää suodatinarvojen ryhmittelemisestä.
 6. Klikkaa Tallenna.

Suodattimien järjestystä voidaan muokata uudelleen myös Suodattimet-näytössä. Klikkaa ja vedä yksittäisiä suodattimia järjestykseen, jossa haluat niiden näkyvän asiakkaille.

Suodattimien nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa minkä tahansa asiakkaille näytettävän suodattimen otsikkoa kaupassasi. Klikkaa suodatinta Suodattimet-näytössä ja muuta suodattimen Otsikko-kenttää.

Suodattimen otsikon muuttaminen ei muuta suodattimen lähteen tietoja. Esimerkiksi suodattimen otsikon nimeäminen uudelleen tuotevaihtoehdon nimen perusteella ei muuta vaihtoehdon nimeä sen omilla tuotesivuilla.

Suodatinarvojen ryhmitteleminen

Voit ryhmitellä useita suodatinarvoja, jotka näkyvät asiakkaille yksittäisenä suodatinarvona. Esimerkiksi ”Väri”-tuotevaihtoehdossa voi olla arvot ”onyksi”, ”eebenpuu” ja ”keskiyö”, jotka voidaan näyttää asiakkaille yksinkertaisesti arvona ”Musta”.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Search & Discovery -sovelluksessa kohtaan Suodattimet ja klikkaa sitten Lisää suodatin tai olemassa olevaa suodatinasetusta taulukosta.
 2. Valitse suodattimen lähde, jonka haluat asettaa asiakkaidesi käytettäviksi.
 3. Valitse Arvot-taulukossa arvot, jotka haluat ryhmitellä yksittäiseksi suodatinarvoksi. Voit etsiä suodatinarvoja käyttämällä hakupalkkia tai klikkaamalla Näytä lisää.
 4. Klikkaa Luo ryhmä.
 5. Anna ryhmän nimi. Tämä on asiakkaille näkyvä yksittäinen suodatinarvo.
 6. Klikkaa Valmis.
 7. Muuta suodatinasetusta klikkaamalla Tallenna.

Arvot-taulukossa näkyy enimmäismäärä suodatinarvoja, joten et välttämättä löydä etsimiäsi arvoja. Voit lisätä suodatinarvoja klikkaamalla muokkaa -kuvaketta, klikkaamalla sitten Lisää toinen arvo ja kirjoittamalla haluamasi arvon.

Mukautetun suodattimen lisääminen metakenttien tai metaobjektien avulla

Metakenttiä tai metaobjekteja käyttämällä voit luoda mukautettuja suodattimia seuraaville arvotyypeille:

 • Yksirivinen teksti
 • Yksirivinen teksti (lista)
 • Desimaali
 • Kokonaisluku
 • Tosi tai epätosi
 • Metaobjektiviite
 • Metaobjektiviite (luettelo)

Metakenttämääritteillä on oltava metakenttämääritelmä, jotta niitä voidaan käyttää suodattimena. Lue, miten voit lisätä metakentän määritelmän.

Metakenttien määrittämisen jälkeen voit valita ne vaihtoehdoiksi, kun muokkaat suodattimia.

Visuaaliset suodattimet

Suodatinarvot voivat sisältää pienen visuaalisen elementin näyttämään ominaisuuksia, kuten värejä ja kuvioita. Kun suodatin on metaobjekti, voit valita näytettävät värit ja kuvat Näytön tyyppi -asetuksista tai pitää näytön pelkkänä tekstinä.

Väriruudun ennakkoedellytykset

Suodattimien väriruuduilla on ennakkoedellytyksiä, joiden on täytyttävä:

 • Metaobjekti, joka täyttää seuraavat kriteerit:

  • Vähintään yksi tekstikenttä. Tekstikenttä voi olla mitä tahansa näistä tyypeistä: yksirivinen teksti, desimaali, kokonaisluku tai tosi tai epätosi.
  • Vähintään yksi värikenttä tai yksi tiedostokenttä, jossa on kuvia. Värikenttä voi olla luettelo.
 • Metaobjektiviite, joka linkittää metaobjektin joko tuotteisiin tai versioihin.

 • Metaobjekti ja metaobjektiviite on aktivoitava myyntipaikan käyttöoikeutta varten.

Metaobjektin tutoriaali sisältää tarkempia tietoja, joista on apua metaobjektien määrityksessä.

Vaiheet

 1. Siirry Shopify Search & Discovery -sovelluksessa kohtaan Suodattimet
 2. Klikkaa Lisää suodatin tai klikkaa olemassa olevaa suodatinta.
 3. Valitse suodatin, jolla on metaobjektiviite.
 4. Valitse Näytön tyyppi -kohtaan suodattimeen sovellettava tyyppi:
  • Aseta Teksti-vaihtoehdossa suodatinarvoille Otsikko-kenttä valitsemalla metakenttä.
  • Valitse Väriruutu-vaihtoehdossa metakenttä jokaiselle seuraavista:
   • Suodatinarvojen näyttötekstin otsikko.
   • Väriruutu-kenttä värejä varten tai kuva suodatinarvojen visuaalista näyttöä varten.
   • Väriruudun sijaan käytettävä Väriruudun ohitus -kenttä, jos sellainen on käytettävissä.

Suodatuksen käyttäytyminen

Suodattimet, jotka eivät koske kokoelmasivun tai hakutulossivun tuotteita, eivät näy asiakkaille.

Tuotteet suodatetaan kokoelma- tai hakutulossivulta seuraavilla tavalla:

 • Oletuksena suodatinarvojen valitseminen samasta suodattimesta on or-lauseke, joka voi lisätä tulosten määrää. Jos esimerkiksi valitset Väri-suodattimesta ”Punaiset tai vihreät tuotteet”, palautetaan sekä punaiset että vihreät tuotteet. Voit myös mukauttaa tämän käyttäytymisen and-lausekkeeksi Search & Discovery -sovelluksessa. Jos esimerkiksi valitset ”Punaiset ja vihreät tuotteet”, palautetaan tuotteet, jotka ovat punaisia ja vihreitä.
 • Suodatinarvojen valitseminen eri suodattimista on and-lauseke, joka voi vähentää tulosten määrää. Jos esimerkiksi valitset Väri- ja Koko-suodattimista ”Punainen ja koko 8”, palautetaan tuotteet, jotka ovat punaisia ja kokoa 8.

Näytössä näytettävien suodatettujen tuotteiden määrä riippuu myös siitä, ovatko suodattimet tuotetason vai versiotason suodattimia. Asiakas voi esimerkiksi valita tuotevaihtoehtosuodattimesta useita Väri-arvoja, mutta hän näkee vain yhden tuotteen näytössä, koska kaikki värit kuuluvat saman tuotteen versioihin.

Suodatuskäyttäytymisen mukauttaminen

Jotkin suodatintyypit sallivat arvojen välillä käytetyn lausekkeen mukauttamisen. Tunnisteet, metakenttäluettelot ja metaobjektiviiteluettelot voidaan muuttaa oletusarvoisesta or-lausekkeesta and-lausekkeeksi Search & Discovery -sovelluksessa. Vahvista tämän muutoksen tehdessäsi, että käytössä oleva teema päivittää näyttömäärät oikein jokaisen suodatinarvon vieressä.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Search & Discovery -sovelluksessa kohtaan Suodattimet ja klikkaa sitten Lisää suodatin.
 2. Valitse suodattimen lähde, jonka haluat asettaa asiakkaidesi käytettäviksi.
 3. Valitse käyttäytyminen, jota sovelletaan Logiikka-osion suodatinarvoissa.
 4. Klikkaa Tallenna.

Suodatinarvot

Vain suodattimen arvot, jotka koskevat kokoelman tai hakutuloksen tuotteita, näkyvät asiakkaille. Suodatinarvoihin käytetään erilaisia lajittelujärjestyksiä, ja metakenttäsuodattimien avulla voit hallita lajittelua ja näytettäviä arvoja tarkemmin.

Suodatinarvojen lajittelu

Suodatinarvot näytetään oletusarvoisesti nousevassa järjestyksessä sekä aakkosellisesti että numeerisesti. Esimerkiksi "Kenkien koot" -tuotevaihtoehtosuodattimessa näytetään arvot pienimmästä suurimpaan.

Suodatinarvot, jotka alkavat numerolla ja päättyvät sanaan, kuten "60 wattia", näytetään niiden suodatinarvojen vieressä, jotka päättyvät samaan sanaan. Esimerkiksi "Iät"-tuotevaihtoehtosuodatin, jonka suodatinarvot ovat "Kaksi vuotta", "Kuusi kuukautta", "Kolme vuotta" ja "Kaksi kuukautta", lajitellaan seuraavasti:

 • Kaksi kuukautta
 • 6 kuukautta
 • Kaksi vuotta
 • Kolme vuotta

Mukautettuja lajittelujärjestyksiä käytetään "Koko"-tuotevaihtoehtojen suodatinarvoihin. Tämä luo oikean lajittelujärjestyksen yleisille kokoehdoille. Esimerkiksi "XS" (erittäin pieni) tulee ennen kokoa "S" (pieni).

Lajittelujärjestyksen mukauttaminen

Jos haluat määrittää suodatinarvoille oman mukautetun lajittelujärjestyksen, luo Yksirivinen metakenttä, jossa on esiasetetut vaihtoehdot. Ylläpitäjän valintajärjestys on myyntipaikan suodatinarvojen lajittelujärjestys.

Alla olevassa esimerkissä "Taitotaso"-metakentän arvot voidaan lajitella manuaalisesti arvoihin "Aloittelija", "Keskitaso" ja "Ammattilainen".

Metakenttäeditori, jossa näytetään lajitellut taitotasovaihtoehdot Aloittelija, Keskitaso ja Ammattilainen

Suodatinarvojen jättäminen pois

Jos sinun tarvitsee hallita asiakkaille näytettäviä arvoja tarkemmin, käytä metakenttäsuodatinta, jossa on vain arvot, jotka haluat näyttää asiakkaille myyntipaikassa.

Kaupat voivat esimerkiksi käyttää tuotetunnisteita muihin tarkoituksiin kuin myyntipaikkasuodattimia, kuten automatisoitujen kokoelmien ehtoihin tai Admin-tuoteluettelosuodatukseen. Tuotetunnisteen suodatintyypin sijaan voidaan käyttää yhden rivin tekstin metakenttätyyppiä tai luettelotyyppiä. Joukkoeditorin avulla voit päivittää nopeasti kaikkien tuotteidesi tiedot.

Suodattimien käännökset

Suodattimien otsikot, suodatinarvot ja -ryhmät voidaan kääntää kauppasi muille tuetuille kielille. Voit kääntää sisältöä käännössovelluksilla, kuten Shopifyn Translate & Adapt -sovelluksella.

Kun suodattimille ei ole käännettyä sisältöä, käytetään kaupan oletuskieltä.

Suodatinarvot perustuvat tuotteidesi ja tuoteversioidesi käännettyyn sisältöön.

Kielten välisellä suodattimella voi olla eri määrä arvoja. Esimerkiksi englanninkielisessä kaupassa värisuodattimen arvo on ”Brown”. Käännössovellus voi antaa kaupan tuotteisiin kaksi eri käännöstä ”Brown”-sanalle ja käyttää joissakin tuotteissa sanaa ”Brun” ja toisissa sanaa ”Marron”. Kauppaa ranskaksi katsovat asiakkaat näkevät suodattimessa sekä sanan ”Brun” että sanan ”Marron”, kun taas englanniksi ostoksia tekevät näkevät vain sanan ”Brown”. Jos haluat pitää vain yhden käännöksen kullekin suodatinarvolle, sinun täytyy muokata tuotteen käännettyä sisältöä käännössovelluksella.

Markkinan kielet

Suodatinarvojen käännökset eivät tue tiettyjen markkinoiden kieliasetusten lisäesiintymiä. Verkkokaupassa voi esimerkiksi olla tuotekäännöksiä ranskaksi ja kaksi ylimääräistä ranskankielistä käännöstä Kanadan ja Ranskan markkinoille. Tässä tapauksessa kaikki suodatinarvot perustuvat ranskan yleiskieleen, vaikka asiakkaat tekevät ostoksia näiden tiettyjen markkinoiden ranskan kielellä.

Suodattimien otsikot ja suodatinryhmät tukevat tiettyjen markkinoiden kielikäännöksiä.

Rajoitukset

Kokoelmissa, joissa on yli 5 000 tuotetta, ei näytetä suodattimia. Jos kokoelmassa on yli 5 000 tuotetta, tilapäisratkaisuna voi esitellä suuren kokoelman pienempien automatisoitujen kokoelmien ryhmänä ja linkittää niihin navigointipudotusvalikoissa. Esimerkiksi sen sijaan, että kaupassasi olisi vain yksi linkki suureen ”Naiset”-muotikokoelmaan, voit antaa navigointilinkit pienempiin alakokoelmiin ”Topit”, ”Farkut” ja ”Saappaat”.

Suodattimia ei näytetä myöskään siinä tapauksessa, jos haku tuottaa yli 100 000 osumaa.

Suodattimessa voidaan näyttää enintään 100 suodatinarvoa myyntipaikassasi. Jos kaupallasi on enemmän kuin 100 mahdollista arvoa, osaa niistä ei näytetä asiakkaille. Voit vähentää mahdollisten suodatinarvojen määrää ryhmittelemällä samankaltaiset arvot.

Suodatinryhmällä on enintään 50 yksilöllistä suodatinarvoa, ja kaupalla voi olla enintään 1 000 suodatinryhmää kaikissa valituissa suodatinasetuksissa.

Tuotetyypin, myyjän ja tunnisteen suodatinarvojen käännöksiä ei tueta. Tuotetyypin ja tunnisteen suodattimia ei näytetä asiakkaille, jotka tekevät ostoksia muulla kielellä kuin kaupan oletuskielellä. Myyjän suodatinarvot perustuvat aina kaupan oletuskieleen.

Suodatinarvojen käännökset perustuvat verkkokauppasi julkaisukieliin, eikä Shopify Markets -työkaluilla määritettyjä markkinoiden käännöksiä näytetä.

Hintasuodatin ei näy muilla valuutoilla kuin kaupan oletusvaluutalla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi