Lägga till filter

Du kan skapa filter för din webbshop som låter kunderna förfina vilka produkter som visas på produktseriesidor och i sökresultat. En butik som säljer klockor kan till exempel skapa filter för varumärkesnamn, pris, storlek på urtavlan och vattentålighet.

Krav

Filter är tillgängliga för alla Online Store 2.0-teman och anpassade skyltfönster som använder antingen Liquid API-filtret eller Skyltfönster-API för sin webbshop. Lär dig hur du visar filter i ditt Online Store 2.0-tema.

Om ditt tema inte stöder filter kan du fortfarande skapa filter från Shopify Search & Discovery-appen, men de kommer inte att visas för kunder.

Du kan fastställa om ditt tema stöder filtrering genom att gå till Webbshop > Navigering i din Shopify-admin. Om ditt tema inte stöder filtrering visas ett meddelande i avsnittet Filter för kategori och sökning.

Filtertyper

Du kan välja upp till 25 filter för din butik. Alla butiker kan visa samma standardfilter och handlare kan skapa anpassade filter som är unika för en produktkatalog.

Standardfilter

Filter för produkttillgänglighet, pris, säljare, produkttyp och taggar är tillgängliga för alla butiker.

Anpassade filter

Anpassade filter kan skapas med hjälp av dina produktalternativ, metafält eller metaobjekt.

Filter för produktalternativ är baserade på dina produktvarianter. Om du till exempel säljer kläder med olika varianter för storlek, kan du lägga till ett produktalternativfilter "Storlek"

Metafältfilter är användbara för att skapa filter som är unika för din produktkatalog. Om du till exempel säljer barnleksaker kan du skapa ett anpassat produktmetafältfilter för "Ålder" Läs mer om att lägga till anpassade filter med metafält. Metabobjekt kan visa visuella filter för att hjälpa kunder att snabbt förstå dina filter.

Lägg till ett anpassat filter med metafält eller metaobjekt

Med hjälp av metafält eller metaobjekt kan du skapa anpassade filter för följande värdetyper:

 • En enda textrad
 • En enda textrad (lista)
 • Decimal
 • Heltal
 • Sant eller falskt
 • Metaobjektsreferens
 • Metaobjektsreferens (lista)

Metafälten måste ha en metafältdefinition för att användas som ett filter. Läs om hur du lägger till en definition av metafält.

När dina metafält har ställts in kan du välja dem som alternativ när du redigerar dina filter.

Redigera filter

Du kan redigera de filter som används i din webbshop från appen.

Steg:

 1. Gå till Filter i Shopify Search & Discovery-appen och klicka sedan på Lägg till filter.
 2. Välj en filterkälla som du vill göra tillgänglig för dina kunder.
 3. Valfritt: Byt namn på filtret Märke som visas för kunder.Läs mer om att byta namn på filter.
 4. Valfritt: Ändra beteendet som kommer att tillämpas mellan filtervärden. Läs mer om filterbeteende.
 5. Valfritt: Välj filtervärden för att gruppera dem tillsammans som ett enda värde som visas för kunder. Mer information om att gruppera filtervärden.
 6. Klicka på Spara.

Filter kan även sorteras om från sidan Filter. Klicka och dra enskilda filter i den ordning du vill att de ska visas för kunderna.

Byt namn på filter

Du kan ändra märkningen som visas för kunden på alla befintliga filter i din butik. Klicka på ett filter från skärmen Filter och ändra filterfältet Märkning.

Om du ändrar filtrets märkning ändras inte information om filtrets källa. Om du till exempel byter namn på filtrets märkning baserat på ett produktalternativ ändras inte visningen av det alternativets namn på de enskilda produktsidorna.

Filtrera värden

Endast filtervärden som gäller för produkter i en produktserie eller sökresultat visas för kunder i ditt skyltfönster. Maximalt 100 filtervärden visas för varje filter. Gruppera liknande filtervärden tillsammans som ett filter för att minska det totala antalet filter som kan visas.

Obs! I appen Search & Discovery visar ett filter maximalt 1 000 filtervärden. Filtervärden kanske inte visas i appen, men visas fortfarande i ditt skyltfönster för kunder.

Det finns olika sorteringsregler som tillämpas på filtervärden, och du kan använda metafältsfilter för bättre kontroll över sortering och visade värden.

Gruppera filtervärden

Du kan gruppera flera filtervärden som visas som ett enda filtervärde för kunder. Till exempel kan ett produktalternativ med "färg" ha värden "onyx", "ebony" och "midnatt" som kan visas för kunder helt enkelt som "svart".

Steg:

 1. I appen Shopify Search & Discovery går du till Filter och klickar sedan på Lägg till filter eller klickar på en befintlig filterinställning i tabellen.
 2. Välj en filterkälla som du vill göra tillgänglig för dina kunder.
 3. I tabellen Värden väljer du de värden som du vill gruppera som ett enda filtervärde. Du kan använda sökfältet eller klicka på Visa mer för att hitta filtervärden.
 4. Klicka på Skapa grupp.
 5. Ange ett namn för gruppen. Detta är det enda filtervärde som visas för kunderna.
 6. Klicka på Klar.
 7. Klicka på Spara för att ändra filterinställningen.

Det finns ett maximalt antal filtervärden som visas i tabellen Värden, så du kanske inte hittar de värden du letar efter. Du kan lägga till fler filtervärden genom att klicka på ikonen redigera och sedan klicka på Lägg till ett annat värde och skriva in önskat värde.

Sortera filtervärden

Filtervärden visas som standard i stigande ordning, både alfabetiskt och i numerisk ordning. Till exempel kommer ett filter för produktalternativ med "Skostorlekar" visa värden lägsta till högsta.

Filtervärden som börjar med ett nummer och slutar med ett ord, till exempel "60 watt", visas intill filtervärden som slutar med samma ord. Till exempel: ett filter för produktalternativ på "Åldrar" med filtervärdena "2 år", "6 månader", "3 år" och "2 månader" kommer sorteras till:

 • Två månader
 • Sex månader
 • Två år
 • Tre år

Anpassade sorteringsordningar tillämpas för filter som heter "Storlek" så vanliga storlekstermer visas i rätt ordning. Till exempel kommer "XS" (extra small) före "S" (small).

Anpassa sorteringsordning

Skapa ett Metafält för enkelradig text med förinställda val för att ange din egen anpassade sorteringsordning för filtervärden. Valordningen i Shopify-admin kommer att vara sorteringsordningen för filtervärde i skyltfönstret.

I exemplet nedan kan värdena för ett metafält på "kompetensnivå" sorteras manuellt till "Nybörjare", "Medel" och "Professionell".

Redigeraren för metafält visar sorterade alternativ på kompetensnivå för Nybörjare, Medel och Professionell

Anpassa tomma filtervärden

För att hjälpa kunder att hitta tillgängliga produkter kan du hantera tomma filtervärden genom att antingen flytta dem längst ned i listan eller dölja dem helt och hållet. Detta gör det möjligt för kunder att fokusera på värden med matchande resultat. Antag till exempel att du säljer t-shirts i olika färger och storlekar, och endast den "röda" t-shirten är tillgänglig när en kund väljer storleken "large". Om du flyttar tomma värden längst ner kommer "röd" först i filtret "färg". Om du döljer tomma värden visas endast alternativet "röd".

Steg:

 1. Gå till Inställningar i appen Shopify Search & Discovery.
 2. I avsnittet Filter väljer du ett av följande alternativ:
 • Om du vill dölja tomma filtervärden väljer du Dölj. Ett filter döljs helt om alla filtervärden är tomma.
 • Om du vill flytta tomma filtervärden till botten av värdelistan väljer du Visa i slutet.
 • För att hålla tomma filtervärden sorterade efter standardsorteringslogik väljer du Visa i standardordning.
 1. Klicka på Spara.

Exklusive filtervärden

Om du behöver mer kontroll över de värden som visas för kunderna kan du använda ett metafältfilter med endast de värden du vill visa för kunder i skyltfönstret.

Butiker kan till exempel använda produkttaggar för andra ändamål än skyltfönsterfilter, till exempel villkor för automatiska produktkollektioner eller filtrering av administratörsproduktlistor. En metafälttyp av en enda radtext, eller listtyp kan användas i stället för filtertyp för produkttagg. Använd massredigeraren för att snabbt uppdatera information över alla dina produkter.

Visuella filter

Filtervärden kan innehålla ett litet visuellt objekt som visar attribut som färger och mönster. När filtret är ett metaobjekt kan du använda inställningar för Visningstyp för att välja de färger och bilder som ska visas, eller till och med behålla skärmen som endast text.

Krav för prov

För filterprover måste du slutföra en lista med krav:

 • Ett metaobjekt som uppfyller följande kriterier:

  • Minst 1 textfält. Textfältet kan vara någon av följande typer: enkel radtext, decimal, heltal eller sant eller falskt.
  • Minst 1 färgfält eller 1 filfält med bilder. Färgfältet kan vara en lista.
 • En metaobjektsreferens som länkar metaobjekt till antingen produkter eller varianter.

 • Metaobjektet och metaobjektreferensen måste aktiveras för åtkomst till skyltfönster.

Handledningen för metaobjekt ger mer information som hjälper dig att konfigurera metaobjekt.

Steg

 1. Gå till Filter i appen Shopify Search & Discovery
 2. Klicka på Lägg till filter eller klicka på ett befintligt filter.
 3. Välj ett filter med en metaobjektsreferens.
 4. För Visningstyp väljer du den typ som ska tillämpas på filtret:
  • För alternativet Text ställer du in fältet Etikett för filtervärden genom att välja ett metafält.
  • För alternativet Färgkarta väljer du ett metafält för var och en av följande:
   • Etiketten för visningstexten för filtervärden.
   • Provfältet för färger eller bild för filtervärdens visuella visning.
   • Åsidosättningsfältet för Prov ska användas i stället för färgkarta, när det är tillgängligt.

Filtrera beteende

Endast filter som kan tillämpas för produkterna på en produktseriesida eller i sökresultat visas.

Produkter filtreras från en produktserie- eller sökresultatsida på följande sätt:

 • Som standard är val av filtervärden från samma filter ett or-påstående som kan öka antalet resultat. Om du till exempel väljer "röda eller gröna färgade produkter" från ett färgfilter returneras både röda produkter och gröna produkter. Alternativt kan du anpassa detta beteende till ett and-påstående i Search & Discovery-appen. Om du till exempel väljer "Röda och gröna färgade produkter" returneras produkter som är röda och gröna.
 • Att välja filtervärden från de olika filtren är ett and-uttryck som kan minska antalet resultat. Om du till exempel väljer ”Röd och storlek 8” från färg- och storleksfilter så returneras produkter som är röda och har storlek 8.

Antalet filtrerade produkter som visas på skärmen beror också på om filtren är filter på produktnivå eller variantnivå. Till exempel kan en kund välja flera färgvärden från ett filter för produktalternativ, men ser bara en produkt på skärmen eftersom alla färger tillhör den produktens varianter.

Anpassa filterbeteende

Vissa filtertyper tillåter anpassning av utdraget som används mellan dess värden. Taggar, listor över metafält och referenslistor för metaobjekt kan ändras från standardmässig or-påstående till ett and-påstående från appen Search & Discovery. När du gör den här ändringen ska du validera att tillämpat tema uppdaterar visningsräknaren bredvid varje filtervärde.

Steg:

 1. Gå till Filter i Shopify Search & Discovery-appen och klicka sedan på Lägg till filter.
 2. Välj en filterkälla som du vill göra tillgänglig för dina kunder.
 3. Välj det beteende som ska gälla för filtervärdena i avsnittet Logik.
 4. Klicka på Spara.

Filtrera översättningar

Filteretiketter, -värden och -grupper kan översättas till din butiks andra språk som stöds. Du kan översätta innehåll med översättningsappar som Shopifys Translate & Adapt-app.

När det inte finns översatt innehåll för filter används butikens standardspråk.

Filtervärden baseras på översatt innehåll för dina produkter och produktvarianter.

Det är möjligt att ha ett annat antal värden för ett filter mellan språk. Till exempel har en butik på engelska värdet "Brown" för ett färgfilter. En översättningsapp kan tillhandahålla två olika översättningar för "Brown" över butikens produkter och namnge några som "Brun" och andra som "Kastanj". Kunder som tittar på butiken på svenska kommer att ha både "Brun" och "Kastanj" som visas i filtret och kunder som handlar på engelska kommer bara att se "Brown" visat. För att bara ha en översättning för varje filtervärde måste du redigera produktens översatta innehåll med en översättningsapp.

Marknadsspråk

Filtervärdesöversättningar stöder inte ytterligare instanser av ett språk konfigurerat för specifika marknader. En webbutik kan exempelvis ha produktöversättningar för franska och ytterligare två franska översättningar för de kanadensiska och franska marknaderna. I det här fallet baseras alla filtervärden på det allmänna franska språket, även när kunder handlar på franska för dessa specifika marknader.

Filteretiketter och filtergrupper stöder språköversättningar för specifika marknader.

Begränsningar

Produktserier som innehåller över 5 000 produkter visar inte filter. En lösning för produktserier med över 5 000 produkter är att presentera en stor produktserie som en grupp med mindre automatiserade produktserier och länka till dem i navigeringsmenyer. Till exempel: istället för bara en länk till en stor "Dam"-modeproduktserie, se till att din butik tillhandahåller navigeringslänkar till mindre underproduktserier som "Toppar", "Jeans" och "Boots".

En sökning som ger fler än 100 000 resultat visar inte filter.

Ett filter kan visa maximalt 100 filtervärden på ditt skyltfönster. Om din butik har fler än 100 möjliga värden kommer vissa värden inte att visas för kunderna. Du kan minska antalet möjliga filtervärden genom att gruppera liknande värden.

I appen Search & Discovery kan ett filter visa maximalt 1 000 filtervärden. Metafältfilter kan visa färre än 1 000 värden eftersom det finns en gräns för hur många metafält i butiken som kontrolleras för unika värden. Filtervärden som inte visas i appen kan fortfarande visas i ditt skyltfönster för kunder, förutsatt att filtret visar färre än 100 filtervärden.

En filtergrupp har maximalt 50 unika filtervärden och en butik kan ha maximalt 1 000 filtergrupper över alla valda filterinställningar.

Översättningar stöds inte för värdena i filtren säljare och tagg. Filtret produkttagg visas endast i butikens standardspråk för kunder som handlar. Värden för filtret säljare är alltid baserade på butikens standardspråk.

Filtervärdesöversättningar baseras på de språk som publiceras i din webbshop och kommer inte att visa översättningar för marknader som är konfigurerade med Shopify Markets.

Prisfiltret visas inte för andra valutor än butikens standardvaluta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis