Analysverktyg

Du kan komma åt en uppsättning rapporter som hjälper dig att bestämma hur dina synlighetsytor presterar och var du bör prioritera dina anpassningsinsatser inom Search & Discovery-appen.

Sökprestanda

Följande rapporter är tillgängliga från appen Search & Discovery för att hjälpa dig att bedöma din butiks sökresultatsprestanda. Rapporterna visar aktivitet på sökresultatsidan i din webbshop. Kundinteraktion med en funktion för förutsägande sökning i din butik ingår inte.

Du kan försöka förbättra resultatet av sökningar genom att lägga till mer relevanta produkter eller lägga till synonymer i Search & Discovery-appen.

Rapporter tillgängliga för att bedöma din butiks sökresultat
Rapport Så här använder du rapporten
Klickfrekvens Utvärdera antalet kunder som klickar på sökresultaten.
Inköpsfrekvens Utvärdera antalet kunder som köper en produkt som de har upptäckt via ett sökresultat.
Populära sökningar i webbshop Utvärdera vilka söktermer som kunderna använder mest.
Populära webbutikssökningar utan resultat Utvärdera vilka sökningar som inte har några resultat.
Populära sökningar i webbshoppen utan klick Utvärdera söktermerna med resultat som inte har några klick.

Alla mätvärden som visas inkluderar de senaste 30 dagarnas data. För andra datumintervall kan du komma åt fullständiga rapporter om sökresultat från Analysverktyg -> Rapporter.

Resultat för rekommendationer

Du kan använda rapporterna som är tillgängliga från appen Search & Discovery för att hjälpa dig att bedöma hur produktrekommendationer presterar i din butik.

Du kan försöka förbättra prestandan genom att anpassa produktrekommendationer med appen Search & Discovery.

Rapporter tillgängliga för att utvärdera prestandan för produktrekommendationer
Rapport Så här använder du rapporten
Klickfrekvens Utvärdera antalet kunder som klickar på produktrekommendationer.
Inköpsfrekvens Utvärdera antalet kunder som köpte en produkt som de upptäckte i rekommendationer.
Populära produkter med lågt antal rekommendationsklickningar Utvärdera kundernas engagemang med produktrekommendationer för din butiks populäraste produkter.

Alla mätvärden som visas inkluderar de senaste 30 dagarnas data. För andra datumintervall kan du komma åt fullständiga resultatrapporter för rekommendationerna från Analysverktyg > Rapporter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis